e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Kabala Kütüphanesi > Baruh Halevi Aşlag (Rabaş)

Baruh Halevi Aşlag (Rabaş)

Bir Günahkâr ve Suçlu Olmalı

Makale No. 20, Tav-Şin-Mem-Vav, 1985-86 Zohar, Vayikra’da (madde 251) yazılmıştır: “Yazılandan öğrendiğimiz, ‘Bir günahkâr ve suçlu olmalı.’” Neden ilk olarak, “bir günahkâr olmalı” ve sonra “suçlu olmalı?” demiştir. Cevabı şudur, öğrendiğimiz gibi, “kişi günahkâr olmalı” sözünün anlamı, bunlar yaratılanların işledikleri günahlardır, yazıldığı üzere, “insanın işlediği tüm günahlardır.” “Ve

Sevince Dair

Makale No. 19, Tav-Şin-Mem-Vav, 1985-86 Mişnah diyor ki (Taanit, 26) “Av’ın başlangıcından itibaren sevinci azaltıyoruz. Adar’ın başlangıcından itibaren ise sevinci artırıyoruz. Eğer o putperestlere danışıyorsa, Adar’da onu yargılayın.” Artan sevincin ve azalan sevincin anlamını anlamalıyız. Nihayetinde sevinç, sevince neden olan bir nedenin sonucudur ve biz sadece nedenleri azaltabilir

Güven

Makale No. 6, Tav-Şin-Mem-Vav, 1985-86 Zohar’da (Toldot, madde 122-125) şöyle yazar: ‘Rabbi Elazar başladı ve şöyle dedi, ‘Sen’den güç alan adama ne mutlu, Yaradan’dan güç bulan ve O’na güvenen adama ne mutlu!’ Güveni, O’na güvenen ve ‘Eğer öyleyse, Tanrımız…’ diyen, yani Yaradan’ın onları cehennem ateşinden kurtaracağına güvenen Hananiah,

Kötü Bir Kişiden İyi Bir Şey Duymak Yasak Mıdır?

Makale No. 4, Tav-Şin-Mem-Zayin, 1986-87 Şöyle yazılmıştır (Genesis 13:8-9), “Ve Abram, Lot’a dedi ki, ‘lütfen, seninle benim aramda veya benim çobanlarım ile senin çobanların arasında bir çekişme olmasına müsaade etme, çünkü biz kardeşiz. Bütün topraklar senin önüne serilmedi mi? Lütfen benden ayrıl; eğer sen sola doğru yönelirsen, ben

Babaya Saygı Göstermeye Dair

Makale No. 5, Tav-Şin-Mem-Vav, 1985-86 Kutsal Zohar’da (Vayera, madde 141) şöyle yazılmıştır: ‘Rabbi Şimon başladı ve şunu dedi, ‘Oğul, babasını onurlandırır ve hizmetkâr, Efendisini’. ‘Bir oğul, babasını onurlandırır’, İbrahim’le ilgili olarak İsak’tır. Şöyle sorar, ‘Onu, ne zaman onurlandırdı? Onu, sunağa bağladığı zaman… O babasının arzusunu yerine getirmesine direnmedi’.

Hesed’e Dair

Makale No. 4, Tav-Şin-Mem-Vav, 1985-86 Hesed’le (merhamet) ilgili olarak, Kutsal Zohar’da (Leh Leha, madde 382) şöyle yazılmıştır: ‘Şimdiye kadar, İbrahim’i neden çağırmadı? O ana kadar sünnet olmadığını ve şu an sünnet olduğunu açıkladık. O, sünnet olur olmaz, Şehina olan Hey ile bağlandı ve Şehina onun içindeydi. Bu nedenle,

İnsan, Tora Sayesinde Erdemlilik ve Barış ile Ödüllendirilir

Makale No. 3, Tav-Şin-Mem-Vav, 1985-86 Zohar’da (Leh Leha, madde 1), Rabbi Aba, İbrahim’in, Yaradan’ın ona, Leh Leha (İleri git) demesiyle, neden çağdaşlarından daha fazla ödüllendirildiğini açıklar. Şöyle yazar, ‘Rabbi Aba söze başladı ve şunu dedi, ‘Beni dinleyin, siz erdemlilikten uzak olan inatçı-kalpliler’. ‘Beni dinleyin, siz inatçı-kalpliler’, günahkârların kalplerinin

Kulak Ver, Ey Tanrım

Makale No. 2, Tav-Şin-Mem-Vav, 1985-86 ‘Kulak ver, Ey Tanrım’. Rabbi Yehuda şöyle başladı: ‘Sevgilim için açtım. Sevgilimin sesi çınlıyor. Şöyle der: ‘Sevgilimin sesi kulaklarımda çınlıyor’, bu, İsrail’i birçok tartışmada, birçok kavgada uyaran Musa anlamına gelir, yazıldığı gibi, ‘Bunlar, şu sözlerdir’, ‘Sen, isyankâr oldun’ ve ‘Horev’de meydan okudun’, yazıldığı

