e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

10- Olam Nikudim

Nekudot de SA”G’ın Galgalta’nın Tabur’u altına inmesi, Galgalta’nın Sof kısmıyla karışmaları (Patsuf Galgalta’nın Tabur’u altında kalan kısım), ikinci Tsimtsum (kısıtlama) – tüm bu olaylar SA”G’ın perdesi Tabur’dan Pe’ye doğru yükselirken oldu. Dolayısıyla, perde Pe’ye geldiğinde, Galgalta’nın Tabur’u altına inen Nekudot de SA”G’da olan herşeyin Reşimot’unu içinde barındırır.

Partsuf Galgalta’nın arınmasından sonra perdede bir çift Reşimo kaldı: Bir tanesi hitlabşut Reşimosu (ışığın Partsuf içinde sarılmasından kaynaklanan Reşimo) diğeri de perdenin Aviut Reşimosu (Masah / perde’nin bayağılığının Reşimo’su). Ayrıca Partsuf A”B’ın arınmasından sonrada bir çift Reşimot kaldı.

Ancak Partsuf SA”G’ın arınmasından sonra, SA”G’ın Roş’unun Pe’sine (Partsuf’un başı/başlangıç noktası) çıkan perdede, üç çift Reşimot vardır. Perde üzerlerinde önemlerine göre Zivugim (çiftleşme) yapar:

1.Bir çift Reşimot (Reşimo’nun çoğulu): Hitlabşut Reşimo’su iki ve Aviut Reşimo’su bir, Partsuf SA”G’ın Tabur’a kadar inen kısmında (ama altına değil). Bu Reşimot üzerine yapılan bir Zivug’dan yeni bir Partsuf doğar ve boyutu Hitlabşut Reşimosu iki  ve Aviut’u bir’dir, yani Zer Anpin boyutunda olup MA”H Elyon (üst MA”H) denir. Bu Partsuf sadece Galgalta’nın Tabur’una kadardır ve altına değil çünkü doğduğu Reşimot oradan geldi. “Elyon”unun üzerine kendisini giydirir (yani bir üst Partsuf’u, ondan önce gelen) ve bu SA”G’dır: MA”H Elyon’un Roş’u Haze’den Pe’ye kadar yayılır. Guf’u Haze’den SA”G’ın Taamim’inin sonuna kadar uzanır (Partsuf SA”G’ın ilk arınmasından önce ilk uzanmasıdır), burası Galgalta’nın Tabur’udur.

2. Bundan sonra perde ikinci önemli Reşimot çifti üzerinde Zivug yapar, Galgalta Partsuf’unun altında olan SA”G’ın Guf’un dan olan kısmın Reşimot’u üzerine: Yine Hitlabşut iki  ve Aviut birinci. Bu Reşimot’ta Tabur’un altında olan ikinci kısıtlamayla ilgili ek bilgiler bulunmaktadır.

3. Üçüncü çift Reşimot’tan sonra bahsedeceğiz.

Bu Reşimot’un ihtiyaçlarına göre, SA”G’ın Guf’unun perdesi, arınma esnasında, şimdi Pe’den “Nikvey Eynaim” denilen üst üç Sefirot olarak adlandırılan GAR ile alt yedi Sefirot olarak adlandırılan ZA”T arasında SA”G’ın Roş’unda bir yere yükselir ve bu Reşimot’un üzerine orada Zivug yapar. Bunun nedeni bu Reşimot’ta alıcı kaplarda ışığı almak yasaktır, ama ışık sadece her Partsuf’un Haze’sine kadar inebilir, çünkü her Partsuf’un Haze’ninde o Partsuf’un sadece özgecil kapları bulunur. Ancak Partsuf’un Haze’sinin altında alıcı kaplar bulunmaya başlar.

İhsan eden kaplar Or Hasadim çeker, alıcı kaplar ise Or Hohma.

