e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Kabala Kütüphanesi > Kongre Materyalleri > İsrail Kongresi Şubat 2017 “Tek ve Bir Olarak”

İsrail Kongresi Şubat 2017 “Tek ve Bir Olarak”

1. DERS – “Onlunun Merkezi”

1.Baal HaSulam – 600.000 RUH

Denir ki, “600.000 ruh” vardır ve her bir ruh pek çok kıvılcıma bölünür. Başlangıçta sadece, yalnızca tek ruh, Adam HaRishon’un ruhu yaratıldığından, manevi olanın nasıl bölündüğünü anlamalıyız.

Dünyada gerçekten tek bir ruh vardır. Şöyle yazdığı gibi; “ve yaşam nefesini burun deliklerine üfledi (Yaratılış 2:7).” Bu aynı ruh tüm İsrail oğullarında mevcuttur, tıpkı Adam HaRishon’da olduğu gibi; her birinde tam ve tamamdır. Kesilip bölünemez, bu dünyevi şeylere ait bir özelliktir.

Ancak, 600.000 ruh ve ruh kıvılcımı dediğimizde bu sanki her insan bedeninin gücüyle bölünmüş gibidir. Diğer bir deyişle önce beden bölünür ve ruhun parlaklığını tamamen inkâr eder, sonra Tora ve Mitzvot gücüyle beden arınır ve arınma ölçüsüne göre ortak ruh onda parlamaya başlar.

2.Efrahim’in Kampının Sancağı Kitabından, Paraşat BeŞalah

Yaradan’a gerçekten hizmet etmek isteyen kişi kendisini tüm yaradılışa dâhil etmeli ve tüm ruhlarla bir olmalıdır, onların içine dâhil olmalı ve onlar da kişinin içine dâhil olmalıdır. Yani kişinin içinde Şehina’ya bağlanmak için gerekli olandan başka hiçbir şey kalmamalıdır. Buna erişmek için, birbirimize yakınlaşmalı ve pek çok insanla bağ kurmalıyız, çünkü Yaradan’a hizmet eden kişi sayısına göre Şehina’dan daha çok ışık onlara ifşa olur. Bunun için kişi kendisini tüm yaradılışa dâhil etmeli ve her şeyi köküne yükseltmeli, Şehina’nın ıslahı gibi.

 1. Tanya – İgrot HaKodeş. Bölüm 23

Nerede on adam varsa orada Kutsallığın oturması için bir yer de vardır. Bilge Mişna öğretisinde der ki “On kişi birlikte Tora çalışmaya oturur, Kutsallık da onların ortasında oturur,” çünkü bu tam bir adamdır… yazıldığı üzere, “ben İsrail topluluğunun ortasında otururum,” tam olarak on kişinin Tora ve Mitzvot ile uğraştığı yerde, kutsallıkta ondan azı olmaz.

 1. Baal HaSulam – Yaradan’a olan Sevgi ve Yaratılan’a olan Sevgi

Tora’da iki bölüm olduğunu görüyor olsak da – birincisi insan ve Tanrı arasındaki Mitzvot ve ikincisi insan ve insan arasındaki Mitzvot – bunların her ikisi de birdir ve aynı şeydir. Bunun anlamı şudur ki gerçek amaç ve arzulanan hedef biridir; buna Lişma denir.

Kişinin dostuna hizmet etmesi ile Yaradan’a hizmet etmesi arasında bir fark yoktur. Çünkü bizim içimize yaratılışın doğası tarafından işlenmiş olan şudur ki dışarıdan gelen bize boş ve gerçekdışı gelir…

Bu nedenle, kişi dostunu sevme ve ona ihsan etme işini tamamlar ve en yüksek dereceye erişir ve kişi Yaradan’ı sevme ve ona ihsan etme işini de tamamlamış olur. Bu durumda her ikisi arasında bir fark yoktur, kişinin bedenin dışındaki – yani kendi menfaati ile ölçülmeyen – her şey ya dostuna ihsan etmektir ya da Yaradan’ı memnuniyet ihsan etmektir.

 1. Rabaş – “Dostunu Kendin Gibi Sev” ile İlgili Olarak

Kişinin, “Dostunu sev” kuralında gücünü artırabilmesi için tavsiye, dost sevgisidir. Eğer herkes dostu önünde kendini iptal eder ve dostuna katılırsa, diğerlerini sevmeyi isteyen tüm küçük parçaların birçok parçadan oluşan kolektif bir güç içinde birleştiği tek bir kitle haline gelirler. Ve kişi bu güce sahip olduğunda, diğerlerini sevmeyi gerçekleştirebilir.

Ve sonra kişi Yaradan sevgisine erişebilir. Fakat koşul şudur, her biri diğeri önünde kendini iptal edecek. Ancak, kişi dostundan ayrıldığı zaman, dostundan alması gereken payı alamaz. Bu nedenle, herkes dostuna kıyasla bir hiç olduğunu söylemelidir.

 1. Maor VaŞemeş, Paraşat Vayehi

Toplantının temel amacı herkesin tek ve bir olarak birleşmesidir ve böylece hepsinin talebi tek bir amaca yönelir – Yaradan’ı ifşa etmek: “Her onluda Şehina barınır.” Ve eğer on taneden fazla iseler, kesinlikle Şehina’nın daha büyük bir ifşaatı olacaktır. Her biri kendini dostuna dâhil eder ve ona kendini eyer ve dostu da ona; ta ki hepsi kendini eğip sıfırlayana kadar. Böylece, topluluğun amacı bu olduğu için bundan sonra doğal olarak, Yaradan onları kendi yakınına çeker ve onların arasında oturur, tüm kurtuluş ve kutsamalar onlara açılır. … Ve büyük Hasadim (merhamet) ifşa olur ve İsrail topluluğuna çekilir.

 1. Rabaş – Toplantının Gündemi 2

“İnsanların çokluğundadır Kral’ın ihtişamı,” bu yazılana göre kolektifin sayısı fazla olunca, gücü daha etkilidir. Diğer bir deyişle, onlar Yaradan’ın önemine ve yüceliğine dair daha güçlü bir ortam oluştururlar. O anda, her kişinin bedeni hisseder ki kişi kutsallık için yapmayı dilediği her şeyi, yani Yaradan’a ihsan etmeyi, büyük bir kısmet olarak görmektedir, Kral’a hizmet etmekle ödüllendirilmiş insanlar arasında olmakla ona ayrıcalık tanınmıştır. O anda, kişinin yaptığı her küçük şey onu neşe ve zevkle doldurur. Şimdi Kral’a hizmet edecek bir şeyleri vardır.

 

 

2. DERS – “Onluda Bağ Kurmak”

 1. Rabaş – Toplumun Amacı 1

Ve bu nedenle burada bir araya geldik, her birimizin Yaradan’a ihsan etme ruhunu izlediği bir toplum kurmak için. Ve Yaradan’a ihsan etmeyi başarmak için, “başkalarını sevmek” denilen, insana ihsan etmek ile çalışmaya başlamalıyız.

Ve başkalarını sevmek, yalnızca kişinin kendisini iptal etmesiyle mümkün olur. Bu nedenle, her insan bir taraftan kendini düşük hissetmeli, diğer taraftan Yaradan’ın bize, tek bir hedefi olan, “aramızda kutsallık”, bir toplumda bulunma şansı verdiği için gurur duymalıyız.

 1. Rabaş – Dost Sevgisi

Bu nedenle, tek bir tavsiye vardır: Birkaç kişi dışarıdan yardım almadan kendini sevmeyi bırakma arzusu ile bir araya gelmelidir. Bu insanlar tam olarak olmasa da Yaradan sevgisine sahip olduğundan, birbirinin önünde kendilerini iptal ederlerse, o zaman her birinin gruba katılımı ve grup önünde kendini iptal etmesiyle, tek bir beden haline gelirler.

Örneğin, eğer bir bedende on kişi varsa, o zaman tek kişinin sahip olduğundan on kat daha fazla güce sahiptir. Ancak, bir koşul vardır: Bir araya geldikleri zaman, her biri kendini sevmeyi iptal etmek amacı için bir araya geldiğini düşünmelidir. Bu demektir ki şimdi kendi alma arzusunu nasıl tatmin edeceğini düşünmeyecek, fakat mümkün olduğunca sadece diğerlerini sevmeyi düşünecektir. “İhsan etme arzusu” diye bilinen bu yeni niteliğin arzusunu edinmek için tek yol budur.

Ve kişi dost sevgisinden Yaradan sevgisine ulaşabilir, yani Yaradan’a memnuniyet vermek isteyebilir.

 1. Likutei Eitzot – Barışı Özü

Barışın özü iki zıddı bağlamaktır ki böylece fikirleriniz sizi korkutmasın. Eğer görüşü sizinkine tamamen zıt birisini görürseniz ve onunla barış yapmanın imkansız olduğunu düşünürseniz yada birbirine tamamen zıt iki kişi görürseniz, onlar arasında barış yapmak imkansızıdır demeyin tam tersine barışı özü budur, iki zıt arasında barış yapmaya çalışmaktır.

 1. Rabaş – Kendin İçin Bir Öğretmen Yap ve Kendine Bir Dost Satın Al 2

Yukarıda bahsedilene göre, o insanların dost sevgisiyle uğraşan tek bir grup olarak birleşmeye hemfikir olmalarındaki neden, her birinin düşüncelerini birleştirebilecek bir arzuya sahip olduklarını hissetmeleridir ki böylece başkalarını sevme gücünü edinirler. Meşhur bir atasözü vardır: “Yüzleri farklı olduğu gibi, görüşleri de farklı.” Bu nedenle, bir grup olmak için aralarında hemfikir olan kişiler, başkalarını sevme çalışmanın gerekliliğiyle ilgili olarak aralarında büyük bir fark olmadığını anlamışlardır. Dolayısıyla, her biri diğerleri adına ödün verebilir ve bunun etrafında birleşebilirler

 1. Rabaş – 5. Mektup

Bu konudaki görüşüm şudur ki, dost sevgisiyle ilgili olarak daha çok çalışmalısın. Dvekut (birleşme) olmadan, kalıcı bir sevgi imkânsızdır, yani ikiniz sıkı bağlarla bağlanmalısınız. Ve bu ancak eğer sen içsel ruhuna yerleşmiş “kendini-sevme” denilen kıyafetlenmeyi “çıkarmaya” çalışırsan gerçekleşir, sadece bu kıyafetlenme iki noktayı ayırır. Fakat eğer düz yolda gidersek, birbirini reddeden iki çizgi olarak gördüğümüz bu iki nokta, her iki çizgiyi de içeren orta çizgi olur.

 1. Rabaş – Dost Sevgisine Dair

Kişi kalbindeki sevgiyi dostlarına karşı açığa çıkardığında, onları uyandırır ve böylece onlar da dost sevgisini hisseder. Bundaki fayda şudur ki, herkesin sevgi gücü diğer herkese entegre olduğundan, dost sevgisini daha güçlü olarak uygulama fırsatını elde ederler.

Bu demektir ki, eğer grup on üyeden oluşuyorsa, kişi dost sevgisini uygulama gücünün bir ölçüsüne sahip olduğu noktada dost sevgisine bağlanmanın gerekliliğini anlayan on güçle entegre olur.

 1. Rabaş – 40. Mektup

Güçlü ve tuttuğunu koparan insanlar gibi kutsal amacımıza yaklaşmaya başladık. Bilinir ki, amaca, Yaradan sevgisine giden asfaltlı yol dost sevgisidir. Sevgi “Kendine bir dost satın al” vasıtasıyla gerçekleşir. Diğer bir deyişle, eylemler vasıtasıyla kişi dostunun kalbini satın alır. Dostunun kalbinin bir taş gibi olduğunu görse bile, bu bir bahane değildir. Eğer çalışmanın onunla dost olmak için uygun olduğunu hissederse, o zaman onu iyi eylemlerle satın almalıdır.

