e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Hizmetçi Hanımının Varisidir

Bu derinlemesine açıklama gerektiriyor. Konuya herkes için açıklık getirmek adına, bize görünen ve bu dünyanın işleyişinde bize uzanan ile yorumlayacağım.

Dışsallığın İçselliği

Kökler ve dalların açıklamasında yazdığı gibi, konu şu ki üst kökler dalları bu dünyada görünene dek güçlerini uzatırlar. Bir bütün olarak, dünyalar içsel ve dışsal olarak kabul edilir. Bu, kimsenin kaldıramadığı ve bir yerden diğerine taşıyamadığı ağır bir yüke benzer. Bu nedenle, yükü küçük parçalara bölmek ve teker teker taşımak önerilir.

Bizim konumuza benzer; zira kişinin ruhu gibi küçücük bir kıvılcım ediniminde yardımcı meleklerden daha üste yükselebildiğinden yaratılışın amacı paha biçilmezdir; bilgelerimizin “Şimdi halk ve Yakup’a: ‘Yaradan neyi biçimlendirdi!’ denilecek.” sözüyle ilgili söyledikleri gibidir. Bunu üst meleklerin O’na yönelenler için “Yaradan neyi biçimlendirdi?” sorusunu soracakları şeklinde yorumladılar.

Kalpteki Nokta’nın Birer Birer Evrimi

Bu armağan bize teker teker gelişerek gelecek. Yukarıdaki benzetmede olduğu gibi; ancak parçalara bölüp teker teker kaldırırsak en ağır yük taşınabilir. Sadece genel amaç bu şekilde gelmez bize, genel amaç için hazırlık olan fiziksel amaç da zaman içinde ve yavaş gelişimle gelir.

Bu nedenle, dünyalar içsel ve dışsal olarak bölünmüştür ve her bir dünya yavaş gelişim içinde işleyecek aydınlanmalar içerir. Bunlara “dünyanın içselliği” denir.

Dünyevi Arzuların (Dışsallık) Eşzamanlı Evrimi

Bunların tersinde sadece eşzamanlı hareket edebilen aydınlanmalar vardır. Bu nedenle dünyevi dallarında ortaya çıktıklarında ve kontrol verildiklerinde ıslah olmadıkları gibi yıkarlar da.

Bilgelerimiz buna “olgunlaşmamış” derler; Bilgi Ağacı ve Adam HaRişon’la ilgili “Olgunlaşmamış meyveyi yediler.” denildiği gibi. Bu, onun hala büyüdüğü ve geliştiği için şimdi değil, ama gelecekte insana haz vermesi planlanmış, çok nefis bir tat olduğu anlamına gelir. Bu nedenle onu olmamış bir meyveye benzettiler; zira en tatlı, lezzetli meyve olan incir de ham yenilirse kişinin midesine dokunur ve kişi ölür.

Aslında sormamız lazım, “Böyle bir edimi dünyaya getiren kimdir?” Sonuçta bir üst kökün uzantısı olmadan dünyamızda hiçbir hareketin olmadığı biliniyor. Buna “dışsallığın hâkimiyeti” dediğimizi bilin, “Yaradan birini, diğeri gibi yarattı.” sözlerinde olduğu gibi. Bu, kışkırtan ve içselliğin hâkimiyetinin ifşasına doğru hızla akan bir güç içerir; bilgelerimizin dediği gibi, “Onların başına Haman gibi bir kral koydum ve o, onların pişmanlık duymasını sağlayacak.”

İçsellik Kalpteki Noktası Olanlardır

Üst kökleri açıklığa kavuşturduktan sonra bu dünyadaki dalları açıklayacağız. İçsellikten uzanan bir dalın, genel amaç ve ıslahın uygulayıcısı olarak seçilmiş bir halkı olduğunu bilin. Bu dal, ortak amacı gerçekleştirmek için dünya uluslarını harekete geçirene dek büyümek ve gelişmek için hazırlığa sahiptir.

Dışsallık Dünyevi Arzulardır

Dışsallıktan uzanan dal dünya uluslarıdır. Amacın gelişimini teker teker almaya değer nitelikler onlara verilmedi. Tersine onlar; üst köke göre, ıslahı tek seferinde ve tam olarak olmaya uygunlar. Dolayısıyla köklerinden hâkimiyet aldıklarında, içselliğin erdemlerini yok ediyorlar ve dünyada ıstıraba neden oluyorlar.

