e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Kabala Kütüphanesi > Yehuda Halevi Aşlag (Baal HaSulam)

Yehuda Halevi Aşlag (Baal HaSulam)

244 – Tüm Dünyalar

17 Şubat 1943, Tel Aviv’de duydum. İçinde bir çok seviye ve örtüler gördüğümüz tüm dünyalar, hepsi bu dünyaların alıcıları olan ruhların bakış açısındandır. Buna göre, “edinmediğimiz hiç bir  şeyi, adlandırmayız,” kuralını anlayacağız, zira ad edinime işaret eder. Bu, tüm isimlerin, Sefirot’un ve sayıların, hepsinin alanların bakış açısından olduğu

245- Yeni Doğanın Yaratılışından Önce

İyar 21, Nisan-Mayıs, Kudüs’te duydum “Yeni doğanın yaratılmasından önce, bu damlanın budala mı yoksa bilge vb. mi olacağı bildirildi, ama erdemli mi yoksa günahkâr mı olacağı söylenmedi.” Buna göre, şunu sormalıyız: Ne de olsa, bir budala, erdemli olamaz, çünkü kişi, budalalığın ruhu ona girmediği sürece günah işlemez. Ayrıca,

247- Düşünce, Besin Olarak Addedilir

Adar’ın 24’ünde duydum, 19 Mart 1944, Kudüs İnsanın üç bedene sahip olduğu anlaşılır: Keduşa’nın (kutsallık) ruhu için bir kıyafet olan, içsel beden. Klipat Noga (kabuğu). Yılanın derisi. Bu iki bedenden kurtulmak ve sadece içsel bedeni kullanabilmek için, şifa (Segula) olan şey sadece içsel bedeni ilgilendiren şeyler hakkında düşünmektir.

246- Şans Hakkında Bir Açıklama

Sivat’ın 7’sinde duydum “Şans” kelimesi, aklın üstünde olan bir şey anlamına gelir. Şöyle ki, bunun falan filan şekilde  olması mantıklı olsa bile, kişinin şansı buna  neden olmuştur. Bundan şu yazılanı anlayacağız, “Oğullar, yaşamak ve beslenmek liyakate değil, şansa bağlıdır.” Tüm etkilerin esasen “sol çizgi” diye adlandırılan Hohma’dan geldiği

Yaradan’ın Yüzünün Gizliliği ve İfşası (B)

YÜZÜN GİZLİLİĞİ Az gelir, sağlıksız olmak, planları gerçekleştirmede başarısızlık, itibarsızlık, eş dost nedeniyle sıkıntı çekmek. Cevapsız dua. İyi yapmaya çalıştıkça kötüleşmek. Yaşamı doğru şekilde değil de çalıp, çırparak ya da Şabat’a saygısızlık ederek sağlamak. Tüm dürüst ve doğru dostları yoksulluk çekerken, diğerlerinin her geçen gün daha başarılı, sağlıklı

Yaradan’ın Yüzünün Gizliliği ve İfşası (A)

İlk gizlilik: O’nun yüzü ifşa olmamıştır; bu demektir ki, Yaradan o kişiye karşı kendi adına —İyi ve İyilik Yapan— göre davranmaz. Kişi sıkıntılıdır, zayıf kazançtan dolayı ıstırap çeker, alacaklılar kapısına dayamıştır. Tüm günü sıkıntı ve endişeyle doludur. Ya da sağlıksız olmaktan acı çekmekte, insanlardan saygı görmemektedir. Başladığı her

İsrail İlminin, Ebedi İlimle Kıyaslanması

İLMİ DEĞERLENDİRMENİN STANDARDI Dünyadaki herhangi bir ilmin değeri yaydığı amaca göredir. Bu tüm çalışmaların amaçladığı hedeftir. Dolayısıyla amacı olmayan ilim, zaman geçirmek için oyun oynayan çocuklar haricinde hiç kimse için tasavvur edilemez. Bu sebeple bir ilim sarf ettiği gayretle değil, yaydığı amacın faziletine göre değerlendirilir. Dolayısıyla görürsünüz ki

Anochi (Ben) Kelimesindeki C Harfinin Anlamı

Dünyalarla kıyafetlenmiş Malhut’a, Ani (ben) denir. Malhut, her insanın “kendini” ayrı bir varlık olarak hissettiği bölünme Assiya’dan aşağıya iner ve genişleyerek tüm dünyayı kendi arzusu ve hazzı için fethetmek ister. Bu Assiya’daki kırılmadır, yani “Ben hükmedeceğim.” Buna Noga kabuğundaki iyi ve kötü, “yılanın derisi” denir. Yaratılan varlıkta iki

Hatırlama

HATIRLAMA VE UNUTMA, KAYBETME VE BULMA “Dişi dünya” olarak kabul edilen sürgün sırasındaki çalışma devam etmektir. Çalışması bozuk olan ona verileni kaybeder. Bu dünyadaDvekut (birleşme), çalışmayı yerine getirmekle ve bunu yerine getirme gücünün coşkusunu yüceltmekle mümkün olur. Bu şekilde gelecekte kaybetme korkusu olmaz çünkü ölüm sonsuza kadar silinir.

