e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Kabala Kütüphanesi

Kabala Kütüphanesi

Çalışmada Gerçek Hesed Nedir?

Makale No. 14, 1990 RAŞİ, Yakup’un Yusuf’a “Benim için merhamet ve hakikati yap” dediği ayeti yorumlar. Ölülere yapılan Hesed [merhamet/iyilik] gerçek Hesed’dir, çünkü kişi karşılığında bir ödül beklemez. Bu da demektir ki, Yusuf ondan “Lütfen beni Mısır’a gömme” diye iyilik istediğinde, karşılık beklemeden gerçek Hesed’i yerine getirmesini istemiştir.

Çalışmada, Putperestlere Tora’yı Öğretme Yasağı Nedir?

Makale No. 31, 1989 Zohar’da (Hukat, Madde 2) şöyle yazılmıştır: “Orada şöyle yazılmıştır, ‘Ama Vav’ın eklenmesi olmadan Zot [Bu], Tora’nın kanunudur,’ ki bu Malhut’tur ve ‘Tüzük’ olarak adlandırılır ve ‘Tora’ olarak adlandırılan ZA’den gelir. Yine de ZA olan Tora’nın kendisi değil, sadece Tora’nın yargısı, Malhut olan Tora’nın hükmüdür.

Baal HaSulam’dan Çalışmanın Düzeni

Makale No. 46, 1990 1) Dünyanın bir Gözetleyicisi olduğuna inanmak. 2) İnancın daha düşük bir öneme sahip olduğunu bilmek, yine de bu yolda yürümeyi seçmek. 3) Kişinin inancı, almak için değil, ihsan etmek için olmalıdır. 4) Kişi çalışmayı Yaradan’a atfederken, çalışmanın nasıl göründüğüne bakmaksızın Yaradan’ın çalışmamızı kabul ettiğine

Çalışmada “Çünkü Bu, Milletlerin Gözünde Sizin Bilgeliğiniz ve Anlayışınızdır” Nedir?

Makale No. 36, 1989 Şöyle yazılmıştır (Deuteronomy 4:6), “Öyleyse onları tutun ve yapın; çünkü bu, milletlerin gözünde sizin bilgeliğiniz ve anlayışınızdır, onlar tüm bu koşulları dinleyip şöyle söyleyecekler, ‘Kesinlikle bu yüce millet bilge ve anlayışlı bir millettir.’” Dünya uluslarının, İsrail’in “bilge ve anlayışlı bir millet” olduğunu söylediklerini görmediğimize

Çalışmada “Gizli Şeyler Tanrımız Efendimize Aittir” Ne Demektir?

Makale No. 45, 1990 Tora ve Mitzvot’u [emirleri/iyi işleri] yerine getirirken bir eylem, bir de niyet olduğu bilinir. “Eylem”, kişinin Tora ve Mitzvot’u tüm detayları ve hassasiyetleriyle yerine getirmesi ve bunun karşılığında ödüllendirileceğine inanması anlamına gelir. Maimonides’in Hilchot Teshuva’nın sonunda söylediği gibi, “Bu nedenle, küçüklere, kadınlara ve eğitimsiz

Çalışmada “İnsan” Nedir ve “Hayvan” Nedir?

Makale No. 7, 1991 Zohar’da (VaYera, 1-2. Maddeler) şöyle yazar: “‘Tomurcuklar yeryüzünde belirir’. Bu, Yaradan dünyayı yarattığında, onun hak ettiği tüm gücü, yeryüzüne yerleştirdiği anlamına gelir. Her şey yeryüzündeydi ama insan yaratılana kadar meyve vermedi. İnsan yaratıldığında, dünyadaki her şey ortaya çıktı ve toprak meyvelerini verdi. Aynı şekilde,

Çalışmada “Kuyruk Değil Baş Olalım” Ne Anlama Gelir?

Makale No. 1, 1990 Bilgelerimiz şöyle der: “Aslanlara kuyruk olun, tilkilere baş olmayın” (Avot, Bölüm 4). O halde, “Kuyruk değil baş olalım” derken ne demek istiyorlar? Çalışmanın sırası, “ihsan etmek için” denilen ıslah yolunda yürümek isterken, çalışmanın temelinin mantık ötesi inanç olması gerektiğidir. Demek ki, beden bir kişinin

Çalışmada “Bizim Senden Başka Kralımız Yok” Ne Demektir?

