e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Kabala Kütüphanesi

Kabala Kütüphanesi

Çalışmada “Sırtımı Göreceksiniz, Ama Yüzüm Görünmeyecek” Ne Demektir?

Makale No. 43, 1991 Bilinmektedir ki, O’nun yarattıklarına iyilik yapmak olan yaratılış amacına ulaşmak için çalışma düzeni şu iki şekildedir: 1) Mantık ötesi inanç demek olan “aklın” tarzı, “mantığa karşı” denilen bir tavırdır. Yani bir şeyin yapılmaya değer olup olmadığını kişinin aklı belirler. Kişinin mantığına karşı gelemeyeceği kuralına

Çalışmada Bir Başrahibin Bakire Bir Eş Alması Ne Anlama Gelir?

Makale No. 29, 1991 Zohar şöyle der (Emor, Madde 38): “Başrahibin bir bakire ile evlenmesi bir Mitzva’dır [emir/iyi iş]. ‘Dul, boşanmış, saygısız bir kadın ya da bir fahişe, bunları almayacak, kendi halkından bir bakireyi eş olarak alacak.’ diye yazılanın anlamı budur. ‘Neden sadece bir bakireyi, kusursuz olanı, almak

Çalışmada “Sunağın Yanına Kendin İçin Bir Aşera Dikmeyeceksin” Nedir?

Makale No. 43, 1990 Ayet şöyle der: “Tanrınız Efendinizin size vereceği bütün kapılarda kendiniz için yargıçlar ve görevliler atayacaksınız. Tanrınız Efendinizin sunağının yanında kendiniz için bir Aşera, herhangi bir ağaç dikmeyeceksiniz.” Bilgelerimiz şöyle der (Sanhedrin 7): “Riş Lakiş, ‘Değersiz bir yargıç atayan kişi, İsrail’de bir Aşera dikmiş gibidir’

Sürüyü Toplama Zamanı Değil

“Sürüyü toplama zamanı değil. Koyunları sulayın ve gidin, onları otlatın” (Yaratılış 29:7). “Ve Haran’ın çobanları tarafından ortaya çıkarıldı” denildiği gibi, erdemlinin tüm sözlerinin yukarıya doğru döndüğü bilinmektedir. Bu böyledir, çünkü bütün sürüler toplanmadan ve taş kuyunun ağzından yuvarlanmadan önce Rahel’in ifşa edildiği kuyunun ağzındaki taşı yuvarlamak mümkün değildi.

Çalışmada, “Damadın Yemeğinin Tadını Çıkaran Kimse” Ne Demektir?

Makale No. 35, 1990 Bilgelerimiz şöyle dedi (Berahot 72): “Damadın yemeğinin tadını çıkaran ve onu memnun etmeyen kişi beş sesle günah işlemiş olur. Ve eğer onu memnun ederse, ödülü nedir? Rabbi Yehoşua Ben Levi, ‘Beş sesle verilen Tora ile ödüllendirilir’ dedi.” Damadın yemeğinin tadını çıkarıyorsa onu memnun etmesi

“Ben” Malhut’tur

Not 499 “Tora’yı eğitimsiz birinden önce öğrenen kimse, sanki nişanlısıyla onun gözünün önünde ilişkiye girmiş gibidir.” “Eğitimsiz kişi”,  “alma arzusu” olarak adlandırılır. “İlişki”, birleşme anlamına gelir. “Eğitimsiz birinden önce” demek, ondan önce teslim olması gerektiği halde, eğitimsiz niteliğinin onu hala kontrol ettiği anlamına gelir, bilgelerimizin dediği gibi, “Eğitimsiz

Eğer Kesinlikle Duyarsanız Bu Gerçekleşecektir

Not 498 “Ve eğer kesinlikle duyarsanız bu gerçekleşecektir.” Eğer bu dünyada duyarsanız, Yaradan’dan sonraki dünyada da duyacaksınız. “Ve eğer Efendiniz Tanrı’nın sesini gerçekten duyarsanız, bugün size bildirdiğim O’nun tüm emirlerini yerine getirmeye dikkat edin, Efendiniz Tanrı sizi yeryüzündeki bütün uluslardan daha yükseğe koyacaktır.” Rabbi Levi şöyle dedi “Bu

