e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Dost Sevgisine Dair

Makale No.2, 1984

1) Dost sevgisine duyulan ihtiyaç.

2) Özellikle bu dostları seçmemin nedeni nedir ve neden dostlar beni seçti?

3) Dostlardan her biri gruba olan sevgisini açığa çıkarmalı mı, yoksa kişinin kalbinde sevgi hissetmesi ve dost sevgisini gizlilik içinde uygulayıp, kalbinde ne olduğunu açıkça göstermemesi mi gerekir?

Bilinir ki alçakgönüllü olmak yüce bir şeydir. Fakat bunun tersini de söyleyebiliriz. Kişi kalbindeki sevgiyi dostlarına karşı açığa çıkardığında, onları uyandırır ve böylece onlar da dost sevgisini hisseder. Bundaki fayda şudur ki, herkesin sevgi gücü diğer herkese entegre olduğundan, dost sevgisini daha güçlü olarak uygulama fırsatını elde ederler.

Bu demektir ki, eğer grup on üyeden oluşuyorsa, kişi dost sevgisini uygulama gücünün bir ölçüsüne sahip olduğu noktada dost sevgisine bağlanmanın gerekliliğini anlayan on güçle entegre olur. Ancak, eğer her biri dost sevgisini uyguladığını göstermezse, o zaman kişi grubun gücünün eksikliğini duyar.

Bu böyledir çünkü kişinin dostunu haklı çıkarması çok zordur. Herkes erdemli olduğunu ve dost sevgisine sadece kendisinin bağlandığını düşünür. Bu aşamada kişinin dost sevgisini uygulaması için çok az gücü vardır. Bu nedenle, bu çalışma özellikle herkese açık olmalı ve gizlenmemelidir.

Fakat kişi her zaman topluluğun amacını kendine hatırlatmalıdır. Aksi takdirde, beden daima kendi çıkarını önemsediğinden, amacı bulanıklaştırma eğilimi gösterir. Bilmeliyiz ki grup sadece başkalarını sevme temeli üzerine kurulmuştur ve bu, Yaradan sevgisi için bir sıçrama tahtasıdır.

Bu, özellikle, dostuna hiçbir ödül olmaksızın verebilmek için kişinin bir gruba ihtiyacı olduğunu söylemesiyle mümkün olur. Diğer bir deyişle, ona bedenin alma kaplarını memnun edecek hediyeler ve yardımlar versin diye bir gruba ihtiyacı yoktur. Böyle bir topluluk kendini sevme üzerine kurulmuştur ve sadece kişinin alma kaplarının gelişimini harekete geçirir, oysa şimdi kişi dünyevi şeyler elde etmede dostunun ona yardım etmesiyle daha fazla şey kazanma imkânı olduğunu görür.

Unutmamalıyız ki, grup diğerlerini sevme temeli üzerine kurulmuştur, dolayısıyla her üye, başkalarını sevme ve kendinden nefret etme koşulunu gruptan alır. Ve dostun kendisini iptal etmek ve başkalarını sevmek için gayret ettiğini görmek, herkesin diğer dostların niyetlerine entegre olmasına katkı sunar.

Dolayısıyla, örneğin, eğer grup on üyeden oluşuyorsa, her biri kendini iptal etmeyi, kendinden nefret etmeyi ve başkalarını sevmeyi uygulamak için on güce sahip olur. Aksi takdirde, kişi başkalarını sevmekle ilgili sadece tek bir güçle kalır, çünkü dostlar başkalarını sevmeyi gizli olarak uygulamaktadır. Daha da ötesi, dostlar onun başkalarını sevme yolunda yürüme arzusunun gücünü de kaybettirebilir. Bu durumda, kişi onların eylemlerinden öğrenir ve kendini sevmenin hâkimiyetine düşer.

4) Herkes, dostunun ihtiyaçlarını onları nasıl memnun edeceğini bilmek için bilmeli mi, yoksa genel olarak dost sevgisini uygulamak yeterli mi?

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,284