e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Dost Sevgisine Dair

Makale No. 2, Tav-Şin-Mem-Dalet, 1984

1) Dost sevgisine duyulan ihtiyaç

2) Özellikle bu dostları seçmemin sebebi nedir ve bu dostlar beni neden seçti?

3) Dostlardan her biri gruba olan sevgisini açığa çıkarmalı mı, yoksa kişinin sevgiyi kalbinde hissetmesi ve dost sevgisini gizlilik içinde uygulayıp, kalbinde ne olduğunu açıkça göstermemesi mi gerekir?

Bilinir ki alçakgönüllü olmak, yüce bir şeydir. Fakat bunun tam tersini, kişinin kalbindeki sevgiyi, dostlarına karşı ifşa etmesi gerektiğini de söyleyebiliriz, zira bu sevgiyi ifşa etmekle, dostlarına karşı, dostlarının kalplerini uyandırır, böylece onlar da her birinin dost sevgisini uyguladıklarını hissederler. Bunun faydası, kişinin bu şekilde, dost sevgisini daha güçlü uygulama gücü kazanmasıdır, zira her birinin sevgisinin gücü, birbirlerine entegre edilmiştir.

Bu demektir ki, eğer grup on üyeden oluşuyorsa, kişi dost sevgisini uygulama gücünün bir ölçüsüne sahip olduğu noktada, dost sevgisine bağlanmanın gerekliliğini anlayan on güçle entegre olur. Ancak, eğer her biri, dost sevgisini uyguladığını gruba göstermezse, o zaman kişi, grubun gücünden yoksun kalır.

Bu böyledir çünkü kişinin dostunu olumlu bir şekilde yargılaması çok zordur. Herkes erdemli olduğunu ve sadece kendisinin dost sevgisine bağlandığını düşünür. Bu durumda, dost sevgisini uygulamak için kişinin çok az bir gücü vardır. Bu nedenle, bu çalışma, özellikle herkese açık olmalı ve gizlenmemelidir.

Fakat kişi, kendine topluluğun amacını her zaman hatırlatmalıdır. Aksi takdirde, beden daima kendi menfaatini önemsediğinden, amacı bulanıklaştırma eğilimi gösterir. Bilmeliyiz ki grup, sadece başkalarını sevmeye ulaşma temeli üzerine kurulmuştur ve bu, Yaradan sevgisi için bir sıçrama tahtasıdır.

Bu, özellikle, hiçbir ödül olmaksızın dostuna verebilmek için, kişinin, bir gruba ihtiyacı olduğunu söylemesiyle mümkün olur. Diğer bir deyişle, ona bedenin alma kaplarını memnun edecek hediyeler versin ve yardım etsinler diye bir gruba ihtiyacı yoktur. Böyle bir topluluk kendini-sevme üzerine kurulmuştur ve sadece kişinin alma kaplarının gelişimini harekete geçirir, oysa şimdi kişi dünyevi şeyler elde etmede, dostunun ona yardım etmesiyle, daha fazla şey kazanma fırsatı olduğunu görür.

Bunun yerine, grubun, diğerlerini sevme temeli üzerine kurulduğunu hatırlamalıyız, böylece her üye, gruptan başkalarını sevme ve kendinden nefret etme koşulunu alır. Ve dostun kendisini iptal etmek ve başkalarını sevmek için gayret ettiğini görmek, herkesin, dostlarının niyetlerine entegre olmasına neden olur.

Dolayısıyla, eğer grup on üyeden oluşuyorsa örneğin, her biri kendini iptal etmeyi, kendinden nefret etmeyi ve başkalarını sevmeyi uygulamak için on güce sahip olacaktır. Aksi takdirde, kişi, başkalarını sevmekle ilgili sadece tek bir güçle kalır, zira kişi, dostları başkalarını sevmeyi gizlilik içinde uyguladıkları için, dostlarının bunu uyguladığını görmez. Dahası, dostları, onun başkalarını sevme yolunda yürüme arzusunun gücünü kaybetmesine sebep olur. Bu durumda, kişi, onların eylemlerinden öğrenir ve kendini-sevmenin hâkimiyetine düşer.

4) Herkes, onları nasıl memnun edeceğini bilmek için, dostunun ihtiyaçlarını, özellikle her dostu için bilmeli midir, yoksa genel olarak dost sevgisini uygulamak yeterli midir?

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,270