e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ
Ana Sayfa > Kitaplarımız

Kitaplarımız

Yeni Dünya Rehberi

Yeni Dünya Rehberi

2011 yılında, bu sorular dünyanın bir çok yerinde milyonlarca insanın kalbindeydi. Sosyal adelet hepimizin etrafında birleşebilceği bir talep oldu. Hepimiz kendimizi güvende hissedebileceğimiz, komşularımıza güvenebileceğimiz ve çocuklarımızın geleceğini garanti altına alabileceğimiz bir toplum özlemindeyiz. Böyle bir toplumda herkes herkesin karşılıklı sorumluluk duygusuyla iyiliğini düşünürse toplumsal refah artar. Tüm zorluklara rağmen biz değişimin mümkün ve bunun içinde bir yol bulabileceğimize inanıyoruz. Bu yüzden elinizde tuttuğunuz bu kitap olumlu ve iyimser bir kitap.

Yeni Ekonominin Faydaları

Yeni Ekonominin Faydaları

Karşılıklı bağımlılık ve küreselleşme dünyanın bir parçasında olan bir şeyin diğer tüm parçalarını da etkileyeceği anlamına gelir. Bunun sonucu olarak, başka parçalar hala hastayken bir parçanın iyileştirilmesi bu parçayı da tekrar hasta edeceği için, küresel krizlerin çözümü tüm dünyayı kapsamak zorundadır. Yeni Ekonominin Yararları: küresel krizleri ortak sorumluluk yolu ile çözmek, ortak geleceğimize duyulan endişe nedeni ile yazılmıştır. Amacı bugünün ekonomik kargaşasına, bu kargaşanın nedenlerine, bunun nasıl çözüleceğine ve beklenebilecek sonuçlarına olan anlayışımızı geliştirmektir. Yeni ekonominin yolu yeni vergi düzenlemeleri, para basmak veya geçmişteki iyileştirme yollarının hiçbirinden geçmez. Aksine, çözüm herkesin birbirini ortak güvence ile desteklediği bir toplumda yatar. Bu birbirine duyarlı ve düşünceli bir toplumsal çevre ve karşılıklı olarak birbirimize bağımlı olmamız nedeni ile herkesin birlikte yükselip birlikte düşeceği anlayışıni yaratır.

Dönüş Noktası

Dönüş Noktası

Gelişimin tüm önceki aşamalarındaki egoyu terk etmeliyim. Dönüş noktası, çatallaşma noktası, ayrılma, kriz, bugün üzerlerine gideceklerimiz bizleri gerçekten, egomuzu “kıracağımız” ve aşağıda bırakacağımız gerçeğine yönlendirirler. İnsanlık, büyük bir problem ile yüzleşiyor: Ulaştığımız o çok büyük egoyu hissediyor, onunla hayal kırıklığına uğruyor ve onu terk ediyor çünkü buna mecbur bırakıldık. Bu, “kötülüğün tanınması” safhası olarak adlandırılır. Bunun üzerine gitmeliyiz.

Bütünsel Toplumun Psikolojisi

Bütünsel Toplumun Psikolojisi

Bu kitapta, Profesör Michael Laitman ve Profesör Anatoly Ulianov bir seri karşılıklı konuşma ile eğitime ufuk açıcı bir yaklaşımla ışık tutmaktalar. Rekabet içinde olmamak, sosyal bir çevre içinde yetiştirilmek, akranların eşitliği, karşılıksız verenlerin ödüllendirilmesi, sürekli değişen grup ve öğretmen yapısı, bu kitap içindeki yeni kavramlardan sadece birkaç tanesidir. 21. inci yüzyılda daha iyi bir anne-baba, daha iyi bir öğretmen ve daha iyi bir insan olmak isteyen herkesin bu kitabı okuması mutlaka gerekli.”

Sonsuza Kadar Birlikte

Sonsuza Kadar Birlikte

Yani, eğer bir gün siz de kalbinizin derinlerinde, hafif bir “Şak!” hissederseniz, bilin ki şefkatli ve bilge bir sihirbaz size sesleniyor, çünkü sizin dostunuz olmak istiyor. Ne de olsa, yalnız olmak çok üzücü olabilir.

