e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

14. Mektup

1925, Varşova

Mumu sonsuza kadar yansın…

.Onlar bilgi ırmağının yolları olduğundan, bin günde onları iyi özümse. Bu Samuel’in dediği gibidir, “Cennetin yolları bana açık,” tıpkı Şabat, bilgi ırmağının yolları, haftanın günleri gibi. Bu demektir ki, “Kişi Şabat’tan önce çabalamazsa, Şabat’ta nereden yiyecek?” Bu nedenle Şabat’tın tüm ışıkları haftanın günlerinde kazanılan ışıklarla yanar. “Bin gün” sözünün anlamı budur.

Bu şekilde “Firavuna gel” ayetini anlayabilirsin. İfşa olan kutsal İlahiliktir, Zohar’da yazdığı gibi “bırak kadının saçları dağılsın.” İsrail oğulları Mısır’ın onları köleleştirdiğini ve Yaradan’a tapmaktan alıkoyduğunu düşündükleri sürece onlar gerçekten Mısır’da sürgündedir. Dolayısıyla, Mesih’in tek işi başka bir gücün olmadığını, “Ben, resul değilim,” olarak onlara ifşa etmektir çünkü O’ndan başka bir güç yoktur. Bu Pesah’da Haggadah hikâyesinde anlatıldığı gibi aslında kurtuluşun ışığıdır.

Bu Yaradan’ın Musa’ya ayetle verdiği şeydir, “Firavuna gel,” yani gerçeğe tutun çünkü kutsal İlahiliğin ifşası ancak Firavuna yaklaşarak mümkündür. Bu sebeple O şöyle der, “Onun kalbini taşlaştırdım” ve “Ben’im işaretlerimi ona yerleştirdim.”

Daha önce açıkladığım gibi maneviyatta harfler yoktur. Maneviyattaki tüm çoğaltım bu dünyanın maddeselliğinden özümsenen harflere dayanır, tıpkı “karanlığın yaratıcısı,” gibi. Burada ilave bir şey yenilik değil, karanlığın yaratımı, ışığın iyiliğini ifşa eden Merkava (yapı) vardır. Öyle görünüyor ki, Yaradan’ın Kendisi onun kalbini taşlaştırmıştır. Neden? Çünkü Ben’in harflere ihtiyacı vardır.

Bu, “Ben’im Yaradan olduğumu bilmen için işaretlerimi onun içine yerleştirdim,” sözünün anlamıdır. Açıklama: harfler bir kez kabul edildiğinde yani sen Ben’im Adıma, Ben’im için Ahoraim’i (arka yüz) yerine getirip, Ben’im “arkamdan” ayrılmayacak olduğun için bunu sana verdiğimi ve seni zora soktuğumu anladığında, o bereketi alır ve harfleri doldurur. Doyumdan önce “nitelikler” denilenler sonra Sefirot haline gelir ve onlara en iyisini yerine getirdikleri için Sefirot, bir uçtan bir uca dünyayı aydınlatan safir denir.

Bu “anlatacaksın” sözünün anlamıdır. Açıklamak için tüm bunlara ihtiyacım var yani “Ben’im Yaradan olduğumu bileceksin.” “resul değilim.” Bu kötünün önünde erdemlinin düştüğü kırk-dokuz birbirinin zıttı ak ve kara yüz belirene kadar ortaya çıkmayacak olan ellinci kapının anlamıdır.

Bilge adam ilmiyle, kudretli adam kudretiyle övünmesin…fakat Ben’i bildiği ve anladığı için bunun övüncüyle övünene izin ver,” sözünün anlamı budur. Tıpkı şöyle yazıldığı gibi, “Topraklarında kimse başarısız ve verimsiz olmayacak.” “Verimsiz” kelimesinin eksiklik, “başarısız” kelimesinin o eksikliği doldurmak için sürdürülemez, kısa ömürlü ve öfke dolu Sitra Ahra’nın doyumu demek olmasının haricinde ikisi de aynı şeydir. Islah zamanında başarısızlık anlayış, verimsiz “Ben’i bil” haline gelir.

