e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

207- İhsan Etmek İçin Almak

Bu dünyanın insanları, “zevk ve acı” diye adlandırılan iki ayak üzerinde yürürler. Hep zevk olan yere koşar ve daima ızdırap olan yerden kaçarlar. Ancak Kişi Tora ve Miztvot’un tadını tatmakla ödüllendiği zaman, yazıldığı üzere: “Tat ve gör; Yaradan iyidir” ve o zaman kişi Yaradan’ın hizmetine koşar. Bunun sonucu olarak da kişi daima Tora ve Mitzvot’un kademeleri ile ödüllenir. Yazıldığı üzere “Ve O’nun kanununun içinde kişi gece gündüz ince düşünceye dalar.”

Ancak kişi kendi aklını nasıl tek bir şey ile kısıtlayabilir ki? Aksine sevgi ve zevk kişinin düşüncelerini bağlar ve böylece kişinin aklı ve bedeni sevgi ve zevke çekim duyar, bedensel aşkta gördüğümüz gibi. Bu, tam da kişi sevgiye boyun eğen bir zihin genişlemesiyle ödüllendiği zaman böyledir. Ve bu anlayışa “mantık içinde,” denir. Ancak kişi daima mantık ötesinde çalışmanın yolunu hatırlamalıdır çünkü bu “inanç ve ihsan etmektir.”

Mantık içinde ise bu böyle değildir. O zaman, tüm organları kişinin çalışmasını kabul ederler, çünkü onlar da keyif ve zevk alırlar ve bu nedenle buna “mantık dâhilinde,” denir.

Böyle bir anda kişi zor bir durumdadır; bu anlayışı bozmak yasaktır zira bu kişinin içindeki Tanrısal bir aydınlanmadır, yukarının bolluğu gibi. Bunun yerine, kişi hem inancını hem de mantığını düzeltmelidir.

Ve böylece bunları düzenlemesi gerekir; bu güne kadar eriştiği her şeyi ve şimdi sahip olduğu ödülü ve bunlarla ne yapması gerektiğini. Bu yalnızca önceden hazırlık yapması gerektiği içindir, mantık ötesini üstlenmek için.

Dvekut (bağlılık) içinde uğraşarak, kendisini köke bağlar ve bu ödüllenmiş bir mantığa sahip olur. Bunun anlamı şudur: İnanç yoluyla edindiği gerçek bir ifşadır. Sonuçta, öncelikle mantık ötesini ve sonra mantığı takdir eder ve böylece bolluğu uzatmak için O’nun ismini ifşa etmekle ödüllenmiş olur.

Bu nedenle şimdi mantık yoluyla güçlenmesi ve en büyük mantık ötesini üstlenmesi gerekir, zira kökteki Dvekut, esasen inanç yoluyla vuku bulur ve tüm amaç da budur. Buna “edinim” denir, mantık ihsan etmek amacıyla genişler, bu yolla kişi en -nitelikte ve nicelikte- büyük ölçüde mantık ötesini üstlenebilir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,297