e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Kabala Kütüphanesi

Kabala Kütüphanesi

Sabah Dersi Materyali – İbur ve Yenika – 28 Temmuz

1) Baal HaSulam, On Sefirot Çalışması, Bölüm 9, İç Gözlem, Madde 82 Bilgelerimiz, İbur’a (Nidah 30) ilişkin olarak, onun başına bir mum yakıldığını, dünyanın bir ucundan diğer ucuna  kadar gördüğünü ve tüm Tora’nın kendisine öğretildiğini söylediler. 2) Rabaş, Makale 31, Yenika ve Ibur Meselesi (1986) Yaradan’ın hizmetine giriş,

Alçaklık

Not 330 Kişi kendi alçaklığını görmelidir, çünkü onun içinde pek çok tatlar vardır. Alçaklık, esas olarak, kendi menfaatinin Yaradan’ın menfaatinden daha önemli olduğu gerçeğini görmektir. Yani kişi kendi menfaatinin dışında olanı göremez. Dolayısıyla kişi bir şey yaptığında ve bu eylemden nasıl bir menfaat sağlayacağını görmediğinde, kişi onu yapamaz.

Dua

Not 329 Duayla ilgili olarak, bu, “Kişi her zaman Yaradan’ı övmeli ve sonra dua etmeli,” şeklinde olmalıdır. Şunu sormalıyız; eğer kişi Yaradan’ın iyi olduğunu, O’nun kötüye de iyiye de iyilik yaptığını ve O’nun merhametinin yaptığı bütün işlerinde olduğunu överse, o zaman Yaradan’ın da ona bolluk verdiği ve tüm

Onların Putları Gümüş ve Altındır, Adamın Ellerinin İşidir

Not 328 Kişinin kendisi için yaptığı bir maneviyat vardır, yani yaptığı şeyi kendine tasvir eder, yani bu maneviyat için çalışmaya değerdir. Buna “adamın ellerinin işi” denir. Bir kişinin “maneviyat” olarak tanımlayabileceği şeydir, bunun için dua eder. Fakat kişi tövbe edip, sırları bilen Yaradan’ın kendisi hakkında tanıklık ettiği şekilde

Misafir Ağırlamanın Erdemi

Not 327 “Misafir ağırlamak, Şehina’nın [Kutsallığın] yüzünü ağırlamaktan daha büyüktür” (Sebt [Şabat] 127a). Şehina, Hohma [bilgelik] anlamına gelen Malhut olarak kabul edilir.  Ancak Hasadim [merhamet] olan misafir ağırlamak daha büyüktür.  Başka bir deyişle, kişi bir kez Hohma’ya sahip olduğunda, Hasadim’i aramalıdır, aksi takdirde Hohma, Hasadim’in giysisine bürünmek zorunda

İnsanın Çalışması

Not 326 İnsanın doğası, daha büyüğünü alma karşılığında küçük bir hazdan vazgeçebilmesidir. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir seçim söz konusu değildir. Sadece gerçek nedeniyle, yani gerçek yol sadece ihsan etmek için çalışmak olduğundan, bu ihsan etmek için çalışan biri için böyle değildir. Bunda seçim vardır, çünkü hiç haz

Üzerinde Tzimtzum Olmayan Hasadim Işığı

Not 325 Hohma‘nın [bilgelik] ışığına “Tora’nın ve açık bilginin edinilmesi” denir. Bu, alma arzusunun Kli‘sinde [kap] alınır. Bu nedenle, bir kişi kendisi için olmayan almaya yetkin değilse, o zaman ayrılığa düşer, ışık onun içinde yayılmaz. Bu, Kli‘nin bir ihsan etme arzusu, yani Yaradan’ın önünde iptal olma ve kendi

Hazırlık Dönemi

Not 324 22 Temmuz 1956, Kudüs Hazırlık döneminde kişi kendini her koşulda yani hem sağda hem de solda nitelendirebilir. Başka bir deyişle hedefe ulaşmak için yollara sahiptir ve zaten hedefe ulaşmış olduğu yolları vardır. Kişi için nihai bütünlük, Kral’ın tüm hazlarını almaktır çünkü Kral’ın isteği budur. Yani, bu

Manevi Kli’deki Anlayışlar

Not 323 Roş Haşana’nın sonu, 30 Eylül 1981 Üsttekinin Malhut’u, alttakinin Keter’i olur. Cansız, kendi içinde bütünlüğe sahiptir. Bitkisel cansız içinde iptal olacak bir yere sahip olmalıdır. Daha sonra, sevgi ve korkuyu içeren Masah’ta [perdede] büyüyebilir. “Sevgi” ve “korku”, hedefe ulaşmak için bir kişiye hizmet eden iki melek