Ne Mutlu Size

Not 497 “Şehirde ne mutlu size; Tarlada ne mutlu size.” Kişi, “Yaradan bana bir tarla vermiş olsaydı, ondan, onda bir verirdim. Şimdi tarlam olmadığı için hiçbir şey vermiyorum.” dememelidir. Yaradan şöyle dedi: “Tora’da ne yazdığıma bakın: Şehirlerde yaşayanlara ‘Şehirde ne mutlu size’, tarlası olanlara da ‘Tarlada ne mutlu

Hakikatin Yolu

Not 496 Hakikat yoluna ilişkin, bir batıl yol vardır ve bir de insanı Tora ve Mitzvot’la [emirler] meşgul olmaya mecbur kılan sebeple ilgili hakikat yolu vardır. “Bedenin faydası” olarak adlandırılan bir sebep vardır; Tora ve Mitzvot’la meşgul olan kişi, hem bu dünyada hem de öbür dünyada ödüllendirilecektir.  Kişi,

Yaradan Yükseldi

Not 495 Yaradan yükseldi, yazıldığı gibi, “Tanrı bir haykırışla yükseldi” (Zohar, Yitro, Madde 250). Yaradan’ın yükselmesinin ne anlama geldiğini anlamalıyız; Yaradan’da yükselişler ve düşüşler var mıdır? Cevap: Yaratılan varlıklarda ortaya çıkan tüm yükselişler ve düşüşler, yaratılan varlıklardan gelir. Fakat Tanrısallıkta hiçbir değişiklik yoktur. Ancak, alttakiler layıksa, yükseliş sırasında

Erdemli Bir Oğul ve Kötü Bir Oğul

Not 493 “Gel gör, İbrahim hakkında şöyle yazılmıştır, ‘Gerçekten sana döneceğim’ ve ona değil, ama gerçekten, ben sana bağlanacağım, Nukva’ya [dişi] değil” (Zohar, BeShalach). Bunu, RAŞİ’nin “Ve Yaradan onu ödüllendirdi” ile ilgili yorumladığı şekilde yorumlamalıyız. O, “Ona (dişil) değil, ona (eril), çünkü erdemli bir adamın erdemli oğlunun duası,

Bir Mitzva’nın Ödülü

Not 492 “Bir Mitzva [emrin] ödülü bu dünyada değildir.” Bu, alma arzusunun içinde onun olmadığı anlamına gelir çünkü orada bir Tzimtzum [kısıtlama] ve gizlenme vardı. Daha ziyade, o bir sonraki dünyadadır yani ihsan etme kapları olan, “öteki dünya” olarak adlandırılan, Bina’nın Kelim’indedir [kaplarındadır].

MAN Yükseltmek – 2

Not 491 Soru: MAN yükseltmek, bir eksikliği yukarıya yükseltmek olarak kabul edilir. Öyleyse, neden MAN yükseltmenin, Mitzvot [emirler] ve iyi eylemler olarak adlandırıldığını yazıyor? MAN’a “eksiklik” denir. Ama alttakinin, dünyaya bolluk katacak ne eksiği vardır? Kişi, Tora ve Mitzvot ile meşgul olduğunda, Tora ve Mitzvot, kişide önce MAN

Çalışmada Yoksullara Verilen Sadakanın Kutsal Adı Yapması Ne Anlama Gelir?

Makale No. 31, 1991 Der ki (BeHukotai, Madde 20), “‘Yağmurlarınızı mevsiminde vereceğim’. Her biri sizin üzerinizde gücünü gösterecek. Onlar kim? Kutsal Ad’ı birleştiren, sizin yaptığınız bu ıslah. Yasa ve yönetmeliğin bu birleşimi size ihsan edecektir. ‘Erdem ve adalet için Efendimizin yolunu izleyin’ diye yazılmıştır. Madem ‘Efendinin yolunu izleyin’

Çalışmada “Dikenlerin Arasındaki Zambak” Nedir?

Makale No. 22, 1991 Zohar’da şöyle yazılmıştır (Ki Tissa, Madde 31-32), “’Dikenler arasındaki zambak nasılsa, kızları arasındaki karım da öyledir.’ Yaradan İsrail’i yukarıdakine benzer kılmayı diledi, böylece yeryüzünde yukarıdaki zambağa benzeyen bir zambak olacaktı, o da Malhut’tur. Ve dünyadaki tüm zambaklardan daha güzel olan kokulu zambak, dikenlerin arasında

Çalışmada Meyvelerini Bu Dünyada Yemek ve Aslını Öbür Dünya İçin Saklamak Nedir?

