e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

Kabala Müziği

Kabalistik müzik kabalistlerin iki koşulunu ifade eder: manevi dünyaları hissetme tutkusu ve toplam mükemmeliğin keyifli hissiyatı içindeki hayatın kaynağı ile birleşme tutkusu.

Sözsüz olduğundan, onu dinlemeden önce Kabala müziği hakkında herhangi bir şey bilmeye ihtiyaç yoktur. Notaların kökleri ile ruhlarımız arasındaki bağ girift  olduğundan, onun kalpteki etkisi doğrudan ve süratlidir. Kabalistik melodileri tekrar ve tekrar duymak, dinleyiciye müziğin tamamen engelsiz bir şekilde ruhunun derinliklerine işlediğini hissetmesine imkan verir.

Kabala Müziği şunları içerir:

Baal Hasulam’ın melodileri – 20. yüzyılın büyük Kabalisti Yehuda Aşlag’ın (Baal Hasulam), otantik Kabalistik müziği

Kabaladan esinlenmiş müzik – Bu sitedeki Kabala materyallerinden esinlenilmiş müzik, Zohar ve Baal Hasulam, Rabash ve Dr. Laitman’ın metinleri, Bnei Baruch öğrencileri tarafından esinlenilmiş.

Kabalistik Müzik nedir? –Kabalistik müziğin ne olduğunu açıklayan videolar ve makaleler.

Özel Nitelikli Seçme Müzik

Özel Nitelikli Seçme Müzik

Tzadik ke Tamar Ifrach – Baal HaSulam’dan bir şarkı

1. Enstrümental Versiyon

2. “Bnei Baruch” grubu tarafından icra edilen Elektronik Versiyon

3. “Bnei Baruch” grubu tarafından icra edilen Enstrümental Versiyon

4. Rabbi Baruch Shalom HaLevi Ashlag (Rabaş) tarafından söylenen sesli Versiyon

Temelde, her şarkıda iki durum vardır. Biri, adamın üzerinde çalıştığı, ıslah ettiği ve sonra haz ve heyecan edindiği ruh olan Kli’nin durumudur; ve o şimdi bu hazdan şarkı söyler.

Bu nedenle Tzadik ke Tamar Ifrach’ta kişinin tatminden yoksun olduğu, acı çektiği, aradığı zamanki bir önceki durumun hissiyatı vardır ve bunun nasıl olması gerektiğini bildiği duruma erişti çünkü erdemli bir adam er veya geç içinden geçtiği bütün süreci haklı çıkarmaya gelir.

Böylelikle, kendisini Yaratan’dan çok uzak hissetmesinin en dıştaki zıtlığında olan önceki durumundan ve şimdi ise Kral’ın sarayına, Üst Dünyaya giriş yaptığı durumdan gelen kendinden geçme hali, şimdiki durumunda bir melodi şeklinde patlak veriyor. – onu dolduran hissiyatın içinden gelen.

Bu hissiyat iki zıt durumu kapsar; Üst Olandan umutsuzca uzak görünen bir önceki en mesafeli durumu ve O’nunla yapışmaya eriştiği şimdiki durumu.

Özü itibariyle, bu şarkı özeldir çünkü kişinin minnettar olduğu, durumu değildir. Daha ziyade, kişi erdemli olmaya muktedir olduğu için minnettardır yani yolunda ona olan her şeyin içinde Yaratan’ı haklı çıkarmayı başardığı için. O, geçtiği tüm durumların nedenselliğini ve baskı yapan ihtiyacı şimdi görür. O, bu yükselmiş durumu edinebilmek için, tüm bunların onun için yukarıdan ayarlanmış olduğunu anlar.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,095