e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

17. Mektup

MEKTUP – 17

1926

Sevgili ….

İzin ver Tanrı çalışmasındaki orta çizgiyle ilgili olarak, o daima sağ ve sol çizgi arasındaki hedefin olacağından, seni bilgilendireyim. Bu böyledir çünkü kişi tembel tembel oturandan daha kötü bir yerdedir. Kralın sarayına varmak için yürümesi gereken yol çok ince olduğundan, yoldan çıkacak olan da odur.

Çizginin başlangıcında yürümeye başlayan kişi bir saç teli inceliğinde bile olsa, sağa ya da sola sapmamak için çok dikkatli olmalıdır. Bu böyledir çünkü sonrasında düz gitmeye devam etse bile, eğer başlangıçtaki sapma bir saç teli kadarsa, şu açıktır ki gerçek çizgiden çıkmış olduğu için kralın sarayına artık ulaşamaz, şöyle olduğu gibi:

 

Bu gerçek bir benzetmedir.

İzin ver sana “Tora, Yaradan ve İsrail birdir” sözünün manası orta çizgiyi açıklayayım. Bedene girdiğinde ruhun amacı, bedenle kıyafetliyken köküne geri dönmeyi başarmak ve O’na tutunmaktır, tıpkı şöyle yazdığı gibi “Yaradan’ı sevmek için O’nun bütün yollarını yürümen, emirlerini yerine getirmen ve O’na tutunman gerekir.” Görüyorsun ki konu “O’na tutunmak” ta bitiyor, yani bedenle kılıflanmadan önceki gibi.

Ancak, bunun için büyük hazırlık gerekir ki bu da O’nun yollarında yürümektir. Yine de Yaradan’ın yollarını kim bilir? Aslında bu “613 yolu olan Tora” sözünün anlamıdır. Bu yollarda yürüyen kişi sonunda arınır, ta ki bedeni, onla O’nu Yapan arasındaki demir duvar olmaktan çıkana kadar, şöyle yazdığı gibi, “Ve taştan kalbi etinden çıkaracağım.” Sonra O’nu Yapan’a, ruhun bedenle kıyafetlenmesi öncesinde olduğu gibi tutunur.

Öyle anlaşılıyor ki burada üç unsur söz konusudur: 1) İsrail, kendini köküne geri dönmeye zorlayan kişi; 2) Yaradan, kişinin özlem duyduğu kök; 3) Tora’nın 613 yolu, onun vasıtasıyla kişinin ruhunu ve bedenini arındırması. Bu şifadır, şöyle yazdığı gibi, “Kötü eğilimi ve şifası için Tora’yı, Ben yarattım.”

Ancak, bu üç unsur gerçekte bir ve aynıdır. Sonunda Yaradan’ın herhangi bir hizmetkârı onları tek ve birleşmiş olarak edinir. Üçe bölünmüş olarak görünmesinin sebebi, kişinin Yaradan çalışmasında bütünlük içinde olmamasındadır.

İzin ver şunu açıklığa kavuşturayım: Yaradan onu sana getirene kadar, onun tamamını değil ucunu görürsün. Bilinir ki, ruh Tanrı’nın bir parçasıdır. Bedene girmeden önce ruh köke bir dal gibi bağlıdır. Yaşam Ağacının başlangıcında, O’nun dünyaları böyle yarattığını görürsün çünkü O, “Merhametli” ve “Bağışlayıcı” gibi O’nun kutsal adlarını açığa çıkarmak ister. Bu konu çok derin bir konudur.

Ancak kalemimin izin verdiği kadarını yazabilirim, “Bütün Tora Yaradan’ın isimleridir.” Edinimin anlamı şudur, “Edinemediğimizi adlandırmayız.” Kitaplarda yazılıdır ki, tüm bu isimler bedene girmeye mecbur edilen ruhun ödülüdür çünkü ruh beden vasıtasıyla Yaradan’ın adlarını edinir.

Ruhun değeri edinimine göredir. Bir kural vardır: Manevi herhangi bir şeyin devamlılığı onu bilmenin faziletine bağlıdır. Dünyasal bir hayvan sadece kendini hisseder çünkü akıl ve maddeden meydana gelir.

Bu nedenle, manevi his kesin bir bilgidir ve manevi önem bilginin değeriyle ölçülür, şöyle yazdığı gibi, “Kişi aklına göre değerlendirilir.” Ancak, hayvan bilir ama asla hissedemez. Bunu derinliğine özümse.

Ruhların ödülünü iyi anla: Ruh bedene girmeden önce, bir dalın ağaca tutunması gibi köke bağlı olsa da, küçük bir noktadan başka bir şey değildir. Bu noktaya ruhun kökü ve onun dünyası denir. Ruh, bu dünyaya beden içinde gelmemiş olsaydı, kendi dünyasında yani kökün içinde kendi kısmında kalmış olacaktı.

Ancak ruh Yaradan’ın adlarına geri dönmesini sağlayan Yaradan’ın yollarında ki bu Tora’nın 613 yoludur, daha fazla yürüdükçe, değeri de edinmiş olduğu adların seviyesine bağlı olarak o kadar fazla büyür. “Yaradan her bir erdemliye 310 dünya verir” sözünün anlamı budur.

