e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Kabala Kütüphanesi

Kabala Kütüphanesi

Toprağın Yolu Tora’dan Önce Gelir

Not 370  Aralık 1981 “Işık nedir? Rav Huna ‘ışık’ dedi ve Rav Yehuda ‘gece’ dedi” (Riş Pesahim). “Yakup, Beer Şeba’dan dışarı çıktı ve Haran’a gitti ve o yere vardı.” Zohar “Yakup dışarı çıktı”, İsrail topraklarından, Beer Şeba’dan, diyor. “Haran’a gitti”, gurbete. Bilgelerimiz, İbrahim ve İshak’ın zorunlu olan sabah

Tora Öğrenirken Sevinç

Not 369 Kasım 1982, Kudüs Soru: Eğer bir insan her şeyi almak için yapıyorsa yani yaptığı her şey sadece kendi menfaati için ise, o zaman maddi şeylerden haz almak ile Tora’nın sözlerinden haz almak arasındaki fark nedir? Bunu, bir insanın hafta içi balık, et yiyip, şarap içip bundan

Ve İşte, Rab O’nun Üzerinde Durdu

Not 368 Kasım 1979 “Ve işte, Rab onun üzerinde durdu ve şöyle dedi: ‘Ben Rab, baban İbrahim’in Tanrı’sıyım… Üzerinde yattığın bu toprağı, sana ve senin soyuna vereceğim.’” RASHI şu soruyu yorumladı: Yattığı dört arşın neden önemlidir? Bilgelerimizin sözlerini akla getirir: “Yaradan, oğullarının fethetmesinin insanın yeri olan dört arşın

O, Benjamin’e Üç Yüz Parça Gümüş Verdi

Not 367 Aralık 1983 “O, Benjamin’e üç yüz parça gümüş ve beş kıyafet verdi.” Çalışmada şunları ayırt etmeliyiz: “Zenginlik” bir Tora ve Mitzvot [emirleri] eylemi anlamına gelir ve eylemde, bilgelerimizin “Eklemeyin ve çıkarmayın” dediği gibi, eklenecek bir şey yoktur. Bu yüzden bu bütünlük anlamına gelen “zenginlik” olarak adlandırılır.

Kendisine Sert, Başkalarına Kolay

Not 366 Aralık 1983 Kendine karşı sert, başkalarına karşı kolay. Yani, başkaları ne yaparsa yapsın ne kadar Tora ve ne kadar Mitzvot’u [emir] olursa olsun, kişi başkalarının kendisininkiyle aynı anlayışa sahip olmadığını anlar. Bu nedenle, kişi onlara karşı iyi olduğu için, onlar ne yaparlarsa yapsınlar iyidir ve başkalarının

Ve Yehuda O’na Yaklaştı – 1

Not 365 VaYigaş, Ocak 1982 Sulam‘da [Zohar‘ın Merdiven yorumu] şöyle yorumlanır: “ ‘Ve Yehuda ona yaklaştı’ çünkü Yehuda dua anlamına gelen Nukva‘dır [dişi] ve Yusuf kurtuluştur.” Metin bize, “Ve Yusuf kendini tutamadı”ya kadar bir Zivug [çiftleşme] için birbirlerine yaklaştıklarını ve o Mohin‘in [ışıklar] onlara ifşa olduğunu söyler. Yukarıda

Şiddet Uygulayan Herkes, Galip Gelir – 1

Not 364 “Şiddet uygulayan herkes, galip gelir.” “Eğer karın kısaysa, eğil ve ona fısılda” (Baba Metzia 59a). Hakikat yolundaki Yaradan çalışmasında, kişi cennetin krallığının yükünü mantık ötesi üstlenmeye geldiğinde, orada ihsan etmek için çalışmayı kabul etmenin faydalarını zihniyle anlayabileceği aklı yoktur. Daha ziyade, “Şiddet uygulayan herkes”, kişinin aklıyla

Dört Melek

Not 363 Aralık 1979 Zohar dört kral olduğunu ve birinin istediği şeyi diğerinin istemediğini yazar. Davut, “Düşmanlarımın peşine düşüp onları yakalayacağım ve onlar tükenene kadar geri dönmeyeceğim” dedi. Asa çok korkmuştu… düşmanlarını kovalamak istedi ama onlarla savaşmak istemedi ve Yaradan onları öldürecekti. Yehoşafat da şöyle istedi ve dedi