Tüm İsrail’in Bir Sonraki Dünyada Payı Vardır

Makale No. 3, Tav-Şin-Mem-Zayin, 1986-87 Zohar, Nuh’da (Madde 2) şöyle yazılmıştır: “Gel ve gör: ‘Tüm İsrail’in bir sonraki dünyada payı vardır.’ Sorar, ‘Bunun sebebi nedir?’ Şöyle der: ‘Çünkü onlar dünyanın üzerinde durduğu anlaşmayı muhafaza ediyorlar, yazıldığı üzere, ‘Benim anlaşmam gündüz ve gece boyunca değilse, cennet ve dünyanın yasalarını

Musa Gitti

Makale No. 1, Tav-Şin-Mem-Vav, 1985-86 Zohar’da şöyle yazılmıştır (madde 1-3): ‘Musa gitti’. Rabbi Hizkiya, ‘Musa’nın sağına, ihtişamlı koluna öncülük ederek, onların önünde suyu ikiye ayırarak,’ diye başladı. Üç kutsal kardeş, onların arasında yürüdü. Onlar kimdir? Musa, Harun ve Meryem’dir. Bizler Harun’un, İsrail’in sağ kolu olduğunu tespit ettik, şöyle

Sesimizi Duy

Makale No. 39, Tav-Şin-Mem-Hey, 1984-85 Slihot’ta (affedilmek için edilen dualar) şöyle deriz: ‘Efendimiz, Tanrımız, sesimizi duy, bize merhamet et, bize acı,  dualarımızı merhametle ve içinden gelerek kabul et’. Pazartesi ve Perşembe ayinlerinde şöyle deriz: ‘Ey Rabbimiz, bize, merhametinle acı ve bizi zalimlerin ellerine bırakma. Neden diğer uluslar, ‘Onların

Kötülüğün Farkındalığının Önemi

Makale No. 2, Tav-Şin-Mem-Zayin, 1986-87 Zohar, Bereşit Bet’de (Sulam [Merdiven] Tefsiri Madde 218- 219) şöyle yazılmıştır: “‘Cennet’in altındaki sular bir yere toplansın ve kuru topraklar görünsün.’ ‘Sular… toplansın’, Tora’dır, ki ona ‘sular’ denir. ‘Bir yer’ ile kastedilen İsrail’dir. Ayrıca, şöyle yazılmıştır: ‘Sular bir yere toplansın’, ki ‘sular’ ile

Mutlu Olan Erdemli ve Acı Çeken Erdemli

Makale No. 38, Tav-Şin-Mem-Hey, 1984-85 Kutsal Zohar (Ki Tetze, madde 13), ‘mutlu olan erdemli ve mutsuz olan erdemli’ meselesini şöyle yorumlar: ‘Erdemli olan ve mutsuz olan,” sözünün anlamı şudur; kötülük onunla olduğu için, kişi, iyiliğin ve kötülüğün bilgisinin ağacından gelir. Bu kötülükle, günah işlemeyecek bir erdemli yoktur, çünkü

Kişi, Yaradan Korkusunun Ne Olduğunu Bildiğinde

Makale No. 35, Tav-Şin-Mem-Hey, 1984-85 Vaethanan bölümünde (madde 68), Kutsal Zohar’da şöyle yazar: ‘Daha sonra, kişi, özellikle Yaradan korkusunun ne olduğunu bildiği, Yaradan sevgisinin temeli ve özü olan, Malhut’un kendisinin niteliğini edindiği zaman ki bu, sevgiden korkudur, bu korku, onun Tora’nın bütün Mitzvot’unu (emirler) yerine getirmesini sağlar, böylelikle

Ve Yaradan’a Yalvardım

Makale No. 34, Tav-Şin-Mem-Hey, 1984-85 ‘Ve Yaradan’a Yalvardım’. RASHİ, bunu her yerde yorumladı, ki Hanan, Hanun (merhametli) kökünden, kökü aynı olan, Matnat Hinam (bedava, hediye) anlamına gelen Ethanan’dan (yalvardı) gelir. Erdemliler bunu kendi iyi işleri olarak kabul etseler de, onlar sadece, Yaradan’dan bedava, bir hediye istemektedirler. Midraş Rabbah’ta

İsrail’in Suçluları

Makale No. 33, Tav-Şin-Mem-Hey, 1984-85 Riş Lakiş şöyle dedi: ‘İsrail’in suçluları, Cehennem’in ışığı onları yönetmez, altın sunaktan çok daha azını, vb. İsrail’in suçluları, bir nar gibi Miztvot’la (emirler/iyi işler) doludur, şöyle yazıldığı gibi, ‘Tapınağınız, bir dilim nar gibidir’. Rakateh (tapınağınız) olarak değil, Reikanin (boş) olarak telaffuz edin ki

