e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Kabala Kütüphanesi

Kabala Kütüphanesi

Kişi, Yaradan Korkusunun Ne Olduğunu Bildiğinde

Makale No. 35, Tav-Şin-Mem-Hey, 1984-85 Vaethanan bölümünde (madde 68), Kutsal Zohar’da şöyle yazar: ‘Daha sonra, kişi, özellikle Yaradan korkusunun ne olduğunu bildiği, Yaradan sevgisinin temeli ve özü olan, Malhut’un kendisinin niteliğini edindiği zaman ki bu, sevgiden korkudur, bu korku, onun Tora’nın bütün Mitzvot’unu (emirler) yerine getirmesini sağlar, böylelikle

Ve Yaradan’a Yalvardım

Makale No. 34, Tav-Şin-Mem-Hey, 1984-85 ‘Ve Yaradan’a Yalvardım’. RASHİ, bunu her yerde yorumladı, ki Hanan, Hanun (merhametli) kökünden, kökü aynı olan, Matnat Hinam (bedava, hediye) anlamına gelen Ethanan’dan (yalvardı) gelir. Erdemliler bunu kendi iyi işleri olarak kabul etseler de, onlar sadece, Yaradan’dan bedava, bir hediye istemektedirler. Midraş Rabbah’ta

İsrail’in Suçluları

Makale No. 33, Tav-Şin-Mem-Hey, 1984-85 Riş Lakiş şöyle dedi: ‘İsrail’in suçluları, Cehennem’in ışığı onları yönetmez, altın sunaktan çok daha azını, vb. İsrail’in suçluları, bir nar gibi Miztvot’la (emirler/iyi işler) doludur, şöyle yazıldığı gibi, ‘Tapınağınız, bir dilim nar gibidir’. Rakateh (tapınağınız) olarak değil, Reikanin (boş) olarak telaffuz edin ki

İtalya Kongresi 2018 “Babil’i Arvut’ta Birleştirmek”

DERS 1: Kalpleri Tek Bir Kalpte Eritmek O’nu memnun etmek için ruhlarımızı eritme potasına, Yaradan’ı keşfetmenin yerine, atıyoruz. 1) Rabaş, Makale 10, Kişinin Reenkarne Olmamak İçin Ulaşması Gereken Derece Nedir? Tüm ruhlar Bilgi Ağacının günahından dolayı ruhu 600.000 parçaya bölünen Adam Harişon’un ruhundan uzanır. Bu demektir ki, Adam

Sabah Dersi 2018 – Merdivenin Dibinden Kalıcı Dvekut’a

1) Rabaş, Makale 128, Efendiyi, Tanrımızı Yücelt “Efendiyi, Tanrımızı Yücelt ve O’nun dağının önünde başını eğ, çünkü Efendimiz Tanrımız kutsaldır.” “Yücelt”, sözünün anlamı şudur; eğer kişi Yaradan’ın yüceliğini ve büyüklüğünü bilmek isterse, bunu yalnızca Dvekut yoluyla ve form eşitliği ile elde edebilir. Bu durumda, “form eşitliği” nedir ve

Alıcıların Ödülüne Dair

Makale No. 32, Tav-Şin-Mem-Hey, 1984-85 İnsanın ödül olmaksızın çalışamadığı biliniyor. Bu, kişiye ödül verilmediyse, harekete geçmeyeceği anlamına gelir. Bu, yaratılanların tamamen hareketsiz olan kökünden kaynaklanmaktadır, On Sefirot’un Çalışması’nda (bölüm 1, madde 19) yazıldığı gibi: ‘Dinlenmeyi severiz ve hareket etmekten şiddetle nefret ederiz, eğer dinlenmezsek tek bir hareket bile

Üç Dua – 1

Makale No. 30, Tav-Şin-Mem-Hey, 1984-85 Zohar, Balak’ta (madde 187) şöyle yazılmıştır: Şu üçüne ‘dua’ denir: ‘Musa için dua, Davud için dua ve yoksul için dua’. Bu üçünden hangisi daha önemlidir? Yoksul için olan dua, daha önemlidir. Bu dua, Musa’nın duasından ve Davud’un duasından önce gelir. Sebebi nedir? Çünkü

Yaradan, O’nu Çağıranlara Yakındır

Makale No. 29, Tav-Şin-Mem-Hey, 1984-85 Zohar, Hukat’ta (madde 78) şöyle yazar: ‘Bundan şunu öğreniriz; eylemle ya da bir sözle yukarıdaki şeyleri uyandırmak isteyen birisinin, eğer bu eylemi ya da bu sözü uygun bir şekilde değilse, hiçbir şey uyandırmaz. Dünyadaki bütün insanlar, yukarıdakini uyandırma meselesi için ibadethanelere giderler ama

