e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

175- Ve Eğer Bu Yol Senin İçin Çok Uzunsa

Şevat yemeğinde duydum, 22 Mayıs, 1949.

“Ve eğer bu yol senin için çok uzunsa; senin bunu taşıyamadığındandır.”

Bunu şöyle yorumladı: Neden yol bu kadar uzak? Çünkü “Sen bunu taşıyamıyorsun.” Bunun nedeni onun Tora ve Mitsvot’un yükünü taşıyamamasıdır ve böylelikle yol ona bu kadar çok uzak görünür. Bunun hakkında ayet şöyle der: “Parayı elinde sıkı tut.” Kesef (para) bu çalışmaya katması gereken Kisufin’dir (özlem). Böylelikle Yaradan’a olan özlemin gücüyle Tora ve Mitsvot’un yükünü taşıyabilecektir. Kesef utançla da ilgilidir. Bunun nedeni, kişinin Cennet’i yüceltmesi amacıyla yaratılmış olmasıdır. Yazıldığı gibi; ” Kutsanmış olan… Bizi kendi övüncü içinde yarattı.”

Genel olarak Tora ve Mitzvot, kişinin O’nun lütfunu kazanmak için yaptığı şeylerdir. Bunun nedeni, hizmetkârın doğasında efendisi tarafından sevilmeyi istemek vardır zira o zaman efendisinin kalbi ona dönüktür. Burada da aynısıdır: Kişinin ustalaştığı birçok eylem ve titizlik, sadece O’nun gözünde ayrıcalık bulmak için bir araçtır ve böylece O’nun arzu ettiği amaca sahip olacaktır.

Ve kişi Tora ve Mitsvot’u insanların gözüne girmek için yerine getirir. Ve o Cennet’in ihtiyaçlarını bir araca dönüştürür yani kişi bunlar sayesinde insanların gözünde ayrıcalık edinecektir. Ve kişi Tora Lişma (O’nun rızası için) ile ödüllendirilmediği sürece, insanlar için çalışır.

Ve kişinin diğer insanlar için çalışmaktan başka seçeneği olmamasına rağmen, yine de böyle bir hizmetkârlıktan utanmalıdır. Sonra, bu Kesef vasıtasıyla, Keduşa’nın Kesef’i ile ödüllendirilecektir; yani Keduşa’ya olan arzu ile.

“Parayı elinde sıkı tut.” Bunun anlamı şudur: Özlem duymak bile insanın elinde değildir, eğer onun için arzusu yoksa bir şey yapamaz. Yine de Kisufin için istek göstermelidir; isteme arzusu ya da belki de bağlanma (VeTzarta) arzusu, Ratzita (istenen) sözcüğünden gelir. Kişi bunun için istek göstermelidir, Yaradan’ı istemek, O’na özlem duymak için arzusunu göstermelidir; yani Cennet’in görkemini arttırmalı, O’nun gözüne girmek için O’na memnuniyet vermelidir.

Bir Zahav’ın (altın) anlayışı ve bir de Kesef’in (gümüş, para) anlayışı vardır. Kesef, genel olarak Kisufin’e (özlem) sahip olmak anlamına gelir. Ve Zahav (altın, “bunu ver” sözcüklerinden türemiştir) bu, kişinin tek bir şey istediği, pek çok şeye olan özlem ve arzusunun bu bir tek özlem içinde iptal olduğu anlamına gelir. Ve o sadece “bunu ver” der; yani Kutsallığı tozdan kaldırmak dışında başka hiçbir şey istemez. Tek arzusu budur.

Bundan dolayı, eğer kişi doğru arzusunun olmadığını görse bile yine de bu arzuyu elde etmek için eylem ve düşüncelerinde çaba göstermelidir. Ve buna “parayı elinde sıkı tut,” denir. Kişi bunun elinde olup olmadığını düşünmemelidir, bu önemli değildir. Aksine öküz (istemeye istemeye) veya koyun gibi yapmalıdır çünkü yalnız bu yolla en yüce ışıklarla ödüllenecektir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,276