e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Mektup 66

27 Mart, 1963

Dostuma en iyi dileklerimle,

Psahim’de şöyle yazar, “Uyarıyla başlar, şükranla biter.” Neden uyarı? Rav der ki, “Başlangıçta babalarımız putperestti.” Ayrıca deriz ki, “Başlangıçta babalarımız putperestti ama şimdi Yaradan bizi O’nun çalışmasına yakınlaştırdı.”

Konuyu anlamak için onlardan ne öğrenebileceğimize bakmalıyız. Kişi, insanın Mısır’daki sürgünden çıkışına ne zaman bağlandığını bilmelidir. (Görürüz ki, tüm Mitzvot bu konuyla ilişkilidir, çünkü her şeyde şöyle deriz: “Mısır’dan çıkışın anısına,” bu demektir ki, insanın Mısır’daki sürgünden çıkmadan önce emirleri tam olarak yerine getirmesi mümkün değildir. Kolektif olarak Mısır’dan çıkmış olmamıza rağmen, bireysel olarak her insan ayrıca sürgünden çıkmalıdır.) Sürgüne girmeden önce Mısır’dan çıkmak imkânsızdır. Ancak bundan sonra sürgünden çıktığımızı söyleyebiliriz.

Haggadah’ın yazarı başlangıçta atalarımızın putperest olduğunu bize anlatır, yani onlar puta tapanların hükmü altındaydı ve sadece Yaradan onları yakınlaştırdı. Fakat eğer putperestlik düzeni altında olduklarını hissetmedilerse, Yaradan’ın onları yakınlaştırdığı söylenemez. Yalnızca kişi Yaradan’dan uzaklaştığında Yaradan’ın onu yakınlaştırdığı söylenebilir, çünkü yokluk daima varlıktan önce gelmelidir, yokluk kap, varlık ise yokluğu ve karanlığı dolduran ışıktır.

Dolayısıyla, bilmeliyiz ki, kendimizi kurtuluşa tam olarak hazırlamalıyız, yani kişi gerçek durumunu görmek için kendini dikkatlice incelemelidir, yani Yaradan’a olan inancının neye benzediğini, tam bir inanca sahip olup olmadığını, inancının gerçek mi sahte mi olduğunu, yani bunu yalnızca alışkanlıktan dolayı yerine getirip getirmediğini anlamalıdır.

Ve ayrıca niteliklerinin düzgün olup olmadığını da incelemelidir. Bu demektir ki, “Tüm eylemlerin Yaradan için olacak,” aşamasında mı, yoksa Tanrı korusun bunun tersi mi, yani yaptığı her şey sadece kendini hoşnut etmek için mi? Atalarımız der ki, “Ulusların iyiliği günahtır. Yaptıkları iyiliği sadece kendileri için yaparlar,” Yaradan için hiçbir şey yapmazlar.

Ve insan dünya ulusları gibi bu hükmün altına gelirse, o zaman sürgündedir ve putperest olarak kabul edilir. Sonra Yaradan’ın onun, sürgünden çıkmasına yardım etmesi için dua eder. Ve sonra şimdide, yani sürgündeyken ve putperest olarak kabul ediliyorken, “Yaradan bizi O’nun çalışmasına yakınlaştırdı,” der, yani putperestlik hükmü altında değil, Yaradan çalışmasında olduğunu söyler.

Buna “Mısır’dan çıkış” denir. Bu sebeple emirleri Mısır’dan çıkışla ilişkilendiririz. Ancak bundan sonra, Mısır’dan çıktığımızda Yaradan’ın emirleri yerine getirebiliriz. Bu Tanah’ın söylediği şeydir, “Uyarıyla başlar, şükranla biter.” Bu demektir ki, kişi Yaradan çalışmasına başlamak istediğinde uyarı ile başlamalıdır, yani putperestlerin hükmü altına nasıl geldiğiyle ilgili bir uyarı. Sonrasında “Şimdi Yaradan bizi O’nun çalışmasına yakınlaştıracak,” derecesine geliriz. Ve bu “şükranla bitirmek” sözünün anlamdır.

Çalışmanın düzeni iki şekildedir, yani niteliklerin ıslahıyla beraber Yaradan’a inanç, yani tüm çalışması Yaradan için olmalıdır. Bununla atalarımızın söylediğini yorumlayabiliriz, “Atalarımız dedi ki, Rabbi Elazar ve Rabbi Haninah yakalandığında, Rabbi Elazar, Rabbi Haninah’a dedi ki, ‘Ne mutlu sana beş şey için yakalandığın ve kurtarıldığın için. Yazıklar olsun bana bir şey için yakalandığım ve kurtarılmadığım için. Sen Tora ve merhamete bağlandın, hayırseverlik yaptın. Rav Hunah’ın dediği gibi, ‘Sadece Tora’ya bağlananlar Tanrı’sı olmayan biri gibidir,’ şöyle dendiği gibi ‘ve gerçek bir Tanrı olmadan İsrail için pek çok gün.’ Gerçek Tanrı olmadan ne demek? Sadece Tora’ya bağlananlar, Tanrı’sı olmayan biri gibidir.’”

Bu paragrafı anlamak zordur. Şöyle yorumlayabiliriz, kişinin dünyada yapması gereken tek şey tüm çalışmasının Yaradan için olmasıdır. İnsan sadece kendini memnun etme niteliği ile doğduğundan, o zaman kendisi için kazanç olduğunu görmeden bir şey yapması imkânsız olduğu noktada Yaradan için nasıl çalışacak?

Fakat Yaradan bize insan ve insan arasındaki emirleri vermiştir ki böylece kişi kendini komşusu yararına çalışmaya alıştırsın. Bununla daha yüksek bir dereceye, Yaradan için çalışma niteliğine gelir. Aksi takdirde kişi Tora ve Mitzvot’a bağlansa bile, Yaradan’a bağlanamaz. Dolayısıyla sadece Tora’ya bağlanıp iyilik yapmazsa, ihsan etmek için çalışamaz, çünkü başkalarını sevme niteliğinden yoksundur. Öyle anlaşılıyor ki, Tora ve Mitzvot’a bağlanmış olsa bile, eğer bu Yaradan için değilse, bu tıpkı Tanrı’sı olmayan biri gibi olmaktır. Oysa gerçekten Tanrısallık hissiyatına sahipse kesinlikle ihsan etmeye bağlanıyor demektir. İyilik yapmaya bağlanırsa, sonrasında başkalarını sevme niteliğine sahip olur ki böylece Yaradan sevgisine de gelerek Tora ve Mitzvot’u Yaradan için yerine getirme becerisini edinir.

Öyle anlaşılıyor ki, kişi niteliklerinin üstesinden gelme, onları başkaları yararına çevirme gücüne ve kuvvetine sahip olmalıdır, bununla daha sonra Yaradan için çalışma ile ödüllendirilir.

Kişi niteliklerini ıslah ettiğinde, başkaları ve Yaradan inancı için çalışabilir, sonra inançla, sonrasında da “O’nun niteliklerine tutunmak,” denilen form eşitliği ile ödüllendirilir, tıpkı “O merhametli olduğundan, sen de ol,” sözündeki gibi.

Dileyelim Yaradan sürgünden çıkmamıza ve tam kurtuluşla ödüllendirilmemize yardım etsin. Amin.

Sen ve ailen için en iyi dileklerimle,

Baruh Şalom Halevi Aşlag

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,300