e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Şamati (Duydum) Makaleleri

244 – Tüm Dünyalar

17 Şubat 1943, Tel Aviv’de duydum. İçinde bir çok seviye ve örtüler gördüğümüz tüm dünyalar, hepsi bu dünyaların alıcıları olan ruhların bakış açısındandır. Buna göre, “edinmediğimiz hiç bir  şeyi, adlandırmayız,” kuralını anlayacağız, zira ad edinime işaret eder. Bu, tüm isimlerin, Sefirot’un ve sayıların, hepsinin alanların bakış açısından olduğu

245- Yeni Doğanın Yaratılışından Önce

İyar 21, Nisan-Mayıs, Kudüs’te duydum “Yeni doğanın yaratılmasından önce, bu damlanın budala mı yoksa bilge vb. mi olacağı bildirildi, ama erdemli mi yoksa günahkâr mı olacağı söylenmedi.” Buna göre, şunu sormalıyız: Ne de olsa, bir budala, erdemli olamaz, çünkü kişi, budalalığın ruhu ona girmediği sürece günah işlemez. Ayrıca,

247- Düşünce, Besin Olarak Addedilir

Adar’ın 24’ünde duydum, 19 Mart 1944, Kudüs İnsanın üç bedene sahip olduğu anlaşılır: Keduşa’nın (kutsallık) ruhu için bir kıyafet olan, içsel beden. Klipat Noga (kabuğu). Yılanın derisi. Bu iki bedenden kurtulmak ve sadece içsel bedeni kullanabilmek için, şifa (Segula) olan şey sadece içsel bedeni ilgilendiren şeyler hakkında düşünmektir.

246- Şans Hakkında Bir Açıklama

Sivat’ın 7’sinde duydum “Şans” kelimesi, aklın üstünde olan bir şey anlamına gelir. Şöyle ki, bunun falan filan şekilde  olması mantıklı olsa bile, kişinin şansı buna  neden olmuştur. Bundan şu yazılanı anlayacağız, “Oğullar, yaşamak ve beslenmek liyakate değil, şansa bağlıdır.” Tüm etkilerin esasen “sol çizgi” diye adlandırılan Hohma’dan geldiği

194- Tamamlanmış Yedi

Babam, Efendim ve öğretmenimin yazılarından kopyalandı. Yeni Ay Kutsamasının tamamlanmış yedileri meselesinde, tamamlanmış yedileri beklemek bir gelenektir ve Şabat’ın sonunda da. Bu, Şabat’ın sonu yedi günün ortasına geldiği zamanki ayı, kutsama geleneği gibi değildir veya zaman zaman yedi gün tamamlandığında, Şabat’ın sonu beklenmez. Bu böyle değildir, çünkü tüm

192- Nasipler

1949 senesinde duydum, Tel-Aviv Nasipler demek, onların ikisi de eşittir ve akıl ile onların arasındaki farkı incelemek imkânsızdır demektir. Bunun için nasiplere gerek vardır. Zohar’da, Amor şu soruyu sorar, “Efendi’nin keçisi ve Azazel’in keçisi nasıl eşit olabilir ki?” Şöyle ki; Efendi’nin keçisi “sağ” olarak görülür, Azazel”in keçisi “sol”

203- Adam’ın Gururu Onu Alçaltacak

Sukkot’ta Duydum, 12 Ekim, 1938 “Adam’ın gururu, onu alçaltacak.” Bilinirki, adam tamamen aşağılık içinde doğmuştur. Ancak, aşağıdaki aşağıda olduğunu bilirse, aşağıda olduğu için acı çekmez, çünkü bu onun yeridir. Mesela bacaklar, her zaman çöplük içinde yürüdüğü için küçük görülmezler ve vücudun tüm ağırlığını taşımak zorundadır, oysa baş her

193- Tek Bir Duvar Her İkisine Hizmet Eder

Ahoraim (arka) konusunu öncelikle ilgilendiren mesele aslında, canlılığın özü olan, “Direkt Işık” denilen bilgelik ışığının yokluğudur,. Ve bu Işık form eşitsizliği olmasın diye kısıtlanmıştır. Bu yüzden onlar ıslah olmadıkça, ZON’da GAR yoktur ve böylece Sitra Ahra çekmez. Hâlâ GAR eksikliği olduğu için, dışarıdan gelenlerin yakalayacağı korkusu vardır. Çünkü

190- Her Hareket Bir İz Bırakır

Pesah’ta Bir Yemekte Duydum, 15 Nisan, 1949 Topraklarımızın, zalimlerden kurtulmasının bizi etkileyip etkilemediğini sordu. Diğer milletlerin yükünden kurtulmakla ödüllendirildik ve diğer milletler gibi olduk artık, yani orada birinin diğerine köle olmadığı bir yerdeyiz. Ve bu özgürlük bizim Yaradan’ın hizmetinde olduğumuza dair bir his edinmemizi etkiledi mi etkilemedi mi?