Her hediye (hediye, ister kelimelerle, düşüncelerle ya da eylemle olsun, dostunun hoşlanacağını bildiği bir şey olmalıdır) açık olmalıdır ki böylece dostu onu bilsin çünkü sadece düşünce vasıtasıyla dostu onun kendisini düşündüğünü bilemez. Bu nedenle, kelimelere de ihtiyaç vardır, yani onu düşündüğünü ve ilgilendiğini söylemelidir. Ve bu şekilde dostunun sevdiği şeyi yapmış olur. Turşu değil de tatlı seven birine, tatlı yerine turşu veremezsiniz. Bununla şunu anlamalıyız ki, birisi için önemli olmayan bir şey bir diğeri için önemli olabilir, dosta verilen şey taşa delik açan kurşun gibidir. İlk kurşun taşı sadece çizse bile, ikinci kurşun yerine ulaşıp çentik atar ve bir üçüncüsü delik açar.

Ve kurşunlar vasıtasıyla, tekrar tekrar vurur ve bu dostunun tüm hediyelerin bir araya geldiği taştan kalbinde bir delik açar. Ve her bir hediye yani tüm sevgi kıvılcımları taştan kalbin deliğinde bir araya geldiğinde sevgi alev olur.

Kıvılcımla, alev arasındaki fark şudur ki sevginin olduğu yerde açık bir ifşa vardır yani içinde sevgi ateşinin yandığı her bir dost için bu bir ifşadır. Ve sevginin ateşi kişinin yolda karşılaştığı her arzuyu yakar.

 1. Rabaş – Dostlar Meclisinde Ne Aranmalıdır? Makale 30

Kişinin dostlarını olumlu yargılaması büyük çaba gerektirir ve herkes bunun için hazır değildir.

Bazen, daha da kötü olur. Bazı zamanlar, kişi görür ki dostu ona karşı saygısız. Daha da kötüsü karalayıcı bir dedikodu duyar, yani şu veya bu denilen dostu onunla ilgili dostların birbirlerine söylememesi gereken şeyleri söylemiş olduğunu duyar. Şimdi kendini zorlamalı ve onu olumlu yargılamalıdır. Bu aslında büyük bir çabadır. Öyle anlaşılıyor ki, çaba vasıtasıyla, paradan çok daha önemli olan bir ödeme yapmaktadır.

Ancak, eğer bu insan onu kötülüyorsa, onu sevmek için gücü nerede bulacak? Kesinlikle bilir ki, dostu ondan nefret ediyor aksi takdirde onu kötülemezdi, öyleyse onun karşısında eğilmenin ve onu olumlu yargılamanın ne anlamı var?

Bunun cevabı şudur ki, başkalarını sevmeye dayanan dost sevgisi ki bununla Yaradan sevgisi edinilir, normalinde dost sevgisi olarak bilinen şeyin zıttıdır. Diğer bir deyişle dost sevgisi dostlarım beni sevecek demek değildir. Daha ziyade bu dostlarımı sevmek zorunda olan benim demektir. Bu sebeple dostun onu kötülemesi ve nefret etmesi fark etmez. Onun yerine başkalarını sevmeyi başarmak isteyen kişinin, bir diğerini sevmenin ıslahına ihtiyacı vardır.

Dolayısıyla, kişi çaba sarf edip dostunu olumlu yargılarsa, kişinin gösterdiği çaba “aşağıdan uyandırılma” denilen Segula’dır (çare/güç/erdemlilik), bununla kişiye istisnasız tüm dostları sevebilmesi için yukarıdan güç verilir.

 1. Rabaş – Dostlar Meclisinde Ne Aranmalıdır? Makale 30

Buna “Kendine dost satın al,” denir, yani kişi başkalarının sevgisini edinmek için çaba sarf etmelidir. Mantık ötesi çabalamak zorunda olduğundan, buna “emek” denir. Mantıklı düşündüğünde, “Aklı ona dostunun gerçek yüzünü, ona olan nefretini gösterdiğinde, onu olumlu yargılamak nasıl mümkün olabilir?” Bedene bununla ilgili ne söyleyebilir? Dostunun önünde neden kendini eğmek zorundadır?

Cevap şudur ki, Yaradan ile “form eşitliği” denilen, Dvekut’u (birleşme) başarmak zorundadır, yani kendini düşünmemelidir. Neden dostun önünde eğilmek zor bir şeydir? Bunun için kendi değerini hükümsüz kılmalıdır, yaşamak istediği tüm hayat sadece başkaları yararına çalışarak, insanla insan arasındaki sevgisiyle başlayıp Yaradan sevgisine ulaşarak gerçekleşir.

Dahası, mantığıyla onu sevmek zorunda olanların dostları olduğunu düşündüğünden, mantığın üstesinden gelip, mantık ötesi giderek her şeyi kendisi için değil başkaları için yaptığını ve “Kendim için yaşamak değerli değil,” diyebileceği bir yeri vardır. Kişi her zaman böyle söyleyebilme derecesinde olmamasına rağmen, çalışmanın amacı budur. Bu nedenle, bedene verecek bir cevabı vardır.

 1. Rabaş – 40. Mektup

Ancak her biri bağış olarak değil, hediye için niyet ederse, en güçlü olanların bile kalplerinin yıpranması pahasına, her ikisi de kalbinin duvarlarından sıcaklık yayar ve bu sıcaklık bir sevgi giysisi oluşturana kadar sevginin kıvılcımlarını ateşler. Sonra, her ikisi bir battaniye ile örtülmüş olur, yani tek sevgi her ikisini de örter ve sarar, tıpkı Dvekut’un (birleşme) ikiyi bir olarak birleştirmesi gibi.

Ve kişi dostunun sevgisini hissetmeye başladığında, yenilik hoşa gider kuralı gereği haz ve neşe içinde derhal uyanmaya başlar. Dostunun sevgisi onun için yeni bir şeydir çünkü o zamana kadar kendi iyiliğini düşünen tek kişi kendisiydi. Fakat dostunun onunla ilgilendiğini keşfettiği an, bu onun içinde ölçülemez bir neşe uyandırır, insan sadece haz hissettiği yerde olmak istediğinden artık kendisiyle ilgilenmez. Ve dostuyla ilgilenerek, haz hissetmeye başladığından doğal olarak kendisini düşünmez.

 1. Rabaş – 24. Mektup

Uygun bulmadığınız dostların kalbindeki sevgiyi uyandırmak ve onu korumakla ilgili 27 Ekim’deki mektubunuzdaki ilk sorunuza cevap olarak diyebilirim ki bunun sizin için gerekli olduğunu görüyorum. Baal HaSulam’ın insanla Yaradan arasındaki ilişkinin, insanla insan arasındaki ilişkiyle başladığıyla ilgili söylediklerini biliyorsunuz.

Bu böyledir çünkü üst ışık tam bir huzur içindedir ve daima “Düğünümüzün sevgisi mutlu edene kadar” sevgiyi uyandırmak gerekir. Diğer bir deyişle bu yolla ilgili yukarıdan size daima O’nun adının sevgisini uyandırmanız gerektiği gösterilir.

Bu demektir ki, dost sevgisini olduğu gibi görme hakkınız var yani bu size yukarıdan gösterilir. Siz uyandıransınız (gerçek tam böyle olmasa da, eğer dostlara sorarsanız, başka türlü değil de onları isteyenin sadece siz olduğunuzla ilgili kanıtınızla aynı fikirde olacaklarından şüpheliyim.)

“Bir yargıç sadece gözlerinin gördüğüyle karar verir” denmesinin anlamı budur. Bu demektir ki, yargılarken sadece delillerinize dayanarak yargılamalısınız. Bu, Yaradan’ın sevgisinin farkındalığını bu yolla korumak zorunda olduğunuzun, tüm gün ve gece, gün veya gece aşamasını hissettiğinizde, daima tetikte olmanız gerektiğinin size yukarıdan bildirilmesinin sebebidir.

Yaradan’a şöyle deriz, “Seninkiler hem gün, hem gece.” Bu nedenle, gece de, gecenin karanlığı da insanın iyiliği için Yaradan’dan gelir, şöyle yazdığı gibi: “Günden güne konuşmayı ifade eder ve geceden geceye bilgiyi tanımlar”

Öyle anlaşılıyor ki, alevler kendi kendine yükselene kadar dostların kalplerini uyandırmalısınız, atalarımızın bununla ilgili şöyle söylediği gibi, “Mumları yaktığın zaman.” Bununla Yaradan’ın sevgisinin farkındalığı ile ödüllendirilmiş olursunuz.

 1. Baal HaSulam – 2. Mektup

Dolayısıyla, sana aramızdaki sevginin soğuma korkusunu içinde uyandırmanı tavsiye edeceğim. Akıl bunu anlamayı ret etse de, düşün, eğer sevgiyi artıracak bir taktik varsa ve kişi onu arttırmıyorsa, bu da düşüş olarak kabul edilir.

Bu tıpkı dostuna büyük bir hediye veren kişinin durumu gibidir. Eylem sırasında kalbindeki sevgi, eylemden sonra kalbinde geride kalan sevgiden farklıdır. Daha ziyade, sevginin bereketi tamamıyla kaybolana kadar gittikçe küçülür. Bu nedenle, hediyeyi veren kendinde bunu her gün yenilemek için bir taktik bulmak zorundadır.

Tüm çalışmamız budur—her geçen gün aramızdaki sevgiyi göstermek, tıpkı almak gibi, yani akla pek çok ilave yaparak artırmak ve çoğaltmak, ta ki şimdinin bereketi gerçek bir hediye gibi duyularımıza dokunana kadar. Bu zamanı geldiğinde kullanılacak büyük taktikler gerektirir.

 1. Maor VaŞemeş – Devarim

Biliyoruz temel olan şey bağ kurmak, sevgi ve dostlar arsındaki gerçek şefkattir, bu tam bir kurtuluşa ve Dinim’in hafiflemesine neden olur. Böylece sevgi, tatlılık ve dostlukla bir araya gelip toplanabilirsiniz. Böylece tüm Dinim af olur ve Rahamim ile hafifler ve bu bağ ile tam bir merhamet ve Hassadim ortaya çıkar.

 

 

3. DERS – “Onluda Tek Bir Adam Gibi”

 1. Şem Mişmuel, VaYikra

İsrail’in ruhu tek bir adam gibidir, bölünmüşlük ve ayrılık yalnız bedenlerdedir.

 1. Baal HaSulam – 600.000 RUH

Bedenin tam ıslahının işareti, kişi ruhunun İsrail’in bütününde, onların her birinde var olduğunu hissetmesidir, böylece kendisini birey olarak hissetmez, kişi diğerlerine bağımlıdır. O zaman tamdır, kusursuzdur ve ruhu tam gücüyle üzerinde parlar, tıpkı Adam HaRishon’da olduğu gibi; “Nefes olan O’nun içinden nefes aldı.”

Kişinin üç kere olmasının anlamı şudur:

 1. Yasaklayan ve izin veren bir parlaklık gibi hareket eden, bir ruh kıvılcımı.
 2. Özel bir ruh parçası, 600.000’den bir parça. Bu kalıcı olarak tamamdır ancak kusuru içindedir. Bunun anlamı, beden ruhun tamamını edinemez ve kendini ayrı hisseder ve bu onda aşk acısına neden olur.
 3. Sonunda beden arındığında, tamamıyla HaVaYaH’a adandığında, herhangi bir ölçüye ya da perdeye yer kalmadığında ve tüm İsrail’e dâhil olduğunda kişi mükemmelliğe, ortak ruha ulaşır.
 1. Zohar Ki Tissa (Aldığın Zaman), Şimdi Beni Rahat Bırak, 54

Şu birbirini sevmeyen dostlar bu dünyadan vaktinden önce ayrılırlar. Raşbi zamanında, tüm dostların arasında sevgi ruhu ve sevgi havası vardı. Bu nedenle onun neslinde Tora’nın sırları ifşa oldu. Rabi Şimon diyecektir ki, “Birbirini sevmeyen tüm dostlar kendileri doğru yoldan sapmaya neden olurlar. Dahası, Tora’ya leke sürerler, çünkü Tora’da sevgi, kardeşlik ve hakikat vardır. İbrahim İshak’ı sevdi; İshak İbrahim’i sevdi ve onlar kucaklaştılar. Ve her ikisi de Yakup’a sevgi ve kardeşlikle tutundular ve canlarını birbirlerine verdiler. Dostlar onlar gibi olmalı ve onlara leke sürmemeli, eğer içlerinde sevgi yoksa onların yukarı değerine – bunlar İbrahim, İshak ve Yakup’tur, HGT’dir – leke süreceklerdir.

