e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

46. Mektup

1927, Londra

……,

Mektubunu aldım, …’nın sağlığının iyi olduğunun işareti el yazısını görmekten memnun oldum. Rav’ı bir Kabalist olarak görmediğiyle ilgili—benim de düşündüğüm gibi— söylenenlerle alakalı olarak, bunu kim söylüyor ve kim ravın Kabalist olduğunu düşünüyor bilmiyorum, sanırım saygıdeğer rav Tora sözlerimi desteklemesi için onun onayına özlem duyduğumu düşünüyor. Daha önce yazdığım gibi, bunu sadece kitapları basmak için fon elde etme adına istiyorum çünkü burada önemli ve tanınmış birinin desteğine sahip değilim.

Bu sebeple, saygıdeğer ravın benimle ilgili daha fazla şey öğrenmek ve bu konuda benimle tartışmak istediğini düşünüyorum. Bu konuda uyumlu olmaya istekli ve elimden gelini yapmaya hazırım, özelikle orada konuşulanlardan sonra. Bu konuda tarafsız ve kurallara uyan bir öğrenci olacak ve her şeyi sırasıyla cevaplayacağım.

  1. Bu zamanda Kabalist birini göremediğini yazmasıyla ilgili olarak, merak ediyorum da bir insan belli bir yerde oturup dünyaya oradan bakarken, kimin Kabalist olup olmadığını nasıl görür? Şu bir gerçek ki, ben de benim dönemimde değerli bir Kabalist görmedim ama İsrail’in yalnız kalmayacağını ve İbrahim, İshak ve Yakup benzeri olmadan bir neslin olamayacağını biliyorum. Ayrıca, “Görmedik” demek bunun kanıtı değildir.
  2. Ruhunun çift payı benim üzerimde olsun,” sözündeki gibi, bir Kabalistle ilgili bana söylediği şeyi kim sordu ve o ne cevap verdi? Hem alıcı hem kabul edilmiş olarak istendiğini açıkladı “Ve bu nedenle ona şöyle cevap vermiş, ‘Benden aldığını, senden alıyormuşum gibi görüyorsun?’” Kabul etmeliyim ki, sözlerinin özünü anlayamıyorum. Bu, dostundan hediye isteyen birisinin durumuna benzer, dostu ona şöyle cevap verir, “Eğer sana hediye verdiğimi görürsen, o zaman hediyeyi almış olursun,” Her ne kadar bu bir cevap olmasa da, en azından orada yazıldığı gibi iki yönlü bir mecburiyet gerektirmez.
  3. Hocalarım … ve …’ın bu dereceye sahip olduklarını gördüm,” bunlar onun sözleri. Bana göre, hiç şüphe yok ki kişinin kendisi bununla ödüllendirilmediği sürece, hocasının derecesini de bilmesi imkânsızdır. Atalarımız bununla ilgili şöyle yazmıştır, “Kişi kırkına gelmeden hocasını anlayamaz,” hatta insanın kendi mülkiyetinde olmayan bir şeyi dostunda da bulması imkânsızdır. Bununla ilgili saygıdeğer ravın ne dediğini duymak istiyorum.

Şimdi alıcı ve kabul edilenin bir olduğuyla ilgili sözleriyle biraz oynayacağım. Bu sözler ancak kelime anlamıyla anlaşılabilir, yani Yaradan’dan bereket alan kişi Yaradan’ın taçlarını edinmekle övünürken, Yaradan’ın da onu O’nun verdiklerini almaya hazır bulmasıyla ilgili övüncünün hissiyle ödüllendirilen kişiye “Bir Kabalist” denir. Bu kesinlikle yüksek bir derecedir, şöyle yazdığı gibi, “Ben Hizmetkârımı buldum, Davut; onu Ben’im kutsal yağımla yağladım.”

Çift pay” sözünün anlamını açıklayacağım. Bu demektir ki, “O, sevilenin oğlunu tercih etmez,” “O, ona çift pay verdiğini bildirecek.” Rabbi Ber’den öğrendiğimize göre “çift pay” içinde ataların özünün gizlendiği ağızdır, bunu İdra’da görebilirsiniz. Bunu aşağıda açıklayacağım, böylece yukarıda söylenenleri anlayacaktır.