222- Sitra Ahra’ya Onu Keduşa’dan Ayırmak İçin Verilen Parça

Duydum “Başlangıçta, O, dünyayı Din (yargı) niteliği ile yarattı. Gördü ki dünya devam etmedi. Yorum: Din niteliği Malhut’tur, kısıtlama yeridir. Buradan aşağısı dışsal olanların durduğu yerdir. Üst dokuzun içinden korkusuzca bolluk bereket alınabiliyor olmasına rağmen, dünya devam etmedi, bunun manası Behina Dalet’tir. Burası onun yeri olduğu ve değiştirilmesi,

207- İhsan Etmek İçin Almak

Bu dünyanın insanları, “zevk ve acı” diye adlandırılan iki ayak üzerinde yürürler. Hep zevk olan yere koşar ve daima ızdırap olan yerden kaçarlar. Ancak Kişi Tora ve Miztvot’un tadını tatmakla ödüllendiği zaman, yazıldığı üzere: “Tat ve gör; Yaradan iyidir” ve o zaman kişi Yaradan’ın hizmetine koşar. Bunun sonucu

205- Bilgelik Sokaklarda Bağırdı

1938 senesinde duydum. “Bilgelik sokaklarda bağırdı, sesini genel yerlerde duyurdu. Düşüncesizleri bırakın beriye dönsünler, anlamaktan aciz olanlara söylerim.” Bu demektir ki; kişi Yaradan ile bir olmakla ödüllendirilirse, Kutsal Şehina (Kutsallık) ona der ki, “daha önce aptal olmalısın”, bu gerçekten öyle olduğu için değildir. Bunun sebebi, kalpsiz olmasıdır. Bunun

204- Çalışmanın Amacı

1938 senesinde duydum. Hazırlık döneminde, tüm iş ‘hayır’dadır, yani, ‘hayır’ın içindedir, yazıldığına göre; “onlar olmayan bir ülkede acı çekecekler.” Ancak, dil meselesinde bu “ben” olarak düşünülen birisinin önce sevgi anlayışı ile ödüllendirilmesi lazımdır. Ancak, hazırlık sürecinde, çalışma sadece hayır şeklinde olur, “sahip olamazsın” yoluyla ve hayır’ların bolluğu ile

180- Zohar’da, Amor

Pesah’ta Duydum, 2 Nisan, 1923, Tel-Aviv Zohar’da (Amor, 43): “Rabbi Hiya sözü açtı, ‘Uyurum, ama kalbim uyanıktır,’… İsrail topluluğu dedi ki: ‘Ben Mısır’da sürgünde uyuyorum ve benim çocuklarım orada ağır kölelik altındalar, onları sürgünde yok olup gitmesinler diye korumak için kalbim uyanıktır. Kulak ver! Benim sevgilim kapıyı çalıyor,’

179- Üç çizgi

Pesah’ta Duydum, 23 Aralık 1951 Üç çizgi meselesi ve Kral’ın bedenine tutunan İsrail meselesi vardır. İsrail halkı Mısır’a inmek zorunda kaldığı zaman, Mısır sürgünü meselesi vardır ve Mısır’dan çıkış meselesi vardır. Ve bir de “bir kadını kutsayan, beraberinde eğitimsiz bir adam da getirir,” meselesi vardır. Ve İbrahim’in şu

175- Ve Eğer Bu Yol Senin İçin Çok Uzunsa

Şevat yemeğinde duydum, 22 Mayıs, 1949. “Ve eğer bu yol senin için çok uzunsa; senin bunu taşıyamadığındandır.” Bunu şöyle yorumladı: Neden yol bu kadar uzak? Çünkü “Sen bunu taşıyamıyorsun.” Bunun nedeni onun Tora ve Mitsvot’un yükünü taşıyamamasıdır ve böylelikle yol ona bu kadar çok uzak görünür. Bunun hakkında

219- Sadakat

Duydum Sevgi ve korku içinde çalışmalıyız. Sevgi ile çalışılırsa, ona sadık olduğumuzu söylememize gerek kalmaz, çünkü zaten içten gelen doğal bir histir, çünkü sevgi ölüm kadar şiddetlidir, yazılmıştır ki; “sevgi, ölüm kadar kuvvetlidir”. Daha doğrusu, bu sadakat, öncelikle korkuyla ilişkili olacaktır, eğer kişi, hala hizmet etmekten tat almıyor