Niyetler

Niyetler

Derste otururken, sizinle beraber çalışanlar vasıtasıyla uyanan müşterek ruha bağlı olarak içsel değişimleri deneyimlersiniz. Herkes, siz de dahil, hepimizi birleştiren Kaynağa bağlanır… Beraber çalıştıkça hepimiz birbirimize bağlanmaya çalışırız. En önemli şey, herkesin aynı Kaynağa, aynı düşünceye bağlanmasıdır… Sadece bu güç bizi birbirimize bağlar.

Ruh ve Beden

Ruh ve Beden

Kadim inanç sistemleri, şimdilerde moda olan doğu öğretileri, bu arayışın bir parçasıdır. İnsanlık sürekli olarak varlığının akılcı kanıtını aramaktadır; insan binlerce yıldır doğanın kanunlarını araştırmaktadır. Modern bilim adamları şunu gördüler ki araştırmalarında ne kadar ilerlerse ilerlesinler, dünya gittikçe daha karmaşık ve belirsiz bir hale geliyor ve dünyanın var olmasının amacı ve insanlık ile ilgili bu sorulara cevap bulunamıyor.

İlişkiler

İlişkiler

“Bilim ve kültürün gelişiminin yanı sıra, her nesil kendinden sonra gelen nesle, biriktirdiği ortak insanlık tecrübesini aktarır. Bu bellek bir nesilden diğerine, çürümüş bir tohumun enerjisinin yeni bir filize geçmesi gibi geçer. Belleğin aktarımında var olan tek şey, Reşimo veya enerjidir. Maddenin çürümesi gibi, insan bedeni de çürür ve tüm bilgi yükselen ruha aktarılır. Daha sonra bu ruh yeni bedene yerleşir ve bu bilgiyi veya Reşimo”yu hatırlar.

Dost Sevgisi

Dost Sevgisi

Grubun Amacı Burada, Baal HaSulam’ın yolunu ve metodunu takip etmek isteyen herkes, bir grup olmak için bir araya geldik ki hayvan olarak kalmayalım ve insan denilen varlığın derecelerinde yükselelim. Rabaş’ın Yazıları, 1. Bölüm, “Topluluğun Amacı”

Yarının Çocukları

Yarının Çocukları

Büyük keşif şudur ki çocukları yetiştirmek, tamamen oyunlardan, onlarla oynamaktan, onlarla küçük yetişkinlermiş gibi ilişki kurmaktan ve tüm önemli kararları birlikte almaktan ibarettir. Çocuklara dostluk ve diğer insanların iyiliğini düşünmek gibi olumlu şeyleri öğretmekle, nasıl otomatik olarak günlük hayatınızın diğer alanlarını da etkilediğinizi görünce şaşıracaksınız. Herhangi bir sayfayı açın ve orada, çocukların yaşamlarına ait her alana dair düşünceleri sorgulatan sözler bulacaksınız: ebeveyn – çocuk ilişkileri, dostluklar ve sürtüşmeler, okullar nasıl tasarlanır ve nasıl işler konusunda açık, net bir tablo. Bu kitap, her yerdeki tüm çocukların mutluluğunu amaç edinerek, çocukların nasıl yetiştirileceğine dair taze bir bakış açısı sunuyor.

Erdemliliğin İncileri

Erdemliliğin İncileri

Erdemliliğin İncileri, tüm nesillerin büyük Kabalistlerinin yazılarından, makalelerinden özellikle de Zohar Kitabının Sulam (Merdiven) Tefsirinin yazarı Yehuda Aşlag’dan derlenen alıntılardan oluşur. Bu yapıt, kaynağı referans alarak, insan yaşamının her aşamasıyla ilgili Kabalanın yenilikçi kavramlarını açıklar. Kabala çalışmak isteyen herkes için eşsiz bir hediyedir.