Sen Beni Arkadan ve Önden Kuşattın

Sen beni arkadan ve önden kuşattın demek Yaradan’ın yüzünün gizliliği ve ifşası demektir. Bu böyledir çünkü “O’nun krallığı her şeye hükmeder,” ve her şey köküne döner, hiçbir yer O’ndan eksik değildir. Fakat fark gelecek ya da şimdiki zamandadır çünkü iki dünyayı bağlayan kişi O’nun kıyafetini şimdide keşfeder: yapılan

Sürgün ve Kurtuluş

Maneviyat ve gelişim yasası arasındaki ahenk veya alın yazısı. “Halklar arasında dinlenmeyeceksiniz.” “Ve aklınıza gelen şey kesinlikle ülkelerin milletleri gibi, aileleri gibi olacağız demediğiniz şeyler olacak.” Yaradan bize sürgünde var olamayacağımızı ve milletlere karışıp huzur bulan ve onların arasında kendilerinden bir iz bile kalmadan, özümsenen milletlerin geri kalanı

Tek Yasa (Mitzva)

Bu pek çok soru doğurur. Önceki söylenenlere göre, hepimiz Tora’ya karşı günah işliyoruz. Dahası Tora’nın özünü tam olarak idrak edemiyoruz çünkü detaylara takılıp, gerçek yasayı uygulamıyoruz. Şöyle yazılıdır: “Yaradan’ın arzusunu yerine getirdiğin zaman, yoksulluk senin içinde değil, başkalarında olacaktır.” Peki herkes Tanrı’nın arzusu olan dostunu kendin gibi sev

Dünyada Barış

“Merhamet ve gerçek birbiriyle karşılaştılar; erdemlilik ve barış birbirini öptüler. Gerçek yeryüzünden ortaya çıktı ve erdemlilik cennetten aşağı baktı. Evet, Yaradan iyi olanı verecek ve topraklarımız ürün verecek.” Hz. Davut’un İlahileri 85 Her Şey Belli Bir Zamandaki Görüntüsüne Göre Değil, Gelişim Ölçüsüne Göre Değerlendirilir İyi veya kötü, realitedeki

Ruh ve Beden

Bu konuyu açıklamadan önce, Kabala ilmini keşfettiğim ve kendimi ona adadığım günden beri, kendimi soyut felsefeden ve onun bütün dallarından batıyla doğu kadar uzaklaştırdığım ve bu konular genellikle bu yolla açıklandığından, okuyucular bu konuyu soyut, felsefi kavramlara dayandırarak anlatmak dışında başka bir yolla açıklamanın imkânsız olduğunu düşünebilirler. Yazacağım

Tek Buyruk

Başlıklar: Tanrı buyruğu, insanlara hizmet; Tora’daki insanla insan arasındaki ilişkiyle ilgili; Konuşma, düşünce ve eylem; İnsanın farkında olmadan Yaradan’a memnuniyet vermesi; Fiziksel değerlerde ilahi gerçekler; 613 buyruğun yerine getirilmesi gerekliliği; Gerçeğin ilmi; Peygamberlik; Peygamberlik başarısı hız kazandırmaktır; Küçük büyükten daha başarılı olabilir; Nesiller boyu Peygamberlik; Peygamberliğin özü; Genel

Özgürlük

“Taşların üzerine Harut (oyulmuş); bunu Harut (oyulmuş) diye telaffuz etmeyin, tersine ölüm meleğinden özgür olduklarını göstermek için Herut (özgürlük) diye okuyun.” Midraş Shemot Raba, 41 Bu kelimelerin açıklığa kavuşturulması gerekiyor, zira manevi edinim (Işığın ifşası) konusu nasıl olur da kişinin ölümden özgürlüğüyle ilişkili olabilir? Dahası, maneviyatı edinerek ölümü

Baal Hasulam’ın Öğrencisine, Amerika’da Kabala’yı İngilizce Olarak Yaymakla İlgili Mektubu (1939)

Kutsal kent Kudüs, yeniden inşa edilip sonsuza kadar dayansın, Onurlu ve tanınmış… ‘a, Son mektubunuzu aldım ve Amerika’ya gittiğinizden beri ilk defa görevinizde başarılı olacağınıza dair bana bir umut ışığı verdiniz. Umarım anlarsınız ki vermeyi düşündüğünüz derslerin İngilizce kopyasını kastediyorum. Zira Amerika’da para toplayabilmeniz için bu tek yoldur.