214- Kapılarda Bilinen

Şavuot’ta Duydum, 1939, Kudüs “Ben Efendin, senin Tanrınım” (Çıkış 20:2). Zohar’da da, “kapılarda bilinen” (Atasözleri 31:23). Soru: Bilgelerimiz neden Şavuot tatilinin yazılı ismini “Tora’mızı vermek” olarak değiştirdiler? Bu Torah’da, “ilk meyveleri sunmak” olarak belirlenmiştir, yazıldığı üzere; “ilk meyvelerin gününde de” (Numaralar 28:26). Bilgelerimiz gelmiş ve ona “Tora’mızı vermek”

213- Arzuyu Tanıma

Duydum En basit, birinci prensip ihtiyacı yükseltmektir, çünkü bu, tüm yapının üstüne inşa edildiği temeldir. Ve binanın kuvveti alt yapısının kuvvetine göre ölçülür. Birçok şey kişiyi çalışmaya zorlar, ancak bunlar asıl amacı hedeflemez. Bu yüzden alt yapı tüm binaya zarar verir. Kişi, O’nun adına değil koşulundan, O’nun adı

211- Kralın Önünde Duruyormuş Gibi

Duydum, 28 Ağustos, 1938 Evinde oturan birisi, Kralın huzurunda duran birisi gibi değildir. Bunun anlamı; kişinin tüm gün Kralın huzurunda olduğunu hissedecek inanca sahip olması lazımdır. O zaman sevgisi ve korkusu tamamlanmış olur. Ve kişi bu inanca kavuşmadıkça, dinlenmemelidir, “çünkü hayatımızdır ve ömrümüz bunun içindir” ve biz bundan

210- İçindeki Güzel Bir Kusur

Duydum Talmud’a göre: “O, karısına söylediğine göre, ‘kendi içinde güzel bir kusur bulana kadar.’ Rabbi İşmael, Rabbi Yosi’nin oğlu demiş ki, Yaradan’ın söylediğine göre, sen kendi içinde güzel bir kusur bulana kadar, o (dişi) ona (erkek) bağlanamaz” (Nedarim 66b). Tofsot’un ilk yorumlamasına göre, içinde büyük bir şey bulana

174- Gizlilik

Duydum Bir ıslah olan gizlilik hakkında; eğer gizlilik olmasaydı, insan, bu meselenin önemini edinmeye layık olmayacağından, herhangi bir mükemmelliğe erişemezdi. Fakat gizli olduğunda, bu şey onun için önem kazanır. Hatta kişi bunun gerçek önemini takdir edemese de, gizlilik ona bir değer bahşeder. Zira bu gizliliği hissettiği ölçüde, kişinin

171- Zohar, Amor

18 Nisan 1949’da Pesah’da duydum. Zohar, Paraşat Amor’da der ki: “İsrail meclisi, “Mısır’da, sürgünde uyuyorum.” (Zohar, Amor, p.43). Mohin’in ayrılışına “uyku” denir. “Ve kalbim uyanıktır.” Kalp, bilgeliğin otuz iki yolu olarak düşünülür. Bu, Hohma’nın (bilgelik) onların içinde, fakat Hassadim’le kıyafetlenmeksizin (merhamet) parladığı anlamına gelir ve buna “Mısır’da sürgünde”

236- Düşmanlarım Bütün Gün Benimle Alay Eder

Duydum, 17 Eylül 1942 “Senin evin için olan azmim beni yedi bitirdi; benim düşmanlarım benimle alay etmekte… Bütün gün ” (69. İlahi). Sövme ve lanetleme çeşitli biçimlerde ortaya çıkar: Çalışma sırasında, kişi bir Mitzva eylemi yaparken, bedeni ona şöyle der: “Sen bundan ne elde edeceksin, ne faydası var?”

201- Maneviyat ve Maddesellik

Hanuka’da duydum, 18 Aralık 1938 Yaşamı tehdit eden yerlerde bile maddesellik için öylesine büyük gayretle çalışan birçok insan olduğunu gördüğümüz halde maneviyatta bunların her birinin ruhunu büyük bir dikkatle incelediğini görüyor muyuz? Dahası çalışması için büyük bir ödül verilmese bile maddesellik için çaba harcayabilir. Ancak maneviyatta, kişi çalışması

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
20 - 0,333