Yorum: Ruh iki erdemliği barındırır. Üst Erdemlik ve Aşağı Erdemlik, tıpkı bedenin Tabur’dan (göbek) yukarı ve Tabur’dan aşağı ayrılması gibidir. Bu nedenle, yazılı ve sözlü Tora’yı edinir ki bu iki defa 310, Gematria’da 610 olmak demektir. Bunlar Tora’nın 613 Mitzvot’u ve Rabanan’ın (yüce Ravların) yedi Mitzvot’udur.

Yaşam Ağacı’nda şöyle yazılmıştır, “Dünyalar yalnızca Yaradan’ın adlarını ifşa etmek için yaratılmıştır.” Bu nedenle, görürsün ki, ruh bu murdar maddeyle kıyafetlenmek için indikten sonra, bu dünyaya gelmeden önceki köküne, kendi dünyasına daha fazla tutunamaz. Tersine değerini, kökündekinden 620 defa daha fazla arttırmak zorundadır. Yehida’ya 620 sayısını ifade eden Keter denildiği için Yehida’ya kadar uzanan tüm NRNHY’nin, tam mükemmelliğin anlamı budur.

Böylece 620 adın anlamı, Tora’nın 613 ve Rabanan’ın yedi Mitzvot’unun, gerçekte ruhun beş niteliği yani NRNHY olduğunu anlayabilirsin. Bu böyledir çünkü NRNHY’nin kapları yukarıdaki 620 Mitzvot’tan gelir ve NRNHY’nin ışıkları her bir Mitzvah’daki Tora ışığıdır. Öyle anlaşılıyor ki, Tora ve ruh birdir.

Yaradan, yukarıda bahsettiğimiz 620 Mitzvot’taki Tora’nın ışığını giyinmiş Ayn Sof ışığıdır. Bunu iyice anlamalısın çünkü atalarımızın “Bütün Tora Yaradan’ın adlarıdır” sözünün anlamı budur. Bu demektir ki, Yaradan bütündür ve 620 ad kısımlar ve parçalardır. Bu parçalar, ışığını bir defada değil yavaşça birbiri ardına edinen ruhun adımları ve dereceleridir.

Tüm bu söylenenlerden, ruhun tüm 620 kutsal adı, bedene inmeden öncekinden 620 defa daha fazla edinmesinin kaderinde yazılı olduğunu anlayabilirsin. Ruh, Tora’nın ışığının kılıflandığı 620 Mitzvot’ta, Yaradan ise Tora’nın kolektif ışığında belirir. Böylece “Tora, Yaradan ve İsrail’in” aslında bir olduğunu görürsün.

Bu sözleri dikkatlice çalış çünkü onların yalın bir açıklaması var. Bu onların şöyle söylemesiyle ilgilidir, “Kelime anlamını açıklamayacağım” ve sen önünde olanı anlamaktan memnun olmalısın.

Şimdi Yaradan çalışmasının tamamlanmasından önce Tora, Yaradan ve İsrail’in üç anlayış olarak ortaya çıkması konusuna geri dönelim. Bazen kişi ruhunu tamamlamak ve İsrail olarak addedilen köküne geri dönmek ister. Bazen de Yaradan’ın yollarını ve Tora’nın sırlarını anlamak ister, “Kişi Yüce Olanın emirlerini bilmiyorsa, O’na nasıl hizmet edecek?” Bu Tora’dır.

Bazen kişi Yaradan’ı edinmek ister, yani tam bir bilme ile O’na tutunmak ister. Kişi temelde sadece bundan üzüntü duyar ve Tora’nın sırlarını edinme mücadelesinde olmaz. Aynı zamanda kişi ruhun köküne yani bedenle kıyafetlenmeden önceki haline dönmesiyle ilgili olarak da mücadele vermez.

Bundan ötürü, Tanrı çalışması için hazırlanmış olan çizginin üzerinde yürüyen kişi, eylemin sonu başlangıcıyla eşit olduğundan, üç üst cepheyi eşit olarak arzulayıp arzulamadığını görmek için sürekli olarak kendini test etmelidir. Eğer kişi birini ikincisinden ya da üçüncüsünden daha fazla isterse, o zaman gerçeğin yolundan sapar.

Bu nedenle, “Üst Olanın yollarını ve Tora’nın sırları olan emirlerini bilmeyen, O’na nasıl hizmet edecek?” olduğu için, sen de Yüce Olanın emirleri için özlem duyma hedefine tutunmalısın. Üçü arasında orta çizgiyi garantileyen tek şey budur.

Tövbenin kapısını bana bir iğne deliği kadar aç, Ben sana at arabasının geçtiği kapıyı açayım” sözünün anlamı budur. Yorum: Bu açıklık giriş veya çıkış için değil, ipliği geçirmek ve çalışmak içindir.

Benzer şekilde, sen sadece Yüce Olanın emirlerine, çalışmasına özlem duyarsan, sonrasında Ben sana hole açılan bir kapı açarım. “Yaşadığım sürece her amel (İbranice Hol gibi telaffuz edilir) ve yeryüzü Yaradan’ın ihtişamıyla dolacak” ayetinin anlamı budur.

Yehuda Leib

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
21 - 0,540