e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Çizgilerin Islahı

Not 7

Çizgilerin ıslahı. Sağ çizgi Abba’nın [baba] beyazıdır. Hohma [bilgelik] ışığının 320 kıvılcıma belirmesiyle, her Melech’in [kral] Malhut’u Aviut’ta [kalınlık] bir Tzimtzum [kısıtlama] olduğu için yerine alçalır ve Aviut uyumsuz olduğunda, o alçalmalıdır.

Şöyle yorumlayabiliriz ki, Aviut’u düşüren Hohma’nın ışığıyla, yani kişi kendisi için çalışmaktan daha düşük bir şey olmadığını hisseder, ama yine de başkalarının uğruna çalışmak için güçsüzdür, yani ihsan etmek için, bu yüzden “Ima [anne]’nın kırmızısı” olarak kabul edilen bir sol çizgiye ihtiyacımız vardır.

Bu nedenle, Sefirot’un çekirdeği, beş duyusu olan bir kişi gibi – görme, işitme, koku, konuşma ve dokunma – sağ çizgiden uzanır, ancak bunların etkinleştirilmesi için bir hedefe ihtiyacımız vardır.

Bu nedenle, Abba’nın beyazı geldiğinde, kendi iyiliği için “görme, işitme, koku ve konuşma” ile çalışmanın değerli olmadığını görür. Böylece, boş oturur ve uykuda gibi görünür, sanki yakıtları olmadığı için duyuları etkisizmiş gibi. Fakat ihsan etmede duyularla çalışmak için, aynı zamanda bir hedef de olan bu bilgiye henüz ulaşmamıştır.

İhsan etme gücünü elde etmek için, kişinin Bina ile tatlandırılmış Malkut olan “Ima’nın kırmızısı” olarak adlandırılan sol çizgiden alması gerekir, bu da alma arzusunun Bina niteliği olan ihsan etme işini kabul edeceği anlamına gelir.

Daha sonra, ihsan etmeden yakıtı olduğunda, bu nitelik üzerinde bir Zivug [çiftleşme] yaptığında, yani bu nitelikle eylemler gerçekleştirdiğinde, “Yaptığın her şeyde seni kutsayacağım” ayeti gerçekleşir. Bu demektir ki, üst ışık bu nitelik üzerinde birleşmiş olur ve ışık; sağ ve sol iki çizginin birleşmesi üzerinde olduğunda buna “orta çizgi” denir ve bu zaten bütünlüktür.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,277