e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Kabala Kütüphanesi

Kabala Kütüphanesi

222- Sitra Ahra’ya Onu Keduşa’dan Ayırmak İçin Verilen Parça

Duydum “Başlangıçta, O, dünyayı Din (yargı) niteliği ile yarattı. Gördü ki dünya devam etmedi. Yorum: Din niteliği Malhut’tur, kısıtlama yeridir. Buradan aşağısı dışsal olanların durduğu yerdir. Üst dokuzun içinden korkusuzca bolluk bereket alınabiliyor olmasına rağmen, dünya devam etmedi, bunun manası Behina Dalet’tir. Burası onun yeri olduğu ve değiştirilmesi,

207- İhsan Etmek İçin Almak

Bu dünyanın insanları, “zevk ve acı” diye adlandırılan iki ayak üzerinde yürürler. Hep zevk olan yere koşar ve daima ızdırap olan yerden kaçarlar. Ancak Kişi Tora ve Miztvot’un tadını tatmakla ödüllendiği zaman, yazıldığı üzere: “Tat ve gör; Yaradan iyidir” ve o zaman kişi Yaradan’ın hizmetine koşar. Bunun sonucu

205- Bilgelik Sokaklarda Bağırdı

1938 senesinde duydum. “Bilgelik sokaklarda bağırdı, sesini genel yerlerde duyurdu. Düşüncesizleri bırakın beriye dönsünler, anlamaktan aciz olanlara söylerim.” Bu demektir ki; kişi Yaradan ile bir olmakla ödüllendirilirse, Kutsal Şehina (Kutsallık) ona der ki, “daha önce aptal olmalısın”, bu gerçekten öyle olduğu için değildir. Bunun sebebi, kalpsiz olmasıdır. Bunun

204- Çalışmanın Amacı

1938 senesinde duydum. Hazırlık döneminde, tüm iş ‘hayır’dadır, yani, ‘hayır’ın içindedir, yazıldığına göre; “onlar olmayan bir ülkede acı çekecekler.” Ancak, dil meselesinde bu “ben” olarak düşünülen birisinin önce sevgi anlayışı ile ödüllendirilmesi lazımdır. Ancak, hazırlık sürecinde, çalışma sadece hayır şeklinde olur, “sahip olamazsın” yoluyla ve hayır’ların bolluğu ile

180- Zohar’da, Amor

Pesah’ta Duydum, 2 Nisan, 1923, Tel-Aviv Zohar’da (Amor, 43): “Rabbi Hiya sözü açtı, ‘Uyurum, ama kalbim uyanıktır,’… İsrail topluluğu dedi ki: ‘Ben Mısır’da sürgünde uyuyorum ve benim çocuklarım orada ağır kölelik altındalar, onları sürgünde yok olup gitmesinler diye korumak için kalbim uyanıktır. Kulak ver! Benim sevgilim kapıyı çalıyor,’

179- Üç çizgi

Pesah’ta Duydum, 23 Aralık 1951 Üç çizgi meselesi ve Kral’ın bedenine tutunan İsrail meselesi vardır. İsrail halkı Mısır’a inmek zorunda kaldığı zaman, Mısır sürgünü meselesi vardır ve Mısır’dan çıkış meselesi vardır. Ve bir de “bir kadını kutsayan, beraberinde eğitimsiz bir adam da getirir,” meselesi vardır. Ve İbrahim’in şu

175- Ve Eğer Bu Yol Senin İçin Çok Uzunsa

Şevat yemeğinde duydum, 22 Mayıs, 1949. “Ve eğer bu yol senin için çok uzunsa; senin bunu taşıyamadığındandır.” Bunu şöyle yorumladı: Neden yol bu kadar uzak? Çünkü “Sen bunu taşıyamıyorsun.” Bunun nedeni onun Tora ve Mitsvot’un yükünü taşıyamamasıdır ve böylelikle yol ona bu kadar çok uzak görünür. Bunun hakkında