Seçime Dair

Not 322 1978 Mahkemeler “yapmama” suçlarını cezalandırırken, “adliyede dört ölüm”, dayak ve kırbaç cezası varken, seçme hakkından bahsetmek nasıl mümkün olabilir. Tersine, seçimde bir ödül vardır, yani Tora ve Mitzvot’daki [emirler] emeği için istediği ödül. O zaman kişi, emeğinin ödülünü kendisi için mi yoksa Yaradan uğruna mı, yani

Atıktan Yemek

Not 321 Şabat (Sebt) günü, yiyeceklerden atıkları ayırmak yasaklanmıştır, ancak yalnızca atıktan yiyecek ayrılır. Beden ikisini de içerir ve Şabat’ta sadece yiyecekleri, iyi eylemleri ayırırız. Hafta içinde, atıkları ayırmalı yani nitelikleri düzeltmeliyiz.

Sabah Dersi Materyali – Av’ın 15’i : Sevgi Günü – 24 Temmuz

1) Tifferet Şlomo, Tora Hakkında, Devarim Gemara’da (Taanit 4:8) şöyle denir: “Rabbi Şimon Ben Gamliel dedi ki, ‘İsrail için Av’ın on beşinci gününden ve Kefaret Günü’nden daha iyi günler yoktu.’ On beşinci gün geldiğinde, bize büyük merhametler uyanacak ve güzel günler başlayacak. Bu nedenle, daha önce, bu kadar

Dua Eden Kişi Sözlerini Düzgün Şekilde Açıklamalı Ne Demektir?

Makale 8, 1988 Zohar (VaYişlah [Ve Yakup Gönderildi], Madde 70), dua eden kişinin, sözlerini, “Beni kurtar, Sana dua ediyorum.” diyen Yakup hakkında yazılanlar aracılığıyla, düzgün bir şekilde açıklaması gerektiğine dair kanıt getirir. Şöyle yazılıdır; “Sana yalvarırım, kardeşimin elinden, Esav’ın elinden beni kurtar, çünkü gelip bana ve çocuklu annelere

Damadın Suçlarının Bağışlanmasının Önemi Nedir?

Makale 7, 1988 Bilgelerimiz şöyle söylemiştir: “Üç kişinin günahları bağışlanmıştır: Din değiştiren, büyüklüğe erişen ve bir kadınla evlenen.” Bundan, ona Mahalat denmesinin nedeninin, günahlarının – Nimhalu – affedilmiş olduğunu öğreniyoruz. Aksine, VaYişlah bölümünde ona İsmail’in kızı Bosmat denir.” (RASHİ, VaYişlah’ta sunulmuştur.) Bu ayet açıklama gerektiriyor. Bilgelerimiz bize, damadın

Çalışmada Bir Tarla ve Tarla Adamı Arasındaki Fark Nedir?

Makale 6, 1988 Zohar’da (Toldot) şöyle yazılmıştır: “’Ve İshak, Esav’ı sevdi, çünkü onun ağzında oyun vardı.’ Burada ‘yetenekli bir avcı, bir tarla adamı’ yazdı ve orada ‘Yiğit bir avcıydı’ yazılıdır. Nasıl ki orada, bu, insanların zihinlerini avlamak ve onları Yaradan’a isyan etmeleri için yanıltmak demekse, burada da ‘tarla

Sabah Dersi Materyali – Manevi Dereceye Giriş – 23 Temmuz

1) Baal HaSulam, Tek Emir Yaradan çalışmasındaki odak nokta ilk adımdır. 2) Baal HaSulam, Şamati 53- Kısıtlama Meselesi Kısıtlama meselesi kişinin içinde bulunduğu durumu sınırlaması ve Gadlut (yücelik/büyüklük) derecesini istememesi. Kişinin içinde bulunduğu Gadlut derecesi ne olursa olsun, hatta kişinin en küçük Katnut (Küçüklük) derecesi bile olsa, bu

Sabah Dersi Materyali – Daha Yakınlaşmak İçin Daha Çok Büyümek – 19 Temmuz

1) Baal HaSulam, Şamati 172- Engeller ve Gecikmeler Konusu Önümüze çıkan tüm engeller ve gecikmeler bir nevi yakınlaştırmadır – Yaradan bizleri yakınlaştırmak ister. Tüm bu engeller sadece bizleri yakınlaştırır, zira bunlar olmasaydı Yaradan’a yakınlaşma imkânımız hiç olmazdı. Bunun nedeni bizlerin maddeden yaratılmış olması ve Yaradan’ın ise en yüce

