e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Genetik Miras

Rabaş 11. Makale

Genetik miras ile ilgili bir ihtilaf: “Samuel der ki, ‘Atalarımızın genetik mirası sona erdi.’ Rabbi Yohanan der ki, ‘Genetik miras bahşedilir.’” Midraş’ta şöyle yazar, “Rav Aha dedi ki, ‘Atalarımızın mirası sonsuza kadar var olur ve sonsuza kadar anlatılır.’” Tosfot’ta şöyle yazar, “Rabeinu der ki, atalarımızın mirası sona erdi, fakat genetik vaadimiz sona ermedi.” Rabbi Yohanan’a göre Samuel ve Rabbi Yohanan arasında zıtlık yoktur: Samuel der ki, erdemliler için değil, günahkârlar için sona erdi ve Rabbi Yohanan zaten erdemli olanı işaret eder.

Yukarıda yazılana göre seçim şansı ile ilgili bize sorulanı yorumlayabiliriz: “Genetik miras kişinin erdemli olmasına sebep olduğundan, eğer genetik miras söz konusuysa burada seçim yoktur.” ARI der ki, genetik miras sadece erdemliler içindir. Öyle anlaşılıyor ki, öncelikle kişinin erdemli olma seçimi vardır.

Matan Tora makalesinde yazdığına göre genetik miras sayesinde seçim yapma gücümüz vardır ve eğer olmasaydı seçim yapamazdık. Realitede ise genetik mirasa sahip olsa bile seçim gücü olmayanları görürüz. Daha ziyade bu insanları zorlar. Ancak genetik miras seçim yapmamızda bize yardım eder.

Bu demektir ki, seçim yapma, iki eşit şey arasında karar vermedir. Fakat bir taraf diğerinden daha zorsa doğal olarak kolaya meyil edeceğimizden karar vermiş olmayız. Dolayısıyla genetik miras sayesinde iki eşit güç söz konusudur ve biz karar verebiliriz. Buna seçim şansı verildi deriz.

Bu konuları anlamak için “Tora’nın verilişi” makalesinde yazılana bakmalıyız: “Yaradan üzerlerine, genetik miras yansıyan İbrahim, İshak ve Yakup haricinde Tora’yı almaya nitelikli bir dil ya da ulus bulamadı, atalarımızın dediği gibi, ‘Peygamberler, verilmesinden önce tüm Tora’yı edindi.’ Bu demektir ki, ruhlarının yüceliği nedeniyle, Tora’nın pratik kısmının merdivenine ihtiyaç duymadan, O’nla Dvekut’larından (birleşme) doğan Tora’nın içselliğine ilişkin Yaradan’ın tüm yollarını edinme becerisine sahiptiler. Şüphesiz ki, kutsal atalarımızın fiziksel arınmışlığı ve ruhsal yüceliği, oğullarımızı ve oğullarımızın oğullarını etkilemiştir.”

Öyle anlaşılıyor ki, genetik miras sayesinde seçim yapabiliriz. Aksi takdirde bu imkânsız olurdu.

Ancak, genetik mirasa sahip olsak da, yüce merhamete ihtiyacımız olur ki böylece seçim yapabilelim, yani kendini-sevmeyi terk edip üzerimize başkalarını sevmeyi alalım ve tüm arzu sadece Yaradan’a memnuniyet vermek için olsun. Tora ve Mitzvot’un tüm gücüyle içimizdeki kötülüğü yenip onu iyiye çevirebilelim.

Ancak, neden “Genetik miras sona erdi.” dendiğini anlamalıyız. Soru şudur, “Atalarımızın mirasının sona ermesinden önce ne vardı?” Eğer böyleyse, genetik mirasa zaten sahip olduğumuzdan, seçim yapmamıza gerek yoktur. Ancak, Yaradan’ın O’na yaklaşmamıza yardım etmesi arzusu, insan için başlı başına bir duadır. İnsanın Yaradan’a yakınlaşma talebi, kendi içinde bir “seçim”dir. Seçim şudur ki, kişi elinden geleni yapar ve bu hali hazırda bir seçim olarak kabul edilir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,271