Köle ve Hizmetçi

Yukarıda açıkladığımız üzere “dışsallık” denilen üst kökler genelde “hizmetçi” ve “köle “ olarak adlandırılır. Yüzeysel gözlemde görünebileceği gibi, bu hiçbir şekilde zarar verme niyetleri olmadığını göstermeyi amaçlar. Tersine bunlar içselliğe hizmet ederler, tıpkı efendilerine hizmet eden hizmetçi ve köle gibi.

Kalpteki Noktası Olanların Manevi Çalışmalarında Derinlik Talep Etmediği Zamanki Dışsal Yasa

Yukarıda bahsedilen dışsallık yasasına “kitleler arasında Yaradan’a doğru olanların sürgünü” denir. Bu yasa vasıtasıyla Yaradan’a doğru olması gerekenler üzerine pek çok ızdırap, aşağılanma ve yıkım formu yüklerler. Ancak kısaca söylemek gerekirse, biz sadece genel amaç olan genel gözlem aracılığıyla ifşa olanı açıklayacağız. Bu faydasız tapınma ve batıl inançtır, şöyle yazıldığı gibi: “Fakat kitleler ile birbirlerine karıştılar ve onların çalışmasını öğrendiler.” Bu, Yaradan’a yönelenlerin ruhlarını yok eden en tehlikeli ve korkunç zehirdir; zira onların kibirlerini insan aklına yakın kılar. Bir başka deyişle, anlamak ve böylece çalışmalarının temellerini maneviyata aday olanların kalplerine yerleştirmek için fazla derinliğe gerek duymazlar ve kalpteki noktası olan bir insan onların saçmalıklarını anlamaya uygun olmasa da sonunda yaygaracıları kurallara aykırı olarak puta tapma ve kirliliğe ikna ederler, ta ki kişi “Tüm yüzler eşittir.” diyene dek.

Kabala’nın Gizlenmesinin Nedeni

Şimdi bilgelerimizin dedikleriyle birlikte gizli ilmin dışarıdaki gözlerden gizliliği konusunu anlayabilirsiniz: “Bir putpereste manevi ilim öğretilmemeli.” Bu ve Tanah Debei Eliyahu’nun (Milattan sonraki yıllarda büyük bir bilge) “Bir putperest, bir köle ve bir hizmetçi bile oturup maneviyatı çalıştığında, Kutsallık onların arasındadır.” sözleri arasında bir tezat görünüyor. Öyleyse neden bilgeler putperestlere manevi ilmin öğretilmesini yasakladılar?

Putperestlere Manevi İlmi Öğretmek

Aslında Tanah Debei Eliyahu; dine dönmüş bir putperestten ya da en azından putperestlikten, batıl inançtan vazgeçmiş bir putperestten bahsediyor. Bilgelerimiz ise, tersine, putperestlikten vazgeçmemiş kendi tapınmalarını güçlendirmek ve desteklemek amacıyla manevi ilmin prensiplerini bilmek isteyen bir putperestten bahsediyor. Şöyle diyebilirsiniz: “Bizim manevi çalışmamızdan dolayı kendi putperestliğine daha düşkün olmuş bir putperest ile neden ilgilenelim? Eğer bir faydası yoksa ne zararı olabilir ki?”

Raşbi’nin Göz Yaşları

Aslında gizli ilmin önemli bir sırrını açıklamadan önce Raşbi bunun için ağladı, şöyle yazıldığı gibi: “Kabalist Şimon ağladı ‘Söylesem de üzülün, söylemesem de üzülün. Eğer söylersem günahkârlar putlarına nasıl hizmet edeceklerini bilecekler ve eğer söylemezsem dostlar bu sözü kaçıracaklar.’”

Raşbi sırrın putperestlerin ellerine geçmesinden ve onların bu kutsal aklın gücü ile putperestliklerini ifa etmelerinden korkuyordu. Bizim sürgünümüzü uzatan ve üzerimize tüm ızdırap ve yıkımları getiren şey budur; zira şimdi önümüzde görüyoruz ki dünya uluslarının bilgeleri Kabalistlerin tüm kitaplarını çalıştılar ve “ilahiyat” olarak adlandırılan ilimlerini inançlarını güçlendirecek hazlara dönüştürdüler.

