e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Mektup 54

18 Mart 1961, Bney Brak

Dostuma en iyi dileklerimle,

Kitabının beş sayfasını okudum ve gerçekten beğendim.

Bu hafta Zohar’daki bir ayetle ilgili yorum yaptım: “Rabbi Aba dedi ki, ‘Öğrendik ki, Yaradan erkek ya da kadın olabilecek o damlayla ilgili hüküm verdi ve sen dedin ki, ‘İlk tohum eken kadın ise bir erkek doğurur.’’ Rabbi Yosi dedi ki, ‘Elbette Yaradan bir damla kadın ve bir damla erkek arasında bir ayırım yaptı ve bunu yaptığı için kişi, erkek ya da kadın olmaya mahkûm oldu.’”

Baal HaSulam, Sulam’da bunu şöyle yorumlar: “İnsanın üç ortağı vardır, Yaradan, babası ve annesi. Babası ona beyazlığı, annesi kırmızılığı ve Yaradan ruhu verir. Eğer damla erkek ise, Yaradan ona erkek ruhu verir. Eğer dişiyse kadın ruhu verir. Öyle anlaşılıyor ki, Yaradan damlaya erkek ruhu aşılamamışsa, kadın damlayı erkek yapamaz. Yaradan, erkek ya da kadın ruhuna uygun olup olmadığına göre bu ayırımı yapar ve bu Yaradan’ın hükmü olarak kabul edilir, çünkü eğer O bunu ayırt etmiş olmasaydı ve bir erkek ruhu göndermemiş olsaydı, damla sonunda erkek olmazdı.”

Bir doğumun sonucunun sadece kadın veya erkek olduğunu söyleyebiliriz. Bu böyledir, çünkü erkek insandaki ihsan etme gücüdür, kadın ise alma gücü, yani kişinin kendini mutlu etme arzusu. Bu iki güç vasıtasıyla seçim şansına sahibiz—iyiyi seçmek, yani Yaradan için çalışmak ve arzuyu tatmin eden kötüden uzaklaşmak.

Döllenmeyle ilgili olarak diyebiliriz ki bu tıpkı toprağa tohum ektiğimizde onun meyve vermemesine benzer. Yalnızca toprağa ekilen tohum bozulduğunda ve iptal olduğunda meyve verir. Dolayısıyla ekmek demek iptal edilen bir şey demektir.

Bununla yukarıda söyleneni anlayabiliriz. İlk dölleyen kadın cümlesinde, “ilk” düşünce demektir. Bu demektir ki, eğer ilk düşünce sadece kendine haz alma gücünü iptal etmekse, o zaman kadın doğal olarak “erkek doğurur.” Yani alma arzusunun iptalinden ihsan gücü doğar, çünkü kişi Yaradan’a memnuniyet vermek ister.

Eğer erkek ilk döllenmeyi yaparsa, yani ilk düşüncesi ihsan arzusunu iptal etmekse, doğal olarak kadın bir kız doğurur, çünkü o düşüncenin eylemi almayı, sadece kendi arzularını tatmin etmeyi istemektir.

Bu Yaradan damlayı ayırt eder sözünün anlamıdır, yani düşünceyi—niyet Yaradan için mi yoksa kendi yararı için mi. Eğer erkekse, yani o alma gücünü iptal ettiyse, o zaman Yaradan damlanın erkek olması hükmüne varır.

Sadece gerçeği Yaradan bildiğinden, eğer niyet sadece Yaradan içinse, o zaman Yaradan ona erkek ruhu verir, atalarımızın dediği gibi, “Tora’yı Lişma’da öğrenene, Tora’nın sırları ifşa olur,” yani Yaradan ona Tora’nın sırlarını ifşa eder. Eğer kadınsa, yani ihsan etme gücünü iptal ettiyse kız çocuk doğurur. Bu demektir ki doğum verdiği eylem sadece kendi hazzı için ve bu nedenle Yaradan ona yukarıdan yardım göndermez. Daha ziyade bu atalarımızın dediği gibidir, “Bozmaya gelene, bozukluk açılır.”

Öyle anlaşılıyor ki, bununla Yaradan ayrıt eder ve hükmeder, olan şey budur, çünkü kişi kendini kandırıp, niyetinin sadece Yaradan için olduğuna kendini inandırabilir, oysa sadece Yaradan gerçeği bilir. Fakat Yaradan onu yakınlaştırdığında ve Tora ruhunun edinimini ona verdiğinde, erkek olarak doğduğunu ve Yaradan için hareket ettiğini bilir ve sonra Tora’nın sırlarının ifşasıyla ödüllendirilip, sonsuza kadar akan bir şelale olur. Bu sırada tam bir bütünlük elde eder.

Mektubumu Koşer bayramını kutlayarak sonlandırıyorum.

Sana ve ailene en iyi dileklerimle,

Baruh Şalom HaLevi Aşlag

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,258