 1. Maor VaŞemeş, Roş HaŞana’nın Sırları

Yaradan’a iyi bir şekilde hizmet etmenin ve doğru biçimde tövbe etmenin yolu kalplerimizi dost sevgisi ile birleştirmek, dostun hizmet etmedeki üstünlüğünü ve Yaradan’ı tanıyışını görmek; eksikliklerini fark etmemektir. Tövbe etmenin prensibi, her birimizin birbiri ile sevgi içinde tek bir kalp olarak bağ kurması ve Yaradan’a birlikte hizmet etmektir. Yani birbirimizle bağ kurmak ve kalplerimizi birbirine kilitlemek zorundayız. Ve tüm kalbimizle Yaradan’a hizmet etmek için tek bir başak gibi olmalıyız.

 1. Rabaş – Dost Sevgisi İhtiyacı

Dostlarla birleşmede özel bir güç vardır. Aralarındaki birlik sebebiyle düşünceler ve fikirler birinden birine geçtiğinden, her biri bir diğerinin gücüyle kaynaşır ve bununla gruptaki herkes tüm grubun gücüne sahip olur. Bu sebeple, her insan bireysel olsa da, tüm grubun gücüne sahiptir.

 1. Pri HaAretz – 30. Mektup

Kişi ölene kadar daima kalbine dostlarının sevgisini yerleştirmeyi kendine alışkanlık edinmeli ve bu sevgiyi ruhu onlarla birleşene ve onlara tutunana kadar çoğaltmalıdır. Ve onlar tek bir adam oldukları vakit Yaradan onların ortasında oturacak ve O’ndan büyük bir kurtarılış ve merhameti edinecekler, bedenen ve ruhen keyifle yükseltilecekler.

 1. Rabaş – Bir Bütün Olarak İnsan

Kişi önce bilmelidir ki, sevgi eylemlerle satın alınır. Dostlarına hediyeler verdiğinde, verdiği her hediye dostunun kalbinde delik açan bir ok ya da kurşun gibidir. Açılan pek çok delik, verenin sevgisinin içeriye girdiği bir boşluk oluşturur.

Ve sevginin sıcaklığı onu dostunun sevgisine yaklaştırır ve sonra iki âşık her ikisini de örten sevginin örtüsü altına girmiş olur. Bu demektir ki, tek sevgi her ikisini de örter ve doğal olarak, her ikisini de örten şey tek bir örtü olduğundan, tek kişi hâline gelirler. Bu şekilde her ikisi de iptal olur.

Kurala göre yeni olan bir şey heyecan verici ve eğlencelidir. Dolayısıyla kişi başkasından sevgi örtüsünü aldıktan sonra, diğerinin sevgisinden haz alır ve kendini sevmeyi unutur. Böylece her biri birbiriyle ilgilenmekten haz alıp kendisiyle ilgili endişelenmez çünkü her insan sadece haz aldığı yerde olmak ister.

 1. Rabaş – Bu Gün Ayakta Duruyorsun – A

“Bugün ayakta duruyorsunuz, hepiniz” bize onların toplandığını antlaşma yapmak için bir araya geldiklerini öğretir. “Hepiniz” sözünün anlamı; onların hepsinin “Arvut” antlaşmasını üzerlerine aldığını gösterir. Şunu sorarız neden “hepiniz” diye çoğul olarak başlar ve sonra tekil “İsrail’in her biri” diye sona erer? “Hepsinin” niyeti “İsrail’deki her adamı” içerir; yani “İsrail’deki her adam” onların “hepsine” dâhil olmuştur. Yazıldığı üzere “ve insanlar bu dağın eteğinde kamp kurdular,” tek bir adam ve tek bir kalp olarak. Ve İsrail insanları, aralarında sevgi olduğu zaman, başaracaklar.

 1. Rabaş – 42. Mektup

Yapmamız gereken Tora için hazırlık yapmak, şöyle yazdığı gibi, “Ve hepsi tek kalp tek adam olarak biraraya geldi.” Bu demektir ki, hepsinin tek bir amacı var, Yaradan’a yakınlaşmak.

Atalarımızın “Yüzleri birbirine benzemediğinden, düşünceleri de birbirine benzemez,” demesi üzerine, tek kalp, tek adam nasıl olur anlamak zorundayız..

Cevap: Eğer her biri yalnızca kendisiyle ilgili dersek, birbirlerine benzemedikleri için tek adam olmaları mümkün değildir. Ancak, kendilerini iptal eder ve yalnızca Yaradan adına endişe duyarlarsa, bireysellikleri iptal olduğundan ve tek bir otorite altına girdiklerinden, bireysel düşünceleri olmaz.

 1. Rabaş – 8. Mektup

Ve bir kez bu giysiyi talep ettiğimde sevginin kıvılcımları içimde ışıldamaya başlar. Kalbim dostlarla birleşmeye özlem duyar ve bana öyle gelir ki, gözlerim dostlarımı görüyor, kulaklarım onların sesini duyuyor, ağzım sevgi ve neşe içinde onlarla konuşuyor, eller kavuşuyor, ayaklar daireler çiziyor ve dünyasal sınırlarımın ötesine geçiyorum. Dostlarım ve benim aramdaki geniş uzaklığı unutuyorum ve aramızda birkaç mil toprak uzanmıyor artık.

Bu tıpkı dostlarımın kalbimin tam içinde durup, neler olduğunu görmeleri gibi ve ben dostlarıma karşı yaptığım küçük eylemlerden dolayı utanıyorum. Sonra dünyasal kaplardan çıkıyorum ve bana öyle geliyor ki dostlarım ve benim haricimde dünyada başka bir gerçeklik yok. Bundan sonra, “ben” iptal oluyor ve onlarla kaynaşıyorum ta ki dostlarımın haricinde dünyada hiçbir gerçekliğin olmadığını hissedene kadar.

 1. Rav Kuk – Orot HaRaya

Ey halkım beni duy! Ruhumun derininden sana konuşuyorum; ruhumun içinden, sizlerle bağlı olduğum hayatın bağından ve sizler de bana bağlısınız. Tüm hislerimden daha derinden hissettiğim bu aynı içsel hissiyattan. Yalnız siz, yalnız siz, sizlerin tüm ruhu, sizlerin tüm nesli, yalnız sizler benim hayatım özüsünüz. Ben sizin içinizde yaşıyorum ve bizin birliğinizin içinde benim hayatım Hayat demek için anlam buluyor, sizler olmasanız ben bir hiçim. Tüm ümitlerimi tüm özlemlerimi hayatın değerinin esasını; içimde bunları yalnız sizinle buluyorum. Sizlerin ruhunun tümü ile bağlanmak zorundayım, sizleri sonsuz bir sevgi ile sevmek zorundayım ve benim için bunun dışında bir şey hissetmek mümkün değil. Her biriniz, sizin aranızdaki her bir ruh yüce ve önemlidir ve hayatın ışığı ile beni aydınlatan sonsuz ışığın bir kıvılcımıdır. Sizin kanalınızla her şeyi hissediyorum, her şeyi seviyorum.

 1. Şem MiŞmuel, VaYakhel

Ve böylece İsrail “kutsal bir ulus” olacak ve “bir araya toplanacak” “tek adan ve tek bir kalp olarak.” Eğer sonra İsrail eski durumuna dönerse, şeytan (kötü eğilim) onları, hatalı ve yabancı güçlerle yoldan çıkarabilir, çünkü “tek adam ve tek bir kalp” oldukları zaman kötü güçlere karşı duvar gibi bir korumaları vardır

 1. Zohar, Nuh, Onlar Tek Bir Halktır

386-388) Çünkü onlar tek bir irade ve tek bir yürek oldular ve kutsal dilde konuştular, “yapmayı amaçladıkları hiçbir şey onlar için imkânsız olamayacaktır,” diye yazılmıştır; üst Din’in onlar üzerinde hükmü olamaz.

Bizler, Tora’yı çalışan dostlar, tek bir yürek ve tek bir iradeyiz. Dahası yapmak istediğimiz hiçbir şey bizim için imkânsız değildir. Bunun anlamı, , dünyanın insanları tek bir irade ve tek bir yürek olduğu sürece buna karşı koyanın devamlılığı olamaz, Yaradan’a isyan bile etseler, ayrılığın neslinde (Babil neslinde) onlara hükmeden üst Din’in onlar üzerinde hükmü olmaz. Ve eğer ayrılırlarsa, onlar hakkında derhal “Ve Efendi onları buradan dışarı dağıtıp savurdu,” diye yazılır. Bu nedenle karşı koyanın devamlılığı olamaz.

Bunun anlamı herşeyin ağızdan çıkan sözlere dayandığıdır, çünkü derhal dilleri kafalarını karıştırdı “Ve Efendi onları buradan dışarı dağıtıp savurdu.” Ancak gelecekte, “İnsanlar saf bir dil geri vereceğim, böylece onları Efendiye hizmet etmek için tek bir rızayla hepsi Efendinin ismini çağıracaklar” ve Efendi onların hepsinin kralı olacak.

 1. Baal HaSulam – Özgürlük

…insanlık amacına ulaştığında, bedenlerin başarısıyla onları başkalarını sevme derecesine tamamen getirerek, dünyadaki tüm bedenler “Barış” makalesinde yazıldığı gibi, tek bir beden ve tek bir kalp olarak birleşecektir. Sadece o zaman insanlık için planlanan mutluluk tüm ihtişamıyla ifşa olacak.

 

 

4. DERS – “Grubun Merkezi”

 1. Ramhal – Adir Bamaran

Nukva dünyayı yöneten sırdır ve ona “kalp” denir, çünkü Nukva insanın kalbinin sırrı ile inşa olmuştur ve kişi kalp ile anlar ve hisseder. Aynı şekilde tüm dünyaların tüm eylemlerinin hissiyatı Nukva’ya erişir çünkü o aşağıdakilerden etkilenir. Buna göre, tüm insanların tüm kalpleri yalnızca bu kalbin bir parçasıdırlar, yani tüm ruhlar Nukva’dan köklenir ve böylece onlara organlar denir, onlar MA’’N ‘dır, çünkü dalları ile bir olana kadar o tamamlanmış olmaz. Bu kalp meselesi tüm ruhlara uzanır ve hepsi onun içinde yer alır. Böylece bu kalbin durumu, tüm ruhlardan uzanıp gelen tüm anlayışları içerene kadar tamamlanmış olmaz. Ve bunların tümünü içerdiğinde “bilge” olur, “anlayan kalp” olarak hükmeder.

Bunu iyice anlayın çünkü ihsan etmenin sırrı budur. Dallar köke dâhil olduğunda, kök onların hepsini içerir ve hepsinin ihtiyacı olanı edinir, onlara hak ettikleri paylarını dağıtır. “Sürünün hepsi bir araya geldi ve onlar kuyunun üzerindeki taşı kenara çektiler (Yaratılış 29:3).” sözlerinin anlamı budur. Nukva ihsan etme kuyusu olsa da burada anlıyoruz ki her zaman bu durumda değildir çünkü bir de ihsan etmeyi engelleyen bir kapanışın açılması söz konusudur, bu ancak edinecek olanlar bir araya geldiğinde olur çünkü böylece kök tamamlanmış olur. Ve kapatan taş kenara çekildiğinde ve ihsan etmek için ıslah edildiğinde, tüm ruhlar yukarı kalp olan Nukva’da toplandığında kalp gereğince mükemmelen çalışır ve böylece önderliğini her yöne dağıtır.

 1. Maor Enayim, Bereşit

Zivug Panim anlayışına Nukva’nın Dehura ile birleşmesi denir, zira bütünün hiç eksiksiz yüceliğidir ve bu Israil’in Yaradan’a olan özleminin ölçüsüdür. Bilgelerimizin dediği üzere herkes parmağı ile gösterir ve der ki: bu bizim Yaradan’ımızdır ve biz ondan ümit buluruz. Ve Yaradan’a karşı içlerinde uyanan tutku ve özlemle; O’nunla bir olurlar, bütünleşirler. Böylece bütünleşme yoluyla olan bu birleşmeye Dehura denir, bu Nukva’nın Dehura ile bütünleşmedi anlamındadır.

