e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ
Ana Sayfa > Gerçeklik (Realite) Nedir? > Gerçeklik (Realite) Nedir?

Gerçeklik (Realite) Nedir?

Kabala ilminde, bizden saklı olan maneviyatı edinmek için yapmamız gerekenleri çalışıyoruz. Dünyamızın ötesinde, maneviyatın  hüküm sürdüğü dünyaya nasıl yükseleceğimizi çalışıyoruz.

Dünyayı içimizde algılıyoruz. Beş duyumuz  dışsal uyarıları alır ve bizim oluşturduğumuz  dünya resmini beyne iletir ve biz resmin dışında başka bir şey algılamayız.

Bizim bildiğimiz dünya, dış etkilere gösterdiğimiz reaksiyondur. Dünya kendi  içinde bilinmeyendir. Örneğin, eğer kulak zarım hasarlıysa, hiçbirşey duymam ve benim için ses yoktur. Sadece  uyum sağladıklarımı algılarım.

Dünyayı  idrakımız tamamıyle subjektiftir;  bizim dışımızda  neler olduğuyla ilgili bilgi vermez. Bizler dışımızda gelişen olaylara  olan tepkimize  tutunuruz, fakat  dışımızda gerçekten bir şeyler mi oluyor?

Birçok teori  bunu tartışır. Newton’ un teorisi, objektif bir gerçekliğin olduğunu ve  varlığımızdan habersiz, bizim onu gördüğümüz şekliyle var olduğunu belirtir. Daha sonra  Einstein,  gerçeğin algılanmasının gözlemcinin hızıyla, gözlenenin hızı  arasındaki ilişki olduğunu söylemiştir. Diğer bir deyişle, bir nesneye göre hızımızı değiştirirsek, onu çok başka bir şekilde  görürüz, yani zaman değiştikçe, uzay genişler veya büzüşür.

Diğer bir teori olan  Heisenberg’in  belirsizlik ilkesi, birey ve dünya arasındaki karşıtlığı yasalaştırır diğer bir deyişle gerçekliğin algılanması benim dünyaya etkim ve onun bana etkisidir.

Kabala ilmi, bizim dışımızda somut bir gerçekliğin olmadığını açıklar. Dışımızdaki hiçbir şeyi etkiliyemeyiz, çünkü dışımızda bir şey yoktur. Dışımızda sadece daimi bir üst ışık vardır. Tüm dünya bizim içimizdedir ve bizler dışarıdan etkileniyormuş gibi hissederiz, çünkü böyle yaratıldık.

Eğer dünyamızdan çıkarsak, üst ışığın içimizde nasıl yeni dünya resimleri yarattığını görürüz. Yaşadığımız dünya, birden  küçük ve kısıtlı hale gelir. Üst ışığın  kendimizi ve çevremizi algılama şeklimizi  nasıl  belirlediğini görürüz ve sonuç olarak  bu işleyişi kontrol etmeye başlarız.

Kabala ilmi bize bu yeteneği garanti eder. Bizdeki kısıtlı yeteneklerin sebebini anlamaya başlarız. Eğer içsel nitelikleri, üst ışığın nitelikleri ile uyumlu  hale getirirsek, “Sosuzluk Dünyası” – sonsuz ve mutlak haz  dünyası dediğimiz mükemmellik seviyesine ulaşırız.

Bütün bunlar, içsel niteliklerimizi değiştirmemize bağlıdır. Bu yüzden Kabala ilmi, bize kendimizi bu dünyada yaşarken değiştirirerek, bu dünyevi varlığımızı aşma imkanını göstermeyi amaçlar. Dünyada, toplumda ve aile içindeki yaşantımız devam eder fakat tüm bunlara ilaveten “Üst Dünya” dediğimiz tanrısal duyumuzun içinde yaşamaya başlarız.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,097