e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Tanrı Sevgisi ve İnsan Sevgisi

“Dostunu kendi gibi sev.” Rabbi Akiva bunun Tora’nın en yüce yasası olduğunu söyler.

KOLEKTİF VE BİREY

Yukarıdaki cümle en bilinen ve alıntı yapılan cümle olsa da, yine de mânâsı tam olarak anlaşılamamıştır. Bu böyledir çünkü yasa (ya da kolektif) kelimesi yukarıdaki cümlenin tüm ayrıntıları içerir, öyle ki her bir ayrıntının içinde, bu yasayı oluşturan tüm ayrıntıları bir araya getiren bir parça vardır.

Eğer buna “Tora’nın yüce yasası,” dersek, bu demektir ki, 612 Mitzvot, “dostunu kendin gibi sev,” ayetiyle ilgili ayrıntıların toplamıdır. Bir cümlenin nasıl olup da Tora’daki bütün Mitzvot’ların toplamını içerdiğini anlamak zordur. En azından bu yasa Tora’nın insan ve insan arasındaki Mitzvot ile ilgili kısmının yasası olmalıydı. Oysa “Dostunu kendin gibi sev,” yasası, Tora’nın en yüce kısmı Tanrı ile insan arasındaki çalışmayla ilgilidir.

KENDİNDE NEFRET ETTİĞİN ŞEYİ DOSTUNA YAPMA

Eğer bir şekilde yukarıdaki yasayı idrak ederseniz, Hillel’in, huzuruna gelen ve — Gemarah’ta yazıldığı gibi, “Beni dönüştür ve birayağımın üzerinde dururken bana Tora’yı öğret,”— dönüştürülmeyi isteyen bir yabancıya verdiği cevabı anlayabilirsiniz: Hillel ona şöyle der: “Nefret ettiğin şeyi dostuna yapma. Tüm Tora budur, geri kalanı bunun yorumudur, git ve çalış.” Açıkça görüyoruz ki, Hillel adama tüm Tora’ nın “Dostunu kendin gibi sev” ayetinin yorumu olduğunu söyler.

Tüm zamanların en yüce Kabalisti Hillel’in sözlerini yorumladığımızda şunu görürüz ki, kutsal Tora’mızın ilk amacı bizi “Dostunu kendin gibi sev,” yasasını özümlediğimiz o yüce aşamaya ulaştırmaktır çünkü Hillel’in dediği gibi, “gerisi onun yorumudur, git ve çalış.” Bu demektir ki, Kabalistler bize bu yasaya nasıl ulaşacağımızı anlatıyor.

Şaşırtıcıdır ki, bu yasa Tora’nın insan ve Tanrı’yla ilgili pek çok konusu için geçerlidir, çalışmaya her başlayan açıkça görür ki bu Tora’nın kalbidir.

DOSTUNU KENDİN GİBİ SEV

“Dostunu kendin gibi sev” ayetinin anlamını daha yoğun incelemeli ve anlamalıyız. Kelime anlamı kendini sevdiğin kadar dostunu sevmektir. Ancak, görüyoruz ki kolektif bunu yerine getirmiyor. Eğer dostunu, dostunun seni sevdiği kadar sev demiş olsaydı, bunu tam anlamıyla yerine getiren olmasa da yine de kabul edilebilirdi.

Fakat kendimi sevdiğim kadar dostumu sevmek imkânsız görünür. Dünyada benim haricimde tek kişi olsa bile, bu yine de imkânsız olur. Dahası, insan kendini sevdiği kadar başkalarını da severse, kendisi için vakti kalmaz. Oysa kişi kendini ihmâl etmeden ihtiyaçlarını gidermelidir.

Kolektifin ihtiyaçlarıyla ilgili durum böyle değildir; çünkü insan başkaları için çalışma arzusunu harekete geçirecek güçlü bir motivasyona sahip değildir. Buna arzusu olsa bile, insan bunu tam anlamıyla yerine getirebilir mi? Gücü buna yeter mi? Eğer yetmezse, nasıl olur da hiçbir şekilde uygulanabilir olmayan bir şeyi yapmamız için Tora bizi zorlar?

Bu cümlenin abartı olduğunu düşünmeyin çünkü “Ona ne bir şey ekle, ne de çıkar,” sözü bizi uyarır. Tüm yorumcular metni kelime anlamıyla yorumlamaya hemfikirdir. Dahası, insanın kendi ihtiyaçlarını ihmâl ederek, dostunun ihtiyaçlarını doyurması gerektiğini söylerler. Dostumuzun ihtiyaçlarını gidermeli ve kendimizi düşünmemeliyiz.

Tospot’un yorumuna göre, İbrani bir köle satın alan kişi, kendine bir efendi satın alıyormuş gibi davranmalıdır. “Eğer başını koyacak tek yastığı varsa onu kölesine vermelidir, ” der. Öyle görünüyor ki, kişi kendi gereksinimlerini karşılama arzusuna karşı gitmelidir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,267