e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

92- Kader Anlayışının Açıklanması

Duydum, 14 Haziran,1948

“Kader” mantık ötesi bir şeydir. Dolayısıyla şöyle ya da böyle olması mantıklı bile olsa, insanı eylemlerinde kader başarılı kılar. Mantıksal düşünce, sebep ve sonuçla ilgilidir, yani sebep, sonucun o şekilde açığa çıkmasına neden olur. Başlangıçtaki amaç, sonuca neden olmadığında, buna “mantık ötesi” denir. Biz bunu sonucu etkileyen kader olarak adlandırırız.

Bilinir ki, tüm ihsanlar Hohma Işığı’ndan (Bilgelik Işığından) gelir. Hohma parladığında, buna “sol çizgi” ve “karanlık” denir. Bereket kısıtlanır ve buna “buz” denir. Buna “erdem” denir, çünkü insan ödüllendirilmiştir. Bunun anlamı şudur; Bilgelik Işığı’na vesile olan idrake, neden olan ve etkileyen “erdem” denir.

Ancak “oğullar, yaşam ve beslenme insana değil, kadere bağlıdır.” Bu demektir ki, Hohma özellikle orta çizgi vasıtasıyla azaltılmıştır ve o Masah de Hirik denilen küçültme vasıtasıyla parlar. Bundan çıkan sonuç şudur ki, o sebep ve sonuç ilişkisi nedeniyle parlamaz, yani Hohma sol çizgi yoluyla, ama özellikle bu küçültme vasıtasıyla parlar. Buna “mantık ötesi” denir ve bu kaderdir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,269