Kalpteki Nokta

Kalpteki Nokta

Hayatın elimizden kayıp gittiğini hissettiğimizde, toparlanmak için zamana ihtiyacınız olduğunda ve düşüncelerinizle baş başa kalmak istediğinizde, bu kitap içinizdeki pusulayı yeniden keşfetmenize yardım edecek. Kalpteki Nokta, ilmi sayesinde tüm dünyada ve Kuzey Amerika’da kendini ona adamış öğrenciler kazanmış bu insanın makalelerinden oluşan eşsiz bir kitaptır. Dr. Michael Laitman bir bilim adamı, Kabalist ve büyük saygı uyandırarak kadim ilmi temsil eden büyük bir düşünürdür. Bu fırtınalı günlerde popüler www.kabala.info.tr sitesi vasıtasıyla, gerçeği ve sonsuz huzuru arayanlar için umut ışığı olmaktadır.

Kabalanın İfşası

Kabalanın İfşası

Kabalaya gizli ilim denilmesinin 3 nedeni vardır. Birincisi kabalistler tarafından özellikle gizlenilmiş olduğundan. Kabalanın insanlara öğretilmesi ilk 4000 yıl kadar öncelerine Hazreti İbrahim’e dayanmaktadır, M.Ö. 1947-1948 yıllarına. Milat tarihinin başlangıcına kadar geçen 2000 yıllık süreçte bu öğreti gizlenmeden halka öğretilmekteydi. Hz İbrahim’in çadırının önünde oturup geçen yolculara gösterdiği misafirperverlik hikâyesini biliyoruz. Sunduğu yiyecek ve içeceklerle birlikte aynı zamanda insanlara bu ilmi anlattığını da biliyoruz. O dönemlerde var olan ruhlar bizim neslimize göre daha arıydılar ve bu öğretiyi daha doğal olarak anlayabildiler.

Zoharın Kilidini Açmak

Zoharın Kilidini Açmak

Şimdi Zohar, insanlığa yol göstermek için ilmini tüm dünyanın gözleri önüne sermektedir, şöyle yazıldığı gibi (VaYera, madde 460), “Mesih’in günleri yaklaştıkça, çocuklar bile ilmin sırlarını keşfedecek.” 20. Yüzyılın büyük Kabalistlerinden Yehuda Aşlag (1884-1954), bize Zohar’ın sırlarını açığa çıkaracak yepyeni bir yol göstermiştir. Bu yüce Kabalist, yaşamlarımıza hükmeden güçleri bilmemize yardım edecek ve kaderimize nasıl hükmedeceğimizi öğretecek, Zohar Kitabına giriş niteliğindeki dört kitabı ve Sulam (Merdiven) Tefsirini yazmıştır. Zohar’ın Kilidini Açmak, üst dünyalara nihai yolculuğun davetiyesidir. Kabalist Dr. Michael Laitman, bilgece bizi Sulam Tefsirinin ifşasına götürür. Bu şekilde Laitman, düşüncelerimizi düzenlemekte ve kitabı okumaktan kaynaklanan manevi kazancımızı arttırmaktadır. Zohar Kitabıyla ilgili açıklamaların yanı sıra kitap, bu güçlü metnin kolay anlaşılması ve okunmasını sağlayan, özenle çevrilmiş ve derlenmiş Zohar kaynaklı sayısız ilham verici alıntıya da yer vermiştir.

Kaostan Ahenge

Kaostan Ahenge

Aşağı yukarı son 100 yılda, bilimsel ve teknolojik ilerlemede çok büyük sıçrayış yaptık ve bakıyoruz ki hala birçok alanda yükselen olgulara karşı çaresiz ve şaşkınız. Birçoğumuz hayatımızdan memnun değiliz ve içimizde gittikçe artan güvensizlik, anlamsızlık, kızgınlık ve şiddet hissi bulunmakta. Bu hisler sık sık alternatif doyum araçları olarak hizmet eden sakinleştirici, uyuşturucu ve diğer maddeleri kullanmamıza sebep olur. 21. yüz yılın salgın hastalıkları endişe ve depresyondur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), her dört kişiden birinin yaşamı boyunca bir akıl hastalığından mustarip olacağını belirlemiştir.

