e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Kabala Kütüphanesi

Kabala Kütüphanesi

Sabah Dersi Materyali – 15 Ocak – Sevgi Tüm Günahları Örter

1) Baal HaSulam, Zohar Kitabı’na Önsöz, 34 Örneğin görme duyumuzu ele alalım: önümüzde engin, mükemmel bir şekilde doldurulmuş bir dünya görüyoruz. Ancak gerçekte tüm bunları kendi içimizde görüyoruz. Başka bir deyişle, beynimizin arkasında her şeyi bize göründüğü şekilde resmeden ancak dışımızdaki hiçbir şeyi göstermeyen bir çeşit fotoğraf makinesi

Paraşat Şemot

1) Rabaş, Makale 11, Gerçek Dua Gerçek Eksiklik Üzerinedir (1986) “Ve çalışmaları yüzünden haykırışları Yaradan’a ulaştı.” Bu demektir ki, bütün haykırışlarının üzerindeki en kötü işkence, başka şeyler yüzünden değil çalışma yüzündendi. Bunun anlamı şudur; kendi durumları için, kendine-sevgiden çıkamadıkları ve Yaradan için çalışamadıkları için ağlıyorlar. Onlara işkence eden

Sabah Dersi Materyali – Gebelik ve Doğum

1) Baal HaSulam, Tek Emir Yaradan çalışmasındaki odak nokta ilk adımdır. 2) Rabaş, Makale 31, Yenika ve İbur Meselesi (1986) Yaradan’ın hizmetine giriş, İbur (ana rahmine düşme) hâlidir; burada kişi kendi özünü iptal eder ve yazılmış olduğu gibi annesinin rahmine girer: “Oğlum, babanın talimatını dinle ve annenin öğretisini

Sabah Dersi Materyali – Oyun

1) Baal HaSulam, Şamati 16- Çalışmada Efendi’nin Günü ve Efendi’nin Gecesi Nedir? Kişinin ihsan etme gücüne sahip olması için, ikinci bir doğaya ihtiyacı vardır, böylece kişi form eşitliğine ulaşmak için güce sahip olacaktır. Diğer bir deyişle, Yaradan verendir ve hiçbir eksikliği olmadığı için hiçbir şey almaz. Bunun anlamı

Sabah Dersi Materyali – Sevinç

1) Zohar, VaYehi, 116 Kutsallık ancak tamam olan yerde var olur, eksiklik olan yerde, kusuru olan yerde ya da hüzünlü olan yerde değil ama sevinç olan yerde. 2) Baal HaSulam, Şamati 58- Mutluluk Yapılan İyi Şeylerin Yansımasıdır Mutluluk yapılan iyi şeylerin bir “yansımasıdır.” Eğer yapılanlar Keduşa’ya (Kutsallık) ait

Sabah Dersi Materyali – Şükran

1) Baal HaSulam, 55. Mektup “Ve sen Tanrı’nı seveceksin,” sözü kişinin kutsallık, güç ve sonsuz mutluluğun hazzının bereketini alma seviyesine gelebilmesi için elinden geleni yapmasına bağlıdır. Bu aşamada, doğa yasalarında olduğu gibi, sevginin ölçüsü ve onun buyrukları O’ndan sonsuz haz üstüne haz alabilme niteliklerimizle eşit hale geldiğinde kişi

Sabah Dersi Materyali – 1 – 2 Ocak – İptal Olma ve Boyun Eğme

1) Rabaş, Makale 1, Toplumun Amacı 2 (1984) Kendini iptal etmeden, Yaradan’la Dvekut’a (bütünleşme) yani form eşitliğine ulaşması mümkün değildir. Ve bu doğamıza zıt olduğundan, büyük bir güç oluşturacak bir gruba ihtiyacımız var, böylece insanın yaratılma amacının gerçekleşmesini engelleyen ‘kötü eğilim’ olarak adlandırılan alma arzusunu iptal edebiliriz. Bu

Paraşat VaYehi

1) Zohar, VaYehi Mısır’da bu hayat olarak görüldüğü için “Yaşadı” deniyor. Ne de olsa, hayatı boyunca “Yaşadı” diye anılmadı, çünkü bütün hayatı üzüntü ve ıstırap içinde geçti, yazıldığı gibi, Laban’ın evinde “Rahat değildim”, “Ve ben sessiz değildim” Esav’dan, Dinah ve Şekem’den “Ve ben dinlenmedim”, Yusuf’un satılmasına duyulan can

