e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Yükseliş Zamanı

Kişi kendisini yükseliş koşulunda yani canlı hissettiğinde, maneviyattan başka arzusu olmadığını hissettiğinde, o zaman içselliğini edinmek için manevi ilmin sırlarına dalmak iyidir. Kişi her şeyi anlamak için çaba sarf etmesine rağmen hâlâ bir şey bilmediğini gördüğünde, maneviyatın sırlarına dalmaya yine de değer, bir tek şeye yüz kere olsa bile, hiçbir şey anlamadığı için ümitsizliğe kapılmadan yani faydasız demeden.

Böyle yapmanın iki nedeni vardır:

A. Kişi bir takım şeyleri inceleyip onu anlamaya özlem duyduğunda bu özleme “dua” denir. Bunun nedeni duanın bir eksiklik olmasıdır, yani kişi eksik olduğu bir şeyi çok arzular ve Yaradan bu onun eksikliğini doldurur.

Duanın büyüklüğü arzuyla ölçülür, zira büyük arzu kişinin en çok ihtiyacı olan şey içindir. Özlemin ölçüsü, ihtiyacın ölçüsüne göredir.

Bir kural vardır, kişinin en çok çaba sarf ettiği şeyde, çaba arzuyu arttırır ve kişi eksikliği için doyum almak ister. Ayrıca, eksikliğe “dua” denir, ya da “kalbin çalışması”, zira “Merhametli Olan kalpleri ister.”

O zaman kişi gerçek bir dua sunabilir. Ve kişi manevi ilmin anlattıklarını çalıştığında, kalp diğer arzulardan özgür kılınmalı ve akılla düşünebilme ve irdeleyebilme gücü vermelidir. Eğer kalpte arzu yoksa, akıl irdeleyemez, şöyle yazıldığı gibi, “Kişi her zaman kalbinin arzuladığı yerde öğrenmelidir.”

Kişinin duasının kabul edilebilmesi için tam bir dua olmalıdır. Dolayısıyla, tam bir ölçüde irdelerken, kişi bundan bütün bir dua ortaya çıkartır ve o zaman kişinin duası kabul edilebilir çünkü Yaradan duayı duyar. Ancak bir koşul vardır: dua tam bir dua olmalıdır ve duanın içine başka şeyler karışmamalıdır.

B. İkinci neden ise, kişi fiziksellikten ayrıldığından ve bir şekilde ihsan etme niteliğine daha yakın olduğundan, Yaradan’la form eşitliğine sahip olanlara görünenin içselliğiyle bağlantı kurmak için daha iyi bir zamandır. Bunun nedeni Işık, Yaradan ve halkın bir olmasıdır. Bununla beraber, kişi kendine alma koşulundayken içselliğe değil dışsallığa aittir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,285