 1. Rabaş – 76. Mektup

Bilinir ki, “Tüm dünya O’nun ihtişamıyla doludur.” Bu her insanın inanması gereken şeydir, şöyle yazdığı gibi “Ben yeri ve göğü doldururum.” Ancak Yaradan, seçim şansımız olması ve O’nu görmememiz için gizliliği yarattı, böylece sonrasında inanç için —Yaradan’ın “tüm dünyaları doldurduğuna ve tüm dünyaları kapladığına” inanmak—bir yer olur. Kişi Tora ve Mitzvot’a bağlandığında Yaradan ona kendini ifşa eder ve kişi Yaradan’ın dünyanın yöneticisi olduğunu görür.

Böylece insan ona hükmedecek kralı yaratır. Bu demektir ki, kişi Yaradan’ı dünyanın yöneticisi olarak hisseder ve bu insanın Yaradan’ı kendi üzerinde kral yapması olarak kabul edilir. Kişi bu hisse gelmediği sürece Yaradan’ın krallığı örtülür. Bu nedenle şöyle deriz, “O gün Tanrı bir ve Adı ‘Bir’ olacak.” Bu demektir ki O’nun krallığının ihtişamı üzerimize yansıyacak.

 1. Rabi Menahem – Maor Enayim, Vayetze

Her şey tek ve birdir çünkü bilginin uzanıp geldiği yukarıdaki köke, Bina’ya göre hiçbir ayrım ve ihtilaf yoktur. Gerçekte tüm ihtilafların ötesine yükselerek kaynağa, birlik dünyasına, orada İsrail’in tüm evlatlarının adında birlik olan yere yükseliriz

 1. Avodat İsrail, Şlah

Erdemliler, her ne kadar her biri Yaradan’a farklı bir tarzda hizmet etseler de aynı şeyi hedeflerler; cennetteki babalarını. Ve bir araya toplanır tek bir adam tek bir kalp ile birlik olurlar ve her biri kendisini sıfırlar ve Yaradan’a hizmet etmeyi yüceltir, gücünü ve aklını Yaradan’a vererek. Bu nedenle hiçbiri dostuna gururlanmaz ve onlar Yoşer dünyasındadırlar, birbirleri ile bağ içinde.

 1. Raşi’nin Talmud Bavli Yorumu, Masehet Holin

Goren’de (yeni ay vaktinde) sevgi ve dostluk içimde, Sanhedrin’de olduğu gibi tek bir başak demeti gibi, birbirlerine güvensizlik yapmadan, birbirlerini görerek ve duyarak, birbirleri ile sohbet ederek oturdular, onlara açık bir yol gösterimi ortaya çıkana kadar.

 1. Kutsal Şa’’lo – Şaar HaOtiot

Gel sana dost sevgisinin Yaradan sevgisi ile iç içe geçmiş olduğunu göstereyim, zira dost sevgisinin gücünün ölçüsü Yaradan sevgisini onurlandırmanın ölçüsüdür yani kişi yukarıdakinin surete benzer yaratıldığını hatırlamalıdır ve içindeki ruhun bir parçası yukarıdaki bir Yaradan’ın parçasıdır. Şu nedenle bize İsrail Topluluğu denir, biz bir araya geliriz ve O’nun gizemli birliğinde birleşiriz

 1. Rav Kuk – Orot, 3. Bölüm, İsrail Topluluğunda Birleşme

Kişi Üst Işık ile bir olmak üzere aklında ve kalbinde kararını verdiğinde bu tüm İsrail topluluğunu aydınlatır… birlik olması ölçüsünde Kutsal Işık ile dolar, İsrail bunun merkezi ve özüdür ve kişi de HaVaYaH yoluyla ortaya çıkan Yaradan’ın bu ortak ışığı ile birleşir… ve kendi aklı HaVaYaH üzerindeki yukarı kutsallıkla birleşir ve ruhu hayat, tam bir kutsallık, yücelik ve güç bulur ve edindiği bu ek güçle İsrail topluluğuna güç katar, çünkü onun bir parçasıdır ve doğal olarak Adam seviyesini ve tüm dünyaları güçlendirir.

 1. Baal HaSulam – Sürüyü Toplamanın Zamanı Değil

Kişi kendisini toplumdan ayırmamalı ve Yaradan’ı memnun etmek için bile olsa kendisi için talepte bulunmamalı yalnız tüm toplum için talep etmeli. Toplumdan ayrılan ve özel olarak yalnız kendi ruhu için talepte bulunan, ruhunu inşa edemez. Tam tersine ruhuna zarar verir. Şu sözlerde olduğu gibi “gururlu olanla aynı yerde oturmam (Midraş Rabah, Bölüm 7, Madde 8),” zira kişi gurura bürünmediği sürece toplumdan ayrılamaz. Yazıklar olsun ona ki ruhuna zarar verir. Çalışması sırasında bile kişi yalnız dua ederse, arzusu dışında toplumdan ayrı düşer ve ruhuna zarar verir ve İsrail topluluğunda kendisi için bireysel talepte bulunana uyanış gelmedi ve hiç kimse kendisini ayrı olarak hissetmedi ve bu onların Mısır’dan güçlü bir elle çıkmalarındaki güçleriydi. Böylece herkes tüm gücünü tüm İsrail’de, çalışmada Yaradan’a yapılan tüm dualar için toplar ve kendisini tüm İsrail’in köküne dâhil eder.

 1. Maor VaŞemeş, Re’eh

Gerçekte Yaradan’ın yolunu edinmek için en önemli şey dostlarla birlik olmaktır. Pirkey Avot’a denir ki, “kişi Tora’yı dostlarından satın alır, yani kişi Tora’yı dostları ile bağ kurarak satın alabilir.” Peki, dostlarla bağ kurmaya nasıl erişilir? Bir araya toplandıklarınde ve her biri kendini dostuna eğdiği zaman, kişi dostunun yüceliğini gördüğü ve kendi gözünde kendisi küçüldüğü ve dostu yüceldiği zaman. Ve onlara olan büyük sevgisi ve onlardan aldığı büyük keyif nedeni ile her birini sevdiği, arzusu ve özlemi onların her birine dâhil olmak olduğu zaman.

 1. Likutey Halahot, Hoşen Mişpat Arev

Arzu bakımından; sevgi ve birleşmenin özünde, her biri dostundan hoşnut olduğu zaman aralarında hiçbir farklılık kalmaz ve onlar tek bir arzuda birleşirler ve böylece yukarısının arzusu ile bir olurlar ki bu birlik olmanın amacıdır.

 1. Zohar Nasso 105-108

105) Yazıldığı üzere, ben geldim ama orada hiçbir adam yoktu, neden? İsrail Yaradan’ın nezdinde ne kadar da sevilir, nerede olurlarsa olsunlar Yaradan onlarladır çünkü onlardan sevgisini hiç esirgemez. Yazıldığı üzere; “Bırakın onlar bana bir tapınak yapsınlar, böylece onların arasında oturabilirim.”

106) Sinagogdaki ilk onun içinde olan adama ne mutlu çünkü onlarla, on kişiden az olmadığı zaman topluluk tamam olur. Kutsallık tarafından ilk kutsanacak olanlar onlardır. Ancak bir defada on olmalı, birer birer değil yoksa organların bütünlüğü sağlanamaz, çünkü onlunun tamamı, içinde Kutsallığın oturduğu tek bir bedenin organlarıdır; Yaradan adamı bir kerede yarattı ve organlarını da aynı anda yaptı.

 1. Zohar, Suları Dökmek, 894-895

894) Yemişin özüne giren İsrail ne kadar da şanslıdır. Kutsallık yemişin özü gibidir, kabukla çevrelenir. Öze girmek için onu çevreleyen kabuğu kırmak gerekir.

Bundan sonra yazıldığı üzere; “sekizinci günde bir meclisiniz olacak.” Tüm bu kabuklar kırılınca – bir çok gücü çökertildi, bir çok yılan ve akrep öldürüldü, kutsal şehirde, Malhut’ta yerleşecek bir yer edinene kadar onlar karanlıklar dağındaydılar – O’nu memnun etmek için sekizinde meclise girerler.

895) Yazılanın anlamı şudur; “Bir meclisiniz olacak.” Atzeret “meclis” yani Malhut demektir, orada her şey bir araya gelir, üst ışıklar edinilir. Bunu “edineceksin” ve başka şey değil yani Sitra Ahra bunun bir parçası değildir. Daha iyisi Efendi’nden hoşnut olacaksın O da senden hoşnut olacak. Bunun hakkında şöyle yazılmıştır: “Efendi’den memnun ol ve neşe bul, ey erdemli sevinçle haykır, siz kalbi dosdoğru olanlar.

 1. Ohev İsrail, Likutey Hadaşim, Likutey Maskatot

Gemara der ki Yaradan gelecekte erdemliler için bir dans yapacak ve onların arasında oturacak, çünkü dans bir çember içindedir yani onların hepsi bir çember içinde duracaklar ve Yaradan ise bu çemberin ortasındaki nokta gibi olacak. Ve onların her biri parmağı ile işaret edecek, bak bu bizim Tanrı’mız diyecek, yani her biri eşit olarak büyük bir edinime sahip olacak ve bu edinim Yaradan’ın merhametinden gelecek, onların kendi işlerinden değil.

 

 

5. DERS – “Onluda Arvut”

 1. Rabaş, Cilt 3, Bugün Ayakta Duruyorsunuz, Hepiniz – A

”Bugün Ayakta Duruyorsunuz, Hepiniz” onları bir araya getirdiğini öğretir… bir anlaşma yapmak üzere onları bir araya getirdi. (Raşi) ”Hepiniz”, onların hepsinin ”Arvut” anlaşmasının sorumluluğunu üzerlerine aldığı anlamına gelir. (Kutsal ”Or Ahayim”) Şöyle soruyoruz, niçin çoğul şekilde ”hepiniz” olarak başlıyor ve daha sonrasında tekil olarak bitiyor, ”İsrail’in her biri” ? ”Hepiniz” niyeti, ”İsrail’in her biri”nin içine dâhildi, yazıldığı üzere, ”ve insanlar dağın eteğinde konakladılar”, tek bir adam ile tek kalp olarak. Ve İsrail insanlarının arasında sevgi olduğunda, işte o zaman onlar başarılı olacaktırlar.

 1. Şem Mişmuel – Tezav

Bilgeler şöyle öğretti (Yevamot 13, 72) ”birbirinizden bölünmeyiniz”, bu demektir ki, parçalara ayrılmayınız, çünkü temel olan şey ruhtur ve beden yalnızca ruhun kıyafetlendirilmesi olup, adamın özü değildir. Emir şöyledir ki, ruh sayesinde bizler çekileceğiz, dolayısıyla kişi tatsızlığa ve kıyafetlenmeye dair çok fazla pişmanlık duymamalı, nitekim temel olan şey, yüce (yüksek) olandır. İsrail onların ruhlarında hepsi Tek Adam şeklindedir ve ayrılma ve bölünme yalnızca beden tarafındadır ve bütün bu bölünmeler ve kollara ayrılmalar beden tarafından kaynaklanır. Fakat kim bilge ise ve ruhunun sayesinde çekiliyorsa, o zaman onun için dostunu kendi ruhu gibi sevebilmesi daha kolay olur ve bu da her türlü uyuşmazlıkları, bölünmeleri ve kollara ayrılmaları ortadan kaldırır.

 1. Noam Elimeleh – Likutey Şoşana

Kişi her zaman dostu için dua etmelidir çünkü (dua) kendisi için bunu yapması çok etkili olmaz, nitekim ”kişi kendi başına hapisten kendisini kurtaramaz”, fakat dostu için bu yardım çabucak gelir. Ve böylece, her biri dostu için dua etmeli, bu şekilde biri diğerine yardım ettiği zaman, her ikisine de yardım edilir. İşte bu yüzden şöyle denirdi, ”İsrail Arevim (sorumlu) biri diğeri için. ”Arevim”, hoş (tatlı) kelimesinden gelir, ”sesiniz hoş”ta olduğu gibi, çünkü her biri diğeri için ettiği dualar sayesinde birbirlerini tatlandırırlar ve bu nedenle onlara yardım edilmiş olur. Ve duada temel olan şey, düşüncedir, çünkü düşüncede kişinin duası kolayca kabul edilir.

