e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Baruh Halevi Aşlag (Rabaş) > Kabala Kütüphanesi > Notlar > Çadırdan Tapınağın Sayılı Şeyleri – 1

Çadırdan Tapınağın Sayılı Şeyleri – 1

Not 16

Bunlar, çadırdan tapınağın sayılı şeyleridir, tanıklığın çadırdan tapınağı”

Midraş Rabbah’da yazılıdır, “Neden iki kez ‘çadırdan tapınak’ yazıyor? Rabbi Shmuel onun iki kez ipotek edildiğini söyledi [“ipotek” ve “çadırdan tapınak” İbranice’de aynı köke sahiptir]. Bu yüzden büyük meclis üyeleri ‘Biz çok yolsuz davrandık’ der ve yolsuzluk ipotek ediyor, “o yozlaşmayacak [ipotek almayacak]” denildiği gibi. Tanıklık nedir? Rabbi Şimon, “Bu dünyadaki tüm insanlara bir tanıklık ki, İsrail’e af vardır” dedi.

İpotek nedir anlamalıyız. Normalde, arkadaşına para ödünç veren ve arkadaşının borcunu ödeyeceğinden emin olmak isteyen, ondan bir ipotek alır. Peki, bir çadırdan tapınak burada ne anlama geliyor? Yaradan’ın Tapınağı geri aldığı anlamına mı? İsrail onların ödemedikleri neyi ödemeli ve uğruna çadırdan tapınağı aldı ki böylece bizim ipoteği ödeyeceğimize emin olabilecekti. Ayrıca, tanıklık nedir ve neden derhal çadırdan tapınağın iki kez ipotek edildiğini ima eder?

Zohar’da yazılıdır “Bunlar, çadırdan tapınağın sayılı şeyleridir” Rabbi Şimon başladı, ‘Başlangıçta Tanrı yarattı.” “Başlangıçta” ve çadırdan tapınağın sayılı şeyleri arasındaki bağlantı nedir? Büyük Midraş’ta yazılıdır “Başlangıçta… yaratıldı… nereden yaratıldı?” Varlığın yokluktan anlamını anlamalıyız.

Ama önce borcu ödemesi ve çadırdan tapınağı kurtarması- yaradılışın amacı- gereken ”Biz”in ne olduğunu anlamalıyız. Yaradılış “alma arzusu” olarak adlandırılır ve buna “yokluktan varoluş” denir ve gizlenme ihtiyacı utanç ekmeğinden kaynaklanır.

Rabbi Yohanan ve Rabbi Elazar şöyle dediler, “Birisi insanlara ihtiyaç duyulduğunda yüzü krom gibi değişir. “İnsanların gözünde aşağılık olan şeyler yükseldiğindeki gibi” denildi. “Yüksek olmak” nedir? Kıyı kentlerinde adı Krom [yüksek olma] olan bir kuş vardır. Güneş parladığında, o birkaç renge dönüşür” (Berachot 6b).

Güneş bolluk anlamına gelir. “Kıyı kentleri” deniz kıyısındakilerdir. “Deniz”e Hohma [bilgelik] denir.

Kuş”, bir insan kendini dünyevilikten yükselttiği zamandır, çünkü bu uçtuğu zaman kuşun hareketidir, bacaklarını gizler ve kanatlarını açar. Bacaklar casuslar anlamına gelir ve kanatlar “Ve ikisiyle, yüzünü örter” şeklinde yazıldığı gibi örtülerdir. Örtü, inanç demektir.

Bolluk onun üzerinde göründüğünde, kişi utanır, yani utanç ekmeğini hisseder. Tapınak, “Şehina”nın [Kutsallık] aşılanması” olarak adlandırılan hazların ifşası anlamına gelir.

Ödemeler, ihsan etmek için alım olacağı ve ipotek alımının, başlangıçta ima edildiği gibi, af olduğuna bir tanıklık olduğu anlamına gelir. Yaradan’ın Tapınağı geri almamasının nedeni, sadece teminat olarak olmasıydı, ama yakında, günlerimizde bize onu geri vermeye mahkumdur, âmin.

Böylece, af olduğuna bir tanıklık vardır, yani borcumuzu ödediğimizde bize onu geri vermek niyetindedir, yani ihsan etme gücümüz olduğunda, Dvekut [yapışma] olacaktır.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,276