e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Mektup 55

19 Ocak 1962 Roş Haşanah Gecesi, Bnei Brak

Dostuma en iyi dileklerimle,

Düğün daveti için teşekkür ederim. Senin sevincine ortak olamayacağım için üzgünüm, ama sevinç manevi bir konu olduğu ve maneviyatta mesafeler sözkonusu olmadığından, sana buradan katılacağım. Sadece maddesellikte mesafeler uzaklaştırır ya da yakınlaştırır oysa maneviyatta uzakta olsam bile sevincine eşlik edebilirim, çünkü ihtiyacımız olan sadece kalplerin yakınlaşmasıdır. Gelin ve damadı kutlarım, sonsuza kadar mutlu olsunlar.

Bu arada sana Şevat’ın on beşinci günüyle ilgili söylediklerimi yazacağım. Atalarımız der ki, “Rabbi Yohanan dedi ki, ‘Neden şöyle yazılmıştır ‘İnsan toprağın ağacı olduğu için?’ İnsan toprağın ağacı mıdır? Fakat yazılıdır ki ondan yiyebilirsin fakat kesemezsin, şöyle yazdığı gibi, ‘Bunu yok edecek ve keseceksin,’ peki bu nasıl olacak? Eğer o, bilge bir öğrenciyse bundan yiyecek fakat kesmeyecek. Eğer değilse, ‘Bunu yok edecek ve kesecek.’’”

Bilge bir öğrenci ve toprağın ağacı arasındaki bağı anlamalıyız. Ayet der ki, “Sen onun ağacını ona bir balta vurarak kesemezsin; ama ondan yiyebilirsin… Sadece meyve ağacı olmadığını bildiğin ağaçları yok edebilir ve kesebilirsin.” Burada ayet, ağaçtan bahsediyor, peki bunun insanla ilgisi nedir?

Kutsal Zohar der ki, “‘Başka tanrı verimsizdir, meyve vermez.’ Bu demektir ki, Yaradan için çalışmayan, çalışmasından meyve alamaz. Meyve nedir? Midraş’ta şöyle yazılıdır: ‘Bunlar Nuh’un neslidir.’ Şöyle yazdığı gibi, ‘Erdemlinin meyvesi, yaşam ağacıdır.’ Erdemlinin meyvesi nedir? Mitzvot ve iyi ameller.”

Gemara’da şöyle yazar: “Rabbi Banaa der ki, ‘Tora’ya Lişma’da bağlanana, Tora’sı yaşam iksiri olur, şöyle denildiği gibi, ‘Onu tutanlar için o, yaşam ağacıdır’ ve yine şöyle denir, ‘Bu senin etin için şifa olacak.’ Tora’ya LoLişma’da bağlanana ise o, ölüm iksiri olur, şöyle yazdığı gibi, ‘Cezam yağmur gibi başımı kessin’ ‘Ve onlar bilgileriyle buzağının başını orada kestiler.’” Bu konuların önemini anlamak zorundayız.

Rabbi Yohanan sorar, “İnsan toprağın ağacı mıdır?” İnsanla toprağın ağacı arasında ne benzerlik vardır? Bu kıyaslamadan ne öğreniriz? Rabbi Yohanan bilge bir öğrenciyi kastederek “Ondan yeme ve onu kesme” diyerek bize delil sunar. Eğer kişi Lişma’da öğreniyorsa, bu demektir ki çalışma onun meyve vermesine neden olacak, yani Mitzvot ve iyi ameller yerine getirmesine. Bununla o yaşam iksiriyle ödüllendirilir. Bu “Ondan yiyebilirsin fakat kesemezsin,” sözünün anlamıdır. Eğer öğrendiklerinin, Mitzvot ve iyi ameller yerine getirmene engel olduğunu görürsen, bil ki bu Keduşa’ya (kutsallık) değil, Sitra Ahra’ya (öbür taraf) aittir.

Şavat’ın on beşinde meyve yeme geleneğinin sebebi budur, kutsallık yolunda olmanın işareti.

Sana ve ailene en iyi dileklerimle

Baruh Şalom HaLevi Aşlag

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,263