e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Kabala Kütüphanesi > Baruh Halevi Aşlag (Rabaş)

Baruh Halevi Aşlag (Rabaş)

Kişinin Yaradan’dan İstediği Hediye Nedir?

Makale No. 22, 1987 Zohar’da (Pinhas, madde 180) şöyle yazılmıştır: ‘‘Tanrım, hizmetkârını kurtar,’ diye yazılmıştır.’’ ‘Hizmetkârının ruhunu sevindir.’ ‘Gücünü hizmetkârına ver.’ Bu övgüde Davud üç kez hizmetkâr olmuştur; Mişna’nın yazarlarının, insanın duada hizmetkâr olması gerektiğine dair belirledikleri üç kez buna karşılık gelir. İlk kutsamalarda kişi öğretmenini kutsayan bir

Yaradan Çalışmasında Kirli Eller Nedir?

Makale No. 21, 1987 Zohar, Balak’ta (madde 43), ‘Toplantı çadırına geldiklerinde, suda yıkanacaklar ve ölmeyecekler,’ ayetiyle ilgili şöyle der: ‘’Bu ayetten şunu öğreniyoruz ‘Bununla ilgili endişe duymayan ve kirli ellerle Kral’ın önüne çıkan kişi ölmelidir. Sebebi nedir? Çünkü insanın elleri, onun (Hassid Rabbi Şmaya) her pisliğin ve kirin

İnsanın Özel Mülkiyeti Nedir?

Makale No. 20, 1987 Zohar (Korah, madde 4), ‘Ve Kârun aldı,’ ayetini yorumlar. ‘Alınan nedir?’ diye sorar. Şöyle cevaplar: ‘Kendisi için kötü bir tavsiye aldı. Kendisinin olmayanın peşine düşen kişiden o kaçar. Dahası kişi sahip olduklarını bile kaybeder. Kârun, onun olmayanın peşine düştü; kendisinin olanı kaybetti ve başka

Rabaş, Makale 557, Ohr Hozer (Yansıyan Işık) Hakkında

On Sefirot Çalışmasında (2. Bölüm, 1. Kısım, 3. Madde) şöyle yazılmıştır; Masah’tan yukarıya doğru yükselen Ohr Hozer’e “bağ” denir, zira o, İgul içindeki üst ışığı yakalar ve tutar, öyle ki orada Ohr Hozer üst ışığı giyinmez, bu ışık, yaratılan varlık açısından İgul içinde mevcut değildir, çünkü Ohr Hozer

Yaradan’ın Çalışmasında İfşa Edilenler ve Gizlenenler Nelerdir?

Makale No. 19, 1987 Yazı şöyle der (Micah 6:8): “Ey insanlar, O iyi olanı size bildirdi. Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka, Tanrınız Rab sizden ne istedi?” Bu âyette önümüzde ifşa olan iki şey görürüz: 1) “Adil davranmanız”, O’nun adil davrandığını gördüğümüz kısım. 2) “Merhameti

Tora’nın Edinilmesine Hazırlık Nedir? – 1

Şöyle yazar: “Ve Tanrı Sina Dağı’nın tepesine indi.” Halk ile ilgili ise: “Ve onlar da dağın eteklerinde duruyorlardı”. Yaradan’ın “inmesi”nin bir alçalma, küçülme anlamına geldiğini bilmeliyiz. Neticede bu, Tora verildiği zaman gerçekleşmiştir. Öyleyse bunun haz dolu bir zaman olması gerekirken neden Yaradan için bir iniş olarak kabul edilmelidir?

Rabaş, Makale 882, Roş HaŞana

Şu ayete ilişkin olarak, “Efendin, Tanrının gözleri, yılbaşından beri onun üzerindedir” bazen lehine, bazen de aleyhine. Bu nasıl olur? Yılın başında, İsrail tamamen günahkârken, onlara yağmurdan biraz pay verildi ama sonunda onlar tövbe ettiler. Eklemek mümkün değil, zira zaten hüküm verilmişti ama Yaradan onları, onlara ihtiyaç duyan toprağa

Genel Halkın Çalışması ve Bireyin Çalışması Arasındaki Fark

Makale No. 16, 1987 Zohar’da (Emor, Madde 58) şöyle yazılmıştır: ‘‘Gel ve gör, bir kişi doğduğunda sünnet olana dek onun üzerine yukarıdan bir güç atanmaz. Sünnet olduğunda onun üzerinde yukarıdan bir ruh, yani Nefeş Işığı uyanır. Kişi Tora’ya bağlanmakla ödüllendirildiğinde tamdır, her şeyde bütündür; çünkü Haya Işığı ile