 1. Baal HaSulam – Matan Tora, Madde 16

Çünkü, altı yüz bin adam kendi ihtiyaçları için uğraşmayı bırakır ve dostlarının hiçbir eksiği olmaması dışında bir şeye endişelenmezse, dahası bunu büyük bir sevgi, tüm kalp ve ruhları ile yaparlarsa, yani “Dostunu kendin gibi sev” sevabının gerçek anlamıyla, o zaman hiç şüphesiz o ulusun hiçbir üyesi kendi iyiliğini düşünmek zorunda kalmayacaktır.

Bundan dolayı, kendisinin hayatta kalmasını güvence altına almaktan tamamen özgürleşmiş olur ve kolaylıkla Madde 3 ve 4’de verilen koşulları sağlayarak “Dostunu kendin gibi sev” sevabını yerine getirebilir. Sonuçta yanında altı yüz bin kişi hiçbir ihtiyacının eksik kalmaması için yanında yer alırken kişi neden kendi varlığını sürdürebilmek üzerine endişelensin ki.

 1. Ramak – Tomer Dvorah

Ruhlar birbirine kenetlenmiş ve her birinde diğerinin bir parçası bulunduğu için, Mitsva’yı pek herkesin tutmadığı bellidir ve bütün bunlar onların işbirliği yapamamasından dolayıdır. Bu nedenle, bilgeler sinagogda ilk onluyu sayma hakkında şöyle yorumlar (Berahot 47,2), yüz kişi daha sonra gelse dahi, onlar hepsine karşı bir ödül kazanırlar. Yüz kişi demek, onlu her birinin içinde dâhildir, on çarpı on, yani yüz ve onların her biri yüze dahildir. Dolayısıyla, yüz kişi geldiğinde, biri yüzün ödülünü kazanır ve buna göre İsrail her biri için sorumludur nitekim her birinde gerçekte dostunun bir parçası mevcuttur. Ve kişi günah yaptığında kendisine zarar verir ve aynı zamanda onun parçasına sahip olan dostuna da. Bu demektir ki, dostunun bu parçasına ilişkin biri sorumludur ve diğeri için de aynı şey geçerlidir.

 1. Baal HaSulam – Arvut, Madde 17-18

Sonuç olarak, tüm halk birbirinden sorumludur, hem olumlu hem de olumsuz yönden. Olumlu taraftan, eğer her biri Bağı dostunun ihtiyaçlarıyla ilgilenip karşılayana dek korursa Manevi Çalışma ve Islahı tam anlamıyla yerine getirebilirler, yani Yaradan’a mutluluk getirebilirler (Madde 13). Olumsuz taraftan da, eğer ulusun bir kısmı Bağı korumak istemezse ve kişisel-sevgiden zevk almayı seçerse ulusun geri kalan kısmının da içinden hiç çıkamayacakları bataklık ve alçak seviyede kalmalarına neden olurlar.

 1. Bu nedenle, Bağ birinin delik açtığı kayıktaki iki kişi olarak tanımlar. Arkadaşı sorar, “Neden delik açıyorsun?”, diğeri yanıt verir “Sana ne, ben kendi altıma delik açıyorum senin altına değil.” Ve öteki şöyle yanıtlar, “Aptal! İkimiz birlikte boğulacağız!”.

Bundan kişisel-sevgiye düşen isyankârların bu davranışları ile manevi prensipleri yerine getirenlerin etrafında, Yaradan’la bütünleşmeye basamak olan Manevi İlim ve Kuralı “Dostunu kendin gibi sev” ölçüsünde yerine getirmeye başlamalarını bile engelleyecek, demirden bir duvar inşa ettiklerini öğreniyoruz. Ve atasözünün kelimeleri ne kadar da doğru, “Aptal! İkimiz birlikte boğulacağız!”

 1. Rabaş – Bütün İsrail’in Bir Sonraki Dünyada Bir Parçası Bulunur

İbrahim ve Abimeleh hakkında şöyle yazılmıştır, ”Ve onların her ikisi de bir anlaşma yaptı”. Baal HaSulam şöyle sordu: Her iki adam da birbirini sevmenin onlar için yararlı olduğunu biliyorlarsa eğer, niçin bir anlaşma yapmalılar? Bunu yapmak, sanki bir kontrat imzalıyorlarmış gibi yapmak, onlara niçin yardımcı olur? Ve bizler bundan neyi öğrenebiliriz? Ve o cevap verdi: Bu yararlıdır çünkü bir anlaşma yaparak, onlar aralarında uyuşmazlığın çıkabileceği bir zamanın gelebileceğini idrak ederler. Bu sebeple, onlar şimdi anlaşma yaparlar, nitekim şu anda olduğu gibi, onların arasında sevginin mevcut olduğundaki gibi, bu anlaşma gözlemlenmeli, daha sonraki zamanlarda bir bölünmeye sebep olacak durumların ortaya çıkabilme olasılığına rağmen, yine de, aralarında yapmış oldukları anlaşma esası sonsuza dek sürer. Bu nedenle bizler buna ilişkin bir teminat vermeliyiz, şayet böyle durumlar ortaya çıksa ve aralarında uyuşmazlık oluşsa dahi, onlardan her birinin mantık ötesine (koşulsuzluk) yükselmesi ve koşula odaklanmaması (mantık ötesi hareket etmesi), bunun yerine koşulsuzluk üzerinde yürümesine dair söz vermesi gerekir. Anlaşmanın hükümlerini tutabilmek adına ve aralarında oluşabilecek ayrılıktan ancak bu şekilde sıyrılabilirler.

 1. Ranhal, D’ruşay 24, Gelinin Süsleri

”Nefes alan her şeyin Yaradan’ı yüceltmesini sağlayınız” (Psalm 150,6) Kutsallığın bütünlüğü (mükemmellik) – Mesih’in ruhunda, yalnızca tek bir kız evlat vardır ama mükemmel olunabilmek için, tüm ruhların onun içinde birleşmesi ve onun içerisinde tek bir haline dönüşmesi gereklidir. Kutsallık yüce bir ıslah içerisinde parlayacaktır çünkü o ”gelin”dir. Ve daha sonrasında, ”Benim sevdiğim güzel bir gelindir” ve onun içerisinde, Arvut’un gücü sayesinde hiç bir eksiklik kalmaz.- biri diğeri için ıslah olur ve nitekim hepsi ıslah olur.


 

 1. DERS – “İsrail’in Sevgisi”
 2. Rambam – Yad Hazakah (Güçlü Kol)

Babamız İbrahim

İbrahim Yaradan’ı ifşa ettiği zaman kırk yaşındaydı ve o yüksek sesle insanlara seslenmeye ve onları çağırmaya, herkes için tek bir Yaradan’ın olduğunu anlatmaya başlamıştı. O, şehirden şehre ve krallıktan krallığa doğru binlerce kişi kendisine katılana kadar yürümüştü ve onlar İbrahim’in evi olarak bilinirlerdi. Bu yüce gayeyi onların kalplerine aşıladı ve bunun hakkında kitaplar yazdı ve oğlu İsak’a da anlattı. İsak bunun başına oturmuş ve karşılığında Yakup’a öğretmişti. Ve Yakup’ın oğulları ve onlara katılanlar ile birlikte bu ilgi yükselmiş ve nitekim Yaradan’ı idrak eden bir ulus dünyada şekillenmişti.

 1. Rambam – Mişneh Tora

Dostunu kendin gibi sev; dostun için istediğin her şeyi kendine yap, bu kural atamız İbrahim tarafından inşa edilmiş ve merhamet yolu bunu izlemiştir.

 1. Baal HaSulam, Arvut

Tüm halk birbirinden sorumludur.

Bağ’dan (karşılıklı sorumluluk/garanti) tüm halk birbirinden sorumlu olduğunda bahsedilir. Zira ilmin ifşasından önce her birine tek tek “dostunu kendin gibi sev” kuralı olan başkalarını tam anlamıyla sevmeyi üzerlerine alıp almayacakları sorulmuştu (Madde 2 ve 3’de açıklandığı gibi burada detaylı inceleyin). Bunun anlamı şudur, halkın parçası olan her bir kişi ulusun her bir üyesine hizmet etmek ve onun için çalışmayı ve tüm ihtiyaçlarını karşılamayı en az kendi ihtiyaçlarını karşıladığı ölçüde üzerine yüklenir.

Tüm halk oybirliğiyle hemfikir olup “Yapacağız ve duyacağız” dedikten sonra halkın her bir üyesi, her bir diğer üyesinin hiç bir eksiği olmamasından sorumlu oldu. Sadece o zaman manevi edinime hak kazandılar, öncesinde değil.

Bu kolektif sorumluluk ile her bir üye kendi bedeninin ihtiyaçlarını karşılama endişesinden özgür kaldı ve “Dostunu kendin gibi sev” manevi kanunu yerine getirebilir ve sahip olduğu her şeyi ihtiyacı olan kişiye tam anlamıyla verebilir hale geldi, zira artık kendi bedeninin ihtiyaçlarını düşünmek zorunda değildi çünkü etrafında onun ihtiyaçlarını karşılayacak altı yüz bin sadık dostunun olduğunu biliyordu.

 1. Beyli – Yoma

Orada Tora ve Mitzvot çalışılan ve iyi işler yapılan İkinci Tapınak asılsız nefret nedeniyle yıkıldı.

 1. Rabi İsraik SG’’L, Netzah İsrail

Tapınak asılsız nefret nedeniyle yıkıldı çünkü onların kalpleri birbirinden ayrılmış ve bölünmüştü. Ve onlar Tapınağa layık değildiler, Tapınak İsrail’in birliğidir.

 1. David Ben Gurion – Manevi Devrim

“Dostunu kendin gibi sev,” Yahudiliğin en yüce amacıdır. Bu sözle insanlık için ölümsüz bir kural oluşmuştur ve tüm ahlaki yazılar buna daha fazlasını katamaz. İsrail Devleti ancak ekonomik, politik ve yasal yönetimini bu sözlere dayandırırsa ismini hak edecektir.

 1. Admor Gordon – Ohr Haim

Yalnız, orada birbirimizden sorumlu olduğumuz yere İsrail denir. Yalnız bu da değil, her bir insan bir diğerinden sorumludur ve yalnız herkesin diğerlerinden sorumlu olduğu yerde Adam vardır ve bir ulus vardır.

 1. Baal HaSulam – Ulus

Utanarak kabul etmeliyiz ki bizim sürgün sırasında kaybetmiş olduğumuz en değerli ve en önemli erdemliğimiz ulus olma farkındalığımızı, yani ulusun her bireyini birbirine bağlayan o doğal sevgi hissini kaybetmemizdir. Ulusu birbirine bağlayan sevgi bağı yozlaştı ve kalplerimiz ayrıldı…

Tek umudumuz içimizdeki sevgiyi, iki bin yıldır durağan gücümüzü tekrardan açığa çıkaracak, canlandıracak yeni bir eğitim sistemi inşa etmektir. Ancak bundan sonra diğer dünya ulusları gibi kendi kendine yeten bir ulus olarak varlığımızı devam ettirme ve yeniden inşa etme gücünü buluruz.

 1. Baal HaSulam – Özgürlük

Aklın başarısızlığı ve yozlaşma sadece eleştiri eksikliği ve anlaşmazlıktan kaynaklanır. Bu yüzden açıkçası tüm fiziksel başarının temeli toplumun birlik ölçüsü ve aklın ve bilginin başarısının temeli onların arasındaki ayrılık ve anlaşmazlığın giderilmesidir….

Ancak yine de, görüşleri yakın olan insanları çok fazla bir araya getirmemeye çalışmalıyız ki akıllı ve eğitimliler arasında anlaşmazlık ve eleştiri ortadan kalkmasın zira bedenleri sevmek doğal olarak görüşlerin yakınlaşmasını da sağlar. Ve eğer eleştiri ve anlaşmazlık ortadan kalkarsa kavramlar ve fikirlerdeki tüm ilerleme de durur, dünyadaki bilgi kaynağı kurur.

 1. Likutey Eizot – Barışın Değeri

Barışın esası iki zıtlık arasında bağı kurmaktır, dolayısıyla fikirleriniz sizi korkutabilir, şayet siz kendinizden zıt bir fikre sahip bir kimseyi görürseniz ve onunla barışı sağlamanın imkânsız olduğunu düşünürseniz ve aynı zamanda birbirine tamamıyla zıt iki kişiyi gördüğünüzde, bunun imkânsız bir şey olduğunu söylemeyiniz, aksine, bu barışın esasıdır, iki zıt arasında barış yapmayı denemek.

