e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Toplumun Amacı 1

Makale No.1, Bölüm 1, 1984

Burada, Baal HaSulam’ın metodunu ve yolunu izlemeyi arzulayanlarla beraber insan derecesine yükselip, bir hayvan gibi kalmamak için bir grup oluşturmak üzere bir araya geldik, tıpkı atalarımızın “Ve Benim koyunlarım, benim otlağımın koyunları, siz insansınız,” ifâdesiyle ilgili söylediği gibi. Raşbi der ki: “Size, ‘insan’ denir ve puta tapanlara ‘insan’ denmez.”

İnsanın erdemliğini anlamak için atalarımızın şu sözlerini anlamalıyız: “Her şey duyulduğuna göre, sonunda Yaradan’dan kork ve O’nun emirlerini yerine getir; çünkü bütün insan budur.” Ve Gimara sorar, “Bütün insan ne demektir?”

Kabalist Elazar der ki: “Yaradan dedi ki, ‘Tüm dünya sadece bunun için yaratıldı.’ Bu demektir ki tüm dünya Yaradan korkusu için yaratılmıştır.”

Yaradan korkusu dünyanın yaratılış nedeni olduğundan, bu korkunun ne olduğunu anlamalıyız. Atalarımızdan öğrendiğimize göre yaratılış nedeni, O’nun yarattıklarına fayda sağlamaktır. Bu demektir ki, Yaradan, insanlar bu dünyada mutlu olsunlar diye onlara haz vermeyi arzuladı. Ve atalarımızın söylediği “Bütün insan olduğu için,” sözünde olduğu gibi yaratılış nedeni Yaradan korkusudur.

Fakat “Matan Tora” (Maneviyatın Edinilmesi/Yaradan’ın İfşası) makalesinde açıklanana göre, yaratılışın nedeni bu olmasına rağmen insanların sevinç ve memnuniyet duymamasının nedeni, Yaradan ve insanlar arasındaki “form eşitsizliği”dir. Yaradan verendir, insanlar alandır. Fakat burada dallar doğdukları köke benzer kuralı söz konusudur.

Kökümüzde almak olmadığı ve Yaradan hiçbir şekilde eksik ve arzusunu tatmin etmek için hiçbir şeye ihtiyacı olmadığından, insan alıcı durumunda olduğunda hoşnutsuzluk hisseder. Bu nedenle insan utanç ekmeğini yemekten utanır.

Bunun ıslahı için, dünyanın yaratılması gerekliydi. Olam (dünya), He’elem (gizlilik) demektir. Bu nedenle, sevinç ve memnuniyet gizlidir. Bu neden böyledir? Cevap şudur; korku için. Diğer bir deyişle, insanın “kendini sevmek” denen alma kaplarını kullanmaktan korkması için bu böyledir. Bu demektir ki, kişi kendini haz almaktan korumalıdır çünkü insan arzular ve bu arzuya, arzu nesnesine üstün gelecek güce sahip olmalıdır.

Tersine, kişi Yaradan’a memnuniyet verecek hazları almalıdır. Bu demektir ki, haz alma onu -kişi kendi yararı için aldığında- Yaradan’a tutunmaktan alıkoyduğundan, ihsan etmeyi isteyecek ve Yaradan korkusuna, kendisi için alma korkusuna sahip olacaktır.

Dolayısıyla, kişi “Yaradan’ın Emirleri”nden (sevaplar) birini yerine getirdiğinde, sevapları yerine getirerek Yaradan’a ihsan etmeyi ve bu sevapların ona saf düşünceler getirmesini amaçlamalıdır. Atalarımızın dediği gibi, Kabalist Hanania Ben Akaşia der ki: “Yaradan insanı arındırmak istedi; bu yüzden onlara çokça manevi çalışma ve ıslahlar verdi.”

Ve bu nedenle burada bir araya geldik, her birimizin Yaradan’a ihsan etme ruhunu izlediği bir toplum kurmak için. Ve Yaradan’a ihsan etmeyi başarmak için, “başkalarını sevmek” denilen, insana ihsan etmek ile çalışmaya başlamalıyız.

Ve başkalarını sevmek, yalnızca kişinin kendisini iptal etmesiyle mümkün olur. Bu nedenle, her insan bir taraftan kendini düşük hissetmeli, diğer taraftan Yaradan’ın bize, tek bir hedefi olan, “aramızda kutsallık”, bir toplumda bulunma şansı verdiği için gurur duymalıyız.

Ve henüz bu amacı başarmamış olsak da, başarmak için arzumuz var. Yolun başında olsak bile, yüce amacı başarmayı umuyoruz…

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,270