e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

171- Zohar, Amor

18 Nisan 1949’da Pesah’da duydum.

Zohar, Paraşat Amor’da der ki: “İsrail meclisi, “Mısır’da, sürgünde uyuyorum.” (Zohar, Amor, p.43).

Mohin’in ayrılışına “uyku” denir. “Ve kalbim uyanıktır.” Kalp, bilgeliğin otuz iki yolu olarak düşünülür. Bu, Hohma’nın (bilgelik) onların içinde, fakat Hassadim’le kıyafetlenmeksizin (merhamet) parladığı anlamına gelir ve buna “Mısır’da sürgünde” denir. “Uyku” denmesinin nedeni de budur. Aynı zamanda Mohin-de-Hohma’yı almaya da layıktırlar, fakat bu Ahoraim (arka taraf) formundadır.

“Dinle! Sevgilim kapıyı çalıyor”, bu Hassadim olarak kabul edilen ZA’nın sesidir. Ve Yaradan’ın söylediği şudur: “Bana bir iğne deliği kadar yer aç”. Bu, O´nun kurtuluş esnasında onlara Hohma’nın muhakemesini bir kez daha çekmelerini söylediği anlamına gelir. Ve Hasadim’siz bu deliğe “iğne ucu” denir, çünkü o, Hasadim olmadan parlamaz.

“Ve sana Üst Kapıları açacağım,” bunun anlamı, Hasadim‘in muhakemesini ona bahşedecek demektir ve sonra bolluğa berekete sahip olacaktır, yani Hohma ve Hassadim’e.

“Benim için aç… Çünkü Bana geleceğin kapı senin içindedir, benim çocuklarım sadece senin aracılığınla Bana geleceklerdir.” Bu, demektir ki O, Mohin-de-Hohma’ya ihtiyacı olan çocuklarına bunu veremeyecektir, çünkü O’nun anlayışı sadece Hasadim’dir. Ancak o Hohma’yı çekerse, çocukların da Hohma’yı alması mümkündür. Bu nedenle, “Beni bulmamaları için kapadım” yani, “Beni bütünlük içinde bulmasınlar diye;” ama buna rağmen bu aralığı yalnız o açabilir denilir.

Eğer ZA sadece Hasadim’e sahipse, sadece VaK´ı vardır ve ona yalnızca “hava” denir. Bununla birlikte Hohma’ya da sahip olursa, o zaman sadece Hasadim’i alsa dahi, Hasadim’e “saf Hava” denir. Bunun nedeni o zaman Hasadim’inin Hohma’sından daha iyi olmasıdır; ama Hohma olmadan o bütünlük içinde olmayacaktır.

Bu sözlerin anlamı: “Seninle birleşmek ve sonsuza kadar seninle barış içinde olmak için. Yaradan’ın, Mısır’ın ilk doğanını öldürdüğünü, yarısı onların hepsini öldürdüğü ve yukarıdaki kademeleri aşağıya indirdiğini gel ve gör” Bu Masah-de-Hirik’in ıslahı ile yapılır ve iki farkındalığa neden olur: Gar´ın ayrılışı ve Hasadim’in genişlemesi, bu Hitkalelut (entegrasyon) vasıtasıyla Mohin’in yukarıdan aşağıya doğru genişleme imkânı olur

“Kutsallığın alameti ile sözleşmeye girdiğinde İsrail sünnet ettirildi.” İlk doğan felaketi”, “Pesah kanı” ve “sünnet kanı” hepsi aynı farkındalıktır. İsrail’in Tanrı’sının bir kuzu olduğu bilinen bir sırdır. Bu, Pesah kurbanının onların Tanrısına yönelik olduğu anlamına gelir.

Mısır Klipası, Bilgi Ağacının günahında olduğu, onların son ıslahtan çekmek, Gar’ın Işığını Yukarıdan Aşağıya çekmek istemeleridir. Ve Pesah katliamı ile, Gar-de-Hohma’yı katlettiler ve bununla ilk doğan felaketi geldi.

İlk doğan Gar olarak kabul edilir ve onlar Gar’ı iptal ettiler. Bu, Gar’ın iptaline neden olan Masah-de-Hirik’i kullanmaları yüzünden oldu.

Dam (kan) Gar’ın ölümüne yol açan Dmamah (sessizlik) kelimesinden gelir. Sünnet kanının anlamı budur. Bıçağı da Dinim-de-Nukva’dır ve Dinim, Dinim-de-Dehura’yı “iptal eder. Yazıldığı üzere, “iki çeşit kan vardır: Pesah kurbanının kanı ve sünnet kanı.” Pesah kanının atılması ile Gar iptal edildi ve orada Tikun çizgilerinde Hitkalelut vardı. Lentonun ve iki Mezuza´ın anlamı budur.

“Dördüncü (günde)… İsrail, diğer otoritelerden ayrıldı ve onlar Matzoh kutsal düğümüyle birleştiler.” Mayalı ekmek, Hazeh’den aşağı doğru genişleyen ve böylece yukarıdan aşağıya parlayan Mohin’dir. Ve Matzoh, Hazeh’den yukarıya doğru parlayan Mohin’dir ve bu farkındalıkta dışsal olanlara tutunma olmaz. Ve bunun nedeni, Pesah gecesinde ortaya çıkan kilit aracılığıyla ilk doğan felaketi ve Pesah katliamı vuku bulması ve kendinden aşağı doğru etki etmesidir. Bu onun Hazeh’de ifşa olduğu anlamına gelir.

Buradan anlaşılan şudur, yukarıdaki hiçbir şey muhakeme (mantık) içinde çalışmaz. Ancak Hazeh’den aşağısı için bu böyle değildir, çünkü bütün genişleme kendi farkındalığındadır. Bu yüzden onun içindeki muhakeme hissedilir ve bu yüzden İsrail, Pesah gecesinde Matzoh yemeğe ve mayalı ekmek yememeye dikkat eder.

Burada Matzoh’da olup, mayalı ekmekte olmayan bir meziyet vardır ve mayalı ekmekte olup Matzoh’da olmayan bir meziyet vardır. Matzoh’un meziyeti, hala “iki büyük Işık” olarak kabul gören Mohin’nin, Gar-de-Hohma’nın tamamlanmış olmasıdır. Fakat bunlar, Ahoraim formundadırlar ve Hasadim eksik olduğundan parlayamazlar.

Ve mayalı ekmeğin yararı: yalnızca Vak olmasına rağmen, halen Hasadim ile kıyafetlenmiştir. Mohin-de-Hohma’nın bulunduğu Tapınakta, aynı zamanda Hazeh’den yukarıya doğru olan bir Matzoh olarak görüldüler. Bu yüzden şöyle denmiştir; “ne mayalı ekmeği ve ne balı, ne de dumanı adak yapın.”

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,279