e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

121- O, Ticaret Gemileri Gibidir

Ayette şöyle yazar, “O, ticaret gemisi gibidir; ekmeğini uzaklardan getirir.”  Kişi, “o bana ait”  diyerek tüm arzularını Yaradan’a adamakta ısrar ederse, Sitra Ahra uyanır ve o da “o bana ait” der. Ve sonra arada pazarlık olur. Pazarlık, kişi belli bir nesneyi almak istediğinde, satıcının ve alıcının malın değeri üzerine tartışması, yani her birinin kendinin haklı olduğunu iddia etmesi demektir.

Ve burada beden, kimin dinlemeye değer olduğunu sorgular; alan güç mü yoksa veren güç mü? Kuşkusuz aralarında “O bana ait,” konusu nedeniyle açıkça tartışırlar. Kişi kendi bayağılığını görür, içinde Tora ve Mitzvot’u bir parçacık bile uygulamaya rıza göstermeyen kıvılcımlar da vardır ve tüm beden “O bana ait” diye iddia etmektedir ve böylece “ekmeğini uzaktan getirir.” Bu demektir ki bu uzaklaştırılmalarla, kişi Yaradan’dan ne kadar uzak olduğunu gördüğünde, pişman olup Yaradan’ın onu yakınlaştırmasını ister, “ekmeğini getirir.”

Ekmek inanç demektir. “Tanrı insanı O’nun önünde korkacak şekilde yaratmış,” olduğundan, bu aşamada kişi kalıcı bir inançla ödüllendirilir. Bu demektir ki, kişinin hissettiği tüm uzaklaştırılmalar ona Yaradan tarafından verilmiştir ki böylece cennet korkusunu üstüne alma ihtiyacında olsun.

Bu, “insan sadece ekmekle değil, Efendi’sinin ağzından çıkan her şeyle yaşar,” sözünün anlamıdır. Bu demektir ki, kişinin içindeki Keduşa’nın (Kutsallık) yaşamı, özellikle O’na yaklaşmaktan, yani Keduşa’ya girme izninden dolayı değil ama aynı zamanda çıkıştan, uzaklaşmalardan da gelir. Bu böyledir çünkü “O bana ait” iddiasında bulunan Sitra Ahra kıyafeti vasıtasıyla, kişi bu aşamaların üstesinden gelerek kalıcı inançla ödüllendirilir.

Bu demektir ki, kişi Yaradan’la her şeyde birleşmelidir, yani O’ndan gelen çıkışlarda bile. Ve ödüllendirildiğinde, hem çıkışların hem de girişlerin O’ndan geldiğini görür.

Bu kişiyi alçakgönüllü olmaya zorlar, çünkü şimdi Yaradan’ın her şeyi, hem girişleri hem çıkışları yaptığını görür. Ve bu, Musa hakkında alçakgönüllü ve sabırlı denmesinin anlamıdır, kişi aşağılığı kabullenmelidir. Böylece her derecede bu aşağılığına tutunmalıdır. Bu aşağılığını kaybettiği anda erişmiş olduğu tüm “Musa” derecelerini derhal kaybeder.

Sabrın anlamı budur. Aşağılık herkeste vardır; fakat her insan aşağı olmanın iyi bir şey olduğunu hissetmez ve ızdırap çekmek istemez. Ancak, Musa alçak gönüllülüğe katlanır, bu nedenle aşağılık onu mutlu ettiğinden, ona “alçakgönüllü” denir.

Kural şudur: “Neşenin olmadığı yerde Şehina (Kutsallık) da olmaz.” Bu nedenle arınma döneminde Şehina olamaz. Ayrıca arınma gerekli birşeydir (tıpkı tuvalete gitmek gibi: kişi oraya gitmek zorundadır ama buranın, Kralın Sarayı olmadığından da emindir.)

Harfleri aynı olan Beraha (kutsama) ve Behora’nın (büyüklük) anlamı budur. Büyüklük Gar’dır ve kutsama Mohin üzerindeki örtü olduğundan, Sitra Ahra kutsamayı değil, Gar’ı ister. Esaf örtünmeden büyüklüğü istedi, ancak örtünmeden Mohin’i edinmek yasaktır. Esaf’ın “Sen benim için bir kutsama ayırmadın mı?” demesinin anlamı budur. “Bir kutsama” demek, kutsamanın zıttı yani bir lanet demektir. Bununla ilgili şöyle denir: “Evet, o laneti sevdi ve lanet onun üzerine geldi ve o kutsamada olmadığına sevindi.”

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,289