Kötüye de İyiye de, İyilik Yapan İyi

Makale No. 1, Tav-Şin-Mem-Zayin, 1986-87 Deriz ki, “Ve bütün inananlar,” vs., “kötüye de iyiye de iyilik yapan İyi.” Bunu çalışmada anlamalıyız, bununla kastedilen Yaradan’a yakınlaşmak isteyen ve bunu “iyi” olarak nitelendirenler, başka bir deyişle, onların tüm beklentileri sadece budur; Yaradan ile Dvekut [birleşme] ile ödüllendirilmektir. O halde, burada

Sabah Dersi 2018 – İnsan Sevgisinden Yaradan Sevgisine

1) Baal HaSulam, Kabala Öğretisi ve Özü Amaçsız hareket olmayacağından, Yaradan’ın önümüzde düzenlenmiş olan yaratılışta bir amacı olduğu kesin. Bu çeşit çeşit realitenin tümünde en önemli şey, hayvanlara verilen algıdır – yani her biri kendi varlığını hisseder. Ancak sadece insana verilmiş olan en önemli algı, aklî faaliyetle ilgili

Ajanlar

Makale No. 28, Tav-Şin-Mem-Hey, 1984-85 Kutsal Zohar (Slah, madde 56-58), manevi topraklara ait yerleri turlamaları için Musa’nın gönderdiği ajanlar konusunu yorumlar: Neden Yaradan’ın onlara ‘Oraya Negev’e, git’, Tora’da ara ve böylece dünyayı bileceksin’ dediği yazıyor? ‘Bu toprakların neye benzediğini gör’, bundan, seni getirdiğim dünyayı göreceksin anlamına gelir. ‘Ve

Tövbe

Makale No. 27, Tav-Şin-Mem-Hey, 1984-85 Zohar’da şöyle yazılmıştır (Nasso, madde 28): ‘Bu emir, Teşuva’nın (tövbe) emridir ve Bina’dır. Bina nedir? Bina, Ben Yod-Hey’in (Yod-Hey’in oğlu) harfleridir. Bu oğul, ona tutunan ve Yod-Hey’in Mohin’ini ondan alan Vav’dır. Tövbe eden herhangi biri, Malhut olan Hey harfini, HaVaYaH’ın tamamlandığı, Ben Yod-Hey

Sabah Dersi 2018 – Çaresizlikten Yaradan’a Yakarmak

1) Rabaş, Makale 29, Lişma ve Lo Lişma İhsan etme yolunda yürümek isteyen birisi, şunu anlamalıdır; yukarıdan ona özel bir muamele yapılmıştır, önceki durumundan aşağı indirilmiştir ki böylece amacını, yani insandan isteneni, Yaradan’ın insana vermek istediğini gerçekleştirsin. Ancak yükseliş durumunda olduğunda, Tora ve Mitzvot’a karşı arzusu olduğunda, maneviyat

Sabah Dersi 2018 – Bağ Kurmak İçin Atak Yapmak

1) Rabaş, Cilt 3, Makale 305, Kötülüğün Anlamı İnsanın içindeki kötülük ancak kişi bunu kötülük olarak hissettiğinde kötülük olarak kabul edilir. Bu şöyledir; kötülüğün ölçüsü, kötülüğün kişinin bolluğu almasına engel olması kadardır. Normalde, eğer kişi bir arkadaşı yüzünden 1 kuruş kaybederse, ondan nefret etmez, çünkü bir kuruş, onunla,

Bana İhtişamını Göster

Makale No. 26, Tav-Şin-Mem-Hey, 1984-85 “Ve şöyle dedi, ‘Bana Senin ihtişamını göster…’ O zaman elimi uzaklaştıracağım ve benim sırtımı göreceksin ama yüzüm görünmeyecek” (Mısır’dan çıkış, 33). Musa ile ilgili bu sorunun bize ne ifade ettiğini ve Yaradan’ın çalışmamızla ilgili cevabını anlamalıyız. Kişi, Yaradan’ın işine başladığında, Yaradan’ın ihtişamını görmek

Sabah Dersi 2018 – Mantık Ötesi İnanç İçinde Çalışma

1) Rabaş, Cilt 1, Makale 3 (1985), Gerçeğin Ve İnancın Anlamı Bize mantık ötesi inanç yolu verilmiştir, yani hislerimizi ve aklımızı dikkate almayıp, şunu söylemeliyiz; “Onların gören gözleri yok. Onların duyan kulakları yok.” Daha ziyade inanmalıyız ki, Yaradan bizim için iyi olanı bilir. O, olduğum aşamamı hissetmemi ister

Her Şeyde, Işık ve Kli Arasındaki Farkı Görmeliyiz

Makale No. 25, Tav-Şin-Mem-Hey, 1984-85 Her şeyde, ışık ve Kli (kap), yani verici olan Yaradan’la, alıcı olan yaratılan arasındaki farkı görmeliyiz. Ve Kli olmadan ışık olmadığından, eğer onu edinecek kimse yoksa, bu durumda kimden söz ediliyor olabilir ki? Bu nedenle bizler, yalnızca Kli’de kıyafetlenmiş olan ışıktan, yani vericinin