Alıcıların Ödülüne Dair

Makale No. 32, Tav-Şin-Mem-Hey, 1984-85 İnsanın ödül olmaksızın çalışamadığı biliniyor. Bu, kişiye ödül verilmediyse, harekete geçmeyeceği anlamına gelir. Bu, yaratılanların tamamen hareketsiz olan kökünden kaynaklanmaktadır, On Sefirot’un Çalışması’nda (bölüm 1, madde 19) yazıldığı gibi: ‘Dinlenmeyi severiz ve hareket etmekten şiddetle nefret ederiz, eğer dinlenmezsek tek bir hareket bile

Üç Dua – 1

Makale No. 30, Tav-Şin-Mem-Hey, 1984-85 Zohar, Balak’ta (madde 187) şöyle yazılmıştır: Şu üçüne ‘dua’ denir: ‘Musa için dua, Davud için dua ve yoksul için dua’. Bu üçünden hangisi daha önemlidir? Yoksul için olan dua, daha önemlidir. Bu dua, Musa’nın duasından ve Davud’un duasından önce gelir. Sebebi nedir? Çünkü

Yaradan, O’nu Çağıranlara Yakındır

Makale No. 29, Tav-Şin-Mem-Hey, 1984-85 Zohar, Hukat’ta (madde 78) şöyle yazar: ‘Bundan şunu öğreniriz; eylemle ya da bir sözle yukarıdaki şeyleri uyandırmak isteyen birisinin, eğer bu eylemi ya da bu sözü uygun bir şekilde değilse, hiçbir şey uyandırmaz. Dünyadaki bütün insanlar, yukarıdakini uyandırma meselesi için ibadethanelere giderler ama

Kötüye de İyiye de, İyilik Yapan İyi

Makale No. 1, Tav-Şin-Mem-Zayin, 1986-87 Deriz ki, “Ve bütün inananlar,” vs., “kötüye de iyiye de iyilik yapan İyi.” Bunu çalışmada anlamalıyız, bununla kastedilen Yaradan’a yakınlaşmak isteyen ve bunu “iyi” olarak nitelendirenler, başka bir deyişle, onların tüm beklentileri sadece budur; Yaradan ile Dvekut [birleşme] ile ödüllendirilmektir. O halde, burada

Ajanlar

Makale No. 28, Tav-Şin-Mem-Hey, 1984-85 Kutsal Zohar (Slah, madde 56-58), manevi topraklara ait yerleri turlamaları için Musa’nın gönderdiği ajanlar konusunu yorumlar: Neden Yaradan’ın onlara ‘Oraya Negev’e, git’, Tora’da ara ve böylece dünyayı bileceksin’ dediği yazıyor? ‘Bu toprakların neye benzediğini gör’, bundan, seni getirdiğim dünyayı göreceksin anlamına gelir. ‘Ve

Tövbe

Makale No. 27, Tav-Şin-Mem-Hey, 1984-85 Zohar’da şöyle yazılmıştır (Nasso, madde 28): ‘Bu emir, Teşuva’nın (tövbe) emridir ve Bina’dır. Bina nedir? Bina, Ben Yod-Hey’in (Yod-Hey’in oğlu) harfleridir. Bu oğul, ona tutunan ve Yod-Hey’in Mohin’ini ondan alan Vav’dır. Tövbe eden herhangi biri, Malhut olan Hey harfini, HaVaYaH’ın tamamlandığı, Ben Yod-Hey

Bana İhtişamını Göster

Makale No. 26, Tav-Şin-Mem-Hey, 1984-85 “Ve şöyle dedi, ‘Bana Senin ihtişamını göster…’ O zaman elimi uzaklaştıracağım ve benim sırtımı göreceksin ama yüzüm görünmeyecek” (Mısır’dan çıkış, 33). Musa ile ilgili bu sorunun bize ne ifade ettiğini ve Yaradan’ın çalışmamızla ilgili cevabını anlamalıyız. Kişi, Yaradan’ın işine başladığında, Yaradan’ın ihtişamını görmek

Her Şeyde, Işık ve Kli Arasındaki Farkı Görmeliyiz

Makale No. 25, Tav-Şin-Mem-Hey, 1984-85 Her şeyde, ışık ve Kli (kap), yani verici olan Yaradan’la, alıcı olan yaratılan arasındaki farkı görmeliyiz. Ve Kli olmadan ışık olmadığından, eğer onu edinecek kimse yoksa, bu durumda kimden söz ediliyor olabilir ki? Bu nedenle bizler, yalnızca Kli’de kıyafetlenmiş olan ışıktan, yani vericinin

Firavun’a Doğru Gel-1

Makale No. 19, Tav-Şin-Mem-Hey, 1984-85 ‘Firavun’a doğru gel’. Bu kafa karıştırıcıdır. ‘Firavun’a doğru git’ demesi gerekmez miydi? Zohar şöyle açıklar (Bo, madde 36): ‘Ama O, Musa’nın, odaların içindeki odalara, yüksek bir deniz canavarına girmesine izin verdi. …Yaradan, Musa’nın korktuğunu görünce… Yaradan dedi ki, ‘Bak, Ben sana karşıyım, Mısır

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
17 - 0,566