e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

45- Tora’da ve Çalışmada İki Farkındalık

Duydum, 5 Eylül, 1948

Tora’da iki farkındalık vardır; çalışmada da iki farkındalık vardır. İlki korkunun farkına varılışı, ikincisi sevginin farkına varılışı. Tora’ya tam olma durumu denir; yani kişinin içinde bulunduğu çalışmanın durumundan söz etmeyiz, Tora’ya göre kişinin içinde bulunduğu durumdan söz ederiz.

İlkine “sevgi” denir, yani kişinin Yaradan’ın yolunu ve O’nun gizli hazinelerini bilmek için arzu ve özlemi vardır ve bunun için kişi her türlü gayret ve çabayı gösterir. Kişi çalışması ile Tora’dan çıkardığı her şeye saygı gösterir, ona bağışlanan paha biçilmez bir şey gibi. Tora’nın önemini takdir edişine göre kişi giderek büyür, yavaş yavaş, çabasına göre ona Tora’nın sırları gösterilir.

İkinci farkındalık korkudur, yani kişi Yaradan’ın hizmetkârı olmak ister. “Yukarıdakinin emirlerini bilmeyen O’na nasıl hizmet eder,” diye kişi endişe duyar ve Yaradan’a nasıl hizmet edeceğini bilmemekten ödü kopar.

Kişi bu yoldan öğrendiği zaman Tora’da tat bulur ve onu kullanabilir, Tora’dan bir şey nasip olmasının önemini takdir edişi ölçüsünde coşku ve heyecan duyar. Ve eğer kişi bu yolda sebat ederse, yavaş yavaş ona Tora’nın sırları gösterilir.

Burada, dış öğretiler ile Tora bilgeliği arasında bir fark fardır: Dış öğretilerde, duygu akla karşı olduğundan coşku azalır, bu nedenle, aklın anlaması ile coşku yok olur.

Ancak, Tora bilgeliğinde, coşku temeldir, onunla oranlı gibidir. Çünkü Tora hayattır. Yazıldığı üzere, “bilgelik onun içinde var olan hayatı muhafaza eder,” çünkü bilgelik ve hayat aynı şeydir.

Böylece, bilgelik akılda ortaya çıkar, duyguda da bilgelik ortaya çıkar; çünkü hayatın ışığı tüm organları doldurur. (Bana öyle geliyor ki kişi her zaman Tora bilgeliğinden heyecana kapıldığını görür, çünkü dış öğretinin coşkusu ile Tora öğretisinin coşkusu arasında büyük bir fark vardır.)

Benzer olarak, çalışma, sol çizgi olarak kabul edilir, çünkü almak olarak ayırt edilir. Alma meselesinin anlamı şudur; kişi almak ister, çünkü bir eksiklik hisseder ve eksiklik şu üç farkındalık olarak kabul edilir: 1) kişinin arzusu; 2) toplumun arzusu; 3) Şehina’nın (kutsallığın) arzusu.

Her arzu doldurulması gereken bir eksiklik olarak kabul edilir ve sol çizgidir. Ancak Tora’da bu şu demektir; kişinin çalışması düzeltilmesi gereken bir eksiklik hissettiği için değil, Yaradan’a memnuniyet ihsan etmek içindir. (Bu bir dua, övgü ve şükran gibidir.) Bununla uğraştığı zaman, kişi kendini bütünlük içinde hisseder ve dünyada herhangi bir noksanlık görmez, buna “Tora” denir. Ancak eğer kişi noksanlık hissederken çalışırsa buna “iş” denir.

Ayrıca, çalışma sırasında şu iki sorgulama yapılmalıdır: 1)Tanrı sevgisi yüzünden, kişi Yaradan’a tutunmak istediği zaman, burasının duyduğu sevginin, Yaradan sevgisinin ölçüsünü çıkarabileceği yer olduğunu hissettiği zaman; 2) korku yüzünden, kişide Tanrı korkusu olduğu zaman.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,277