Yakup Orada Tahıl Olduğunu Gördü

Not 362 Şabat, Hanuka, 25 Aralık 1965 Midrash Tanchuma‘da şöyle yazılmıştır: “Ve Yakup orada tahıl olduğunu gördü”, yazının dediği gibi, “Yakup’tan yardım dileyene ne mutlu.” Neden “İbrahim’e sorar” veya “İshak’a sorar” değil de “Yakup’a sorar” denildi? Bu, Yaradan’ın İbrahim’in veya İshak’ın üzerinde değil, Yakup’un üzerinde durduğunu öğretir, yazıldığı

Senin İyi Hazinen

Not 361 “Cennetin kapılarını aç ve bizim için Senin iyi hazineni aç.” “Senin iyi hazinen”in ne olduğunu anlamalıyız. Bilgelerimiz, “O’nun dünyasında, Yaradan’ın sahip olduğu her şey, cennet korkusunun hazinesidir” dedi. Bu iyi hazinedir – cennet korkusunun hazinesi.

Çalışmada, Gümüş, Altın, İsrail, Kalan Diğer Milletler nedir?

Makale No. 19, 1988 Zohar’da (Jethro, Madde 40) şöyle yazılmıştır: “‘Ve Jethro duydu.’ O başladı ve dedi ki, ‘Bu nedenle, ulusların arasında Sana şükredeceğim, ya Rab ve Adına ilahi söyleyeceğim.’ Kral Davut, Yaradan’ın görkeminin yücelikte yükselmediğini, Yaradan’ın görkeminin dünyada yüceltilmediğini, O’nun görkeminin yalnızca diğer milletler arasında olduğunu görünce

Maneviyat Okulunda Ellerimi ve Bacaklarımı Bulamadım

Not 360 Eller ve bacaklar iki zıt şeydir. “Eller”, “el alır” sözlerinden, edindiğimiz şey anlamına gelir. Raglaim [bacaklar] Meraglim’dir [casuslar], yani hala orada ne olduğunu bilmeyiz ve şimdi bu ülkede casusluk yapacağız demektir. İnsanın asıl ilerlemesi, bu ülkenin iyi olup olmadığını görmek için her zaman eylemleri eleştirdiğini ima eden, bu yerde yürüyen bacaklar

İshak O Topraklarda Ekti

Not 359 Kasım 1979 “Ve İshak o topraklarda ekti ve o yıl, yüz kapı buldu ve Rab onu kutsadı.” Neden özellikle “yüz kapı” diye sormalıyız. Neden yüzden daha büyük olan yüz elli değil? Ayrıca ayet büyük bir mübalağa yapmak istiyorsa neden sadece yüz kapı buluyor? “Ve Rab onu

Ve İshak Kırk Yaşındaydı

Not 358 Kasım-Aralık 1978 “Ve İshak, Betuel’in kızı Rebeka’yı aldığında kırk yaşındaydı.” Zohar, Betuel, Bat Bito Şel El [Yaradan’ın kızının kızı] anlamına gelir diye yorumlar. Bunu şöyle anlamalıyız, bu, kişi kırk yaşına geldiğinde, “Kırkında, Bina’ya” olarak adlandırılan Bina ile ödüllendirildiği ve Tora ve Mitzvot’u [emirleri] yerine getirmeyi üstlendiği

İbrahim İshak’ın Babası Oldu

Not 357 Kasım 1957 “İbrahim İshak’ın babası oldu” ayeti hakkında İshak’ın niteliklerinin İbrahim’in niteliklerine benzediği ve hepsinin İbrahim’in İshak’ın babası olduğuna tanıklık ettiği şeklinde yorumlanır. Yazıda, “Bunlar İbrahim oğlu İshak’ın nesilleridir” dendiği ve ancak nesillerin kim olduğu detaylandırılmadığı için sormalıyız. Daha ziyade, ayet İshak’ın nesilleri hakkında “İbrahim İshak’ın

Oğul Babayı Değerli Kılar

Not 356 Bilgelerimizin söylediği “Oğul babayı değerli kılar, ama baba oğlunu değerli kılmaz.” sözünü anlamalıyız. Tam bir günahkar olan Kral Ahaz, erdemli olan oğlu Hezekiya sayesinde sonraki dünyaya sahip olmuştur, ancak Hezekiya’nın oğlu Menaşe [Manaşşe] babası Hezekiya erdemli olmasına rağmen öbür dünyada bir paya sahip değildir (Sanhedrin 104

Oğulları Olmayan

Not 355 Kutsal kitaplarda “Oğul babayı değerli kılar” diye yazar yani babanın tamamlayamadığı şeyi, oğul babasının payını tamamlayarak, onu değerli kılar ve böylece onu tamamlar. Bu nedenle İbrahim’in oğulları yoktu, çünkü ikisi de tamdı ve İbrahim’e Hey’i ekleyerek, oğullar için dua edebileceği eksik bir yer buldu. Benzer şekilde,

