e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Kabala Kütüphanesi

Kabala Kütüphanesi

Topraklarından Uzağa Git

5.Makale “Topraklarından, anayurdundan ve babanın evinden çık ve sana göstereceğim topraklara git.” Bu realitenin düzenine uygun değildir. Çünkü kişi önce baba evinden, sonra anayurdundan ve en son olarak da topraklarından çıkar. Şaşırtıcı olan budur. Çalışmada Eretz, “toprakların,” Ratzon (arzu) kelimesinden gelir, atalarımız bununla ilgili şöyle der, “Bırak yeryüzü

Bunlar Nuh’un Nesilleri

4.Makale “Bunlar Nuh’un nesilleridir. Nuh erdemli bir adamdı. Neslinin içinde o bütündür. O Tanrı ile beraber yürür.” RAŞİ şöyle yorumlar, “Bu erdemlinin neslinin iyi ameller yerine getirdiğini sana göstermek içindir. Ayet oğullarının adını vermeliydi, yani Shem, Ham ve Japheth. Neden ‘Bunlar Nuh’un nesilleridir. Nuh erdemli bir adamdı’ der?

Gerçeğin Ve İnancın Anlamı

3.Makale Gerçek ve inanç birbiriyle çelişir. Duada da birbiriyle çelişen iki şey söz konusudur. Dua özellikle kişi eksiklik içinde olduğunda edilir. Atalarımız şöyle der, “Dua kalbin derinliklerinden gelmelidir,” yani kalbimizin derinliklerinden gelen dua ile eksikliğimizi hissetmemiz gerekir. Bu demektir ki, kalpte bütünlük değil, sadece eksiklik olmalıdır. Eksiklik büyüdükçe

Kişi Daima Sahip Olduğu Her Şeyi Satıp, Bilge Bir Öğrencinin Kızıyla Evlenmelidir

Rabaş 14. Makale “Kişi daima sahip olduğu her şeyi satıp, bilge bir öğrencinin kızıyla evlenmelidir.” Bu demektir ki, kişi çabası vasıtasıyla elde ettiklerini satmalıdır. Bu demektir ki, her şeyden vazgeçip karşılığında bilge bir öğrencinin kızını almalıdır. Eğer bilge bir öğrencinin kızını almazsa, hayatı boyunca Tora ve Mitzvot çalışması

Tanrı’nın Sana Bahşettiği Topraklara Geldiğin Zaman

18. Makale “Tanrı’nın sana bahşettiği topraklara geldiğinde, onları miras alacak ve içinde yaşayacaksın,” ayetiyle ilgili yorumcular şunu sorar, “Tanrı’nın sana verdiği nedir?” Her şeyden önce İsrail halkı bunu savaşla elde etmiştir. Şöyle açıklarlar, kişi kalbinden bilmelidir ki, kendi gücü ve becerisiyle toprakları miras almamıştır. Daha ziyade bu Yaradan’ın

Yukarıdan Aşağıya Negatif Bir Şey Gelir Mi?

15. Makale 14. makalede yazılanla ilgili açıklama: “Eğer İsrail ödüllendirilirse, o ateşten bir aslan gibi aşağıya iner. Eğer ödüllendirilmezse, kızgın bir köpek gibi aşağıya iner.” Bununla ilgili olarak şöyle sorulur, “Nasıl olur da yukarıdan negatif bir şey gelir?” Biliyoruz ki yukarıdan iyilik iner. Kızgın köpek gibi iner dediğimiz şeyden

Genetik Miras

Rabaş 11. Makale Genetik miras ile ilgili bir ihtilaf: “Samuel der ki, ‘Atalarımızın genetik mirası sona erdi.’ Rabbi Yohanan der ki, ‘Genetik miras bahşedilir.’” Midraş’ta şöyle yazar, “Rav Aha dedi ki, ‘Atalarımızın mirası sonsuza kadar var olur ve sonsuza kadar anlatılır.’” Tosfot’ta şöyle yazar, “Rabeinu der ki, atalarımızın

Kişinin Reenkarne Olmamak İçin Ulaşması Gereken Derece Nedir?