Eğer perde ikinci sınırlama yüzünden “Metsumtsamot” (sınırlama) altındaki Reşimot üzerinde Zivug yaparsa, o zaman ışığın uzayıp sadece verici kaplarını ışıkla doldurabilen bir Partsuf’a doğum verir. Alıcı kaplar ışıkla dolmaz ve boş kalırlar. Partsuf sadece bir kısmını kullanabildiğinden “Katan” (küçük) denir.

Neden Reşimot’un gereksinimi için perde Pe’den Nikvey Eynaim’e yükseliyor ve orada bir Zivug yapıyor? Nedeni şöyle, eğer Reşimot sadece özgecil kaplar üzerinde Zivug yapma gereksinimi duyarsa, perde SA”G’ın Roş’unun Bina’sının orta seviyesine çıkmak zorunda, orada Roş’un özgecil kapları sona ermekte ve orada Hitlabşut iki ve Aviut bir üzerine Zivug yapar.

Tabur altından olan Reşimot ışığın sadece özgecil kaplara yayılmasını istemektedir. Ama nasıl sadece özgecil kaplara sahip olan bir Partsuf’un doğması mümkün olabilir ki? 10 Sefirot’tan az Sefirot’a sahip bir Partsuf’un olması imkânsızdır! Yaratılan her varlıkta 10 Sefirot vardır, ancak Sefirot’lar’ının bir bölümünün arzuları kullanmayan bir Partsuf olabilir. Dolayısıyla SA”G’ın Roş’u öyle bir Partsuf’a doğum vermeli ki, alıcı kapları kullanıma müsait olmasın. Partsuf’da ki alıcı kaplar şöyledir: Bina’ın alt yarısı, Zer Anpin ve Malhut.

Partsuf’un Guf’un da alıcı kapların aktif olmaması için, SA”G’ın perdesi Partsuf’a öyle bir şekilde doğum vermesi gerekir ki doğuştan alıcı kaplarını kullanmamalı. Bunun için, Partsuf SA”G’ın Roş’unda ki Zivug’da sadece özgecil kaplar üzerinde olmalı, alıcı kaplar üzerinde değil.

Roş’un kapları şöyledir:

· Keter (Taç) – Galgalta (Kafatası)

· Hohma (Erdemlik) – Eynaim (Gözler)

· Bina (Anlamak) – Ozen (Kulak)

· Zer Anpin (Küçük Yüz) – Hotem (Burun)

· Malhut (Krallık) – Pe (Ağız)

Sa”G’ın Roş’unun 5 parçaya ayrılımı

Keter ve Hohma’nın kaplarına (buna aynı zamanda Bina’ın üst yarısı dâhildir) Galgalta ve Eynaim (GV”E) denir, ya da özgecil kaplar. Bina’ın üst yarısı özgecil kaplara aittir çünkü Or Hohma’yla dolduktan sonra, özgeciliği almaya tercih etmişti. Ancak Bina’ın alt yarısı Zer Anpin için ışığı istemekte. Partsuf Nekudot de SA”G Partsuf Bina’dır. Bina Partsuf’unun alt yarısında, yani Tiferet Sefira’sı ve Nekudot de SA”G altında, alıcı kaplar bulunur. Dolayısıyla bu bölgede kendisi için alma mümkün olabilir.

Partsuf Nekudot de SA”G’ın GV”E ve Aha”P olarak ayırımı

Doğan Partsuf’un formunu perdenin bulunduğu yer tayin eder:

Eğer bir perde Partsuf doğurmak ve 10 Sefirot’un da ışık almasını istiyorsa, perde Zivug’u Pe’ye yapmalıdır. Perde Pe’de bulunduktan sonra, perdenin sertliği Patsuf’un büyüklüğünü (yüksekliğini) tayin eder. Şöyle ki Partsuf hangi oranla beş kapının her birini kullanıyor.