İbrahim Sahip Olduğu Her Şeyi Verdi

Not 354 Heşvan Midraş‘ta, “Sara’nın Hayatı” bölümünde, “Ve İbrahim sahip olduğu her şeyi İshak’a verdi” ayeti hakkında iyi bir ders vardır. Rav Yehuda, “Bu Gevura’dır [güç/yargı]” der. Rav Nehemya, “Bu bir kutsamadır” der. Aşağıdakileri anlamalıyız: 1) Birinin diğerine Gevura verdiği nasıl söylenebilir? Bu elden ele aktarılabilecek bir şey

İbrahim Dirildi

Not 353 Heşvan, Kasım 1979 “İbrahim, ölümünden dirildi ve Het’in oğullarıyla konuştu, dedi ki…” Baal HaTurim şöyle yazar, “Bilge öğrencinin değerini dikkatle inceleyen kişi için bölümünde, on kez “Het’in oğulları” diye yazar, bu içinde on kez Het harfi olan On Emri yerine getirmek gibidir.” Bilge öğrencinin değerini dikkatle

Ben Sünnet Olmadan Önce – 1

Not 352 Heşvan Midraş’ta şöyle yazılmıştır: “Ben sünnet olmadan önce yoldan geçenler bana gelirdi. Şimdi sünnet oldum, artık onlar bana gelmiyorlar.” Yaradan ona dedi ki, “Sen sünnet olmadan önce sünnetsizler sana gelirdi. Şimdi Ben ve Benim maiyetim sana geliyoruz.” İbrahim’in arzusu misafir ağırlama emrini yerine getirmek olduğundan, Yaradan’ın

O’na Nasıl Yaklaşılır

Not 351 Kasım 1982 Soru: İki kişi arasında form eşitliği yoksa her birinin diğerinden uzaklaştığını görebiliriz.  Bu nedenle, kişi tüm eylemlerinin Yaradan için, yani ihsan etme niyeti ile olması için kendini ıslah etmeden önce, Yaradan ile yaratılmış varlıklar arasında bir form eşitsizliği vardır.  O halde O’na yaklaşmak nasıl

Çalışmada Yasa ve Yargı Arasındaki Fark Nedir?

Makale No. 26, 1988 “Yasa”nın akıl olmadan, mantık üstü anlamına geldiği bilinmektedir. Yani, bunun neden bu şekilde yapıldığını veya neden bu şekilde -Tora’nın bizden talep ettiği şekilde- yapılması gerektiğini yanıtlamanın makul bir yolu yoktur. Örneğin, bilgelerimiz şöyle dedi (Minchot 29b), “Rav Yehuda dedi ki, ‘Rav ‘Musa cennete gittiğinde,

Rab, Ona Mamre Meşelerinin Yanında Göründü

Not 350 Kasım 1982 Zohar, “Rab, Ona Mamre Meşelerinin Yanında Göründü” ayeti ile ilgili sorar, neden başka yerde değil de Mamre’de? Çünkü ona sünnet hakkında tavsiyede bulundu. Yaradan, İbrahim’e kendini sünnet etmesini söylediğinde, o bunu arkadaşlarına danıştı. Aner ona, “Doksan yaşından fazlasın ve kendine eziyet edeceksin” dedi. Mamre

İyi ve Kötünün Bilgi Ağacı

Not 349 15 Ocak 1972 Zohar’da şöyle yazılmıştır, “İyi ve kötünün bilgi ağacı, eğer ödüllendirilirlerse – iyi, ödüllendirilmezlerse – kötüdür.” Sulam’da [Zohar’ın Merdiven tefsirinde], eğer kişi ödüllendirilirse, yargı niteliğinin -şiddeti azaltılmamış Behina Dalet’in- gizlendiği ve merhamet niteliğinin ifşa olduğu şeklinde açıklanır; yani merhamet niteliğinde şiddeti hafifletilmiş Malhut ifşa

Yaradan Bir Kişiyi Sevdiğinde

Not 348 Kasım 1979 Zohar‘da (VaYera, Madde 167) şöyle yazılmıştır: “Yaradan bir insanı sevdiğinde, ona bir hediye gönderir. Ve hediye nedir? Ödüllendirilecek fakir bir kişi. Ve o, O’nun tarafından ödüllendirildiğinde, Yaradan ona sağ tarafından uzanan, başının üzerine yayılan bir lütuf ipliği çeker ve onu kaydeder, böylece yargı dünyaya

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,331