Rabaş 10. Makale Soru: Kişinin reenkarne olmamak için ulaşması gereken derece nedir? Reenkarnasyonun Kapısı kitabında şöyle yazar, “İsrail oğulları tüm NRNHY dereceleri tamamlanana kadar reenkarne olmak zorundadır. Ancak, çoğu insan Assiya’dan gelen Nefeş haricinde NRNHY denilen beş kısma sahip değildir.” Bu demektir ki, her insanın kendi derecesinden ve

194- Tamamlanmış Yedi

Babam, Efendim ve öğretmenimin yazılarından kopyalandı. Yeni Ay Kutsamasının tamamlanmış yedileri meselesinde, tamamlanmış yedileri beklemek bir gelenektir ve Şabat’ın sonunda da. Bu, Şabat’ın sonu yedi günün ortasına geldiği zamanki ayı, kutsama geleneği gibi değildir veya zaman zaman yedi gün tamamlandığında, Şabat’ın sonu beklenmez. Bu böyle değildir, çünkü tüm

192- Nasipler

1949 senesinde duydum, Tel-Aviv Nasipler demek, onların ikisi de eşittir ve akıl ile onların arasındaki farkı incelemek imkânsızdır demektir. Bunun için nasiplere gerek vardır. Zohar’da, Amor şu soruyu sorar, “Efendi’nin keçisi ve Azazel’in keçisi nasıl eşit olabilir ki?” Şöyle ki; Efendi’nin keçisi “sağ” olarak görülür, Azazel”in keçisi “sol”

203- Adam’ın Gururu Onu Alçaltacak

Sukkot’ta Duydum, 12 Ekim, 1938 “Adam’ın gururu, onu alçaltacak.” Bilinirki, adam tamamen aşağılık içinde doğmuştur. Ancak, aşağıdaki aşağıda olduğunu bilirse, aşağıda olduğu için acı çekmez, çünkü bu onun yeridir. Mesela bacaklar, her zaman çöplük içinde yürüdüğü için küçük görülmezler ve vücudun tüm ağırlığını taşımak zorundadır, oysa baş her

193- Tek Bir Duvar Her İkisine Hizmet Eder

Ahoraim (arka) konusunu öncelikle ilgilendiren mesele aslında, canlılığın özü olan, “Direkt Işık” denilen bilgelik ışığının yokluğudur,. Ve bu Işık form eşitsizliği olmasın diye kısıtlanmıştır. Bu yüzden onlar ıslah olmadıkça, ZON’da GAR yoktur ve böylece Sitra Ahra çekmez. Hâlâ GAR eksikliği olduğu için, dışarıdan gelenlerin yakalayacağı korkusu vardır. Çünkü

190- Her Hareket Bir İz Bırakır

Pesah’ta Bir Yemekte Duydum, 15 Nisan, 1949 Topraklarımızın, zalimlerden kurtulmasının bizi etkileyip etkilemediğini sordu. Diğer milletlerin yükünden kurtulmakla ödüllendirildik ve diğer milletler gibi olduk artık, yani orada birinin diğerine köle olmadığı bir yerdeyiz. Ve bu özgürlük bizim Yaradan’ın hizmetinde olduğumuza dair bir his edinmemizi etkiledi mi etkilemedi mi?

222- Sitra Ahra’ya Onu Keduşa’dan Ayırmak İçin Verilen Parça

Duydum “Başlangıçta, O, dünyayı Din (yargı) niteliği ile yarattı. Gördü ki dünya devam etmedi. Yorum: Din niteliği Malhut’tur, kısıtlama yeridir. Buradan aşağısı dışsal olanların durduğu yerdir. Üst dokuzun içinden korkusuzca bolluk bereket alınabiliyor olmasına rağmen, dünya devam etmedi, bunun manası Behina Dalet’tir. Burası onun yeri olduğu ve değiştirilmesi,

207- İhsan Etmek İçin Almak

Bu dünyanın insanları, “zevk ve acı” diye adlandırılan iki ayak üzerinde yürürler. Hep zevk olan yere koşar ve daima ızdırap olan yerden kaçarlar. Ancak Kişi Tora ve Miztvot’un tadını tatmakla ödüllendiği zaman, yazıldığı üzere: “Tat ve gör; Yaradan iyidir” ve o zaman kişi Yaradan’ın hizmetine koşar. Bunun sonucu

205- Bilgelik Sokaklarda Bağırdı

1938 senesinde duydum. “Bilgelik sokaklarda bağırdı, sesini genel yerlerde duyurdu. Düşüncesizleri bırakın beriye dönsünler, anlamaktan aciz olanlara söylerim.” Bu demektir ki; kişi Yaradan ile bir olmakla ödüllendirilirse, Kutsal Şehina (Kutsallık) ona der ki, “daha önce aptal olmalısın”, bu gerçekten öyle olduğu için değildir. Bunun sebebi, kalpsiz olmasıdır. Bunun

