e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Kabala Kütüphanesi > Son Nesil > Kabala Bir Felsefe Değildir

Kabala Bir Felsefe Değildir

Eski çağlarda Kabala, büyük beyinlerin anlam arayışına ilham kaynağı oldu. Ancak, “felsefe” denilen dal kısa zamanda başka bir istikamete yönlendi.

Kabalistler’i münzevi hayatı yaşayan ve mum ışığında sihirli kitaplar yazan adamlar olarak hayal ediyor olabilirsiniz. Yirminci yüzyıl sonuna kadar, Kabala gerçekten de gizli tutuluyordu. Bu mahremiyet sebebiyle, Kabala hakkında sayısız masal ve efsane ortaya çıktı. Bu hikâyelerin büyük çoğunluğu doğru olmasa da halen, en dikkatli düşünürlerin dahi kafasını karıştırmaya devam ediyorlar.

Kabala, hep böyle gizli tutulmadı aslında… Hatta ilk Kabalistler toplumlarıyla oldukça iç içe bulundukları gibi bildiklerini paylaşmak konusunda da çok hevesliydiler. Bu Kabalistler genelde milletlerinin lideri konumunda kişilerdi. Tüm bu liderler içinde, muhtemelen en iyi bilineni, hem büyük bir Kabalist hem de büyük bir lider olan Kral Davud’dur.

Kabalistlerin toplumla olan münasebetleri, dönemin âlimlerinin bugün “Batı Felsefesi” olarak bildiğimiz ve modern bilimin de kaynağı olan felsefenin temelini oluşturmalarına olanak vermiştir. Bir antik çağ uzmanı ve hümanist olan Johannes Reuchlin, De Arte Cabbalistica adlı kitabında, bu konuyla ilgili şöyle diyor: “Felsefenin babası, hocam, Pythagoras, öğretilerini Kabalistler’den aldı… Devrin diğer âlimlerinin yabancı olduğu Kabala kelimesini, Yunanca Felsefe kelimesine çeviren Pytagoras’dır… Kabala, belirsizlik içinde yaşamamıza izin vermiyor. Aklımızı bilgeliğin seviyesine yükseltiyor.”

Ancak, filozofların Kabalist olduğunu düşünmeyin. Çünkü, Kabala çalışmadılar ve Kabala ilminin derinliklerini tam olarak anlayamadılar. Bunun sonucu olarak da kendine has, özel bir şekilde geliştirilmesi ve ele alınması gereken bilgiler, yanlış değerlendirilerek amacından uzaklaştırıldı. Kabala ilminin dünya üzerinde, Kabalistlerin bulunmadığı bölgelere göçü de, farklı yönlerde gelişmesinin bir diğer sebebidir…

Bu şekilde insanlık, hedefinden şaşmış oldu. Batı felsefesi, Kabalistik bilgiden kısımlar içermesine rağmen zamanla tamamen farklı bir yön aldı. Beş duyumuzla algıladığımız maddesel dünyamızı inceleyen bilimleri meydana getirdi. Hâlbuki Kabala, beş duyumuzun algıladıklarının ötesinde neler olduğunu araştıran bir bilimdir. Maddesel dünyanın bu denli üzerinde durulması, insanları, Kabalistik bilginin aksine bir istikamete yönlendirdi. Bu yön değiştirmeyle genel olarak Kabala hakkında yanlış bir kanı oluştu.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
17 - 0,280