e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Baruh Halevi Aşlag (Rabaş) > Kabala Kütüphanesi > Makaleler > Kişinin Reenkarne Olmamak İçin Ulaşması Gereken Derece Nedir?

Kişinin Reenkarne Olmamak İçin Ulaşması Gereken Derece Nedir?

Rabaş 10. Makale

Soru: Kişinin reenkarne olmamak için ulaşması gereken derece nedir?

Reenkarnasyonun Kapısı kitabında şöyle yazar, “İsrail oğulları tüm NRNHY dereceleri tamamlanana kadar reenkarne olmak zorundadır. Ancak, çoğu insan Assiya’dan gelen Nefeş haricinde NRNHY denilen beş kısma sahip değildir.” Bu demektir ki, her insanın kendi derecesinden ve ruhunun kökünden başka ıslah edecek bir şeyi yoktur. Bu şekilde ıslah etmesi gerekeni tamamlamış olur.

Bilmeliyiz ki, tüm ruhlar Bilgi Ağacının günahından dolayı ruhu 600.000 parçaya bölünen Adam Harişon’un ruhundan uzanır. Bu demektir ki, Adam Harişon’un Cennet Bahçesinde sahip olduğu Kutsal Zohar’ın Zihara Ila’a (üst parlaklık) dediği bu tek ışık sayısız parçaya bölünmüştür.

Panim Masbirot’ta (Gülen Yüz) şöyle yazar, “Bir kez iyi ve kötü karıştığında (günahtan sonra) kutsallığı etkileme gücüne sahip olduklarından, Kabuklar için büyük bir yapı inşa edilmiş olur. Bunu engellemek için yaratılışın yedi gününün ışığı, kabukların ememeyeceği kadar çok küçük parçalara bölünür.

Örneğin; kralın biri uzakta yaşayan oğlu için altın göndermek istediğinde, halkı hırsız ve dolandırıcı olduğundan, parayı kuruşlara ayırmak ve bu kuruşları pek çok kişiyle göndermek en iyi yoldur. Böylece çalmanın keyfi kralın güvenini kaybetmenin yanında değersiz kalmış olur.

Pek çok ruhtaki zaman düzeni ve günlerin aydınlığı vasıtasıyla, bilgi ağacının günahı yüzünden Klipot tarafından çalınan tüm kutsal kıvılcımları özümsemek mümkündür.

Pek çok ruh demek, içsel ışıklara bölünme, pek çok gün ise dışsal ışıklara bölünmedir. Ve her kuruş birikerek Adam Harişon’un günahından önceki büyük ışığa ulaşır ve bu ıslahın sonu olur.

Öyle anlaşılıyor ki, her insan Adam Harişon’un ruhunun küçük bir parçasıyla doğar. Kendi kısmını ıslah ettiğinde, reenkarne ihtiyacında olmaz. Dolayısıyla kişi sadece kendi kısmına ait olanı ıslah edebilir. Ari, Yaşam Ağacı kitabında şöyle yazar, “Aynı olan tek bir gün ya da aynı olan bir başka an, bir başkasıyla aynı olan insan yoktur ve Helbona (reçine), Levona’nın (tütsü) ıslah edemediğini ıslah eder. Her insan kendi kısmına ait olanı ıslah etmelidir.”

Ancak bilmeliyiz ki, doğan her insanın seçim şansı vardır, çünkü kişi erdemli doğmaz, atalarımızın dediği gibi, “Rabbi Hanina der ki, ‘Gebelik için görevlendirilmiş meleğe Laila (gece) denir. Bir damla alır, onu Yaradan’ın önüne koyar ve der ki, ‘Dünyanın Efendisi, bu damladan ne olacak? Kudretli, akıllı biri mi yoksa aptal biri mi ya da zengin ya da fakir mi?’ Erdemli mi yoksa günahkâr mı diye sormaz.’”

Bu demektir ki, kişi erdemli doğmaz. Daha ziyade bu kişinin seçimine bırakılmıştır. Her insan Tora ve Mitzvot çalışmasına göre kalbini arındırma ve ruhunun köküne göre ıslah etmesi gerekenle ödüllendirilir ve böylece bütünleşmiş olur.

İnsanın ilk Derecesi

Zohar’da şöyle yazar, “Gel ve gör. İnsan doğduğunda ona hayvan yönünden bir ruh ve kutsal Ofanim denilen, yani Asiya dünyasından gelen arınmışlık verilir. Eğer erdemli olursa kutsal hayvanlar, yani Yetzira dünyasından gelen Ruah verilir. Eğer daha çok erdemli olursa Beria dünyasından gelen Neşama verilir. Eğer daha da erdemli olursa ona Atzilut dünyasından Nefeş verilir. Eğer daha da çok erdemli olursa orta sütun yönünden Ruah de Atzilut verilir ve ona “Yaradan’ın oğlu” denir, şöyle yazdığı gibi, “Sizler Efendi’nizin oğullarısınız.” Eğer tam erdemlik içinde olursa, ona Bina olan Neşama verilir ki bununla ilgili şöyle denir, tüm Neşama (ruh) Tanrı’yı kutsayacak ve HaVaYaH adı onda bütünleşecek.

Böylece ruhun bütünleşmesi, kişi BYA dünyasından gelen NRN ve Atzilut dünyasından gelen NRN’ye sahip olduğunda gerçekleşir. Bu Adam Harişon’un günahtan önceki bütünlüğüdür. Günahtan sonra o derecesinden düşmüş ve 600.000 ruha bölünmüştür.

Bu sebeple sadece Nefeş-de-Nefeş’e sahip olsa bile insanın maneviyatına Neşama (ruh) denir, çünkü şu kural vardır: idrakten bahsettiğimizde, en yukarıdaki idrakten bahsederiz. Ve insanın en üst idraki Neşama derecesi olduğundan, genel olarak insanın maneviyatını Neşama adıyla adlandırırız.

Ancak, her insan en küçük derecede doğmasına rağmen denir ki, “Her insan Yetzira’dan yüksek bir maneviyat ve Beria’dan Neşama alabildiğinden, çalışmasını arındırarak Musa gibi olabilir.” Bununla atalarımızın erdemlinin maneviyatı ya da ruhu gelir ve Yaradan çalışmasında yardımcı olmak için kişide döllenir demesini anlayabiliriz.

Ayrıca Sulam’da şöyle yazar, “Eşek sürücüsü erdemlinin ruhunu dereceden dereceye yükseltmek için Yukarıdan gönderilen bir yardımcıdır. Yaradan erdemliye bu yardımı göndermeseydi, derecelerinden çıkamaz ve yükselemezdi. Dolayısıyla, Yaradan her bir erdemliye yolda yardım etmesi için Yukarıdan yüce bir ruh gönderir—erdemliği ve derecesi ölçüsünde. Ve buna “Erdemlinin ruhunun açığa çıkması” denir.”

Öyle anlaşılıyor ki, İbrahim, İshak ve Yakup gibi başka bir nesil yoktur dediğimizde bu demek değildir ki, onlar bu şekilde doğdular ve seçim şansları yoktu. Tersine, onlar gerçeğin yolunda yürümeye çabalayan insanlardır. Bu insanlar daima erdemlinin ruhu döllemesi vasıtasıyla Yukarıdan yardım alır. Bu demektir ki, üst derecelere yükselme gücünü edinirler.

Bu demektir ki, Yukarıdan verilen her şey yardım içindir. Ve dünya, Yukarıdan bereketi uzatan bu erdemliler sayesinde devam eder.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,278