e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

81- MAN’ı Yükseltmek Hakkında

Duydum

Kırılma yüzünden Keduşa’nın parçalarının BYA’nın içine düştüğü bilinir. Fakat orada, BYA’nın içinde düzeltilmeleri mümkün değildir, bu nedenle Atzilut’a yükseltilmeleri zorunludur. Kişinin kendisine değil, Yaratıcısına memnuniyet verme niyeti ile iyi işler ve Miztvot yapması yoluyla, bu parçalar Atzilut’a yükselir. Sonra bunlar bir üst seviyenin Roş’undaki Masah’ta bütünleşirler, burada Masah, kendi sonsuzluğunun içindedir. Ve bu defa Masah’ın üstünde bu parçaların, Hitkalelut (birleşimi, karışımı) yoluyla Zivug’u (ruhsal çiftleşmesi) olur. Ve üst ışık, yükselen bu parçalar ölçüsünde, tüm dünyalara yayılır.

Bu Akudim Patzufim’inin Hizdakhut’u (arınması) için de böyledir. Onun Hizdakhut’u sırasında, onun yüzünden ışıkların terk ettiği sırada, Guf’un Masah’ının Reşimo ile birlikte Peh-de-Roş’a yükseldiğini öğrenmiştik. Çünkü aşağıdaki almayı durdurduğunda, Aviut (alma arzusu) arınmış diye kabul edilir. Bu nedenle, Masah Peh-de-Roş’a geri yükselebilir, çünkü onun Guf’un kademesine düşüşü, tamamen Işığın yukarıdan aşağıya, alma kabına doğru yayılması nedeniyleydi.

Roş’un daima aşağıdan yukarıya doğru olduğu anlaşılır, yani dirençten genişlemeye doğru. Ve Guf yukarıdan aşağıya doğru ışık almayı durdurduğu zaman, Bituş (çarpma, vurma, dövme) ile arınmış bir Masah olmadığı için, bu Aviut’da arınmış olan Masah-de-Guf olarak kabul edilir ve Reşimot ile birlikte Roş’a yükselir.

Ayrıca, kişi almak için değil, ihsan etmek üzere Torah ve Mitzvot ile uğraşırsa, bu yolla, bu parçalar, Atzilut dünyasındaki Roş’daki Masah’a yükselir (kademe kademe Roş-de-Atzilut’a varana kadar yükselirler). Ve onlar Masah’la bütünleştiklerinde, Masah’ın ölçüsüne göre ışıklar ortaya çıkar, dünyaların hepsine daha çok ışık eklenir. Ve yukarıda iyileşmeye neden olan Adam da, yukarıdaki dünyaları geliştirmek yoluyla ışık edinir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,071