Kutsallıktaki İki Anlayış

Makale No. 15, 1987 Yukarıda Keduşa (kutsallık) vardır ve aşağıda Keduşa vardır. Şöyle yazıldığı gibi: ‘‘Kutsal olacaksınız.’’ Bu nedenle aşağıda Keduşa vardır, yani yaratılanlar kutsal olmalıdır. Daha sonra şöyle yazılmıştır: ‘‘Çünkü Ben Efendiniz, Tanrınız kutsalım.’’ Bu yukarıdaki Keduşa’dır. Aşağıda Keduşa’nın olmasının nedeni budur. O, yukarıda kutsal olduğu için

Pesah, Matza ve Maror Arasındaki Bağlantı

Makale No. 14, 1987 Haggadah’ta (Pesah hikâyesi) şöyle yazılmıştır: ‘’Bu nedenle Tapınak zamanında Hillel şunu yaptı: Pesah’ı (kuzu), Matza’yı ve Maror’u (acı ot) birbirine bağladı ve ‘Onlar onu Matza ve acı ot ile birlikte yiyecekler’ şeklinde söyleneni yerine getirmek için onları birlikte yedi.’’ Bunu çalışmada anlamalıyız. Birlikte yiyeceği

Rabaş, “Kabala İlmine Giriş” Makalesinin Açıklaması

Direkt Işığın Dört Safhası Öğrenme Yaradan ile yaratılan arsındaki bağlantı denen farkındalık ile başlar, zira Yaradan’ın kendisinden söz etmeyiz ve O’nu edinemeyiz. Ama: “Seni, yaptıklarından biliriz.” denir. Yani edinim yalnız O’ndan uzanan işleyişin içindedir. Bu bağlantıya “Yaratılışın amacı” da denir. Bilgelerimiz O’nun dileğinin ve amacının yarattıklarına lütfetmek olduğunu

Matzot Bayramına Neden Pesah Denir?

Makale No. 13, 1987 Soru şudur: Tora’da Matzot (mayasız ekmek) Bayramı’na ‘’Pesah’’ (Kedushat Levi, Bo) olarak adlandırılan güne neden iyi gün diyoruz? Cevap şudur: ‘‘Ben sevdiğime ve sevdiğim bana ait.’’ yazıldığı içindir. Şöyle ki bizler Yaradan’ı ve Yaradan İsrail’i över. Bu nedenle Tora’da bu iyi güne ‘‘Matzot Bayramı’’

Çalışmada Yarım Şekel Nedir?

Makale No. 12, 1987 Ayet şöyle der: ‘‘İsrail’in çocuklarını saymak için sayım yaptığınızda onların her biri ruhları için Efendi’ye bir kefaret verecek, onları numaralandırdığınızda ve saydığınızda aralarında veba olmayacak. Onların vereceği şey, kutsallığın Şekeli’nden yarım Şekel’dir. Zengin, ruhları için kefaret vermek üzere yarım Şekel’den daha fazla ödemeyecek ve

Purim Ve Emir: O Bilmeyene Kadar

Makale No. 11, 1987 Bilgelerimiz şöyle dedi (Megillah 7); “Purim’de kişi, kutsanmış Mordehay’dan lanetli Haman’ı ayırt edemeyene kadar içmek zorundadır.” Ancak kişinin bilme durumuna gelmeden önce bilmeme durumuna gelmesi imkânsızdır. Daha sonra “bilmeme” olarak adlandırılan daha yüksek bir dereceyi edinmemiz gerektiğini söylemek mümkündür. Kuşkusuz bu bilmekten daha yüksek

Efendi, Yakup’u Kendisi İçin Seçti

Makale No. 16, 1986 Zohar Teruma’da (madde 1), Rabbi Hiya, “Efendi, Yakup’u Kendisi İçin Seçti” ayetini yorumlar. Bunlar onun sözleridir: “Rabbi Hiya şöyle başladı; ‘Çünkü Efendi, Yakup’u kendisi için, İsrail’i O’nun erdemi için seçti.’ İsrail oğulları, Yaradan tarafından nasıl da sevilir, onları arzu eder ve onlarla birleşmeyi ve

Kişinin Dua Etmesi Gereken Temel Eksiklik Nedir?

Makale No. 12, 1986 Yaratılışa ‘’eksiklik’’ dendiği biliniyor. Bu yüzden yaratılış, ‘’yokluktan varoluş’’ olarak adlandırılır. İnsan eksikliklerle dolu olarak yaratıldı. Bu nedenle kişi, eksikliklerini gidereceği çalışmada başarılı olabilmek için öncelikle bütün eksikliklerinin üzerinde öncelik vermesi gereken temel eksikliğin ne olduğunu bilmelidir. Hem manevî eksiklikler hem de maddesel eksiklikler