Öğrenen Utangaç Değildir

Not 320 Ağustos 1978, Kudüs “Öğrenen utangaç değildir” ve “Tora’nın onuruna dikkat edin.” Neden? Çünkü kişi kendini alçaltmalı ve çalışmaya gitmelidir. Kişi Tora’nın onuruna dikkat ederse, yani bedeninin Tora’ya saygı göstereceğine, Tora’nın kendisi için önemli bir şey olduğuna kendini alıştırırsa, kendini Tora için alçaltabilir. Bu böyledir çünkü utanç,

Gururlu Olan Kimse Putperestlik Yapıyor Gibidir

Not 319 Ağustos 1978, Kudüs “Gururlu olan kimse putperestlik yapıyor gibidir.” Gurur, kişinin alçakgönüllülüğünü hissetmemesi anlamına gelir, yani kişinin kendisine değil de Yaradan’a hizmet etmesi büyük önem taşır, zira insan önemsenmeye değmeyen aşağılık bir varlıktır ve ömrünün tüm yıllarını, “insana hizmet etmek” denilen, yalnızca kendisine hizmet etmek ve

Görmek ve Duymak

Not 318 “Duymak”, “inanç” olarak adlandırılır, bize söylenen duyduğumuz şeylere -bunun doğru olduğuna- inanmamız gerekir. “Görmek”,  “bilmek” olarak adlandırılır, kişi kendisi görürse inanmak zorunda olmadığındadır.

İnanç – 1

Not 317 1944 İnanç “mantık üstü” olarak adlandırılır ve bu Nukva [kadın] ve “yasa” olarak adlandırılır, Tora “mantık içinde” olarak adlandırılır ve “hüküm” olarak adlandırılır. Aşer Yatzar [Oluşturan] duasında, “Onda delikler üzerine delikler, çukurlar üzerine çukurlar yarattı” demenin anlamı budur. O bunu, “Deliklerin” Nukva olduğu ve doldurulacak bir

Adam HaRishon – 2

Not 316 Adam HaRishon’un kökü, ekilmeye uygun olmayan tozdur, şöyle yazıldığı gibi, “Ve Rab Tanrı, adamı toprağın tozundan yarattı.”  Bu demektir ki Bina, Adom [kırmızı] olan Adama’nın [toprak] ıslahı olmasaydı, bolluğu almaya uygun olmazdı. Böylece, Adam HaRishon’un sünnetli doğduğu kabul edilir.  Bilgi ağacının günahı nedeniyle, “Tozdansın ve toza

Üç Ruh

Not 315 “Yakup’un evine söyleyeceksin ve İsrailoğullarına anlatacaksın.” Midraş’ta, “‘söyleyeceksin’ kadınlardır, onlara özü [özeti] söyleyin. ‘Ve İsrailoğullarına anlat’, işitebildikleri kadar meselenin ayrıntılarını onlara detaylandırın. Fakat neden kadınlara? Bunun nedeni onların, Mitzvot’ta [emirler] aceleci olmalarıdır. “Başka bir yorum: Onlar oğullarını Tora’yı öğrenmeye teşvik ederler. Rabbi Tachlifa de Keisarin, ‘Dünya

Küçüklük ve Büyüklük

Not 314 “Ve görme ışığının ödülünü Atik Yomin’e vereceğim.” O, Sulam’da [Zohar üzerine Merdiven yorumu] MAN’ı VAK denilen Bina’nın Katnut’unu [küçüklük/bebeklik] almak için yükseltirken, bunun Atik Yomin’in ödülü olduğunu yorumlar (Zohar, Idra Raba, Madde 188). Bina’nın Katnut’unun neden Atik Yomin için ödül olarak görüldüğünü anlamalıyız. Bunu, mantık ötesi

Rab Sizin İçin Sevindiğinde

Not 313 “Ve şöyle oldu, iyilik yaptığınız için, Rab sevindi, …Böylece Rab siz yok olduğunuz için sevinecek” (Tesniye 28). Bir kişi bir hedefe ulaştığında veya hedefe yaklaştığını gördüğünde sevinç vardır. Genel olarak dünyada, bütün temel bu dünyada ve sonraki dünyada ödül almak üzerine inşa edilmiştir ve Mitzvot‘un [emirlerin]

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,350