Minyan İle İlgili Olarak [Sinagogda Onlu]

Not 251 “Kabalist Yohanan, ‘Yaradan sinagoga gelip orada bir onlu bulamadığında, ‘Ben neden geldim ve hiç adam yok, çağırdım ve kimse cevap vermedi ‘denildiği gibi, hemen öfkelenir” (Berahot 6b). Şöyle sormalıyız, 1) Ne yapılmalı? Onlular toplanıncaya kadar insanlar dışarıda beklemeli ve sonra mı sinagoga gelmeli? 2) Ayette onlunun

Kırık Bir Kalp – 1

Not 252 “Kırık ve yaralı bir kalp, Ey Tanrım, hor görmeyeceksin.” “O Kalbi kırık olanı iyileştirir.” Kırık bir kalp, “On Sefirot’un Çalışmasına Giriş” (Madde 129) ‘da yazıldığı gibi, kişinin kalbinin tamamen Yaradan ile olmadığı anlamına gelir. Kişi kalbinin tümüyle Yaradan’la olmadığına pişman olursa, o zaman “eksiklik” denen bir

Kem Gözlü Bir Adamın Ekmeğini Yemeyin

Not 253 “Kabalist Yehosua Ben Levi, ‘Bencilden haz alan kimse,’ “Kem gözlü bir adamın ekmeğini yemeyin.” denildiği gibi, yapma emrini bozar, çünkü farz ettiği gibidir, size ‘Ye ve iç’ diyecektir fakat kalbi onunla değil.” (Sotah 38b) diyecektir. Bunu anlamalıyız çünkü sözde eğer arkadaşı onu yemeğe davet ederse kişi

Çalışma İnanç Demektir

Not 254 Tüm peygamberlerin meşgul olduğu çalışma yücedir, çünkü Şehina [Kutsallık], onlar “çalışana” kadar İsrail’de mevcut değildi (Midrash Gadol ve Gedola, Bölüm 14). “Çalışma”nın inanç anlamına geldiğini yorumlamalıyız. (“Onurlandıran İş Yücedir” makalesine bakın.)

Ölü Bir Adamın Sözleri

Not 255 “Ölünün önünde, sadece ölünün sözleri söylenir.” (Berahot 3b). Yorum: Ölü önlerinde yatarken, sadece ölü adamın meseleleriyle ilgili şeyler söylenir. RASHI, herkes onlardan bahsetmek zorunda olduğundan ve ölü cansız olduğundan bunun ona, “Yaratıcısının önünde fakirle alay etmek” olduğunu yorumladı. Rabbi Aba Bar Kahana, “Sadece Tora’nın meseleleri değil

İlk Gün Yaratılan Işık – 1

Not 256 İlk gün yaratılan ışık, Âdem onun içinde dünyanın sonundan gördü… Yaradan tufan neslinin ve Babil neslinin yaptıklarına baktı ve onların uygulamalarının bozuk olduğunu gördü. Kalktı ve gelecekteki erdemliler için onu gizledi. Bu nedenle, kişi içindeki tufan neslini ve Babil neslini ıslah etmeden önce gizlenmiş ışık ondan

Putperestlik

Not 257 16 Şubat 1966 “Raba Bar Rav Yitzhak, Rav Yehuda’ya şöyle dedi: ‘Bizim yerimizde putperestlik var ve ne zaman dünya yağmura ihtiyaç duysa, onlara ‘Bana bir adam katledin ve yağmur göndereceğim.’” diyerek bir rüyada görünürler. Onun için bir adam öldürdüler ve yağmur yağdı.’’ “O cevap verdi, ‘Şimdi

Kim Zengindir?

Not 258 Mart 1962 “Kim zengindir? Rabbi Yossi, “Masasının hemen yanında bir tuvaleti olan herkes” der. (Şabat 25b). “Masa” bir yemek demektir. Kişi zevk aldığında bu bir yemek olarak, kişi yemek yiyor olarak kabul edilir. Masanın hemen yanında tuvalet olmasıyla ilgili olarak, tuvalet; içimizdeki atığın çıkarılması için tasarlanmış

Tapınağı İnşa Etmek

Not 259 7 Mart 1962 “Kabalist Şimon Ben Elazar, ‘Eğer çocuklar size ‘Yap!’ ve yaşlılar ‘ Yık!’ derlerse yaşlılara kulak verin ve çocuklara aldırış etmeyin, çünkü çocukların yapısı yıkılıyor ve yaşlıların yıkıntısı yapılıyor ve meselenin işareti Süleyman oğlu Rehoboam.” (Nedarim 40a). RASHI şöyle yorumlar; gençler size “Tapınağı İnşa