Kabalanın Temel Kavramları

Kabalanın Temel Kavramları

Ben kimim? Neden varım? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Ve buradaki amacımız nedir? Daha önce bu dünyada bulunduk mu? Bu dünyada neden acı var ve ondan kaçabilir miyiz? Huzuru, doyumu ve mutluluğu nasıl elde edeceğiz? Kuşaktan kuşağa insanlar bu acı dolu, ısrarlı sorulara cevap bulmaya çalışırlar. Onların kuşaktan kuşağa devam etmiş olmaları gerçeği, bizim bunlar için tatmin edici cevabı hala alamadığımızı gösteriyor.

Üst Dünyaları Edinmek

Üst Dünyaları Edinmek

Giriş Çok bilinen bir soruyu kalbinizle dinlerseniz eminim Kabala çalışma üzerine olan tüm endişeleriniz bir iz bile bırakmadan kaybolacaktır. Bu soru dünyada doğan herkes tarafından sorulan acı fakat adil bir sorudur: “Hayatımın anlamı nedir?” Kabalist Yehuda Aşlag Talmud Eser Sefirot’a Giriş Öğretmenim, Kabalist Baruh Şalom Halevi Aşlag, kullandığı bir çok makale ve notların içinden özellikle bir tanesini hep yanında taşırdı. Bu not defteri babası Kabalist Yehuda Halevi Aşlag ile yaptığı sohbetlerin yazılarını ihtiva ediyordu. Kabalist Yehuda Aşlag; Zohar kitabının 21 ciltlik tefsirinin yazarı ve ayrıca Kabalist Ari’nin Kabala üzerine çalışmalarının ve makalelerinin 6 ciltlik tefsirinin yazarıdır.

Kabalanın Gizli Bilgeliği

Kabalanın Gizli Bilgeliği

Şüphesiz ki bilim dünyada muazzam bir ilerleme sağlamıştır, fakat bu sınırlıdır. Bilimsel aletler insanın iç dünyasını, ruhunu, davranışlarını ve motivasyon kaynaklarını ölçemez. Yaratılışın en ana öğesi olan insan, bu evrendeki rolüne dair hâlâ bilgisiz bırakılmış durumdadır. İnsan daima hayatın temel sorunlarına cevap aramıştır: Ben kimim? Buradaki varlığımın amacı nedir? Dünya neden vardır? Fiziki mevcudiyetimiz görevini tamamladıktan sonra bizler var olmaya devam edecek miyiz? Sürekli bir baskıya sahip olan bu dünyada, kimileri doğu tekniklerinde rahatlamayı sağlayan tedbirlerde veya kişisel umutları ve arzuları minimize ederek ıstırabı azaltan aktivitelerde geçici tatmin bulurlar. Meditasyonun, beslenmenin, fiziki ve zihinsel alıştırmalarının çeşitli biçimleri insanın doğal içgüdülerini susturur ve fiziki durumu açısından kendisini daha rahat hissetmesine olanak tanır. Bu süreç kişiye beklentilerini azaltmasını öğretir, fakat kişiyi gerçek arzu ve istekleri ile bir çatışma içinde bırakır.

Açık Kitap

Açık Kitap

Hayatımızın anlamı nedir sorusu, günlük zorluklarımıza global bir boyut ekler. Neden böyle ızdırap çekmek zorundayız ki? Bu soru, bizi durmadan rahatsız eder. Dünyevi arzularımızdan birini tatmin etmeyi başarsak bile, bu soru bizi tatmin hissinden mahrum bırakır. İstediği amaca ulaşan bir kişi, hemen boşluk ve tatminsizlik hissine geri döner. Geri baktığında, amacına ulaşmak için harcadığı çabalar ve bu yolda çektiği sıkıntılar, başarısına dair uzun vadeli bir tatmin hissi duymasını sağlamaz.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
62 - 0,130