e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Gerçeğin Yolunda Yürümek

Sizlere Yaradan’ın çalışmasında orta çizgiyle ilgili yazayım ki sağ ve sol arasında her zaman hedefiniz olsun. Bunun nedeni yürüyenin tembelce oturandan daha kötü olmasıdır. Bu kişi yoldan sapar, zira kişinin Kralın sarayına gelene dek yürüdüğü gerçeğin yolu çok ince bir yoldur.

Ve çizginin başında yürümeye başlayan kişi ne sağa ne de sola bir saç teli kalındığında bile sapmamaya çok dikkat etmelidir. Bunun böyle olmasının nedeni başlangıçta bir saç teli kadar bile sapma olsa ve kişi tamamen düz devam etse de Kralın sarayına varamayacağı kesindir, zira gerçek çizgide adım atmıyordur ve bu gerçek bir benzetmedir.

Size, “Işık, Yaradan ve halk birdir” sözlerinin anlamı olan orta çizgiyi açıklayayım. Bedene geldiğinde ruhun amacı halen bedenle örtülmüşken köküne dönmekle ve O’na tutunmakla ödüllendirilmektir, şöyle yazıldığı gibi, “Tanrınız Kralı sevmek ve O’nun tüm yollarında yürümek ve O’nun emirlerini tutmak ve O’na tutunmak.” Konunun “O’na tutunmak” ile bittiğini görüyorsunuz, zira bu bedene bürünmeden önceydi.

Bununla beraber, çok büyük hazırlık gerekmektedir – ki bu O’nun tüm yollarında yürümek içindir. Ancak, Yaradan’ın tüm yollarını kim biliyor ki? Aslında, bu “613 yolu olan Işığın” anlamıdır. Bu yollarla yürüyen kişi sonunda bedeni kendisi ve Yaradan’ı ile arasında demir bir duvar olmayana dek arınacaktır, şöyle yazıldığı gibi: “Ve Ben bedeninizden taştan kalbi çıkartacağım.” O zaman kişi ruhu bedene bürünmeden önce olduğu gibi Yaradan’ına tutunacaktır.

Bundan üç ayrım olduğu çıkar:

1. Yaşar El, (Yaradan’a doğru) köküne dönmek için gayret gösteren kişidir veya bir topluluk, halk.

2. Yaradan kişinin özlem duyduğu köktür.

3. Kişinin ruhunu ve bedenini arındırdığı Işık (manevi çalışma) 613 yolu şifadır, şöyle yazıldığı gibi, “Kötü eğilimi yarattım, Işığı buna şifa olarak yarattım.”

Bununla beraber, bu üçü aslında tek ve aynı şeydir. Sonunda, Yaradan’ın her hizmetkârı bunları tek, bütün ve birleşmiş bir izlenim olarak edinir. Bunların kişiye üçe ayrılmış gibi görünmesinin nedeni kişinin Yaradan’ın çalışmasındaki eksikliğidir.

Buna biraz açıklık getireyim: tamamını değil ucunu göreceksiniz, O sizi götürmezse. Ruhun Yukarıdaki Yaradan’ın bir parçası olduğu bilinir. Ruh bedene gelmeden önce köküne tutunmuş bir dal gibidir. Hayat Ağacı’nın başına bakın, Yaradan dünyaları yarattı çünkü Kendisinin Kutsal İsimlerini, “Merhametli” ve “Yardımsever”, göstermek istedi ve hiç varlık olmasaydı merhamet edecek kimse olmazdı.

Bununla beraber, kalemin izin verdiği kadarıyla, dedikleri gibi, “Manevi ilmin tamamı Yaradan’ın isimleridir.” Edinimin anlamı şudur ki, “edinmediğimizi adlandıramayız.” Kitaplarda tüm bu isimlerin bedene gelmeye zorlanmış ruhun ödülleri olduğu yazar, zira Yaradan’ın isimlerini tamamen beden vasıtasıyla edinebilir ve ruhun yüceliği edinimine göredir.

Bir kural vardır: Her hangi bir manevi şeyin yaşaması onu bilmenin meziyetine göredir. Fiziksel bir hayvan kendisini hisseder çünkü bir aklı ve maddesi vardır.

Dolayısıyla, manevi bir his kesin bir izlenimdir ve manevi hal, erdemlik miktarına göre ölçülür, şöyle yazıldığı gibi, “Kişi aklına göre övgü alır.” Ancak, hayvan bilir; hiçbir şekilde hissetmez.

Ruhların ödülünü anlayın: Bir ruh bedene gelmeden önce, bir dalın ağaca tutunduğu gibi köküne tutunmuş küçücük bir noktadan başka bir şey değildir. Ruh bir beden içinde bu dünyaya gelmeseydi sadece kendi dünyasına sahip olurdu, yani kökün kendi hissesine düşen kısmına.

Ancak, ruh Yaradan’ın yolunda yürüdükçe, ki bunlar Yaradan’ın asıl İsimlerine dönüş olan Manevi İlmin 613 yoludur, edindiği isimlerin seviyelerine göre o kadar büyür.