Firavun’a Doğru Gel-1

Makale No. 19, Tav-Şin-Mem-Hey, 1984-85 ‘Firavun’a doğru gel’. Bu kafa karıştırıcıdır. ‘Firavun’a doğru git’ demesi gerekmez miydi? Zohar şöyle açıklar (Bo, madde 36): ‘Ama O, Musa’nın, odaların içindeki odalara, yüksek bir deniz canavarına girmesine izin verdi. …Yaradan, Musa’nın korktuğunu görünce… Yaradan dedi ki, ‘Bak, Ben sana karşıyım, Mısır

Tora’nın Putperestlere Öğretilmesindeki Katı Yasağın Anlamı

Makale No. 17, 1987 Bilgelerimiz şöyle dedi (Hagigah 13) ‘Rav Ami dedi ki; ‘Tora’nın sözleri, putperestlere verilmek için değildir, şöyle yazıldığı gibi, ‘O, hiçbir ulusla böyle yapmadı ve onların bilmesi için bir talimatname hazırlamadı. ‘Sanhedrin de (59), Rabbi Yohanan şöyle der, ‘Tora’ya bağlanan bir putperest ölmelidir, şöyle yazıldığı

Sabah Dersi 2018 – Yaradan’ın Yüceliği

  1) Rabaş, Cilt 3, Makale 223, Çalışmaya Giriş Çalışmaya Giriş Lo Lişma’da Olmalıdır: Çalışmaya giriş, Lo Lişma’da olmalı, yani kişi Yaradan’a inanarak keyifli bir yaşama sahip olacaktır. Bunun anlamı şudur; kişi eğer “inanç” olarak adlandırılan bu eylemi yaparsa, bu eylemi gerçekleştirmek, ona daha çok kıvanç ve üstün

New Jersey Kongresi Mayıs 2018

DERS 1: Yaradan’ın Çağrısına Uyanmak 1) Baal HaSulam, Zohar Kitabı’na Giriş, Madde 39 Yaradan’ın yaratmış olduğu yaratılış için arzuladığı amaç, O’nun varlıklarına ihsan etmesidir, böylece varlıklar O’nun doğruluğunu ve yüceliğini ve onlar için hazırlamış olduğu tüm haz ve mutluluğu alacaklar. 2) Baal HaSulam, On Sefirot’un Çalışılmasına Giriş, Madde

Çalışmada, ‘Kem Gözlü Adamın Ekmeği’ Nedir?

Makale No. 13, 1989 Zohar, Şemot’ta (Mısır’dan çıkış) (Madde 21) şöyle yazılmıştır: ‘Rabbi Hiya ‘Kem gözlü bir adamın ekmeğini yemeyin’ diye başladı, zira ekmeği yemek ve bundan zevk almak ya da o kem gözlü adamdan haz almak iyi değildir. Ve İsrail, Mısır’a indiğinde, Mısırlıların ekmeğini tatmamışlardı, Mısır’da, sürgünde

BaHar (Sina Dağı’nda)

BaHar (Sina Dağı’nda) Bütün Gece Sunağın Üzerindeki Çırada Yükselen 1) ‘Ve Efendi Sina Dağı’nda, Musa’ya konuştu, dedi ki: Konuş…’ ‘Bu yakılarak sunulanın yasasıdır.’ İsrail meclisinde, bu ayeti öne süreriz, o, Kutsal Kral’a tam bir Zivug’da yükselir ve katılır. 2) ‘Bütün gece, sunağın üzerindeki çırada yükselen, budur.’ Gece geldiğinde

Bamidbar (Çölde)

Sayma ve Hesaplama 1) “Ve Tanrı Şina çölünde, toplantı çadırında Musa’ya konuştu.” “Ve Tanrı, insanı kendi suretinde yarattı.” Yaradan insanı yarattığı zaman, onu yukarıdakilerin ve aşağıdakilerin formunda yaptı ve o bunların hepsinden oluştu. Ve onun ışığı, dünyanın bir ucundan diğer ucuna kadar parladı ve herkes ondan korktu. 2)

Çalışmada, Mısır’ın Vekili Düşmeden Önce, Onların Haykırışları Cevaplanmadı Ne Demektir?

Makale No. 15, 1990 Zohar (Şemot (Mısır’dan Çıkış), madde 341) şöyle der: ‘Vekili, İsrail üzerinde hâkim olduğu müddetçe, İsrail’in haykırışları duyulmadı. Vekili düştüğünde, şöyle yazılmıştır, ‘Mısır kralı öldü’ ve hemen ‘Ve İsrail’in çocukları çalışmaktan iç çektiler, ağladılar ve haykırışları Tanrı’ya ulaştı.’ Ama o zamana kadar, haykırışları cevap bulmadı.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
17 - 0,802