e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Baruh Halevi Aşlag (Rabaş) > Kabala Kütüphanesi > Makaleler > Yaradan Çalışmalarını Gözetledi

Yaradan Çalışmalarını Gözetledi

Not 29

“Yaradan, erdemlilerin çalışmalarını ve kötülerin çalışmalarını gözetledi ve Yaradan’ın hangisini istediğini bilmiyordu, onların çalışmalarını mı değil mi?” -o, “Ve Efendi ışığı gördü, ki o, iyi ve bölünmüştü” dediğinde, bu erdemlilerin çalışmaları anlamına gelir.

Nasıl bir kuşku olabileceğini ve “Yaradan’ın ne istediğini bilmiyor” denebileceğini anlamalıyız. Yaradan’ın kötünün çalışmasını istemesi düşünülebilir mi?

Açıklanan kurala göre, bir kişi kendini sevmekten çıkmakla ödüllendirilmeden önce, hala alma arzusu tarafından kontrol edilirken, bir kişinin yaptığı tüm iyi işlerde, eğer kişi ihsan etmek amacıyla almak istiyorsa, bedenin bununla hemfikir olmadığını görür, zira bu doğasına aykırıdır.

Buradan, bir kişinin Tora ve Mitzvot [emirler] ‘de yaptığı her bir eylemde, içindeki kötü buna direndiği için, muazzam çabaları olduğu sonucu çıkar. O zaman, kötüye hala onun içindeyken ve kişi her gün üstesinden geldiği zaman, bu safhaya “kötülerin çalışması” denir.

Fakat daha sonra, kişi içindeki kötülüğü ıslah etmekle ve erdemli olmakla ödüllendirildiğinde, çalışmaları zahmetsizdir, çünkü içindeki kötülük, artık tüm eylemlerini ihsan etmek için hedeflemesine itiraz etmez, zira kişi, her iki eğiliminizle, “Ve Efendi Tanrınızı tüm kalbinizle seveceksiniz”i uygular. Sonuç olarak kişinin çalışmaları “erdemlilerin çalışmaları” denir.

O zaman soru şudur, Yaratan hangisini ister? Ki bir kişi emek verip ve sürekli çaba sarf etsin. Buradan kişinin çabasını gösterdiği sonucu çıkar, yani kişi ne olduğuna göre yapar. Fakat erdemlilerin çalışmalarıyla artık daha fazla çaba sarf etmez Bunun yerine, o vakit gönül rahatlığı içindedir.

Böylece, soru, Yaradan hangisini ister, bir kişinin çaba sarf ettiği yerdeki çalışma mı, emek olmamasına rağmen erdemlilerin çalışması mı, Zohar’da “Emeğin olduğu bir yerde, Sitra Ahra [diğer taraf] vardır” yazıldığı gibi, yani bir kişi içindeki kötülüğü iyiliğe ıslah etmediği sürece, emeği vardır.

Bu nedenle, “Ve Efendi ışığı gördü, ki o iyi ve bölünmüştü” ifadesinden kanıt getirir, yani erdemlilerin işi anlamına gelir, zira Yaradan’ın bakış açısına göre, amaç yaratılanların O’nun yarattıklarına iyilik yapmak olan yaradılış düşüncesini edinmeleridir.

Bununla birlikte, bunu form eşitliği olmadan edinmek imkânsız olduğu için, bir kişi form eşitliğiyle uğraştığında kişinin emeği vardır. Bu Yaradan’ın bakış açısındandır. Ancak, insan tarafından, kişi her zaman emek için özlem duymalıdır.

Böylece, kişi Yaradan ile Dvekut [yapışma] ile ödüllendirildiğinde, Sitra Ahra ve emek yoktur. O zaman, bir kişi emek için özlem duymalıdır. Bununla birlikte, o zaman kişinin emeği olamaz.

Bu nedenle, bunun tavsiyesi Zohar’da yazıldığı gibidir, ki onun korkusu geçmişten gelir (“Zohar Kitabına Önsöz” Madde 118), yani kişinin çalışması ve emeği olmadığında, kötülerin çalışmasının bir safhasında olduğu zamandan emeğe özlem duymalıdır ve sonrasında kişi bütünlüğe sahiptir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,280