e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Rabaş, Not 882, Roş HaŞana

Not 882

Şu ayete ilişkin olarak, “Efendin, Tanrının gözleri, yılbaşından beri onun üzerindedir” bazen lehine, bazen de aleyhine. Bu nasıl olur? Yılın başında, İsrail tamamen günahkârken, onlara yağmurdan biraz pay verildi ama sonunda onlar tövbe ettiler. Eklemek mümkün değil, zira zaten hüküm verilmişti ama Yaradan onları, onlara ihtiyaç duyan toprağa tam vaktinde getirir. Her şey toprağa bağlıdır.

Aleyhte olan zamanlarda bu nasıl olur? Yılın başında, İsrail tamamen erdemliyken, onlara yağmurdan çokça pay verildi ama sonunda onlar yoldan saptı. Daha çok azaltmak mümkün değil, zira zaten hüküm verilmişti ama Yaradan onları, onlara ihtiyaç duymayan toprağa tam vaktinde getirir. RAŞİ, “onların vaktinde değil” sözünü, toprağa ekmeden anlamında yorumlamıştır. İhtiyaç duyulmayan yer ise orman ve çöl anlamındadır.

Yukarıdakine göre Roş HaŞana (yılbaşı), insanın yaratılışının başlangıcı anlamına gelir. Bu bilgelerimizin dediği üzere, “Bir damla bildirildi, bu akıllı mı aptal mı, vb. (Nidah 16b)”, “Rains” kişinin maddesel gücü anlamına gelir, küçük ya da büyük bir aklı olacak, büyük ya da küçük bir kalbi olacak, büyük ya da küçük bir arzusu olacak vb.

Eğer kişi iyi bir yolda yürürse büyüdüğü zaman, ekleme yapmak yani onu daha akıllı, daha büyük arzulu yapmak mümkün olmaz zira o yaratıldığı zaman zaten ona payı verilmiştir. Ancak tüm aklını ve enerjisini Keduşa’nın ve ihtiyacın olduğu yerde harcar ise bu, kişinin Yaradan’ın ışığının ifşası ile ödülleneceği dereceye erişmesi için yeterlidir, doğruca O’na tutunur ve sonraki dünyadan gereğince pay alır.

Ama ilk yaratıldığında, eğer kişiye büyük bir akıl, güçlü bir arzu verilmiş ise ve eğer o iyi, doğru bir yolda yürümezse bunları gerektiği gibi kullanmaz ise Yaradan onları, vakti gelmeden sanki onlara ihtiyacı yokmuş gibi toprağa indirir.

Böylece yaratıldığında ona verilmiş olan bu iyi güçlerin ona hiçbir faydası olmaz. Mişnah ve Gemara’da usta bir uzman olabilir ama Dvekut denen, arzulanan bütünleşme ile ödüllenmez.

Bu yüzden kişi, eğer diğer dostları gibi zeki ve yetenekli değilse bundan şikâyet etmemelidir zira belirleyici faktör bu değildir, zira önemli olan erdemli olmaktır. Ancak o zaman kişi, tüm gücünü gerçek amaç için kullanır ve gücünü boş yere ziyan etmez. Aksine Keduşa’ya girmek için çaba harcamaya güç sarf eder.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,268