e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Michael Laitman > Kabala Kütüphanesi > Makaleler > Diğer İlim Dalları ve Kabala

Diğer İlim Dalları ve Kabala

Bir İlim Dalının Gerçek Değerini Belirleyen Kriterler

Herhangi bir ilim dalının gerçek değeri o ilimin amacına endekslidir. Amaçsız bir ilim dalı yoktur. İlmin değeri önemine, ne tür avantajlar ve faydalar sağladığına bağlıdır.

Doğal olarak eğer bir ilmin sağladığı değer fiziksel dünyada zamanla yok olacaksa, değeri de o denli yok olur. Herhangi bir ilim amacının üzerinde bir faydaya sahip olur ise o kadar amacına yönelik olur. Eğer amaç geçici ise o ilim dalı da o kadar geçici olur.

Kabala’nın Değeri

Kabala ilminin önemi:

Kabala Üst Gücün yaratılan varlıklar üzerindeki hâkimiyeti algılamayı ve bu güçle bir bağ kurmayı amaçlar. Bu ilim dolayısıyla Üst Güce bağımlıdır, bu bağın insanoğlu için değeri ölçülemez.

Kabala sonsuz mevcudiyeti işlediğinden, kabala ilmi de sonsuzdur.

Kabala’nın amacı Üst Güçle ilişki kurmak olduğundan (insan için en önemli amaç), bu ilmi çalışanlar ödüllendirilir.

Neden Az Sayıda Kabalist Var

Her yeni öğrenci Kabala’yı bir an önce çözüp Yaradan’ın mevcudiyetini ortaya çıkarmak ister. Bunu yapabilmek için bilgiye gereksinim olmasına rağmen, diğer ilim dalları gibi çalışarak başarmak mümkün değildir. Yeni başlayan öğrenci öncelikle özgeciliğin dilini öğrenmeli, çünkü kabala bu dille yazılmıştır.

Çaba Sarf Ettikçe Algılama Başlar

Tüm ilim dallarında olduğu gibi zorunlu olan bir faktör var, insan bu ilmi edinebilmek için ciddi bir çaba sarf etmeli. Erdemliği zor bir çalışma sonunda ancak edinmek mümkündür.

Bilimsel Dil

Her ilim dalı kendi dilini kullanır. Bu ilmi ilk çalışanlar her şeyi bu dil dâhilinde yazıp özünü bu dil ile açıkladılar. Dolayısıyla bu ilmin dili öğrenciyle ilim arasındaki ilk bağdır. Bu dil çok büyük olanaklar sunar: kısa ve anlamlı sözlerle çok derin ve etkileyici bilgi verebilir.

Bilimin Temsilcileri

Bu bilim dalını araştıranlar maddi varlıklarla ilgilenmezler. Değerli zamanını bulmaya ve icat etmeye harcar, bu dünyanın sunduğu tatlı şeylerle zaman harcamaz. Bilgi edinmek için bu tatlı şeyleri göz ardı eder.

Bir insanın aldığı en büyük dünyevi zevk toplum tarafından tanınmaktır. Bundan duyulan zevk için insan her türlü çabayı harcayabilir. Her neslin en iyileri bunun için çaba sarf eder ve elde etmek için her şeyi göze alabilir.

Kabala İlminin Temsilcileri

Kişinin kabala çalışmaya hazır olması için toplumun gözünde yer edinmek arzusundan kurtulmuş olması gerekir. Bu duygudan kurtulmadığı sürece, kabala çalışsa bile, niyetini Yaradan’la bütünleşmek yerine kişisel arzusu olan şöhrete yönelterek Üst Gücün hissini edinmekten uzaklaşır. Diğer ilim dallarında olduğu gibi kabala ilmini de çalışmak diğer ilim dallarının gerektirdiği koşulları gerektirir. Ancak, kabala ilmini çalışan bir öğrenci sadece hayat koşullarını mütevazıleştirmekle yetinmeyip buna ek olarak toplumun gözünde kendisini feshetmek durumundadır.

İlmin Geliştirilmesi

Geleneksel ilim dallarının temsilcileri daha çok sanki tanınmayı arzulamaktadır. Çalışmaları toplum tarafından kabul görsün diye bir sürü metotla teorilerini kabul ettirmeye çalışırlar. Her şey kitleler vasıtasıyla yayılır, çünkü kitleler insanoğlunun özünü oluşturur. Bu durum kendini unutup kendisini tümüyle bilime adamış bazı ilim adamlarını kapsamasa da, bu bilim adamları da kendi gelişimleri için er ya da geç buluşlarını pazarlamak durumunda kalacaklardır.

Kabala İlminin Gizli Kalması

Kabalacılar bu ilmi asla topluma yaymaya çalışmadılar, çünkü insan bu ilme içinden gelen bir çağrıyla kendisi gelir. Sadece o zaman kendisini;

Vücutsal arzulardan, materyalist rahatlıklardan, toplumun tanımasından arındırmaya hazırdır.

Geçmişte Kabalistler metotlarını asla toplumla paylaşmadılar, çünkü bu ilim dalını sadece doğru şekilde algılayabilecek insanlara verilmesi gerektiğine inandılar.

Aksi takdirde Kabala’nın yüzeye çıkması, insanların zenginlik, ün, güç gibi toplumca değerli olan şeylerin yaşanmasına ve tadılmasına imkân vermezdi. Toplum hâlâ kötülükten, zenginlikten, güç ve şan gibi arzulardan zevk aldıkça ve Üst Güçle ile bağ oluşturmak arzusunu edinmedikçe bu durum içerisinde bırakılmalılar – ta ki ruhani duyguları hissetmek için kalplerinde bir arzu yüzeye çıkana kadar.

Dolayısıyla bu nesilde, toplum bu arzuların mutluluğu getirmediğini görüp hayal kırıklığına uğradığı zamanda ve insanların içlerine dönüp Üst Güçle bağ kurmak arzusuna hazır oldukları bu dönemde Kabala kendisini yüzeye çıkararak özünü ve amacını kitlelere yansıtır hale geldi.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,314