e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ
Ana Sayfa > Hayat, Sevgi ve Aile > Kabala ve İlişkiler

Kabala ve İlişkiler

Birlik Olmak – Gerçek Mana

Kabala’da, kadın ve erkeğin bir araya gelmesi, Âdem ve Havva hakkında değildir; hatta erkekler ve kadınlar hakkında bile değildir. Bu, insanlığın eril ve dişil olan parçaları hakkındadır. Onların bir araya gelme sebebi, birinin diğerini tamamlaması ve insanlığın genel ıslahını meydana getirmesidir. Erkekler, Kabala ilmini çalışıp Işığı çektiği zaman, kadınlar onlara ihtiyaç ve arzuyu, ıslahları için gerekli olan enerjilerini ateşleyecek yakıtı sağlarlar. Her birinin rolü vardır, hiçbiri diğerinden daha önemli değildir ve hiçbiri diğeri olmadan yapamaz.

Bugün, İlişki Manevidir veya İlişki Yoktur

Öyleyse, aralarındaki bu manevi bağı – ki ilişkilerine çare olabilecek tek şey bu bağdır – yaratmak için ne yapmak gerekir? Manevi bir bağa sahip olmak demek, her iki eşin de varoluşlarının sebebini – manevi yolculuğa çıkmak ve hayatın manevi amacını edinmek – bilmeleri demektir. O zaman onları gerçekten bağlayacak bir şeyi sahiplenecekler ve müşterek “bir hücre”de beraber olacaklardır. “Erkek, kadın ve aralarında Kutsal Varlık” sözleri gerçeğe dönüşecektir. Başka bir deyişle, Kutsal Varlığın – Yaradan’ın – ifşasını hissedeceklerdir.

Erkekler ve Kadınlar Arasındaki Eşitlik: İyi midir Yoksa Kötü mü?

Eşitlikten anladığımız şeye göre, ne kadar basit ve net bir eşitlik yaratmayı arzulasak da, neticede bu durum erkeklere ve kadınlara bir fayda sağlamıyor. Yaşamlarımızı daha dengeli, uyumlu, adil veya mutlu hale getirmiyor – “eşitlik” yaratmayı arama yolumuz doğa kanunlarına karşı geldiği için bu böyle.

Kadın ve Erkek Arasında

Kadınlar Ne İster, filminde Nick Marshall (Mel Gibson), sıra dışı bir kaza sonucu aniden eşsiz bir yetenek kazanır. O kadınların düşüncelerini “duyan”, şovenist bir çapkındır. Sonuç olarak Nick, onlar henüz istemeden kadınların arzularını yerine getiren bir adam oluverir. Bu “yeteneğin” bir çapkının ellerinde kötüye kullanılma ihtimali çok yüksektir; ancak hangi erkek kadınların düşüncelerini (sonunda) onları anlayabilmek için bilmek istemez ki ve hangi kadın, henüz ondan istemeden, erkeğinin arzularını yerine getirmesini istemez?

Sanal İlişkiler Hakkındaki Gerçek

Sanal eşlerimizle kurduğumuz bağ maddi/somut değildir. Bu nedenden dolayı onlara bu kadar çok çekim hissederiz. Bu bağ, fiziksel temastan uzaktır ve hatta bir anlamda “manevi”dir. Fiziksel sınırlamalarla bağlanmadığımız için, istediğimiz kadar hayal kurmaya özgür bırakılırız. Bizim için önemli olan sanal diğerimize, tüm iyi nitelikleri yükleriz ve güya onlarla olan bağımızı “bulutlara” yükseltiriz. Bu bağın ne kadar özel olduğuna, bunun mükemmel sevgiye ulaşmak için bir fırsat olduğuna dair kendimizi ikna ederiz. Fakat maalesef, bu bir yanılsamadır. İnternet üzerinde, kişinin fiziksel özellikleri gizlidir ve içsel durumları vurgulanmıştır. Biri, istediği her şekilde kendini ifade edebilir, fakat sorun şudur ki, bilmeden bu oyuna daldıkça, gerçeği gözden kaçırırız. Gerçek bir insanla değil de, kendi hayal gücümüzle uğraştığımızı unuturuz.

