e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

35. Mektup

1927, Londra

Değerli öğrencilerime, Yaradan onlarla olsun,

.’in, yayımlamak istediğim Kralın Vadisi kitabı için gösterdiğim gayret ve heyecana şaşırmasının sebebi beni anlamamasıdır. Heyecanım Kralın Vadisi’nin yayımlanması için değil, onu Atzilut Çalışması adı altında kısaltıp ARI’ye atfeden kopyacı nedeniyledir.

Kitabı kopyalarken iki konuda büyük zarar vermiş: 1) Yazdıklarına bizi çekerek kafa karışıklığına sebep olan bu kopyacı, bizim gibi kalbindekileri arayanların zamanını boşa harcatarak, korkuya neden olmuştur. 2) Kitaba ARI’nin yazılarından derlenen Kralın Vadisi kitabının yazarı bilge kişinin sözleri de aktarılmış. Bu büyük kafa karışıklığı yaratmıştır. Bu nedenle kaybettiğim zamandan dolayı kızgınım.

Yukarıda bahsedilen kitabın (Kralın Vadisi) yazarı hiç şüphesiz çok yüce ve kutsal bir insan. Ancak, yazılanlar bana göre kendisi gibi hocası ARI’nin sözlerini iyi anlamamış olan MAHARI Sruk’a dayandırılmış.

Rav Sruk’un sözleri tüm kutsallara yayılmıştır çünkü nihayetinde ARI’den duyduklarını yazıya geçirmiştir, MAHARI Sruk’un aklının yüceliği ve edinimi tahmin edilemeyecek boyutlarda olduğundan, onun sözlerini ancak yüksek edinim derecesine sahip biri anlayabilir.

Bu sebeple, Kralın Vadisi yazarı, bu kitabı Rav Haim Vital’in kısa ve karışık düzendeki sözlerine ve diğer Kabalistlerin kurduğu yapıya dayandırmış. ARI’nin ispatlayıp, MAHARI Sruk’un da kabul etmiş olduğu Rav Haim Vital’den bize gelen ARI’nin Kabalasını düzenlerken kitaba kendi sözlerimi koyma sebeplerimden biri de bu.

Şaşırtıcıdır ki, HIDA kendini MAHARI Sruk’a adamış olmasının dışında, ARI’nin Kabalasıyla ilgili asla yalan yazmayan Makor Haim’in (Yaşamın Kaynağı) kararsızlığından Kralın Vadisini kurtarmak için uğraşmamış. Diğer tüm Kabalistler için durum aşağı yukarı bu şekilde.

Bana göre MAHARI Tzemach, MHARAM Papash, MAHARAM Shapira ve MAHARAM Di Lozano da büyük ölçüde MAHARI Sruk’a güvenmiş, bu durumda dostumuz neden onlara kızmıyor?

Bana gelince Tanrı’nın izniyle umuyorum ki, bugüne kadar ARI’nin sözlerine bağlanmış olanların edinimlerini ve isimlerini işin içine katmadan onun sözlerini sadeleştirmeliyiz, böylece zamanla tüm yüce Kabalistler bunu kabullenerek, ARI’nin kurduğu yapıyı diğerleriyle kıyaslamak zorunda kalmazlar.

İlginçtir ki, …., RASHASH’dan bahsetmememe şaşırmış. Ben Akudim’in ortasında dururken, RASHASH’ın kitabına Nekudim dünyasından başlamasıyla ilgili neden bir şey dememiş? Ayrıca, Atzilut’un beş Partzufim’ine ait The Sun’daki bazı bölünmüş sözler dışında bu konularla ilgili tek kelime bile etmemiş.

Yaşam Ağacı kitabının ikinci basımındaki Keter yorumlarına ilişkin iddiasıyla ilgili olarak benim adıma ona de ki, oradaki açıklamayı anlamamış. Orada yazar Ohr Yaşar’ın (direkt ışık) on Sefirot’unu içeren Sefira Keter’den ve Ayn Sof ve AB-SAG-MA-BON arasında fakat onun dışında ifşa olan manevi AK, Ohr Hozer’in (yansıyan ışık) on Sefirot’undan bahsediyor. Benzer şekilde, her Partzuf Keter’i içerir, örneğin yirmi Sefirot’u içine alan manevi AK gibi, bu nedenle Zohar onlara “yirmi” der. Yaşam Ağacı kitabı onun Ayn Sof ve “yayılan” olarak adlandırılabileceğini yazar, ki her ikisi de Tanrı’nın sözüdür.

Oysa ben yalnızca “orta” olarak değil, Ayn Sof ve Yayılan olarak adlandırılacak olan Ohr Yaşar’ın on Sefirot’unun Keter’inden ve HB TM’un dört Yesodot’un (yapı) kökünden bahsediyorum. Bu böyledir çünkü Ohr Yaşar’ın Bina’sının Sefira’sının ifşasından önce, Kli için bir kök yoktur, Bölüm 1’de açıkladığım gibi, potansiyel Kli ve ifanın hepsi yayılandan gelir.

Igulim’in iç ışığıyla ilgili olarak yazdıklarımı iki niteliğe ayırdığım için— saran ışığın aydınlığının, saran Ayn Sof’tan geldiğini ve iç ışığın, İgulim’in kendi başına aldığı ışık olduğunu söylediğim için—kafası karışmış.