Manevi İlmi Kitlelere İfşa Etmenin İki Zararı

İki zarar verdiler:

1. Tüm ilmin kendi kutsal ruhlarından edinilmiş olduğunu söyleyerek bizim giysilerimizle örtünmenin dışında, bu taklitçilik bizim sırtımızdan saygınlık kazandı. Böylece yanlış öğretilerini güçlendirdiler ve bizim kutsal manevi çalışmamızı yalanlamak için güç kazandılar.

2. Fakat bize daha büyük bir zarar geldi: Onların tanrı bilimlerini gözlemleyen kişi manevi çalışmayla ilgili bizim ilmimizden daha doğru ve gerçek görünen kavramlar keşfettiler.

 

Bunun böyle olmasının iki nedeni var:

İlki sayıca çok olmaları ve aralarında işlerini – eğitimsiz kişilere konuların nasıl kabul ettirileceğini – bilen büyük profesyonel dil bilimciler var. Dil bilimi dışsal öğretilerden gelir ve elbette sekiz milyarlık bir insan topluluğu bizim bir avuç topluluğumuza göre çok olduğundan sayıca daha çok ve daha büyük dil bilimciler çıkartabilir. Dolayısıyla onların kitaplarını inceleyen bir kişi doğru oldukları konusunda kararsız kalabilir, hatta daha da kötüsü elbette.

İkinci ve en önemli neden; Kabalist bilgeleri her yolla ilmi büyük kitlelerden kapalı kapılar ardına gizliyorlar. Her neslin bilgeleri kitlelere basit açıklamalar sunuyorlar ve onların gizli ilme yaklaşma ve dokunma arzularını her türlü oyunla reddediyorlar.

Söylersem Üzülün

Bunu konuların putperestlerin eline düşmesi korkusundan yapıyorlar, Raşbi’nin yazdığı gibi: “Eğer söylersem günahkârlar putlarına nasıl hizmet edeceklerini bilecekler.” Sonuçta tüm dikkatli korumadan geçerek onlara sızan, bizlerin kaplarından çaldıklarının yüzünden küçük şeyler için bile çok acı çekiyoruz.

Kabala’nın Gizliliğinin Nedeni

Bu durum, bilgelerimiz gizli ilmi ifşa etselerdi nelerin ortaya çıkacağını açıklığa kavuşturuyor. Gizlediğimizden dolayı, sıradan bir kişi manevi çalışmanın sırlarının verilmesi için uygun olmadığı sürece ilmin bilgisine hiçbir şekilde sahip değildir. Dolayısıyla böyle bir kişi; özü bizim gizli, ilave edilmiş mükemmel yazılarımızdan çalınmış kavramlar karışımı olan teoloji üzerine lüzumsuz ilim ve açıklamalardan belli ki ilham alacak ve mutlu olacak. Kişi, bunu gördüğünde bizim pratik kurallarımızı reddediyor ve tamamen aykırı düşüncelere dalıyor.

Hizmetçi Hanımının Varisidir

Buna “Hizmetçi, hanımının varisidir.” denir; zira hanımın gücü – içselliğin hâkimiyeti – bizim ilmimizin ve bilgimizin gücü iledir. Şöyle yazıldığı gibi: “Bizler seçilmişiz, ben ve sizin halkınız, yeryüzündeki insanların tümünün arasından.” Şimdi hizmetçi öne çıktı ve ilmin varisi olduğu için halk arasında gururlanıyor ve onların bu gücünün sürgünde onların hâkimiyeti altındaki kalbi uyananların ayaklarındaki kelepçeler olduğunu bilin.

Sürgünün Kelepçeleri

Bu nedenle sürgün kelepçelerinin özü ve bunun gücü; tüm dikkatli korumalarımızdan geçerek, onların çalmayı başardıkları ve kendi kaplarına yerleştirdikleri manevi çalışma ve onun sırlarından gelir. Bununla manevi çalışmayı miras aldıklarını söyleyerek kitleleri yanlış yönlendirdiler ve kalbi uyananların ruhların üzerine kararsızlık ve yanlış düşünceler de atfettiler.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,267