194- Tamamlanmış Yedi

Babam, Efendim ve öğretmenimin yazılarından kopyalandı. Yeni Ay Kutsamasının tamamlanmış yedileri meselesinde, tamamlanmış yedileri beklemek bir gelenektir ve Şabat’ın sonunda da. Bu, Şabat’ın sonu yedi günün ortasına geldiği zamanki ayı, kutsama geleneği gibi değildir veya zaman zaman yedi gün tamamlandığında, Şabat’ın sonu beklenmez. Bu böyle değildir, çünkü tüm

192- Nasipler

1949 senesinde duydum, Tel-Aviv Nasipler demek, onların ikisi de eşittir ve akıl ile onların arasındaki farkı incelemek imkânsızdır demektir. Bunun için nasiplere gerek vardır. Zohar’da, Amor şu soruyu sorar, “Efendi’nin keçisi ve Azazel’in keçisi nasıl eşit olabilir ki?” Şöyle ki; Efendi’nin keçisi “sağ” olarak görülür, Azazel”in keçisi “sol”

203- Adam’ın Gururu Onu Alçaltacak

Sukkot’ta Duydum, 12 Ekim, 1938 “Adam’ın gururu, onu alçaltacak.” Bilinirki, adam tamamen aşağılık içinde doğmuştur. Ancak, aşağıdaki aşağıda olduğunu bilirse, aşağıda olduğu için acı çekmez, çünkü bu onun yeridir. Mesela bacaklar, her zaman çöplük içinde yürüdüğü için küçük görülmezler ve vücudun tüm ağırlığını taşımak zorundadır, oysa baş her

193- Tek Bir Duvar Her İkisine Hizmet Eder

Ahoraim (arka) konusunu öncelikle ilgilendiren mesele aslında, canlılığın özü olan, “Direkt Işık” denilen bilgelik ışığının yokluğudur,. Ve bu Işık form eşitsizliği olmasın diye kısıtlanmıştır. Bu yüzden onlar ıslah olmadıkça, ZON’da GAR yoktur ve böylece Sitra Ahra çekmez. Hâlâ GAR eksikliği olduğu için, dışarıdan gelenlerin yakalayacağı korkusu vardır. Çünkü

190- Her Hareket Bir İz Bırakır

Pesah’ta Bir Yemekte Duydum, 15 Nisan, 1949 Topraklarımızın, zalimlerden kurtulmasının bizi etkileyip etkilemediğini sordu. Diğer milletlerin yükünden kurtulmakla ödüllendirildik ve diğer milletler gibi olduk artık, yani orada birinin diğerine köle olmadığı bir yerdeyiz. Ve bu özgürlük bizim Yaradan’ın hizmetinde olduğumuza dair bir his edinmemizi etkiledi mi etkilemedi mi?

222- Sitra Ahra’ya Onu Keduşa’dan Ayırmak İçin Verilen Parça

Duydum “Başlangıçta, O, dünyayı Din (yargı) niteliği ile yarattı. Gördü ki dünya devam etmedi. Yorum: Din niteliği Malhut’tur, kısıtlama yeridir. Buradan aşağısı dışsal olanların durduğu yerdir. Üst dokuzun içinden korkusuzca bolluk bereket alınabiliyor olmasına rağmen, dünya devam etmedi, bunun manası Behina Dalet’tir. Burası onun yeri olduğu ve değiştirilmesi,

207- İhsan Etmek İçin Almak

Bu dünyanın insanları, “zevk ve acı” diye adlandırılan iki ayak üzerinde yürürler. Hep zevk olan yere koşar ve daima ızdırap olan yerden kaçarlar. Ancak Kişi Tora ve Miztvot’un tadını tatmakla ödüllendiği zaman, yazıldığı üzere: “Tat ve gör; Yaradan iyidir” ve o zaman kişi Yaradan’ın hizmetine koşar. Bunun sonucu

205- Bilgelik Sokaklarda Bağırdı

1938 senesinde duydum. “Bilgelik sokaklarda bağırdı, sesini genel yerlerde duyurdu. Düşüncesizleri bırakın beriye dönsünler, anlamaktan aciz olanlara söylerim.” Bu demektir ki; kişi Yaradan ile bir olmakla ödüllendirilirse, Kutsal Şehina (Kutsallık) ona der ki, “daha önce aptal olmalısın”, bu gerçekten öyle olduğu için değildir. Bunun sebebi, kalpsiz olmasıdır. Bunun

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,370