Bilinir ki, iki erdemli vardır—ona (dişi) giren ve ondan çıkan erdemli, tıpkı “onun ruhu çıkar çıkmaz” sözündeki gibi, Zivug’larının (çiftleşme) durması. ZON’un Zivugim’den bilinir ki, gelecekte onların Zivug’u tam olacak ve sonra ona(dişi) “çift pay” denecek. Bu sebeple Elijah, onun nereye kadar uzandığını ima ederek şöyle der, “Zor bir şey sordun.” Bu demektir ki, “Senden alındığımı görürsen,” alınmak, Kubutz’un (kesme işareti) içindedir ki bu senden alınan demektir yani bugüne kadar benim senin sahibin olduğum ve senin benden alındığını düşünüyor olmamın tam tersi. Tersine ben senden alınırım ve sonra “Sana da böyle olacak,” çünkü sonra “çift payla” ödüllendirilirsin. Bu nedenle Elisha’nın bununla ilgili ona başka şey sorma gücü yoktur. (Bu bir şekilde, onu hocası olarak gören dindar (Hassid) adamla ilgili yazılanla benzerlik gösterir.)

Fakat sonunda bununla ödüllendirilir, şöyle yazıldığı gibi, “Ve Elisha görür ve yakarır, ‘Babam, babam, İsrail’in Merkava’sı (at arabası/temel) ve onun binicisi.’” Bu demektir ki, ondan alınan ışıkların, efendisi Elijah’a nasıl dahil olduğunu görür. Bu nedenle bunu çok zor bulur, şöyle yazdığı gibi, “zor bir şey.” Diğer bir deyişle, ZON’un dibinin üst AVI gibi olduğu yer olan çift payı “Babam, babam” diye yakarana kadar tolerans göstermez.

Bu nedenle, sadece kendisini gördüğünden, “onu artık görmez.” Bununla ilgili çok sıkılır; bu nedenle “kıyafetleri tuttu ve onları iki parçaya ayırdı.” Açıklama: “İsrail’in Merkava’sı ve onun binicisi,” “kıyafetleri” sözüyle genel olarak ışıklar ima edilir, şöyle yazdığı gibi “Ve o Elijah’ın üzerinden düşen örtüyü kaldırdı.” Bu örtüyü bugüne kadar bayağı ve dışsal olarak kabullendi fakat şimdi anladı ve onu yerinden kaldırdı ve sonra gerçekten çift payla ödüllendirildi.

Bundan sonra, Elijah’ın örtüsünün düşüşünü MAN yükseltmek için bir örnek olarak gördü. “Ve ondan düşeni aldı ve şöyle dedi ‘Elijah’ın Tanrısı dahi nerede’” sözünün anlamı budur. “dahi” Nefeş’in (ruh, öz, Nefeş’in ışığı) Kli’sidir (kap), şöyle yazdığı gibi “Ve O, onun burun deliklerine yaşam nefesini üfledi ve insan yaşayan bir ruh oldu.” Bu “ve Elisha dahi giti” sözündeki gibi, onun için yapılan kıyafetleri yırtmasıyla ilgili olarak belirtilen düşüştür, tıpkı “Ve şöyle dediler, ‘Elijah’ın ruhu Elisha’nın üzerinde dinlenir,’” yani efendisi Elijah’ın tüm dereceleri, Elisha’ya bağlanmıştır.

Bununla ARI’nin Tora’dan Çeşitlemeler kitabında yazılanı anlayabiliriz, Elisha, hakkında şöyle yazılan, “onun verdiklerini O kabul etmedi,” Kabil’in reenkarnasyonudur. Aslında Elisha, Eli Sha’ah (Tanrım kabul etti) harflerinden oluşur yani bizim “çift pay” dediğimiz şey.

(Mektubun geri kalanı kayıptır)

Yehuda

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,325