204- Çalışmanın Amacı

1938 senesinde duydum. Hazırlık döneminde, tüm iş ‘hayır’dadır, yani, ‘hayır’ın içindedir, yazıldığına göre; “onlar olmayan bir ülkede acı çekecekler.” Ancak, dil meselesinde bu “ben” olarak düşünülen birisinin önce sevgi anlayışı ile ödüllendirilmesi lazımdır. Ancak, hazırlık sürecinde, çalışma sadece hayır şeklinde olur, “sahip olamazsın” yoluyla ve hayır’ların bolluğu ile

180- Zohar’da, Amor

Pesah’ta Duydum, 2 Nisan, 1923, Tel-Aviv Zohar’da (Amor, 43): “Rabbi Hiya sözü açtı, ‘Uyurum, ama kalbim uyanıktır,’… İsrail topluluğu dedi ki: ‘Ben Mısır’da sürgünde uyuyorum ve benim çocuklarım orada ağır kölelik altındalar, onları sürgünde yok olup gitmesinler diye korumak için kalbim uyanıktır. Kulak ver! Benim sevgilim kapıyı çalıyor,’

179- Üç çizgi

Pesah’ta Duydum, 23 Aralık 1951 Üç çizgi meselesi ve Kral’ın bedenine tutunan İsrail meselesi vardır. İsrail halkı Mısır’a inmek zorunda kaldığı zaman, Mısır sürgünü meselesi vardır ve Mısır’dan çıkış meselesi vardır. Ve bir de “bir kadını kutsayan, beraberinde eğitimsiz bir adam da getirir,” meselesi vardır. Ve İbrahim’in şu

175- Ve Eğer Bu Yol Senin İçin Çok Uzunsa

Şevat yemeğinde duydum, 22 Mayıs, 1949. “Ve eğer bu yol senin için çok uzunsa; senin bunu taşıyamadığındandır.” Bunu şöyle yorumladı: Neden yol bu kadar uzak? Çünkü “Sen bunu taşıyamıyorsun.” Bunun nedeni onun Tora ve Mitsvot’un yükünü taşıyamamasıdır ve böylelikle yol ona bu kadar çok uzak görünür. Bunun hakkında

Mektup 78

Bu zamana kadar halkı ilgilendiren konularla ilgilenmedik. Bu bizim yolumuz değil. Daha ziyade yegâne amacımız cennet korkusu öğretisini, özellikle de Kabala ilmini buna lâyık olanlar ve alçakgönüllülükle yürüyen istekli dostlar arasında yaymaktır. Bu nesilde Tanrı’nın şehri en altta indirilirken, bu zaman Mesih’in ayak seslerinin duyulduğu zamandır. Dolayısıyla, ülkümüzü

Mektup 77

18 Şubat 1973, Beni Bırak Dostuma, Grupla ilgili mektubunu aldım, bilinir ki, “Yüz yüze olan su gibi,” yani kişi bayağılığını hissettiğinde, bu O’nun yüceliğini hissettiği içindir. Bu demektir ki, normalinde birbirimize verdiğimizde veren kişi alt derecedense, verdiği de küçüktür. Dolayısıyla, genellikle yardım toplarken varlıklı ve saygıdeğer insanları ararız

Mektup 75

24 Mayıs 1966, Şavuot Akşamı Dostuma, Çalışman ve sağlığın nasıl merak ediyorum. “Eğer Ben’im yasalarımdan yürür, Emirlerimi yerine getirirsen.” Raşi şöyle yorumlar: “Mitzvot’u yerine getirmek bu mudur? O, ‘Ben’im emirlerimi yerine getirirsen,’ dediğinde, bu bizim için Mitzvot’u yerine getirmektir. Peki, ‘Ben’im yasalarımdan yürürsen’ —Tora’da gösterdiğin çaba— ile neyi

Mektup 74

13 Şubat 1966 Tüm kalbimle sevdiğim dostuma, Senden haber almaya özlem duyuyorum. Verecek özel bir haberim yok, mektubuma Tora sözleriyle başlayacağım. Şöyle yazılıdır: “Altı gün çalış fakat yedinci gün dinlen.” Bu demektir ki, Şabat dinlemek, hafta içi günleri çalışmak için verilmiştir. Hafta içi çalışmalıyız çünkü çalışmayan kişi “Altı

Mektup 73

14 Aralık 1965 Anlamadığını söylediğin “Arzu noktasındaki süsleme nedir?” sözünü açıklığa kavuşturmama izin ver. Süslemenin mânâsını anlamak için önce burada neden bahsedildiğini, yani kafa karıştırıcı şeyin ne olduğunu anlamamız lâzım. Biliyoruz ki dünyada sadece iki şey vardır: Yaradan ve yaratılanlar. Bu demektir ki, Yaradan yarattıklarına haz vermek ister.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,217