 1. Rabi Avraham Ben Mordehay Azulay

Yukarıdan ne buyrulmuştu, Hakikatın Bilgeliği ile açık şekilde ilgilenilmemeliydi, bu yalnızca sınırlı bir süre içindi, ta ki 1490 senesine kadar. O zamandan bu yana, Son Nesil adı verilen devirde, bu emir geçerliliğini yitirmişti ve Zohar Kitabı ile ilgilenebilme izni verilmişti. 1540’tan itibaren, büyük ve küçük topluluklar üzerinde bununla ilgili çalışma yapılması buyrulmuştu, Sadık Çoban’dan bildiğimiz gibi ve nitekim Kral Mesih’in gelişi hak kazandı.

 1. Baal HaSulam – Kabala Öğretisi ve Özü

Gerçeğin ilminin ifşasına izin verilen böyle bir nesilde doğduğum için çok memnunum. Ve şöyle sormalısınız, “İzin verildiğini nereden bileyim?” Şu cevabı veririm, ifşa etmek için izin verildim. Şimdiye kadar, halka açık olarak iştigal etmenin ve her kelimeyi bütünüyle açıklamanın yolları hiç bir bilgeye ifşa olmamıştır. Ve ben de ifşa etmemeye öğretmenimin yanında yemin ettim, benden önceki tüm öğrencilerin yaptığı gibi. Bununla beraber, bu yemin ve yasaklama sadece peygamberlere ve onlardan öncesine uzanan nesilden nesle sözle aktarılan durumlarda geçerlidir. Eğer bu yöntemler halka ifşa edilseydi onlar bu ilme, sadece bizler tarafından bilinen sebeplerden dolayı, büyük zarar verirlerdi.

 1. Baal Hasulam – Panim Meırot Umasbirot Kitabına Giriş

Şimdi Zohar’da yazılanları anlayabilirsiniz, “Bu mahiyette, Yaradan’a yönlenenler sürgünden kurtarılacak.” Ayrıca, pek çok yerde de gerçeğin ilminin yayılması ile kitlelerin tam kurtuluşu edineceği yazılmıştır.

Şunu da dediler, “İçindeki Işık kişiyi değiştirir.” Bu konuda bilerek çok titizdiler, bize Işığın ilmin içinde var olduğunu göstermek için, “gümüş içindeki altın elmalar gibi”, içindeki şifa kişiyi değiştirir. Hem kişi hem de ulus yaratılma nedenlerini manevi çalışmanın içselliğini ve onun sırlarını edinmeden tamamlamayacaklar.

 1. Rabi Yitzhak Haver

Yaratılışın özü, seçim yapma, dünyanın ıslah ve yozlaşması, bunların hepsi İsrail’e dayanır.

 1. Rav Kuk – Bana HaVaYah’nın Sırlarını Fıslda

İsrail’in amacı (görevi) tüm dünyayı tek bir aile olarak birleştirmektir.

 1. Rav Kuk – Işrail’in Kaderi ve Milliyeti

İsrail halkının yükselmeden tüm insanlığın yükselişi mümkün değildir. Kutsamalar onların içine dolar ve onlardan tüm dünyaya yayılacaktır.

 1. Rabaş – Kişi Her Zaman Evinin Kirişlerini Satmalı

Her birinin dost sevgisi kıvılcımı vardır, fakat bu kıvılcım her birinin içindeki sevginin ışığını tutuşturmaz. Bu nedenle kıvılcımların büyük bir ateş olması için birlik olmaya hemfikir olurlar.

 

 

7. DERS – “Çoğunluğun Duası”

 1. Baal HaSulam – TES, 3. Cilt, 8. Bölüm, Ohr Pnimi, Madde 88

Dualarda ve pratikteki Mitsvot’taki tüm çalışmamız geriye dönerek, araştırmak ve Adam HaRişon’dan gelerek Klipot’a düşen bütün ruhları Bilgi Ağacı günahı öncesindeki asli (ilk) köklerine eriştirerek yükseltmektir.

 1. Rabaş – Duayı Duyan

”Kim Duayı Duyarsa”, ve dünya sorar, niçin ”Tefila” (dua) tekil şekilde yazılır, Yaradan ”dualar”ı duymaz mı? Yazıldığı üzere, ”sizin için İsrail insanlarınızın ağızlarındaki duaları şefkat ile duyunuz”. Ve bunun anlamı da, bizim dua etmemiz gereken yalnızca tek bir duanın olduğu, bu da Şehina’yı tozdan yükseltebilmek adına olup, bunun sayesinde de bütün kurtuluşların gelecek olduğudur.

 1. Rabaş – Kutsallığın Yıkımı

Biri Yaradan’dan kendisini yaklaştırmasını talep etmemeli, çünkü Hutspa adamın payıdır, nitekim niçin o başka birisinden daha farklıdır ki? Ancak biri topluluk için dua ediyorsa, yani Malhut, İsrail topluluğu adı verilir, bütün ruhların toplamı ve tozun içerisindeki Şehina, o zaman biri o yükselsin diye dua eder ki, Yaradan onun karanlığını aydınlatsın ve tüm İsrail’i bir sonraki seviyeye yükseltsin diye, dua eden kişiyi de dâhil ederek, onun topluluk içindeki dâhil haliyle.

 1. MAR”CHU , Enkarnasyon Kapısı, Giriş, Madde 38

Eğitmenim beni ve onunla birlikte grupta olan tüm dostları uyardı ki; sabah duası öncesinde bizler olumlu emirleri ”dostunu kendin gibi sev”i İsrail’in bütününü kendi ruhunuzmuş gibi sevmek niyetiyle kendi üzerimizde kabul etmeliyiz. Ve nitekim onun duası birlikte yükselecek, bütün İsrail’in duası ile birlikte ve yukarıda ıslahı kazanacaktır. Ve aramızdaki dost sevgisine ilişkin, her birinin ve herkesin kendisini dâhil etmesi ve sanki dostunun içindeki uzuvmuş gibi hissetmesi gerekir. Ve eğitmenim bu konu üzerinde beni fazlaca uyardı.

 1. Rabi Menahem

”Dostu için dua eden kişi ilk olarak karşılığını alır”

Yorum: Dostu için dua eden biri, ihsan etmeye ilişkin bir geçiş hattı haline dönüşür, dostuna ihsan eder ve onun içerisinden bolluk akar ve bu sebepten dolayı o ilk olarak karşılığını alır. Bu şu söylemin anlamıdır, ”Kutsayan kişi kutsanır”, nitekim ”kutsayan” ihsan ederek geçiş hattı haline gelir ve dolayısıyla kutsanır.. Çünkü Braha (nimet) Breha (havuz) kelimesinden gelir, aslında iyi ihsan için bir geçiş hattı ve eğer bu kutsayan ve kutsanmış birbirlerini severlerse eğer ve gerçek, bütünleşmiş bir birlik oluştururlarsa.. O zaman onlar üst geçiş hattını uyandırırlar ki, O geçiş yolu olan bu erdemliden geçerek ihsan etsin diye, “oğlum Hanina’nın hatırına dünya beslendi” sözüne göre.

 1. Rabaş – Uzağa Kaç Sevgilim

Ve bu yüce bir kuraldır ki, yaratılmış olan adama varlık (yaratılmış) adı verilir, yani yalnızca o ve onun dışarısında ilahi kutsallık bulunur. Bunun ardından, biri kendi nesli için dua ettiğinde buna sürgün içerisindeki ilahi kutsallık için dua ediyor denir ve kurtarılmaya ihtiyacı vardır ve işte bu sonsuzluk konusu olup, muhakkak ki bu şekilde Rahamim Işığı ifşa olabilecektir. Topluluk için dua etmenin diğer bir sebebi de, onun Rahamim Işığını, yani Behinat ihsan ışığını ifşa etmesi gerektiğindendir. Ve bir kural vardır ki, bizler eşitlik olmadan herhangi bir şeyi edinemeyiz ve her zaman mutlak surette Behinat eşitliği olmalıdır. Bu nedenle, kişi kendisi üzerinde merhametleri uyandırıyorsa eğer, o zaman o Behinat kişisel edinimi ile ilgileniyordur ve duaya ne kadar çok kendinden katarsa, nitekim eşitlik kaplarını hazırlamazsa yeterli olmaz, aksine edinim kıvılcımları kendisinin içerisinde dokunmuş olur. Bunun ardından, o zıt yöne doğru hareket eder, yani kişi ihsan etme kaplarını hazırladığı zaman, alma kaplarını da hazırlar. Ve ”onun nitelikleri ile bütünleşmek için” tamamıyla ”o merhametli olsa da, sen de merhametli ol”. Bu nedenle biri topluluk için dua ederse, bu duanın sayesinde kişi Behinat ihsanı ile ilgilenir ve ne kadar çok dua ederse, bunun derecesine göre ihsan etme kaplarını sıklıkla dokur ve burada ihsan etme ışığı ifşa olabilir.

 1. Baal HaSulam – Sürüyü Toplama Vakti Değil

Kişi halktan kendisini soyutlamamalıdır ve Yaratan’a memnuniyeti getirmek için dahi kendisi için talepte bulunmamalıdır ama yalnızca bütün halk için bunu yapmalıdır, bu halkın duasının gizemidir. Kişi halktan ayrılır ve özellikle kendi kişisel ruhu için talepte bulunursa, inşa edemez. Aksine, kendi ruhunun üzerinde bir hasara sebep olur, yazılmış olduğu üzere, ”Gururlu Olanların Hepsi”, nitekim halktan uzaklaşmak ancak bir gurur kisvesi içindeyken olur. Ona yazıklar olsun, çünkü kendi ruhu üzerinde hasara sebep oluyor. Çalışma esnasında, kişi yalnız başına dua ettiğinde dahi, arzusu dışında halktan ayrılır ve ruhuna zarar verir ve İsrail Topluluğu içerisinde bireysel talepler sayesinde herhangi bir birey için uyanış hiç gerçekleşmemiştir. Çünkü onlar kendilerini ayrı hissetmemişlerdir ve ayrılmayarak bu Mısır’dan çıkma arzusuna ilişkin güçleri onlar için müthiş bir destek olmuştur. Bu nedenle, her birinin kendine has gücünü toparlayarak bir İsrail bütününe yönelerek, dualarda Yaradan’a her bir yakarışta ve çalışmada kişi kendisini İsrail bütününün köküne dâhil etmelidir.

 1. Likutey Halahot

Ruhun ilerlemesi için temel olan şey, bütün ruhların hepsinin tek bir halde birleşmesi olup, Kutsallık adına yükselmek için yol bu şekilde ifade edilir, çünkü Kutsallık (İlahilik) Bir’dir. Bu nedenle dua, ruhun seviyesi, çoğunlukla ruhlar arasındaki birliğe dayanır. Bu sebeple, kişinin ”Dostunu kendin gibi sev” kuralını ilk önce edinmesi gerekir, çünkü Barış seviyesinden önce onun duaya ilişkin herhangi bir kelimeyi sözle ifade etmesi imkânsız olup, İsrail ruhlarının tümünün arasındaki bağa ihtiyaç vardır. Bu sebeple çoğu dua halk arasında ve yalnız olmadan edilir ki, kimse kendisinden ayrılarak Kutsallık (İlahilik) zıtlığında olmasın. Hepimiz Kutsal Toplantı’da birleşmeli ve Bir haline dönüşmeliyiz. Halkın duasının esası budur ve bu özellikle sinagogda, bütün ruhların bir araya geldiği zamanda yapıldığında, bu bütün bir dua olur.

 1. Zohar – Nasso, 105-106

105) Yazıldığı üzere, ben geldim ama orada hiçbir adam yoktu, neden? İsrail Yaradan’ın nezdinde ne kadar da sevilir, nerede olurlarsa olsunlar Yaradan onlarladır çünkü onlardan sevgisini hiç esirgemez. Yazıldığı üzere; “Bırakın onlar bana bir tapınak yapsınlar, böylece onların arasında oturabilirim.”