“Yaradan her bir erdemli Şay dünyaları verir (Numerolojide 310)” sözlerinin anlamı budur. Yorum: Ruh iki erdemliden oluşur: Üst erdemli ve Alt Erdemli, bedenin göbek üstü ve göbek altına bölündüğü gibi. Dolayısıyla, hem yazılı ilmi hem de sözlü ilmi edinir, ki bunlar TaRaH (Numerolojide 620) olarak iki çarpı Şay’dır. Bunlar ruhun 613 ıslahı ve yedi büyük ıslahtır.

Hayat Ağacı’nda şöyle yazılmıştır: “Dünyalar sadece Yaradan’ın isimlerini ifşa etmek için yaratılmıştır.” Bu yüzden, görüyorsunuz ki ruh bu kirli maddeye bürünmek için geldiğinden önceki gibi köküne, kendi dünyasına daha fazla tutunamadı ve bu dünyaya geldi. Daha doğrusu, ruh koşulunu daha önce kökünde olduğundan 620 kez büyütmelidir. Tüm mükemmelliğin, Yehida’ya kadar tüm NRNHY’nin (Nefeş, Ruah, Neşama, Haya, Yehida – yaratılandaki beş ışık) anlamı budur. Bu nedenle Yehida, Keter (taç) olarak adlandırılır, 620[1] rakamını ima etmektedir.

Böylece görüyorsunuz ki ruhun 613 ıslahı ve 7 büyük Kabalistlerin ıslahı olan 620 ismin anlamı aslında ruhun beş özelliği yani NRNHY’dir. Bunun nedeni NRNHY’nin kaplarının yukarıdaki 613 Islahtan olmalarıdır ve NRNHY’nin Işıkları aslında manevi çalışmanın her bir sevaptaki Işığıdır. Bundan Işık (manevi çalışma) ve ruhun bir oldukları sonucu çıkar.

Ancak, Yaradan yukarıdaki 613 Sevap’ta bulunan manevi çalışmanın Işığına bürünmüş Sonsuz Işığıdır, bilgelerimizin dediği gibi “Maneviyatın tümü Yaradan’ın isimleridir.” Bu Yaradan’ın bütün olduğu ve 620 ismin parçalar ve maddeler olduğu anlamına gelir. Bu maddeler ruhun, Işığını hemen almadığı ancak yavaş yavaş, teker teker aldığı derecelerine ve adımlarına göredir.

Yukarıdakilerin tümünden, ruhun 620 Kutsal İsimi, gelmeden öncekinden 620 fazla olan tüm koşulunu edinmek için planlandığını görebilirsiniz. Ruhun koşulu, Yaradan’ın Işığının örtündüğü 620 Islah’ta ortaya çıkar ve Yaradan manevi ilmin tüm Işığındadır. Böylece görüyorsunuz ki “Manevi çalışma, Yaradan ve O’na yönelenler birdir.”

Yaradan’ın çalışmasının tamamlanmasından önce Işık, Yaradan ve O’na yönelen/(ler)’in üç izlenim olarak görünmesi konusuna geri dönelim. Bazı zamanlarda kişi ruhunu tamamlamak ve “O’na Doğru” olarak kabul edilen köküne dönmeyi arzular. Ve bazen kişi Yaradan’ın yöntemlerini ve maneviyatın sırlarını anlamak ister, “zira kişi Üst derecenin emirlerini bilmezse O’na nasıl hizmet edebilir?” Bu, Manevi İlim (Kabala) olarak bilinir.

Ve bazen, kişi Yaradan’ı edinmeyi, O’na tam idrak ile tutunmayı arzular ve sadece bundan üzüntü duyar ve maneviyatın sırlarını edinmek üzerine ızdırap çekmez, aynen bedene bürünmeden önce olduğu gibi.

Bu nedenle, Yaradan’ın çalışmasına hazırlık için gerçek çizgide yürüyen kişi her zaman kendisini test etmelidir: Kişi yukarıdaki üç izlenime de özlem duyuyor mu? Çünkü aksiyonun sonu başına eşittir. Eğer kişi bir izlenime ikinci ya da üçüncü izlenimden daha çok özlem duyuyorsa o zaman o kişi gerçeğin yolundan sapar.

Dolayısıyla, Üst derecenin emirlerine özlem duyma amacına tutunsanız iyi olur, zira “Üst derecenin yöntemlerini ve Üst derecenin emirlerini ki bunlar manevi ilmin sırlarıdır, bilmeyen kişi O’na nasıl hizmet edebilir?” Üçünün içinde orta çizgiyi en çok bu garantiler.

“Benim için iğne ucu kadar bir tövbe deliği açın ve Ben size faytonların, arabaların geçeceği kapılar açacağım” sözlerinin anlamı budur. Yorum: iğne ucu deliği girmek ya da çıkmak için değildir, dikmek ve çalışmak için ipliği iğneye geçirmek içindir.

Benzer şekilde, çalışmak için Üst derecenin emirlerini arzulamalısınız. Ve o zaman Ben size salona giriş olarak kapı açacağım. “Yaşadığım salondaki[2] gibi ve tüm yeryüzü Kralın ihtişamı ile dolacak” sözlerindeki Açık Anlamıyla İma Edilen İsmi’nin anlamı budur.

[1] Çevirmenin notu: İbranicede Keter TaRah ile aynı harfleri içerir.

[2] Çevirmenin notu: “Aslında” kelimesi İbranicede “salon” kelimesi gibi yazılır.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,270