e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Harflerin Sırrı 2

Harflerin Şekilleri – Malhutun Işığa İlişkisi

Zohar’da harfler hakkında pek çok makale bulunmaktadır ve öğrencilere onları okumalarını tavsiye ederim.

Zohar’ın A Kısmı bir önsüzdür, Kabalist Şimon’un kendisi tarafından yazılmıştır.

O önsözde “harflerin makalesi” bulunmaktadır ve buna “Otiot De Rav Himnona Saba” denilir. Onun içinde Kabalist Şimon her bir harfin şeklini açıklar, her harfin niteliğini ve harflerin neden Alef’ten Taf’a kadar belirli bir sıraya sahip olduğunu. Ayrıca karşılıklı değiştirilebilen harflere sahip olmanın amacını da açıklar. Neden harflerin kelimeye belirli bir yolla bağlandığını ve bir kelimenin nasıl zincirleme hareketler olarak sonuçlandığınıda.

Bir Harf Benim Çevremdeki Dünya Algımın Genişliğini Simgeler

Her harf insan için üst gücün belirli bir niteliğini temsil eder veya üst güce kişinin yanıtını. Biz dünyayı ona olan benzerlik derecemize göre hissederiz. Benim ışık dalgalarını, ses dalgalarını ve bunun gibi şeyleri hissetme şeklim benim dışımda olan ile tam bir eşleşmedir.

Her bir harf belirli bir mesafeyi işaretler ki ben etrafımda olan dünyayı onun içinde kavrarım. Yirmi iki ve ek beş harf (toplam 27) aracılığı ile AHP denilen dünyanın bir kısmını algılarım ve Galgalta ile Eynayim’in ufak bir parçasını da, belli olmayan bir yolla algılarım.

Bir Cümleyi Okumak – Üst Işığın İçinde Akmak

Eğer ben bu özellikleri beraber bağlarsam, özellikten özelliğe hareket ederim, duygudan duyguya, sebepten sonuca. Harflerin bağlantısı biz zincir formunda beni duygudan duyguya götürür, harflerle beraber akmama izin verir. Bir cümleyi okuyarak, onun bir parçası oluyoruz, ışığın içine aktığımız şekilde olduğu gibi. Bu akma hissi bizi bir sürece ve amaca getiriyor. İşte bu harfleri okuduğu zaman bir Kabalist’in hissettiği şey.

Bu hal bir müzisyen ile yakın benzerlik gösterir ki onlar müzik notalarına baktığı zaman hisseder ve gerçekten müziği duyar. Bu sembollere bakabilir ki bu bize hiçbir şey ifade etmez ve duygusallaşır, ağlar, şarkı söyler. Onun için bu her şeydir çünkü o notaları hisseder. Onun için, bunlar iç hislerin sembolleridir. Bu Kabalistlerde de böyledir.

 

Çalışma Kişiyi Manevi Resmin İçine Çeker

Kabalistik kitapları okuduğumuz zaman, metin bize çok donuk gözükür. Neden? Çünkü o anda biz, yazar gibi bilgiyi duygusal bir formda kavrayabilecek seviyede değiliz.

Ancak, yavaş yavaş çalışarak ve okuyarak bu seviyeyi edineceğiz. Bu zaman alır, aylar; bu uzun bir yol ama tek yol. Okumak ve onları çalışmak, kişiyi yavaşça ona doğru çeker. Kişi duygunun içine girer, filmlerde olduğu gibi; resmin içine girer ve onu yaşamaya başlar.

Bu oluşum her bir insana olacaktır, eğer enerjilerini kitapları okuma sırasında odaklarlarsa. Metin güç içerir çünkü o manevi dünyayı hisseden insanlar tarafından yazılmıştır, üst dünyayı.

Eğer ilerlerseniz, kitapta basılmış harflerin ötesindekini görmeye başlayacaksınız, ek harfler ortaya çıkar. Bu tuhaf gözükebilir; matbaa baskıyı aynı orijinaline göre yapmıştır ve genelde bu işlemler mekaniktir. Ama göreceksiniz ki, kitapta ek simgeler var. Algının daha büyük bir derecesi ile daha çok şey göreceksiniz. Bu iç duygunun ötesinde gözükecek, ayrıca dış simgeler de olacak.

Maneviyat ki bu bedenin dışında hissettiğiniz kısımdır, bedenin içinde hissettiğiniz kısmı saracak, tıpkı iki dünyanın birleşmesi gibi.

Sonra göreceksiniz ki kutsal kitaplarda bir cümleyi oluşturan her harf, her kelime ve kelimelerin her bağlantısı, baştan sona tek bir cümle meydana getiriyor. Tora’nın (manevi çalışma) tamamı tek uzun bir cümledir, öyle bir cümle ki insanı ıslahın başından sonuna kadar götürür. Bir insan ıslahını tamamladığı zaman; gelişimin en yüksek seviyesindedir.