Atalarımızın bize emrettiği budur: “Bilge adam ilmiyle, kudretli adam kudretiyle övünmesin,” çünkü kişinin kendisinde hissettiği tüm varoluş ve farkındalık ne yukarıda ne aşağıda olanlar için bir anlam taşımaz. Bu böyledir çünkü varlıkta ya da ışıkta hiçbir yenilik yoktur. Bu, “Işığı Yapan” sözünün anlamıdır yani kişi bu harfleri yerine getirdiği ve üst olanların şeklini ifşa ettiğinde ışıkta değil yaratımda yenilik olur.

Ancak, yaratılan için “karanlığın yaratımı” demek yokluktan varlık çıkarımı demektir. Burada yenilik değil, fakat Tora kitabının mürekkebi gibi karanlık vardır. Yapan’ına memnuniyet vermek ve Yaradan’ın arzusunu yerine getirmek için çabasıyla Yaradan’a tapan için başarısızlık ve verimsizlik olabilir. Kişi cennet krallığının yükünü kabullendiğinde, “Işığı Yapan”nın gerçek formlarını acılar ve sorular aracılığı ile görmekle ödüllendirilir. Sonra bilginin övüncü ile ödüllendirilir ve bilinir ki, bu ilk düşüncede arzulanan ve övülen gerçek bir kazanımdır.

Bununla “ Ve onlara şöyle dedi, ‘Böyle olsun, Tanrı seninle’ …O onları Firavunun huzurundan aldı,” ayetini anlayabiliriz. Firavunun tüm gücü onları ekmekle besleyen Yusuf’u bilmeyen “küçük olanlar” içindir. “Küçük olanlar” demek, Katnut (küçüklük) zamanında kısıtlanmış bereket demektir, tıpkı atalarımızın şu söylediğindeki gibi, “Neden çocuklar gelir? Onları getirene ödül vermek için.”

Bu sebeple o gücünü küçük olanlar üzerinde gösterir ve şöyle der, “Yüzünüzün önündeki kötülüğü görün” çünkü kişi Yaradan çalışmasında, Yaradan vasıtasıyla gelenlere ve Gevurot kıvılcımlarına şükretmek zorundadır. Fakat yüzünüzün önündeki kötülük kıvılcımlarının Yaradan’dan geldiği söylenemez.

Bu nedenle şöyle der, “Aradığın o olduğu için,” yani senin tüm niyetin Gevura ve kötülük kıvılcımlarını çoğaltmak, ve sen kötülüğün kıvılcımlarını Yaradan’la nasıl birleştireceksin? Bununla onlar Firavunun huzurundan (yüz) çıkarılırlar.

Böylece “Ve yeryüzünü kapladı ve kalan herşeyi yedi,” dendiğinde çekirge salgınını anlayabiliriz. Bu demektir ki, Yaradan Mısır kralının adamları ve çocukları kovmasındaki sıkıntısını gördü, salgında Gevura’nın tüm kıvılcımlarını kaybettiler.

Bu şekilde kurtuluş ayetini anlayabilirsiniz: “Bu ay sana diğer ayların başlangıcı.” Mısır’da aya Nissan denir, tıpkı Sina Dağında olduğu gibi, Sinaa (nefret) oradan gelir.

Ve kurtuluşun ışığıyla Alephey Sahanaan’la (binlerce) ödüllendirildiğimizde, Hiduş (yenilik—Hodeş (ay) kelimesiyle benzer) ilk yaratılmış olur. Sonra, Sivan’ın yerine harfler Nissan’ı oluşturmak için birleşir yani Nissim şe Imanu (bizimle olan mucizeler). Bu RAŞİ’nın ayetle ilgili yorumudur: “‘Bu ay’ Yaradan’ın Musa’ya başlangıçtaki ayı gösterdiğini belirtir.”

Yehuda Leib

 

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,296