106) Sinagogdaki ilk onun içinde olan adama ne mutlu çünkü onlarla, on kişiden az olmadığı zaman topluluk tamam olur. Kutsallık tarafından ilk kutsanacak olanlar onlardır. Ancak bir defada on olmalı, birer birer değil yoksa organların bütünlüğü sağlanamaz, çünkü onlunun tamamı, içinde Kutsallığın oturduğu tek bir bedenin organlarıdır; Yaradan adamı bir kerede yarattı ve organlarını da aynı anda yaptı.

 1. Baal HaSulam – Arvut, Madde 23

Ve bu nedenden dolayı yazılar onlardan tekil olarak bahseder, bilgelerimiz “ve orada, halk dağın önünde kamp kurdu,” sözünü “tek kalpte tek insan” olarak yorumlamışlardır.

Zira, “Dostunu kendin gibi sev” Sevabı ilgili olarak Madde 16’da gösterdiğimiz gibi, ulusun her bir kişisi kendisini kişisel-sevgiden ayırmış ve sadece dostuna fayda sağlamak istemiştir. Sonuç olarak ulusun tüm bireyleri bir araya geldiler ve tek kalp tek adam oldular zira sadece o zaman Manevi Edinimi hak ettiler.

 

 

8. DERS – “Bir Olan Biri İfşa Eder

 1. Rabaş – 76. Mektup

Bilinir ki, “Tüm dünya O’nun ihtişamıyla doludur.” Bu her insanın inanması gereken şeydir, şöyle yazdığı gibi “Ben yeri ve göğü doldururum.” Ancak Yaradan, seçim şansımız olması ve O’nu görmememiz için gizliliği yarattı, böylece sonrasında inanç için —Yaradan’ın “tüm dünyaları doldurduğuna ve tüm dünyaları kapladığına” inanmak—bir yer olur. Kişi Tora ve Mitzvot’a bağlandığında Yaradan ona kendini ifşa eder ve kişi Yaradan’ın dünyanın yöneticisi olduğunu görür.

Böylece insan ona hükmedecek kralı yaratır. Bu demektir ki, kişi Yaradan’ı dünyanın yöneticisi olarak hisseder ve bu insanın Yaradan’ı kendi üzerinde kral yapması olarak kabul edilir. Kişi bu hisse gelmediği sürece Yaradan’ın krallığı örtülür. Bu nedenle şöyle deriz, “O gün Tanrı bir ve Adı ‘Bir’ olacak.” Bu demektir ki O’nun krallığının ihtişamı üzerimize yansıyacak.

Bu dünyada yapmamız gereken tüm ıslah budur, O’nun krallığını üzerimize almak için Tora ve Mitzvot’a bağlanarak yukarıdan tüm ihsanı ve bereketi çekeriz

2) Maor VaShemesh, Parashat Ha’azinu

Yaratılış niyeti şudur ki aşağıdan uyanış olmadıkça ve İsrail’in uyandırması gereken MAN yükselmedikçe hiçbir bereket aşağıya inmez. İsrail Mai Nukvin yükselttiğinde ve buna köklerine ulaşma arzusunu ve özlemini eklediğinde tüm dünyalar yükselir ve bu İsrail kendini maddeselliğin derinliklerinden arındırdığında ve Yaradan’a tutunmayı arzuladığında gerçekleşen “Kralın hazinesi ile oynamak” sözünün anlamıdır.

 1. Rabaş – 8. Mektup

Bizimle ilgili düşündüklerinde, görüyorlar ki bunlar günün sonunda belli bir yerde, belli bir liderin yönetimi altında olmak için bir araya gelen bir grup insan. Bu küçük topluluk insanüstü bir cesaretle onlara karşı olanlara göğüs geriyor. Gerçekte bu grup güçlü bir ruha sahip cesur insanlar ve bir adım bile geri çekilmemeye kararlılar. Birinci sınıf savaşçılar, kanlarının son damlasına kadar eğilimleriyle savaş halindeler ve tek arzuları O’nun adının zaferi için savaşı kazanmak.

4) Kutsal SHA’’LO, Sharr HaOTiot üzerine düşünceler

Dost sevgisinin gücünün ölçüsü Yaradan sevgisinin onuru olduğundan, sana Yaradan sevgisiyle içiçe geçmiş dost sevgisini göstermeme izin ver. İnsan üstte olanın benzerliğinde ve imgesinde yaratılmış olduğunu ve içindeki ruhun bir parçasının Yaradan’ın parçası olduğunu hatırlamak zorundadır. Hepimiz bir arada olduğumuzdan ve O’nun birliğinin sırrında bir araya geldiğimizden, bize İsrail Meclisi denir.

5) Efrahim Kampı Üzerindeki Sancak, Paraşat VaEthanan

Yaradan Bir’dir, İsrail birdir” şöyle yazıldığı gibi, “Sana benzeyen İsrail, tek Ulus,” dolayısıyla onlar Yaradan’a bağlıdır çünkü birinin bir diğerine bağlanması hoştur, peki bu ne zaman olacak? İsrail bir araya gelip mükemmel bir bağla birleştiğinde onlar bir olarak kabul edilir ve Bir olan Yaradan onların arasında olur. Fakat kalpleri bölündüğünde ve birbirlerinden ayrıldıklarında bir olarak bağlanamazlar ve Yaradan aralarında olmaz, daha ziyade yabancı bir tanrı onlara hükmeder… Bu “ve siz bağlısınız,” sözünün anlamıdır, yani birbirinize bağlandığınızda, birbirinize tutunduğunuzda ve bir olduğunuzda “siz hepiniz yaşayansınız,” olur. Bu nedenle birbirine tutunmak ne iyi ve hoştur ve Yaradan onların ortasında Bir olarak dolaşır.

 1. Rabaş – 42. Mektup

Yapmamız gereken Tora için hazırlık yapmak, şöyle yazdığı gibi, “Ve hepsi tek kalp tek adam olarak biraraya geldi.” Bu demektir ki, hepsinin tek bir amacı var, Yaradan’a yakınlaşmak.

Atalarımızın “Yüzleri birbirine benzemediğinden, düşünceleri de birbirine benzemez,” demesi üzerine, tek kalp, tek adam nasıl olur anlamak zorundayız..

Cevap: Eğer her biri yalnızca kendisiyle ilgili dersek, birbirlerine benzemedikleri için tek adam olmaları mümkün değildir. Ancak, kendilerini iptal eder ve yalnızca Yaradan adına endişe duyarlarsa, bireysellikleri iptal olduğundan ve tek bir otorite altına girdiklerinden, bireysel düşünceleri olmaz.

 1. Baal HaSulam – 19. Mektup

Bundan sonra, kişi köküne dönmeye hazırlanırken bir seferde tüm eşleşmeyi başlatamaz, fakat Nefeş derecesi olan dürtüyü yaratır, devirler yoluyla tüm gücüyle İlahi Olanı titreyerek ve terleyerek izler ta ki tüm gün ve gece aralıksız olarak zirvede olana kadar.

Bu kitaplarda yazılanlar gibidir. Kişinin ruhu Nefeş derecesini tamamlarken, daha da yaklaşır ve böylece acısı ve özlemi büyür. Bu böyledir çünkü tatmin olmamış arzu, arzunun ölçüsüne göre arkasında büyük bir ıstırap bırakır.

“Ses” sözünün anlamı budur. Şair bize şunu söyler, “Uyar” yani sen İlahi Olanın içinde dürtüye sebep ol. “Ses” senin için başka hiçbir şeye benzemeyen büyük bir ıstıraba sebep olur ki bu “o inledi” sözünün anlamıdır çünkü “Kişi üzgün olduğunda İlahi Olan ne diyecek?” Ve neden sen böyle yapıyorsun? Bu “bağırmayı engellemek” içindir.

Bu demektir ki, “Erdemlinin erdemliği, onu günah gününe götürmeyecek.” Tüm sırları bilen O, kişinin kalbindeki O’na yakın olma arzusunu bilir ve bu kesilmiş olabilir. Bu nedenle, O, Kutsanmış Olan, O’nun dürtüsünü artırır, eğer kişi O’nun sesini “Senin gölgenin Tanrı’sı” yoluyla dinlerse, dürtünün artan ıstırabı nedeniyle düşmez. Bu böyledir çünkü kişi görür ve duyar ki, İlahi Olan da artan özlem nedeniyle acı çekiyor. Bu nedenle, kişinin özlemi güçlenir ve her sefer kişinin kalpteki noktası açılmayan sıkı bir düğümle bağlanana kadar gittikçe yoğunlaşır.

 1. Baal HaSulam – 52. Mektup

Bununla ilgili şöyle yazılıdır: Yaradan Kendini sana sunduğunda, “Bulabiliyorken, Yaradan’ı ara.” Sonra sen de O’nu mutlaka ara çünkü önce hareket etmek insanın yoludur. Diğer bir deyişle, Yaradan önce senin O’nu araman için sana kalp verir. Bunu bildiğinde, kral seni çağırdığından kesinlikle talebin ölçüsünde güçlenirsin.

Bu nedenle şöyle der, “O yakınken O’nu çağır.” Bu demektir ki, Yaradan seni O’na yakınlaştırması için çağırdığında, bil ki O zaten sana yakın çünkü başka türlü O’nu çağırıyor olmazsın. Bu ayrıca şu ayetin anlamıdır, “Onlar çağırmadan, Ben cevap vereceğim,” yani eğer O’nu çağırırsan o zaman bu demektir ki O, senin O’nu çağırman için zaten sana uyandırılış vermiştir.

“Onlar konuşurken, Ben dinlerim,” yani Yaradan’ın dinlemesinin ölçüsü tamamen dua sırasında açığa çıkan özlemin ölçüsüne bağlıdır. Kişi aşırı özlem duyduğunda bilmelidir ki, o sırada Yaradan onu dikkatle dinlemektedir.

Açıkça bunu bildiğinde, ona dikkat kesilen dünyanın Kralı’ndan daha yüce bir öncelik olmadığından, kalbini daha güçlü açar. Bu atalarımızın şu söylediğine benzer: “Yaradan erdemlinin duasının özlemi içindedir” çünkü Yaradan, kişinin O’na yaklaşmasını ve O’na özlem duymasını ister, tıpkı “Yüz yüze bakar gibi, kalp kalbe karşıdır.”

Öyle anlaşılıyor ki, dua ve duanın duyulması birikene ve kişi her şeyi talep edene kadar el ele gider. Bu “öz özü çeker, ve özü oluşturur,” sözünün anlamıdır. Bu sözleri not al çünkü onlar Yaradan’ın yolundaki ilk temel şeydir.

 1. Rabaş – Bugün Ayakta Duruyorsunuz Hepiniz

“Siz bugün ayakta duruyorsunuz, hepiniz,” sözlerinin anlamı budur, yani geçirdiğiniz her şey, tecrübe ettiğiniz tüm durumlar– Gadlut durumları ya da Gadlut’tan daha az olan, orta derece olarak düşünülen durumlar. Tüm o detayları alırsınız ve bir seviyeyi diğer bir seviyeyle karşılaştırmazsınız çünkü herhangi bir ödül umurunuzda değildir, fakat sadece Yaradan’ın dileğini yapmakla ilgilenirsiniz. O, Sevapları (ıslah olma eylemleri) yerine getirmemizi ve maneviyatı çalışmamızı emretmiştir ve Yaradan’a yönelen sıradan bir insanı gibi yaptığımız budur. Diğer bir deyişle, kişinin şu an içinde olduğu durum, Gadlut durumunda olduğunu düşündüğü zamanki kadar önemlidir. O anda, “Yaradan’ın seninle bu günü yapar.”

Bu demektir ki sonra Yaradan o kişiyle bir anlaşma yapar. Diğer bir deyişle, kişi “Koşulsuz teslimiyet” denilen, O’nun çalışmasını kabul ettiği ve hiçbir ödül olmadan bunu yapmaya hemfikir olduğu zaman Yaradan’ın onunla anlaşma yaptığı zamandır.