Makale No. 1, 1991 “Bizim Senden başka kralımız yok” dediğimizde bunun ne anlama geldiğini anlamalıyız. Yaradan’ı “Bizim Senden başka kralımız yok” diye övdüğümüzde, bizim birçok tanrısı olan dünya ulusları gibi olmadığımızı, sadece Senin kralımız olduğunu ifade eder. Öyle ki, Yaradan sanki onlardan daha yücedir. Eğer Yaradan onlardan daha

Çalışmada Dua ve Şükür Zamanı Nedir?

Makale No. 7, 1990 Bilgelerimiz şöyle der (Berahot 32): “Kişi her zaman Yaradan’ı övmeli ve sonra dua etmelidir.” Ayrıca (Roş Aşana 35), “Rabbi Elazar, ‘Kişi her zaman duasını oluşturmalı ve sonra dua etmelidir’ dedi.” Neden önce Yaradan’a övgüde bulunmamız gerektiğini anlamalıyız. Kişi bir eksiklik koşulundaysa ve eksikliğini gidermek

Kişi Çalışmada Gururu Ne Zaman Kullanmalıdır?

Makale No. 6, 1990 Şöyle yazılmıştır (2. Tarihler, 17): “Efendimizin yollarında onun kalbi gururluydu.” Mişna’da ise (Avot, Bölüm 4:4), “Çok ama çok alçakgönüllü ol” denmektedir. Dolayısıyla bu, ” Kalbi gururluydu” şeklinde yazılanla çelişir. Zohar (VaYera, Madde 17), “‘Ve Efendimiz ona Mamre Meşeleri’nin yanında göründü’ diye sorar. Neden başka

Çalışmada “Oğulları Olmayan Kişi” Nedir?

Makale No. 35, 1989 Bilgelerimiz (Masehet Nedarim 64’te) şöyle söylemiştir, “Oğulları olmayan herhangi bir kişi ölü sayılır.” Zohar (Pinhas, Madde 92’de) şöyle yazar: “Oğulları olmayan bir adama ‘kısır’ denir, adamın karısı da ‘kısır’ olarak adlandırılır. Benzer şekilde, Mitzvot [emirler/iyi eylemler] olmazsa, Tora ‘kısır’ olarak adlandırılır. Bu nedenle önemli

Çalışmada “Yanmış Bir Sunu Olmaya Gelen Her Şey Erkektir” Ne Anlama Gelir?

Makale No. 24, 1990 Zohar’da (VaYikra, Madde 70) şöyle yazar: “‘Eğer sunusu yakmalık bir sunuysa. Rabbi Hiya, ‘Çünkü Benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değildir’ diye başladı. Yaradan’ın düşüncesi üstündür ve her şeyin başlangıcıdır. Bu düşünceden, kutsal ismi tasarlamak için yollar ve patikalar uzanır. Ve bu düşünceden, Malhut olan yazılı

Çalışmada Kişi Acı Otu Yutarsa, Çıkamaz Nedir?

Makale No. 23, 1989 Şaar Hakavanot’ta [Niyetler Kapısı] şöyle yazar: “Bu, Gematria’da ‘ölüm’ olan Maror’un [acı ot] anlamıdır. Bunlar, ‘ölüm’ olarak adlandırılan Klipot’un [kabukların] tutunduğu ve yaşamı çekerek onu tatlandırdığı yargılardır. Kişinin acıyı tatması ve eğer onu yutarsa görevini yapmamış olmasının nedeni de budur, çünkü dişlerin öğütmesi otuz

Çalışmada “Başlangıcı Dikenli Sonu Düzlük Olan Yol” Ne Demektir?

Makale No. 37, 1989 Midraş Tanchuma’da (s 318b) şöyle yazılmıştır: “Bakın, önünüze koyuyorum. ‘Üsttekinin ağzından kötü ve iyi çıkmayacak’ diye yazılmıştır. Musa da onlara iki yol gösterdi -iyi ve kötü, yaşam yolu ve ölüm yolu, bir kutsama ve bir lanet. İki yolun başında yol kenarında oturan yaşlı bir

Çalışmada Hâkimler ve Görevliler Nedir?

Makale No. 38, 1989 “Bütün kapılarında kendine hâkimler ve görevliler atayacaksın” diye yazılmıştır. Çalışmada neyin “hâkimler” ve neyin “görevliler” olduğunu anlamalıyız. Ayrıca çalışmada “tüm kapılarınızda” ifadesinin ne olduğunu da anlamalıyız. Ayrıca, “Kendin için sunağın yanına Aşera [putperestlik ağacı] dikmeyeceksin” diye yazılanları da anlamalıyız. Bilgelerimiz şöyle der: “Kim layık

Çalışmada Casuslar Nedir?