Gerçek Dua Gerçek Eksiklik Üzerinedir

Makale No. 11, 1986 Metinlerde şöyle yazar, “Bunlar, Mısır’a gelen İsrail oğullarının isimleridir. …Ve Yusuf’u tanımayan Mısır’ın üzerine yeni bir kral doğdu. …Ve Mısırlılar, İsrail oğullarını katı bir biçimde çalışmaya zorladı… Ve İsrail oğullarının bu çalışmadan dolayı iç çektikleri anlaşıldı ve haykırdılar ve çalışma nedeniyle haykırışları Tanrı’ya ulaştı…

Duaya Dair

Makale No. 10, 1986 Bilgelerimiz Masehet Tanit’te (s. 2) şöyle dediler: “‘Efendiniz Tanrınızı sevmek ve ona hizmet etmek, dua budur.’ ‘Dua budur’ diyorsunuz, yoksa bu sadece çalışma mıdır? ‘Tüm kalbinizle’ demeliydik. Kalpteki çalışma hangisidir? Duadır.’’ Duanın neden çalışma olarak kabul edildiğini anlamalıyız. İsteklerimizi ve taleplerimizi vermesi için Yaradan’a

Hanuka Mucizesi

Makale No. 7, 1987 Hanuka şiirinde şöyle deriz: “Yunanlılar” vs. “ve kavanozların kalıntısından, güller için bir mucize yaratıldı. Bina’nın [anlayış] oğulları, sekiz gün şarkılar ve ilahiler söylediler.” Yorumcular şöyle sorar: “Hanuka günlerini neden sekiz gün yaptılar?” Nihayetinde tek bir gece için yağları vardı ve mucize, bunun yedi gün

Hanuka Mumuna Dair

Makale No. 9, 1986 Masehet Şabat’ta (23b) şöyle yazılmıştır: “Raba dedi ki ‘Açıkça, ‘onun evi için bir mum’ ile ‘Hanuka mumu’ arasında, iç barış nedeniyle evi için bir mum önce gelir.” Raşi, “onun evinin mumu” ifadesinin Şabat’ı işaret ettiğini ve yoksul olduğu ve iki mum almaya gücünün yetmediğini

Yukarıdan Gelen Yardıma Dair

Makale No. 8, 1986 Bilgelerimiz şöyle dedi (Sukkah, 52); “Rabbi Şimon Ben Lakiş dedi ki ‘İnsanın eğilimi, onu her gün yener ve onu öldürmenin yollarını arar, ‘Günahkâr, erdemliyi gözler ve onu öldürmenin yollarını arar’ ifadesinde olduğu gibi. Eğer Yaradan yardım etmeseydi, kişi bunun üstesinden gelemezdi, şöyle söylendiği gibi

Çalışmada Tora’ya Neden ‘Orta Çizgi’ Denir? – 2

Makale No. 19, 1990 Zohar’da (Yitro, madde 293) şöyle yazar: “Kabalist Yehuda şöyle der: ‘Tora, Gevura tarafından verildi.’ Kabalist Yosi der ki: ‘Bu nedenle Tora, sol taraftadır.’ Ona şöyle der: ‘O sağa döndü, şöyle yazıldığı gibi: ‘Sağında, onlara kızgın bir yasa.’ Ve şöyle yazılmıştır: ‘Senin sağın Ey Tanrım,

Çalışmada, Mahsul Olgunlaştığında Kral Tarlasında Ayakta Durur Ne Demektir?

Makale No. 10, 1991 Atalarımız, “Efendi onun başında durdu” (Tosfot, VaYetze yazarlarından Yaşlıların Görüşü’nde sunulur) ayetiyle ilgili şöyle der: “Bunu ataların geri kalanında bulamadık. Kabalist Şimon şöyle dedi; ‘Kral, ne toprak sürülüyken ne de ekiliyken tarlasında durur ancak mahsul olgunlaştığında durur.’ Bu tıpkı İbrahim’in toprağı sürmesi gibidir, şöyle

Çalışmada ‘Sayılmış Olanda Kutsama Yoktur’ Ne Demektir?

Makale No. 31, 1990 Zohar’da (Bamidbar, madde 13) şöyle yazar: “Gel ve gör, sayılan bir şeyin üzerinde yukarının kutsamasının olmadığını söylediler. Peki, şunu sorabilir miyiz, ‘İsrail nasıl sayıldı? Kefaret onlardan nasıl alındı?’ Öncelikle İsrail kutsanır, sonra kefaret sayılır ve daha sonra İsrail tekrar kutsanır. Dolayısıyla İsrail, başlangıçta ve

Daimî İnancın Önemi

Makale No. 6, 1987 Zohar sorar (Vayetz, Madde 75), “Rabbi Yehuda dedi ki ‘Yaradan ona söz verdi, ‘Bak gör, ben seninleyim ve nereye gidersen git seni bırakmayacağım,’ o neden inanmadı ve ‘Eğer Tanrı benimleyse?’ dedi? O cevap verir, ‘Yakup dedi ki, ‘Rüyanın rüyasını gördüm.’ Ve rüyalar konusunda, onların

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
17 - 0,644