Mektup 78

Bu zamana kadar halkı ilgilendiren konularla ilgilenmedik. Bu bizim yolumuz değil. Daha ziyade yegâne amacımız cennet korkusu öğretisini, özellikle de Kabala ilmini buna lâyık olanlar ve alçakgönüllülükle yürüyen istekli dostlar arasında yaymaktır. Bu nesilde Tanrı’nın şehri en altta indirilirken, bu zaman Mesih’in ayak seslerinin duyulduğu zamandır. Dolayısıyla, ülkümüzü

Mektup 77

18 Şubat 1973, Beni Bırak Dostuma, Grupla ilgili mektubunu aldım, bilinir ki, “Yüz yüze olan su gibi,” yani kişi bayağılığını hissettiğinde, bu O’nun yüceliğini hissettiği içindir. Bu demektir ki, normalinde birbirimize verdiğimizde veren kişi alt derecedense, verdiği de küçüktür. Dolayısıyla, genellikle yardım toplarken varlıklı ve saygıdeğer insanları ararız

Mektup 75

24 Mayıs 1966, Şavuot Akşamı Dostuma, Çalışman ve sağlığın nasıl merak ediyorum. “Eğer Ben’im yasalarımdan yürür, Emirlerimi yerine getirirsen.” Raşi şöyle yorumlar: “Mitzvot’u yerine getirmek bu mudur? O, ‘Ben’im emirlerimi yerine getirirsen,’ dediğinde, bu bizim için Mitzvot’u yerine getirmektir. Peki, ‘Ben’im yasalarımdan yürürsen’ —Tora’da gösterdiğin çaba— ile neyi

Mektup 74

13 Şubat 1966 Tüm kalbimle sevdiğim dostuma, Senden haber almaya özlem duyuyorum. Verecek özel bir haberim yok, mektubuma Tora sözleriyle başlayacağım. Şöyle yazılıdır: “Altı gün çalış fakat yedinci gün dinlen.” Bu demektir ki, Şabat dinlemek, hafta içi günleri çalışmak için verilmiştir. Hafta içi çalışmalıyız çünkü çalışmayan kişi “Altı

Mektup 73

14 Aralık 1965 Anlamadığını söylediğin “Arzu noktasındaki süsleme nedir?” sözünü açıklığa kavuşturmama izin ver. Süslemenin mânâsını anlamak için önce burada neden bahsedildiğini, yani kafa karıştırıcı şeyin ne olduğunu anlamamız lâzım. Biliyoruz ki dünyada sadece iki şey vardır: Yaradan ve yaratılanlar. Bu demektir ki, Yaradan yarattıklarına haz vermek ister.

Mektup 72

26 Nisan 1965 Dostuma en iyi dileklerimle, Sen ve ailenin sağlığı ile ilgili lütfen bana daha sık yaz, senden haber alamadığımda endişeleniyorum. Raban Gamliel şöyle der, “Her kim bu üç şeyi Pesah’ta söylemezse, görevini yerine getirmemiş olur. Bunlar Pesah, Matsa (yassı ekmek) ve Maro’dur (acı karaturp).” Bunların ne

Mektup 71

22 Ocak 1965 Dostuma, Nasıl olduğunu bilmeye özlem duyuyorum. “Böylece Yakup’un evine söyleyecek, İsrail oğullarına anlatacaksın” RAŞİ, “Yakup’un evine” sözünü kadınlar olarak yorumlar—onlarla yumuşak tonda konuş. “Ve İsrail oğullarına anlat,” sözünü de erkekler olarak yorumlar—onlarla tendonlar kadar sert konuş. Zohar’da şöyle yazar, “Böylece Yakup’un evine söyleyeceksin,” yani yargı

Mektup 70

20 Kasım 1964 Dostuma, Nasılsın, dilerim Yaradan kendin için en iyi olanı almana ve nereye gidersen git başarılı olmana yardım eder. Kutsal Zohar’da yazılıdır: “‘Saygıdeğer ve maddeci olmaktansa, bayağı ve O’na köle olmak iyidir.’ Bayağı olmak, Esaf’ın kölesi olması için onun önünde ruhunu alçaltan Yakup demektir. Ayet, ‘Bayağı

