e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

83 – Sağ Vav ve Sol Vav İle İlgili

Duydum, 24 Şubat 1943

Ze (eril formda ‘bu’) ve Zot (dişil formda ‘bu’) anlayışı vardır. Kral’ın sağdıcı, Moşe Ze olarak kabul edilir. Diğer bilgeler, Yadeha (senin elin) anlamındaki Zotya da Koh (Khaf ve Hey harfleri), sol Vav olarak kabul edilir. Ayrıca sağ Vav anlayışı vardır.

İki Vav’ı bir araya getiren “Zayin’lerin bir araya gelmesinin” anlamı budur. Bu, tam bir derece olarak kabul edilen on üçün, “hepsini kapsayan” sözünün anlamıdır.

Bir sağ Vav, bir de sol Vav vardır. Sağ Vav’a “yaşam ağacı,” sol Vav’a korunma yeri, “bilgi ağacı” denir. İki Vav’a “on iki Hallah” denir, bu altılı iki sıradan oluşur yani on üç Tikkunim’in (ıslahın) anlamı şudur, bu on iki tane artı onların hepsini içeren demektir ve buna “iyi talih ve arınma” denir.

Bu aynı zamanda Zayin’leri bir araya getirmek anlamındaki “arındırılamayan” denilen on üç ıslahı içerir. Zayin Malhut’tur; Malhut hepsini kapsar. Kişi “aptallığa geri dönmeyecek” koşulu ile ödüllendirilmeden önce, ona “arındırılamayan” denir. Ve aptallığa geri dönmeyecek olmakla ödüllendirilenlere “arınmış” denir.

Bu, “tadını, gökyüzündeki bir işaret olan on iki kükreme ile iki kere ve zayıf olarak ifşa edecek olan” sözünün anlamıdır. Ayrıca şöyle yazılıdır, “o (Malhut), Vav’lar ve bir araya gelmiş Zayin’lerle taçlandırılacak. Vav’ların taçlandırılmasıyla ilgili olarak, İki Vav’ın yoluyla bağlanmanın anlamını gökyüzündeki işaret olan on iki kükreme (on iki Hallah) olarak yorumlamalıyız.

İşarete Yesod denir ve ona “iki kez ve güçsüz” denir. Bu demektir ki, Vav’lar ikiye katlanmıştır: sol Vav’a korunma yeri “bilgi ağacı” denir. O zaman onlar güçsüzleşir ve böylece geçme kolaylığı için bir yer açılır. Eğer bilgi ağacıyla ikiye katlanmak olmasaydı, “yaşam ağacı” denilen sağ Vav’la çalışmak zorunda olacaklardı. Ve o zaman kim kendini yükseltip ve Mohin’i alabilirdi ki?

Bununla birlikte yerine getirmek olarak addedilen sol Vav’la, kişi daima bu formdadır. Yerine getirmenin fazileti yoluyla, mantık ötesini üzerine aldığında çalışması arzu edilebilir olur. Bu nedenle ona “güçsüz,” hafif, denir, yani bir çalışma yeri bulmak kolaydır.

Bu demektir ki, içinde bulunduğu herhangi bir aşamada kişi hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı ve her şeyi mantık ötesi yerine getirdiğinden, Yaradan’ın hizmetkârı olabilir. Öyle görünüyor ki, kişinin onun vasıtasıyla Yaradan’ın hizmetkârı olacağı bir Mohin’e ihtiyacı yoktur.

Şimdi şu yazılanı anlayabiliriz, “düşmanlarıma karşı benim önüme bir sofra kur.” Yazıldığı üzere sofra şöyledir: “Onu evinden gönderdi ve o onun evinden çıktı ve gitti.” Bir Şulhan (sofra) Ve Şlaha (onu gönderdi) gibidir, yani çalışmadan çıkmak.

Çalışmadan çıkma sırasında, yani düşüş aşamasında bile, kişinin çalışma yeri olduğunu anlamalıyız. Bu demektir ki, kişi düşüşler sırasında mantık ötesine razı geldiğinde ve düşüşlerin ona Yukarıdan verildiğine inandığında, düşmanları bile iptal olur. Bu böyledir, çünkü düşmanları düşünür ki düşüşler vasıtasıyla kişi en alta düşecek ve mücadeleyi bırakacak, oysa sonunda bunun tersi olur, düşmanlar iptal olur.

“Tanrı’nın önündeki sofra” sözünün anlamı budur, ancak bu şekilde kişi Yaradan’ın yüzünü edinir. Ve kişi Cennet Krallığının yükünü her zaman üzerine aldığından, tüm yargılara, en büyüklerine bile boyun eğdirmenin anlamı budur. Bu demektir ki, onun daima çalışmak için yeri vardır, Rabi Şimon Bar Yohay’ın dediği gibi, “Sen’den saklanacak bir yer yok.”

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,083