 

Dünya (Olam – Gizlenme) Harfler İle Yaratıldı

Dünyanın harflerle yaratıldığı yazılmıştır. Dünya (Olam) gizlemedir ve ayrıca bizim kaplarımızdır ki onlar da harfler ile yaratılmıştır. Bunların hepsi var olan örtülü bir form içinde bizden gizlendi, yanlışsız bir form, harflerin o modelleri içinde.

Eğer biz, manevi gerçekliği edinmek için, kendimizi ıslahlardan geçirme sorumluluğunu alırsak, sonrasında harflerin yirmi yedi ıslahının aracılığı ile gerçekliği hissetmek için yeni imkânlara sahip olduğumuzu hissetmeye başlarız. Her bir harfi özellikleri ile çalışarak ve onları kendimize kopyalayarak, bütün gerçeklik önümüzde açılır ve biz onun nefesini hissetmeye başlarız.

Bazı harfler vardır ki bağlantılarında eşsizlerdir; bunlar silinemeyen on isimdir. Onlar on Sefirot’dur, bütün gerçekliğin kalıcı değişmez yapısıdır. On Sefirot, Yaradan ile insan arasındaki bağlantının on seviyesidir.

“Yaradan’’ adı verilen üst güç, bizim üzerimizdeki Bina’nın gücüdür. Denildiği gibi, biz Keter, Hohma ve Bina, Zer Anpin, ve Malhut’a sahibiz. Bina bizim için Yaradan’dır. Zer Anpin’in kendisi altı kısımdan oluşur.

Öyleyse on Sefirot – on isim silinemez. ‘’Silinemez’’ ne anlama gelmektedir? Onlar kalıplar gibidir, kalıcı bağlantılar, üst bir seviyenin alt bir seviyeye olan sabit ilişkisinin tesisleridir.

Alt seviye biziz. Üst seviye ise daha yüksek bir güç.

 

E-L-O-H-İ-M (Tanrı)

Neden burada Yaradan Bina olarak adlandırılıyor?

Çünkü bu bizim edinebileceğimiz maksimum seviye, onunla beraber çalışabileceğimiz. O seviyenin ilişkisinin bize bir ismi var: Elohim.

Gimatria’daki Elohim doğadır. İki güç arasındaki ilişki üst dünyanın doğasıdır veya genel gerçekliğin.

Bir soru sorulabilir: Eğer biz manevi dünyayı İbrani harflerini kullanarak tanımlarsak, farklı bir dilde üst gerçekliğin o ilişkilerini, o aynı izlenimlerini ve duygularını tanımlayabilir miyiz?

Hayır.

Bir İngiliz, Rus, Alman, Kabalist olacak herhangi bir insan, üst dünyanın duygusuna girecek kişi, güçler arasındaki ilişkiyi hissedecek; Malhut’un tarifi, nokta, üst ışık üzerinde. Kişi İbrani harflerinin şeklinde hareketi hissedecek ve herhangi başka bir yolla değil.

Nasıl Rus Bir Tutuklu İbranice Bir Şarkı Kitabı Yazabilir?

Benim daha Hocam ile (Rabaş) olduğum zamanlarda, çok özel bir durum vardı: Rusya’dan bir adam geldi. İşçi kampında bulunmuştu, orada çok sıkı çalışmıştı ve hapiste oldukça fazla zaman geçirmişti. İbranice bilmiyordu ve Yahudilik’ten oldukça uzaktı, buna rağmen Yahudi idi. İsrail’e 1983 veya 84 bulunmuştu.

Ben ilk kitabımı basıyordum. Beni buldu geldi ve bana orada hapiste yazdığı şarkılardan oluşan bir kitap verdi – İbranice; lisan hakkında hiç bilgisi olmadan. Bu bir mucize. Ben orada yazanı güç bela anladım. İbranice’nin çok yüksek bir seviyesinde yazılardı.

Kitabı Hocama götürdüm ve o dedi ki adamın ıstırabından ve arzusundan kendisine ne olduğunu ve dünyanın neden ona bu kadar sert davrandığını anlamak için, kendisi dışındaki dünyanın hissinin içine girmiş. Kendi hissinin dışındaki, üst dünyayı hissetmekten, o sembolleri anlamaya ve yazmaya başlamış. Ve aslında onlar şaşırtıcı derecede güzel şarkılardı. Kelimeler çok yüksekti ki ben onların yüzde doksanını anlayamamıştım.

Bu gerçekten oldukça eşsiz bir örnek, gösteriyor ki bir insan gerçekten manevi düşünceyi kavrayabilir öyle bir yolla ki onun içindeki izlenim harflerin eşsiz bir etkisidir.

Harflerin şekli bizim için dikkatli bir yol ile güçler arasında ilişkiyi ve bizi etkileyen ilişkilerini tanımlayabilir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
17 - 0,275