Orada, üçüncü Behina’da, iç ışığı yorumladım: Onlara gelen ışığa Ohr Pinimi denir. Buna “Reşimo’nun ışığı” denir. Bu demektir ki, “Tzimtzum’dan önceki büyük ışıktan geride kalan Reşimo” denilen sınırlı aydınlık haricinde Reşimo yine de Ayn Sof’tan ışığı çekme ve emme gücüne sahiptir.

Tersine, Reşimo’nun sanki kutsal ışığın bir parçasıymış gibi ışığın ayrılmasından sonra bir yere tutunmuş olarak kaldığını düşünenler büyük hata yapar çünkü her ışık köküne tutunur. Kökünden aralıksız olarak yayılan ışığın ayrılışından sonra geride kalan hem büyük hem küçük ışığa Reşimo denir.

Behina Dalet’te saran ışığı şu şekilde yorumladım: “Ohr Ayn Sof (Ayn Sof ışığı) kendi yerinden ihsanı aydınlatır.” Bununla demek istediğim ışık, sınırlı olan ve Ohr Pinimi gibi ölçülen Tzimtzum niteliği ile gelmez. Daha ziyade o sınırsızca aydınlatır ve büyük ve küçük ışık arasında ayrım yapmaz.

Bu konular Kapılar için Önsöz ve Girişe Kapı kitaplarında açıklanmıştır. Onunla benim aramızda ifade değil ama mananın dışında başka bir anlaşmazlık yok. Bende diyorum ki, Reşimo’nun ışığı Ohr Pinimi’dir fakat bir yanlışlık olmaması için onu bu şekilde yorumladım.

Niyetimiz olan arzulanan hedefe doğru yönelmediğini yazmasıyla ilgili olarak ona de ki, pek çok hata içerdiğinden benim bütün niyetim önsözlerin düzenlenmesi çünkü ARI ve Haim Vital bunu yapmamış. Bu sebeple, pek çok hatanın olduğu on Sefirot açıklamasındaki kurduğum yapıyı ve AK’ın Partzufim’in düzenini açıklığa kavuşturmak zorundayım.

Atzilut Partzufim’ini ve derecelerinin yükselişini doğru şekilde açıkladıktan sonra büyük tezatlıklar içeren Huzur Nehri kitabını açıklığa kavuşturacağım çünkü kitap RASHASH’ın çocukluğunda söylemiş olduğu ama daha sonra bundan pişman olduğu yazılarından derlenmiş. Oysa onları kendi düzenlemiş olsaydı kesinlikle gerekli düzeltmeleri yapardı.

Ancak, o evde yokken girip bu yazıları ondan çalmışlar, bundan dolayı büyük üzüntü duyduğu bilinir. Onun sözlerini yorumlayan başka yazılar da gördüm fakat Bir Bilgenin Öğretileri kitabı haricinde bunlara bakınca RASHASH’ı anlamaya dahi başlamadıklarını görürsün. Tanrı’nın izniyle tüm bunlar açıklığa kavuşacak.

Ancak, RASHASH’ın gelecekte ifşa edeceğim Yaşam Ağacı kitabındaki gerçek yapıyı ortaya koymadan önce benim için tartışılmayacak olan onun sözlerine bugüne kadarki tüm yazarlar karşı gelir.

Ayrıca, Sekiz Kapı, Yaşam Ağacı ya da Kapılara Önsöz kitaplarında açıklanan ve yazılanlara hiçbir yorum eklemediğim Panim Meirot uMasbirot (Parlak ve Işıldayan Yüz) kitabındaki tüm sözlerim için bir indeks ilave edeceğim. Buna Rav Haim Vital’in Arzum Onda kitabından da bazı şeyler ilave ettim ancak kurduğum yapıya, derleyicilerinin arınmışlığından emin olmadığım için, ARI’nin diğer yazılarından bir şey ilave yapmadım.

İlklerin Kabalası, Genious ve tüm diğerleri için de durum aynı. Maimonides’in Yaratılış Kitabı yorumunu ilmin yapısı için değil, maddesellikten arınmanın yapısı olduğu için referans verdim. Bu konuda Rav Haim Vital de ondan alıntı yapmıştır ve ben de Maimonides’ten yaptım.

Duyman gerekenleri açık fikirle ve dikkatlice dinleyebilmen için ayrıntılar üzerinde durmanı gerekli görüyorum çünkü bilgelerin sözleri sükûnette duyulur. Her bir ifadeyi görebilmeniz için Tanrı’nın izniyle kitaba indeks koyacağım.

Şimdilerde kitabın giriş bölümünü yazmakla oldukça meşgulüm, sonrasında indeks, sözlük ve kısaltmaları ilave edeceğim. Sıkıntılarım beni geciktiriyor, özellikle bu tip çalışmaya alışkın olmadığım için zorlanıyorum.

Yeni sinagogla ilgili olarak çok memnun olduğumu söylemeliyim, Eski Şehir’de yapmayı umdukları diğer sinagogların durumunu da öğrenmek istiyorum.

Sevgiler

Yehuda Leib

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,293