Eğer perde sadece özgecil kaplarına ışığı alacak bir Partsuf doğurmak isterse, yani sadece Partsuf’un yarısında, o zaman perde Pe’de değil Nikvey Eynaimde olmalı, çünkü Roş’un yarısı orada bulunmaktadır. Perde Nikvey Eynaim’de bulunduktan sonra, perdenin sertliği yüceliğini (boyunu, şeklini) tayin eder. Yani her bir ikibuçuk kapının yüzde kaçını kullanabilir.

Bu koşullar altında doğan bir Partsuf’a Olam Nikudim’in (Nikudim Dünyası) Katnut (küçük olan) Patsuf’u denir.

SA”G’ın Roş’un da kısıtlanmış 2/1 Reşimot’da (kısaca Hitlabşut iki, Aviut bir, Zivug yapıldıktan sonra Partsuf Reşimo’sunun geldiği yere iner. Galgalta’nın Tabur’u altına indi ve hem Roş hem de Guf olarak bütün bir Partsuf olarak yayıldı. Roş Hitlabşut’la Keter olur, Aviut’lu olan Roş’una da AV”I (Aba ve İma; Baba ve Anne) denir, bedenine ZO”N (Zer Anpin ve Nukva) denir.

Ve her Roş ve Guf’da ve her özel parçalarında ve Partsuf’un genel yapısında, her detay iki parçaya ayrılır; GV”E (Galgalta ve Eynaim) ve AHa”P (Avzen, Hotem, Pe).

GV”E her zaman özgecil kaplardır ve bunları her zaman kullanmak mümkündür çünkü Tsimtsum sadece Or Hohma içindi. AHa”P her zaman alan kaplardır. Nekudot de SA”G’ın Partsuf’un da Tsimtsum olduktan sonra, Atzilut’un Atik Partsuf’u hariç, AHa”P kaplarında ihsan etme niyetiyle Or Hohma alacak güce sahip değiller.

AHa”P aşağıdaki Sefirot’u içerir:

· Bina’ın alt yarısı, ışığı alıp Zer Anpin’e vermek istiyor.

· Zeir Anpin az bir Or Hohma yansımasıyla Or Hasadim almak istiyor.

· Malhut tümüyle kendisini Or Hohma’yla doldurmak istiyor.

Dolayısıyla Or Hohma ışığıyla Zivug yapmaları yasak.

Üçüncü çift Reşimot, perdeyle birlikte SA”G’ın Roş’una çıktı ve Galgalta’nın arınmasından sonra Galgalta’nın Sof’unda kalırlar. Bu Reşimot: 4/3 (Hitlabşut dört ve Aviut üç ve bu Partsuf Nekudot de SA”G’ın içinde dâhildi. Bu Reşimot Or Hohma’yı almayı talep eder.

Olam Nikudim’in Katnut Patsuf’u yerine indikten sonra ve Galgalta’nın Tabur’undan Parsa’ya kadar yayılır ve SA”G’ın Roş’u geriye kalan Reşimot’u verdi: Reşimot 4/3 (Hitlabşut dört, Aviut üç. Dolayısıyla, bu Reşimot’ların gereksinimleri dâhilinde, AV”I’nin Nikve Eynaim’de bulunan perde AV”I’nin Pe’sine iner ve Reşimot 4/3 üstünde Zivug yapar. Bu Zivug’dan Or Hohma Guf’a iner, Parsa’ya kadar gelir ve Or Hohma’yı verir.

AV”I’nin Roş’u 4/3 Reşimot’a göre Parsa’nın altında bulunan kapların şimdiden ihsan etmek için almak istediğini düşünür, almak için değil. Dolayısıyla AV”I Gadlut’ta (büyüklük) Zivug yaptı ve aşağıya Or Hohma verdi. Ancak AV”I Parsa’nın Eyn Sof’un Malhut’unun kısıtlamasından kaynaklandığının ve Galgalta’nın sofunda bulunan 4/3 Reşimot’dan kaynaklanmadığının farkına varmadı.

