e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

194- Tamamlanmış Yedi

Babam, Efendim ve öğretmenimin yazılarından kopyalandı.

Yeni Ay Kutsamasının tamamlanmış yedileri meselesinde, tamamlanmış yedileri beklemek bir gelenektir ve Şabat’ın sonunda da. Bu, Şabat’ın sonu yedi günün ortasına geldiği zamanki ayı, kutsama geleneği gibi değildir veya zaman zaman yedi gün tamamlandığında, Şabat’ın sonu beklenmez. Bu böyle değildir, çünkü tüm yediyi beklemeliyiz, özellikle de Şabat’ın sonunda.

Şöyle ki, ay Malhut olarak göz önüne alınır, adı “yedinci,” yani “O benim içimdedir.” Bunun anlamı şudur, Şabat altı günlük eylem ile dolduğunda, ona “O,” denir ve Şabat der ki, “O benim içimde.” “O” güneştir ve “ben” aydır, güneşten tüm ışıkları alan ve kendine ait hiç bir şeyi olmayandır.

Ancak, onun içinde iki Behinot (farkındalık) vardır, adları “Şabat” ve “Ay,” zira Malhut’un kendisi dört Behinot – HB ve TM – olarak bilinir. İlk üç Behinot (Hohma, Bina, ve Tiferet) Şabat’tır. Bunlar, Kutsal Tora’da “bu gün”de üç defa isimleri anılan ve ima edilen üç yemektir. Aslında, onun içindeki Behina Dalet Şabat’ın veya ayın sonudur ve “bu gün”ün içine dâhil değildir, çünkü o, gündüz değil gecedir.

Ve şunu sorabiliriz: “Şabat’ın ilk yemeği de gecedir, o zaman kutsal Torah onun adını neden ‘bu gün’” diye anıyor? Ancak, Şabat arifesi şudur: “Ve Efendinin günü diye bilinen bir gün olacak, ne gündüz, ne de gece ve adı, ışık olan akşam vakti, diye geçecek.”

Ancak, Şabat sonundaki gece hala karanlıktır, aydınlık değildir. O yüzden, sözlü Torah’da bilgelerimiz, Şabat sonunda bize de bir masa hazırlayın, diye talimat verdiler ki böylece, henüz ıslah olmamış olan karanlığını ve geceyi de ıslah edelim diye. Buna “Melaveh Malkah” (Kraliçeyi Korumak) denir ve bu, Şabat’ın üç yemeğinden bir şey almayan Luz Bone’yi yani Behina Dalet’i sürdürmek ve tamamlamaktır, aynen anlattığımız gibi. Ancak bu, Behina Dalet “ay ve gün” yoluyla gitgide tamamlanır. Ayı kutsamanın anlamı budur; yani İsrail zamanı, yani Şabat yemeği ile beslenmemiş olan İsrail’den artakalanları kutsar.

Dolayısıyla, rahipler arasında en yüce olan bile, ondan yücesi olmayan bile, akrabaları arasından herhangi bir ölüyü kirletilmesin diye dikkatli olması için açıkça uyarılır. Yazı onu uyarır: “akrabası hariç, … Onun için kendini kirletebilir.” Yukarılardakilerin hepsinden şunu anlayabilirsiniz; herhangi bir, Yüksek Keduşa (Kutsallık), Şabat’tan gelir. Ve Luz Bone’ye, yani Behina Dalet’e “onun akrabası,” denir ve o Şabat yemeğinden almaz, zira büyük rahip bununla kirletilmekten muaf değildir.

Aslında, ayın kutsanması içinde ıslah olmanın anlamı, Şabat ve onun aydınlatmasından gelir. Bunun anlamı şudur; “Yaradan ona ateşten bir madeni paranın benzerini gösterene ve ‘Böylece bak ve kutsallaş’ diyene kadar, Musa’nın kafası karışıktı.’” Bu demektir ki, Musa’nın kafası çok karışıktı, çünkü onu kutsallaştıramıyordu, zira Musa’nın tüm kuvveti Şabat’dır, Tora Şabat’da verildiği için.

Dolayısıyla, bu artakalana, tüm Kutsal Tora’nın Işıkları içinde bir ıslah bulamadı, çünkü bu artakalanlar, bunların hiç biri ile beslenmedi. Ve bu yüzden Musa şaşırmıştı.

Ve Yaradan ne yaptı? Onu aldı ve onu bir kalıbın içindeki bir şekille şekillendirdi tıpkı, bir tarafına verilen şekil diğer tarafına verilen şekle benzemeyen ateşten bir madeni para gibi. Bu bizim bilgelerimizin bir yüzünde merhamet niteliği olan Behina Bet’i temsilen yaşlı bir adam yaşlı bir kadını olan ve diğer yüzünde sert yargı niteliği olan Behina Dalet’i temsilen genç bir adam ve “hiçbir erkek onu bilmez” sözüyle belirtilen genç bir kız olan İbrahim’in madeni parası hakkında söylediklerine benzer.

Ve bu iki biçim öyle bir işbirliği yaptılar ki, Yaradan Şabat Işıklarının ıslahını oraya genişletmek istediğinde, erdemlilerin gayreti ile Yaradan Malhut’un ilk üç anlayışından gelen biçimi erdemlilere gösterdi. Biz buna Behina Bet deriz ve erdemliler bunu Şabat’ın Işıkları ile kutsayabilir. Bunun anlamı budur…

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,271