Emredilen ve Yapan Yücedir

Not 260 “Emredilen ve yapan, emredilmeyen ve yapandan daha yücedir.” (Kiduşin 31a). “Emredilen ve yapan” ifadesinin Lişma [Onun uğruna] anlamına geldiğini ve “emredilmeyen ve yapan”ın Lo Lişma [Onun uğruna değil] anlamına geldiğini yorumlamalıyız. Kişi Yaradan’ın uğruna çalışmadığından, bu, onun Mitzva’yı [emri] yapmasını emreden bir komutanı olduğu için yerine

TES 2. Bölüm

TALMUD ESER SEFİROT (On Sefirot Çalışması) BÖLÜM İKİ Igulim ve Yosher; iki kısım içerir Kısım Bir Tzimtzum’dan sonra ortaya çıkan Eser Sefirot’un Igulim’ini açıklar. Ohr Ein Sof onları çevreler ve Sefirot de Igulim’in tüm Ohr’u onlara Kav tarafından verilir. Bu kısımda on bir alt konu vardır: Kav ince

Aza ve Azazel

Not 231 Zohar’da yazılıdır (sayfa 156 [İbranice]): Melekler Aza ve Azael, Nekudim dünyasında GAR de Hohma’nın içinde aydınlattığı Aba ve İma’daki Ahoraym niteliğindendir. Onlar günahtan önce büyük ölçüde ıslah edildiler ve günahtan sonra iptallerine geri döndüler ve ıslahın sonundan önce ıslah edilmiş olmayacaklar. Bu, onlar GAR niteliğinden olduklarından

Sitra Ahra’ya Rüşvet Vermek

Not 323 Klipa’ya [kabuk / soyma] Yenika [emme / emzirme] ve Sitra Ahra’ya [diğer taraf] verilen kısım arasındaki yasaklama ve Azazel’e bir keçi vb. gibi [günah keçisi] olan Keduşa (kutsallık) arasındaki farkı anlamalıyız. Zohar’da, bu kısmın Sitra Ahra’ya verildiği ki bu sayede Sitra Ahra’nın iftira etmeyeceği söylenir. (İbrahim’in

Yenika [emme / emzirme] Hakkında

Not 233 İki şeyi ayırt etmeliyiz: Yenika’da [emzirme] bebek, emzirenin rızası olmadan ememez. Başka bir deyişle, emziren kişi bunu yapmayı kabul etmelidir. Bu, yiyeceğin zaten hazırlandığı ancak kişinin onları elde etmesi gereken yemekten farklıdır. Tersine emzirmeyle, altta olan besinini çıkarır. Üsttekinin alt olanın emmesine yardımcı olması gerekiyorsa, bu

Realite ve Realitenin Varlığı

Not 234 Örnek: Yaşayan bir bebek canlıdır. Buna “realite” denir. Öte yandan, hayatının tamamen beslenmeye bağlı olduğunu görürüz. Bebeğe ihtiyacı olan besin verilmezse bebek ölecektir. Realitenin varlığının perspektifinden, “Yaradılış işini her gün kendi iyiliğiyle yenileyen” de olduğu gibi, o daima sürdürülmelidir. Zivugim [çiftleşmeler] ile ilgili olarak, bu bedenle

Işığın Formları

Not 235 Ruhta kıyafetlenmiş olan ışık, ruhta kıyafetlenmeden önceki ışıkla aynı forma sahip değildir. Işığa “basit” denir, yani tek niteliktir. Ama ışık alma arzusunda kıyafetlendiğinde bir “ruh” olarak adlandırılır, karmaşık hale gelir yani iki nitelikten oluşur – bir verenin niteliği ve eş zamanlı olarak bir alanın niteliği. Işıkta

Bütün Dünya Onun İhtişamıyla Doludur

Not 236 Üst ışığın genişlemesi realitenin tümünde kıyafetlenir ve buna “realitenin sürdürücüsü” denir. Bu dünyada var olan tüm kıyafetlerde, yani bizden önceki her maddi şeyde görünür. İster Tora’nın kıyafetlerinde yani Tora’nın harflerinde ya da dua mektuplarında veya dünyevi şeylerde olsun, her şey Yaradan’ın ışığıdır. Tek fark alıcıdadır, yani

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,423