e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

180- Zohar’da, Amor

Pesah’ta Duydum, 2 Nisan, 1923, Tel-Aviv

Zohar’da (Amor, 43): “Rabbi Hiya sözü açtı, ‘Uyurum, ama kalbim uyanıktır,’… İsrail topluluğu dedi ki: ‘Ben Mısır’da sürgünde uyuyorum ve benim çocuklarım orada ağır kölelik altındalar, onları sürgünde yok olup gitmesinler diye korumak için kalbim uyanıktır. Kulak ver! Benim sevgilim kapıyı çalıyor,’ Yaradan burada ve der ki, ‘ben anlaşmamı hatırlayacağım.’”

Bu uyuma meselesini anlamalıyız. İsrail Mısır’dayken, onların hâkimiyeti altındaydılar ve onlar da Gar de Hohma’yı genişlettiler. Hassadim olmadan Hohma parlamadığı için, buna “uyuma” denir. Ve buna “Mısır’da ağır kölelik,”denir, yani bu, “Dinim-de-Dehura” denen ağır iştir.

Ve bu alandaki her türlü hizmet,” “Dinim-de-Nukva” olarak göz önüne alınır.

Ama kalbim zayıf,” bu demektir ki sol çizgi bakımından bile o uyku hâlindedir, o zaman Malhut “iki büyük ışık” olarak göz önüne alınır, yani o zaman Malhut “dördüncü bacak” diye adlandırılır. Hazeh’nin üzerine, o Tifferet olarak göz önüne alınır. “Ama kalbim zayıf,” kilit noktası zaten orada demektir ve bu orta çizginin belirlenmesine sebep olur, bu, “Panim” diye bilinen noktaya geri dönmektir ve böyle onlar sürgünde ölmezler.

Bana bir iğnenin ucu kadar bir açılış aç,” sözünün anlamı şudur: Bu demektir ki ZA, Malhut’a Hohma’yı çekmesini söyler; Hohma’nın Hassadim olmadan parlayamamasına rağmen. Ve bu nedenle buna sadece “iğne noktası gibi” denir. “Ve ben senin için yüksek kapıları açacağım,” yani, sonra ona Hassadim’i verecek ve bolluk ona böylece verilecektir. Ancak, o eğer Hohma’yı çekmezse, bu durumda Hohma değil Hesed çekilmiş olur ve buna “Bana açıl, kız kardeşim” denir. Böylece, Hohma’nın bakış açısından, Malhut’a, “kız kardeş” denir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,274