 1. Baal HaSulam – 8. Maktup

Bu dünyada olan her şeyin yüce bir amacı vardır ve buna “bir damla birleşme” denir. O çamur evlerin sakinleri tüm bu kötülüklerin toplamından, onlardan alınmış O’nun kibrinden geçtiklerinde, Yaratılışın doğası gereği sıkıca mühürlenmiş kalplerinin duvarlarında bir delik açılır ve bu damlanın kalplerine yerleşmesi için uygun hale gelirler. Sonra damgalanan bir şey gibi alt-üst olur ve açıkça bunun tersini, bütünlüğü tam olarak bu ölümcül kötülüklerin içinde algıladıklarını anlarlar. Oraya, sadece oraya Yaradan’ın kendisi tutunur ve orada O, onlara birleşme damlasını akıtır.

 

 

9. DERS – “Sonsuza Kadar Bir”

 1. Rabaş – Bu gün Ayakta Duruyorsunuz

“Siz bugün ayakta duruyorsunuz, hepiniz,” sözlerinin anlamı budur, yani geçirdiğiniz her şey, tecrübe ettiğiniz tüm durumlar– Gadlut durumları ya da Gadlut’tan daha az olan, orta derece olarak düşünülen durumlar. Tüm o detayları alırsınız ve bir seviyeyi diğer bir seviyeyle karşılaştırmazsınız çünkü herhangi bir ödül umurunuzda değildir, fakat sadece Yaradan’ın dileğini yapmakla ilgilenirsiniz. O, Sevapları (ıslah olma eylemleri) yerine getirmemizi ve maneviyatı çalışmamızı emretmiştir ve Yaradan’a yönelen sıradan bir insanı gibi yaptığımız budur. Diğer bir deyişle, kişinin şu an içinde olduğu durum, Gadlut durumunda olduğunu düşündüğü zamanki kadar önemlidir. O anda, “Yaradan’ın seninle bu günü yapar.”

 1. Rabaş, Tüm İsrail’in Sonraki Dünyadan Bir Payı Var

Bir anlaşma yaparak, onlar aralarında uyuşmazlığın çıkabileceği bir zamanın gelebileceğini idrak ederler. Bu sebeple, onlar şimdi anlaşma yaparlar, nitekim şu anda olduğu gibi, onların arasında sevginin mevcut olduğundaki gibi, bu anlaşma gözlemlenmeli, daha sonraki zamanlarda bir bölünmeye sebep olacak durumların ortaya çıkabilme olasılığına rağmen, yine de, aralarında yapmış oldukları anlaşma esası sonsuza dek sürer. Bu nedenle bizler buna ilişkin bir teminat vermeliyiz, şayet böyle durumlar ortaya çıksa ve aralarında uyuşmazlık oluşsa dahi, onlardan her birinin mantık ötesine yükselmesi ve bu duruma odaklanmaması (mantık ötesi hareket etmesi), bunun yerine mantık ötesinde yürümesine dair söz vermesi gerekir. Anlaşmanın hükümlerini tutabilmek adına ve aralarında oluşabilecek ayrılıktan ancak bu şekilde sıyrılabilirler.

 1. Rabaş – Kişi Her Zaman Evinin Kirişlerini Satmalı

Eğer bir toplum belirli kişilerden oluşuyorsa, bir araya geldikleri zaman orada mutlaka bu “grubu” kurmayı arzulayan biri olmalıdır. Böylece, bu insanların birbirleri için uygun olduklarını görerek onları seçer. Diğer bir deyişle, her birinin dost sevgisi kıvılcımı vardır, fakat bu kıvılcım her birinin içindeki sevginin ışığını tutuşturmaz. Bu nedenle kıvılcımların büyük bir ateş olması için birlik olmaya hemfikir olurlar.

Bu nedenle, kişi onları gizlice gözetlediği zaman, bunun üstesinden gelmeli ve demelidir ki; “Grup, başkalarını sevme yolunda yürümeleri gerektiğine hemfikir olanlardır.” Ve herkes dostlarını haklı çıkardığı zaman, tüm kıvılcımlar bir kez daha tutuşacak ve tekrar tek büyük bir alev olacaktır.

 1. Pri HaAretz – 30.Mektup

Kural şudur ki, Tanrı korusun, kişi ve Yaradan arasındaki bağı kazayla kesintiye uğratmaktan kaçınmak için, Yaradan’ın korumasına ve takdiri ilahisini sağlaya şey, dostlarla kurulan bağda sevgi ve gerçek barıştır. Ve gerçekten, o olmadan kişi yüzün gizlenmesindedir, Tanrı korusun, Tanrı bizi bundan koruyabilsin….Ve kişi daima son nefesine kadar dost sevgisini yüreğine koyup ve ruhu ona bağlanana dek onu içinde genişletmeye ve onları birbirlerine bağlamaya alışmalıdır. Ve hepsi tek adam gibi olduğunda, Yaradan Bir olacak ve aralarında yaşayacak ve onlar birçok arınma ve yardımla O’nun tarafından kutsanacaklar ve beden ve ruhta mükemmellikle yükseltilmiş olacaklar.

 1. Baal HaSulam – 2. Mektup

Beni sonuna kadar dinle, daima mutlu olursun çünkü tecrübeliden daha bilgesi yoktur. Dolayısıyla, sana aramızdaki sevginin soğuma korkusunu içinde uyandırmanı tavsiye edeceğim. Akıl bunu anlamayı ret etse de, düşün, eğer sevgiyi artıracak bir taktik varsa ve kişi onu arttırmıyorsa, bu da düşüş olarak kabul edilir.

Bu tıpkı dostuna büyük bir hediye veren kişinin durumu gibidir. Eylem sırasında kalbindeki sevgi, eylemden sonra kalbinde geride kalan sevgiden farklıdır. Daha ziyade, sevginin bereketi tamamıyla kaybolana kadar gittikçe küçülür. Bu nedenle, hediyeyi veren kendinde bunu her gün yenilemek için bir taktik bulmak zorundadır.

Tüm çalışmamız budur—her geçen gün aramızdaki sevgiyi göstermek, tıpkı almak gibi, yani akla pek çok ilave yaparak artırmak ve çoğaltmak, ta ki şimdinin bereketi gerçek bir hediye gibi duyularımıza dokunana kadar. Bu zamanı geldiğinde kullanılacak büyük taktikler gerektirir.

 1. Pri HaAretz – 30. Mektup

Aklın küçüklüğüne sahip olmayan ve Yaradan’la bağını bırakmayan kimse yoktur. Bunun hakkında Yaradan, bizi Tora’sı ile uyardı – başkasını kendin gibi sev emrinde, bir adam olarak birbirlerine bağlandıklarında, bildiğimiz gibi, sevginin ölçüsü bağlanmaya neden olur. Aynı şekilde, kendini iptal ederek gerçek bir bağ kurma kabiliyeti bulunmayan bir kişi bile yoktur. Ve onlar tek adam olarak değerlendirildiğinde, kişi, dostuna bağlılığı ve Yaradan ile gerçek tek bir beden olarak bağlanmayı korunmaktadır, buradaki bütün organlara akıl ve kalp bağlantısı rehberlik eder. Ve bunlar, vücudun diğer organlarından daha fazla denetlenir ve korunur çünkü bunlar geçime ve bağlantıya ve bir olmaya daha yakındırlar ve sonuç olarak bedenin tüm organları onlar tarafından korunur.

 1. Baal HaSulam – 10. Mektup

Görüyorum ki, olmanızı istediğim gibi aklın ve kalbin birleşmesiyle meşgul değilsiniz. Yine de elinizden geleni yapın, Yaradan’ın selameti bir göz kırpması gibidir. Bugün önünüzdeki en önemli şey dostların birliğidir. Tüm yanlışları telafi edeceğinden buna her geçen gün daha çok bağlanın.

 1. Baal HaSulam – 47. Mektup

Dolayısıyla, her şeye rağmen dostları sevmenin geçerliliğini sana hatırlatmama izin ver çünkü var olmamız ve yaklaşan başarımızın ölçüsü buna bağlıdır.

Bu nedenle, tüm hayali yükümlülüklerden vazgeç ve kalbini, sizi gerçek anlamda birbirinize bağlayacak ve bir yapacak taktikleri bulmaya ve düşünmeye doğru yönlendir, böylece “Dostunu kendin gibi sev,” tam anlamıyla içinde gerçekleşir ve tüm günahları örtecek olan sevgi düşüncesiyle arınırsın. Bunu bende test et ve gerçek anlamda sevgiyle bağlanmaya başla ve sonra göreceksin ki, “damağın tat alacak” ve diğer insanlar senle beni ayıramayacak.

 1. Maor VaŞemeş – Paraşat Ki Tetze

Her şeyin üzerinde bulunduğu esas konu ve tövbe etmeye ulaşmanın doğru yolu, sadece Dost Sevgisi, dostların bağ kurması ve neslin erdemlileri ile yakın ilişki kurmak vasıtasıyla bulunur. Bu sayede kişi nihai iptale ulaşır çünkü dostlarının büyüklüğünü ve yüreklerinde yanan büyük yangını ve Efendi’nin çalışması ile meşgul olma gayretlerini görür ve bu şekilde onlar gibi olmayı öğrenir … Ve kalbinde, yalnız ve ayrı olarak tövbe etme ve Yaradan’la bir olmak için kalbini daha iyi uyandıracağını hayal edebilir ancak… buna rağmen, dostlarının sevgisine sıkıca sarılması ve onları Yaradan’ın yoluna yaklaştırması daha iyi ve daha doğrudur çünkü onları Yaradan’ın çalışmasına yaklaştırmayla, böyle yaparak Işığı genişletmeyi ve çekmeyi pek çok gün devam ettirebilecektir.

 1. Baal HaSulam – Şamati 25

İnsan, Kabala’nın sözlerini; hocasından duyunca hemen hemfikir olur, kendince hocasının söylediklerini yapmak, kalbi ve ruhuyla yerine getirmek için çalışır. Sonra dünyaya tekrar geldiği zaman görür ki dünyada var olan çeşit çeşit arzuları istemekte, aklı, kendisi ve kalbi çoğunlukla arzusuna boyun eğmekte.

Dünyanın halini değerlendirebilecek güce sahip olamadığı için onu boyunduruk altına alırlar. Onların arzuları içerisinde oynaşır ve mezbahaneye giden bir koyun gibi sürüklenir. Özgür bir seçimi yoktur; düşündükleri, istedikleri ve can attığı her şey çoğunluğun talepleridir. Ondan sonra onların bu yabancı, iğrenç arzularını seçmeye başlar; bunlar Kabalanın ruhuna aykırıdır. Bu haldeyken de çoğunluğa asla başkaldırılamaz.

Bunun yerine kişinin yapabileceği tek şey vardır: Hocasına ve kitaplarına sıkı sıkı tutunmak. Buna kitapların ağzından ve yazarların ağzından denir. Ancak kişi bunlara sıkı sıkı sarılarak aklını daha iyiye doğru değiştirir. Zeki tartışmalar fikirlerini değiştirmeye yetmez. Tek çare bütünleşmektir, bu insanı değiştiren mucizevî şifadır.

 1. Ramhal Grubunun İlkeleri

Bunlar, kutsal dostların, Yaradan ve Kutsallıkla bir olmaya erişmek üzere üstlendikleri ve imzaladıkları anlaşmalar, yasalar, tüzükler ve talimatların sözcükleridir sözleridir. Ve onlar bu işle uğraşmak için tek bir adam gibi oldular, şöyle ki Yaradan’ın hizmetinde, her biri ortaklaşa olan ile aynı kabul edildiler. Ve Yaradan’ın önünde temiz bir çalışma yapmak için kendilerini tek bir adam gibi yaptılar, böylece her biri bir emri (Mitzva) yerine getirdiğinde bu hemen hepsi tarafından yerine getirilmiş gibi kabul gördü ve Kutsallığın ıslahı olarak kabul edildi.

Ve onların her biri dostunu sevmeyi ve ona karşı sevgiyle ve iyi kalpli davranmayı ve dostunun ıslahını öfke ve nefret olmaksızın büyük bir sevgi ve sükûnet ile üstlendiler.

 1. Zohar – Aharei Mot, 66

Ve sizler, burada olan dostlar, sizler bağlılık ve sevgi içindesiniz, bundan böyle, Yaradan sizden hoşnut olana ve size barış ve huzur verene kadar birbirinizden ayrılmayacaksınız. Ve sizin erdeminizle dünyada barış olacak. Bu sözlerin anlamı şudur; “Kardeşlerimin ve dostlarımın hatırına ‘Barış sizin üzerinizde olsun’ derim.”

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
17 - 0,292