Makale No. 34, 1991 Zohar’da (BeHaalotcha, Madde 140-144) şöyle yazılmıştır: “Rabbi Aba dedi ki, ‘Bedenin tüm organlarına tutunan kalpteki kötülük, bunu onlara yapar. ‘Güneşin altında gördüğüm bir kötülük var ve insanlara ağır geliyor. Bu kötülük, dünyevi meselelere hükmetmek isteyen ve bu dünyanın meselelerini hiç gözetmeyen kalpteki kötülüğün gücüdür.

Çalışmada “Giysilerinin Kokusu” Nedir?

Makale No. 9, 1991 “Rabbi Zira ‘Ve onun giysilerinin kokusunu aldı ve onu kutsadı’ ayeti hakkında konuştu. Ve şöyle dedi: ‘Oğlumun kokusu, Efendimizin kutsadığı bir tarlanın kokusu gibidir’ (Yaratılış 27:27). ‘Giysilerinin kokusu’, ona Begadav [giysileri] demeyin, Bogdav [hainleri] deyin, çünkü aralarındaki hainlerin bile bir kokusu vardır'” (Sanhedrin, 37a).

Çalışmada “Bu Yerde Benim İçin Bir Mucize Yaratan” Kutsaması Nedir?

Makale No. 15, 1991 Bilgelerimiz şöyle derler (Berahot 54), “Bir kişinin başına bir mucize geldi ve bir aslandan kurtuldu. Raba ona, ‘Ne zaman oraya gelirsen, ‘Bu yerde benim için bir mucize yaratanı, O’nu kutsa’ diye dua et’ dedi.” Bunun bize çalışmada ne öğretmek için geldiğini anlamalıyız. Yaratılışın amacının,

Amalek’i Silme Sırası Nedir?

Makale No. 22, 1990 Zohar, BeŞalah (Madde 471) bölümünde şöyle der, “Rabbi Yitzhak şöyle söylemiştir: ‘Çünkü kesinlikle sileceğim’ diye yazılmıştır, bu da Yaradan’ın sileceği anlamına gelir. Ayrıca, ‘Amalek’in anısını sil’ yazılmıştır, bu da onu silmemiz gerektiği anlamına mı gelir? Şöyle yanıt verir, ‘Ancak Yaradan şöyle söyledi, ‘Amalek’in hafızasını

Çalışmada “Avram’ın Sığırlarının Çobanları ve Lut’un Sığırlarının Çobanları” Nedir?

Makale No. 6, 1991 “Ve Avram’ın sığırlarının çobanları ile Lut’un sığırlarının çobanları arasında bir tartışma oldu” diye yazar (Yaratılış 13:7). Baal HaSulam bu konuda, “sığır “ın “mal” anlamına geldiğini, tartışmanın İbrahim’in sığırlarının çobanları arasında olduğunu söyledi ve şöyle dedi: “Av-Ram [Yüce-Baba] olarak kabul edilen manevi mallarla -ki bu

Çalışmada “Sıradan Bir Kişinin Kapları” Nedir?

Makale No. 34, 1990 Midraş şöyle yazar (BeHaalotcha 15:8), “‘Karanlık bile Senin için karanlık değildir ve gece tıpkı gündüz gibi aydınlıktır; karanlık ve aydınlık aynıdır’. Bize diyor ki, BeHaalotcha [kandillere] (yaklaştığınızda), bu neye benzer? Kendisine sevgi besleyen bir adamı olan bir krala benzer. Kral ona, ‘Bil ki senin

Çalışmada “Tora” Nedir ve “Tora’nın Yasası” Nedir?

Makale 37, 1991 Zohar’da (Hukat, Madde 2) şöyle yazar: “Burada, ‘Bu Tora’nın yasasıdır’ diye yazılmıştır. Ayrıca, ‘Bu Tora’dır’ diye de yazılmıştır ve ‘Tora’nın yasası’ diye yazılmamıştır. ‘Bu Tora’dır’ ifadesi, her şeyin tek bir birlik içinde olduğunu göstermek içindir. Bu nedenle, ZA ve Nukva’nın tek bir birlik içinde olduğunu

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,099