Partsuf MA”H Elyon’un doğuşu, Nikudim’in Partsuf Katnut ve Gadlut’u Or Hohma Parsa’dan aşağı sızmaya başlayınca, kaplar kırılmaya başlar, çünkü Parsa’nın altında kaplar kendileri için alma arzusunda kalmışlardır. Parsa’nın üstünde olan GV”E kaplarıyla AHa”P kapları arasında ilişki olmaya başlayınca tek bir Guf oluşturdu, dolayısıyla ihsan edici kaplarda alıcı kaplarla birlikte kırıldı. Malhut alma formunda, alma arzusudur. İkinci kısıtlamada bu Partsuf’da ki ihsan edici kapları Parsa’ya kadar hüküm eder. GV”E kapları AHa”P’la ilişkilenmeye başlayınca, Malhut’un kendi için alma arzusu Pars’a üstünde bulunan Partsuf’un Guf’un da ki ihsan edici kaplarlada karıştı. Şöyle ki Malhut tüm Sefirot’lar üzerine hâkimiyet kurar, Nikudim’in Guf’un da ki tüm arzulara.

AV”I’nin Roş’u Reşimot 4/3 üzerine Zivug yaparsa (Hitlabşut dört, Aviut üç ) buradan Or Hohma çıkar ve Nikudim’in Guf’una girer. Işık Guf’un GV”E’inden geçip parsayı aşıp Guf’un AHa”P’ına girmek ister. AHa”P’ın kapları anında kendileri için Or Hohma almaya başlarlar.

Nikudim’in Guf’u Or Hohma’yı almaya başlayınca sekiz bölüme ayrılır. Bunlara “sekiz Kral” denir çünkü bunları Malhut’un kendi için alma arzusu yönetir. Her Kral’da 10 Sefirot vardır, her Sefira alma arzusunun dört aşamasından oluşur.

Dolayısıyla toplam parçalar şu şekildedir: 320=8x10x4. Gimatriya’da bu sayıya “Şıah”  denir, zira Şin  ve Kaf 

harfleri 20’ye eşittir. Kırılma her Sefira’da olduğundan ve her Sefira her birini kendi içinde dâhil ettiğinden, her kırılan parçada da dolayısıyla 320 parça vardır.

Dolayısıyla kırık parçaları “Birur’un” (ayıklama) çalışmasında şu basamaklar vardır:

Malhut’u kırılan 320 kırık parçadan ayırmak çünkü kırılışın sebebi buydu. 10 Sefirot’tan, bir tanesi Malhut, sekiz Kral var ve her Kral’ın dört alma arzusunun dört aşaması dolayısıyla 320 kırık parçada 4×8=32 Malhuyot (Malhut’un çoğulu) vardır. Peki, 320 parçadan 32 Malhuyot’u nasıl seçip ayırbiliriz.

Bu Or Hohma vasıtasıyla ancak mümkündür:

Eğer Or Hohma yansıra, Malhut’un ihsan etmek için alamadığı ortaya çıkar ve bu kişinin maneviyata girmesini engelleyen “kötülüğün” tümüdür. Şimdi kötü tespit edildiğine göre ve kendimizi doğal olarak kötüden uzaklaştırdığımız için kişi kendisini ayırır. Şöyle ki bu alma arzusundan. 32 Malhuyot’un Birur’dan sonra geriye kalan 320-32=288 parça arındırılır. Bunlar kırılan Partsuf ZO”N’un ilk 9 Sefirot’u. Bu 288 kapın arınması ihsan edici kapların yükselmesini sağlar, Atzilut dünyasının değişikPartsufim’in GV”E.

 Nikudim Dünyası

 Küçüklük (Katnut)

 Büyüklük (Gadlut)

Sınırlama/kısıtlama

ZON = Zer Anpin ve Nukva ya beraber ZO”N denir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
22 - 0,282