Masallardaki Aşk, Sadece Bir Masaldır

Genelde sevgi diye tanımladığımız şey, kişinin bir başkasıyla kendi egosunu tatmin etmesidir; ister cinsel tatmin olsun ya da ister başka bir kişiden aldığımız herhangi bir doyum hissi olsun. Gayet açıktır ki, bu sevgi değildir. Peki, sevgi nedir? Kendine hiç dikkat göstermediğin, fakat başka bir kişinin arzusunu alıp, bu arzuyu tamamen onun seveceği şekilde tamamladığın zaman, bu sevgidir. Yani, kendini diğer kişi için bir haz kabına döndürürsün. Bu, gerçek sevgidir ve sadece manevi dünyada var olur. Erkek ya da kadın olması arasında ise hiçbir fark yoktur – önemli olan arzulardır, ruhtur.

Başarılı Eş, Ortaklığı Sağlayan, Eşşiz Bir Nitelik İçerir

Eşlerin, her gün, beraber Kabalist metinleri okuyarak 15 dakika geçirmesi, ilişkilerine eşsiz bir nitelik kazandırır ki, bu niteliğin gücü, aralarında olan tüm sorunları çözümler. Çünkü bu metinler büyük bir güç içerir. Ayrıca, tüm duygularınızı gösterebileceğiniz yegâne kişi, eşinizdir. En derin duygularınız ve manevi yoldaki içsel deneyimleriniz hakkında, eşiniz dışında herhangi birine konuşmak yasaktır (imkânsız). Eşler, duygularını paylaşarak, birbirlerini tamamlar ve birlikte maneviliğe doğru ilerlerler.

İyi Bir İlişkiyi Sürdürmede Kadının Rolü

Kadının, ilişkideki payını nasıl en iyi şekilde yerine getireceğini anlaması için, erkeğin doğasını anlaması gerekir. Böylece, bilgelikle davranabilir ve devam eden, sevecen bir ilişki yaratabilir. Fakat kadın, erkeğin doğasını anlar hale nasıl gelebilir? Ne de olsa, erkekler ve kadınlar çok farklıdırlar. Aslında, doğru anlayış, doğru hareketlerden kaynaklanabilir. Kadın, erkeğine duyduğu takdiri ifade etmelidir. Kendisi için özel ve fevkalâde biri olduğunu, erkeğin bilmesine izin vermelidir ve bunu sık yapmalıdır! Sonrasında, erkeğin ondan ne istediğini ve aralarında ne tür bir bağlantı olması gerektiğini fark edecektir.

Aldatmanın Manevi Kökü

Bu demektir ki, bir zamanlar, hepimiz ortak tek bir ruhta birleşiktik, fakat sonra bu ortak ruh birçok parçaya kırıldı. Bu “kapların kırılması” durumu, her parçanın niteliklerinin diğer parçaların nitelikleriyle entegre hale gelmesine neden oldu ve sonuçta şimdi, kırılan her parça, hem bir erkek kısmını hem bir kadın kısmını içerir. Dolayısıyla, erkek kısımlar kadın kısımlarını, kadın kısımlar da erkek kısımlarını içerir. Birbirimizin hormonlarına bile sahibizdir! Niteliklerimizin birbirine karışması durumu, sadece aldatmanın ve ihanetin değil, aynı zamanda dünyamızdaki homoseksüellik ve sapkın cinsel kimlik gibi tüm cinsel sapmaların da nedenidir. Günümüzde bu olaylar, daha önce hiçbir zaman olmadığı kadar görünürdür çünkü kapların kırılmasının “en alt seviye”sinin anlayışına ulaştık.

Zamanımızda Adem ve Havva Hikayesi

Zamanımızda Adem ve Havva Hikayesi

Örneğin, farz edelim genç, mutlu bir çift birbirlerine âşık oldular. Kucaklaşır, öpüşür, beraber güler, sinemaya vb. yerlere giderler. Daha sonra evlenir ve birlikte yaşamaya başlarlar ve her şey mükemmeldir. Onlar Aden (cennet) bahçesindedirler. Ve aniden yılan (ego) gelir. Tartışmaya başlarlar. Daha sonra birbirlerine karşı avantaj sağlamaya başlıyorlar ve öyle ki ‘O’nu (karşı cinsi) bir şekilde kendi istediğim gibi nasıl yapabilirim?’ gibi ince hesaplamalar yapıyorlar. Bu bizlerde de gerçekleşir çünkü yılan (içimizdeki ego) başkasını sevmemize engel olur ve başlangıçtan itibaren sevgimizin egoistik olduğunu gösterir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
27 - 0,082