Makale No. 33, 1989 Zohar’da (Şlah, Madde 18’de): şöyle yazılmıştır “Bu ayete baktım, çünkü Süleyman şöyle dedi: ‘Çünkü insanoğullarının kaderi ile hayvanların kaderi aynıdır. Biri ölürken diğeri de ölür ve herkes için tek bir ruh vardır,’ çünkü burada inançsızlar için bir açılma vardır. Şöyle yanıt verir, ‘Dünyanın aptallarının

Çalışmada Barış Nedir?

Makale No. 34, 1989 Ayet şöyle der: “Bu nedenle de ki, ‘Bakın, Tanrısı için kıskandığı ve İsrailoğulları için kefaret ödediği için… ona barış antlaşmamı veriyorum.” Bunu çalışma içinde anlamalıyız. 1) “Tanrısı için kıskandığı için” nedir? 2) “Ve İsrailoğulları için kefarette bulundu” nedir? 3) “Benim barış antlaşmam” nedir? Çalışmanın

Çalışmada “Moral Eksikliği ve Ağır Çalışma” Nedir?

Makale No. 16, 1990 Zohar, VaEra’da (Madde 65) şöyle yazar: “Rabbi Şimon, ‘Moral eksikliğinden dolayı’ dedi, bunun anlamı Bina olan Yovel’in [Jübile] onlara dinlenme ve özgürlük vermek için henüz bitmemiş olmasıdır. Ve Malhut olan son ruh, dünyaya doğru yasaları aşılamak üzere henüz dünyayı yönetmiyordu. Dolayısıyla, moral eksikliği vardı.

Kelim’deki İki Ayrım

Not 761 Kelim’de [kaplarda], iki ayrım vardır: aldıkları kısım ve verdikleri kısım. Örneğin, Bina’nın Kli’sinin [kabının] bir miktar alıma sahip olduğu kabul edilir, ancak bu, kendini ıslah etmesi ve ihsan etmek istediği, form eşitliğini yaratması için yeterlidir. Dolayısıyla, Bina’da var olan alma kısmından, Malhut’un Bina’ya dâhil olduğunu ama

Tuz Antlaşması

Not 738 8 Şubat 1959, Tiberias, altıncı bölümün tamamlanmasının kutlandığı yemekte. “Bütün adaklarınızda tuz sunacaksınız.” Bu, akla karşı bir antlaşma olan, tuz antlaşmasıdır, zira insan dostundan iyi bir şey aldığında, onlar bir antlaşma yapmalıdırlar. Antlaşma; tam da birbirlerine karşı talep ve şikâyetleri olduğunda, öfke ve ayrılığa düşebilecekleri anlarda

Bu Dünya ve Gelecek

Not 690 Adar, Tav-Şin-Kaf-Bet, Mart 1962 Bu dünyada, insan bir bina inşa eder ve sonra onu yıkar. Diğer bir deyişle, kişinin yaptığı herhangi bir şey, herhangi bir yapı, ki yapı bunun sürdürülebilir bir şey olduğu anlamına gelir, örneğin kişi bedensel bir arzu duyduğunda, bu arzu sadece geçici olduğu

Biz Seni Eylemlerinden Biliriz

Not 645 Ağustos 1957, Boston Dünyaların yaratılış amacının, O’nun yarattıklarına iyilik yapmak olduğu bilinmektedir. Ayrıca bilinmektedir ki biz, sadece O’ndan uzanandan bahsediyoruz, fakat O’nun Kendisi’nde hiçbir düşünce veya algı yoktur. Buna göre, neden yaratma düşüncesinin O’nun yarattıklarına iyilik yapmak olduğunu söylediğimizi anlamalıyız, çünkü “Benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değildir”

Üstteki, Alttakinin Amacını Dikkatle İnceler

Not 587 Üstteki, alttakinin amacı için GE’yi inceler (çünkü “bir mahkûm kendini özgür kılmaz”). Üstte olan, alttakinin MAN’ına yani reddetme gücüne, ihsan etmek için alma formuna gelene kadar bir Masah [perde] yapar ve ancak o zaman ışık MAN’da tutulur. Bu demektir ki MAN, bir alma arzusudur. Bu, duanın

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,101