e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

179- Üç çizgi

Pesah’ta Duydum, 23 Aralık 1951

Üç çizgi meselesi ve Kral’ın bedenine tutunan İsrail meselesi vardır. İsrail halkı Mısır’a inmek zorunda kaldığı zaman, Mısır sürgünü meselesi vardır ve Mısır’dan çıkış meselesi vardır. Ve bir de “bir kadını kutsayan, beraberinde eğitimsiz bir adam da getirir,” meselesi vardır. Ve İbrahim’in şu sorusu vardır: “Onu miras alacağımı nasıl bileceğim?” Ve Yaradan’ın ona cevabı vardır: “Şundan emin ol; senin soyun kendisine ait olmayan bir ülkede yabancı olacak ve onlar dört yüz yıl boyunca acı çekecekler ve sonra onlar büyük bir servetle dışarı çıkacak.” Burada GAR meselesi, VAK meselesi ve VAK-de-GAR meselesi vardır.

Yaratılış düşüncesi, O’nun yaratıklarını sevindirmektir ve Tzimtzum (sınırlama) ve Masah (perde) sadece utanç ekmeğinden kaçınmak içindir. Bununla çalışma için bir yer açılır ve bundan üç çizgi uzanır. İlk çizgi Roş’suz (başsız) VAK olarak kabul edilen ve “inanç” olarak da addedilen sağ çizgidir. İkinci çizgi ise, sol olarak kabul edilendir ve bu edinimdir. Ve sonra bunlar anlaşmazlığa düşerler çünkü inanç, edinime ve edinim inanca tezattır.

Sonra orta çizgi meselesi vardır: Bu; VAK-de-GAR veya Hohma ve Hassadim ya da birbiri ile bütünleşmiş olan sağ ve sol olarak farz edilir. Bu kişinin inancı ölçüsünde erişimi edindiği anlamına gelir. Böylece, inancı olduğu ölçüde, erişim de elde eder. İnancının olmadığı yerde onu bütünleştirecek erişimi edinemez; zira durur ve bu çizgileri ölçer, biri bir diğerinden ağır gelmesin diye.

Ve (önünde beliren) GAR’a “inançsız edinim” denir. Bu “inançsızların çalışması” diye adlandırılır. Ve İsrail’in çalışması inanç olarak kabul edilir, buraya edinim dâhildir. Buna “Kral’ın bedeni” denir; bu inanç ve edimim demektir.

İbrahim, “İnancın babası” olarak adlandırılır. Bu Hassadim anlamına gelir. Bu nedenle, O’na yaklaşmak isteyen herkesin önce “sağ,” yani inanç anlayışını kabullenmesi gerekir

Fakat inanç edinimle tezattır. Öyleyse eğer gerekli araçları yoksa edinimi nasıl çekebilirler ki? Bu yüzden O, “Senin soyun kendisinin olmayan bir ülkede yabancı olacak,” dedi. Ve bu, “Diğer uluslarla karıştılar ve onların meşgalelerini öğrendiler” anlamındadır. Bu onların diğer ulusların hâkimiyetine ve diğer uluların da onların hâkimiyetine girdikleri anlamındadır ve böylece GAR-de-Hohma’yı çekeceklerdir.

Ve bu Mısır sürgünün anlamı şudur: İsrail de GAR-de-Hohma’yı çekmiştir. Ve bu onların karanlık algısının genişlediği sürgünleridir.

Mısır’dan çıkış, ilk doğan felaketi yoluyla olur. İlk doğan GAR-de-Hohma anlamındadır, bu Efendi’nin Mısır’ın ilk doğanlarına vurmasıdır. Bu, Pesah kanının, sünnet kanının anlamı -Zohar’da yazılmış olan- şudur (Amor, 43): “Yaradan, Mısır’ın ilk doğanlarını katlettiğin zaman, İsrail kutsal işaretin anlaşmasına girdi ve onlar sünnet oldular ve İsrail topluluğuna bağlandılar.

Sol çizgi ışıkları engellediği için “sünnet derisi” diye adlandırılır. Dolayısıyla O ilk doğanları öldürdüğünde, yani GAR’ı iptal ettiğinde, İsrail aşağıda sünnet edildi. Bu demektir ki, sünnet derilerini kestiler. Buna ışıkları engelleyen Dinim-de-Dehura (erkek yargı) denir. Böylece sünnet yoluyla, Demim-de-Nukva (kadın yargı) olarak adlandırılan demirden sünnet bıçağı ile Dinim-De-Dehura iptal edilir. Ve böylece VAK-de-Hohma onlara uzanır.

Bu demektir ki, başlangıçta mükemmelliğin yani GAR-deHohma’nın aşağıya çekilmesi zorunludur. Yarım derece çekmek mümkün değildir. Ve bu özellikle de Mısırlılar yoluyla olmalıdır ve buna “sürgün” denir, Yahudiler onların hükmü altında olmalıdır. Daha sonra, Mısır sürgününden çıkarak, yani Masah-de-Hirik’in ıslah edilmesi ile onların egemenliğinden çıkarlar; Mısırlıların kendisinin “Kalkın ve ileri gidin” diye bağırmasının anlamı budur.

Ve bu, “Benim, bir elçi değil”. “Ben”, yani Malhut, GAR’ı iptal eden kilitti ve bu yolla sol sağın ve sağ solun içine karışır.

Ve bu, “Bir kadını kutsamak isteyen” anlamına gelen “sol” olarak adlandırılan Hohma’dır. “Beraberinde eğitimsiz bir adam da getirir,” çünkü o “sağ” konumundadır ve bu inançtır. Fakat o edinim istemektedir. Böylece, tövbe ettiğinden özellikle bu eğitimsiz adam aracılığıyla Hohma’yı çekebilir ama bunu inanç için değil edinim için kullanabilir.

“Sevgilime açmak için yukarıya çıktım; ellerimde mür damlaları ve parmaklarımdan mür damlayarak kol demirinin üzerine kadar… Mürün anlamı şudur: “Öğretmenin artık kendisini gizlemeyecek, gözlerin öğretmenini görecek.” “Ellerimin” anlamı edinmektir. Ve “parmaklar,” görmek demektir; “her biri parmağı ile gösterdi, ‘bu bizim Tanrımız’ dedi” sözünde olduğu gibi. Kol demiri ise kilit anlamındadır.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,270