Mektup 69

17 Şubat 1964 Dostuma en iyi dileklerimle, Atalarımız der ki, “Yazılıdır ki, ‘Bir akılsıza, onun akılsızlığına göre cevap verme, yoksa onun gibi olursun.’ Ayrıca şöyle yazılıdır, ‘Bir akılsıza onun akılsızlığına göre cevap ver, böylece o kendi gözünde akıllı hale gelir.’ Konu birinin Tora’yla ilgilenmesi, bir diğerinin dünyasal şeylerle

Mektup 68

18 Aralık, 1963 (Hanukkah’ın sekizinci günü) Dostuma, en iyi dileklerimle, Sana ve ailene tebriklerimi gönderiyorum. Ailen mutlu ve sağlıklı olsun. Ailen büyüdükçe çalışmanızın hem maddesellikte hem maneviyatta büyümesi ve başarılı olmasını dilerim. Atalarımızın tüm İsrail’e gelen iki mucizeyi açıklamaya karar verdiğini görürüz. Hanuka ve Purim. Bu Hanuka’da mumları

Mektup 67

27 Eylül 1963, (Yom Kipur Akşamı) Dostuma en iyi dileklerimle, Mektubunu aldım, dilerim Yaradan senin ve ailenin daima sağlıklı ve iyi olmasına yardım eder. Ayrıca yeni yılda tüm çalışmanda başarılar dilerim. Sen ve ailenle ilgili haber almak istediğimden bana daha sık yazmanı rica ediyorum. Roş Haşanah gecesi şöyle

Mektup 66

27 Mart, 1963 Dostuma en iyi dileklerimle, Psahim’de şöyle yazar, “Uyarıyla başlar, şükranla biter.” Neden uyarı? Rav der ki, “Başlangıçta babalarımız putperestti.” Ayrıca deriz ki, “Başlangıçta babalarımız putperestti ama şimdi Yaradan bizi O’nun çalışmasına yakınlaştırdı.” Konuyu anlamak için onlardan ne öğrenebileceğimize bakmalıyız. Kişi, insanın Mısır’daki sürgünden çıkışına ne

219- Sadakat

Duydum Sevgi ve korku içinde çalışmalıyız. Sevgi ile çalışılırsa, ona sadık olduğumuzu söylememize gerek kalmaz, çünkü zaten içten gelen doğal bir histir, çünkü sevgi ölüm kadar şiddetlidir, yazılmıştır ki; “sevgi, ölüm kadar kuvvetlidir”. Daha doğrusu, bu sadakat, öncelikle korkuyla ilişkili olacaktır, eğer kişi, hala hizmet etmekten tat almıyor

214- Kapılarda Bilinen

Şavuot’ta Duydum, 1939, Kudüs “Ben Efendin, senin Tanrınım” (Çıkış 20:2). Zohar’da da, “kapılarda bilinen” (Atasözleri 31:23). Soru: Bilgelerimiz neden Şavuot tatilinin yazılı ismini “Tora’mızı vermek” olarak değiştirdiler? Bu Torah’da, “ilk meyveleri sunmak” olarak belirlenmiştir, yazıldığı üzere; “ilk meyvelerin gününde de” (Numaralar 28:26). Bilgelerimiz gelmiş ve ona “Tora’mızı vermek”

213- Arzuyu Tanıma

Duydum En basit, birinci prensip ihtiyacı yükseltmektir, çünkü bu, tüm yapının üstüne inşa edildiği temeldir. Ve binanın kuvveti alt yapısının kuvvetine göre ölçülür. Birçok şey kişiyi çalışmaya zorlar, ancak bunlar asıl amacı hedeflemez. Bu yüzden alt yapı tüm binaya zarar verir. Kişi, O’nun adına değil koşulundan, O’nun adı

211- Kralın Önünde Duruyormuş Gibi

Duydum, 28 Ağustos, 1938 Evinde oturan birisi, Kralın huzurunda duran birisi gibi değildir. Bunun anlamı; kişinin tüm gün Kralın huzurunda olduğunu hissedecek inanca sahip olması lazımdır. O zaman sevgisi ve korkusu tamamlanmış olur. Ve kişi bu inanca kavuşmadıkça, dinlenmemelidir, “çünkü hayatımızdır ve ömrümüz bunun içindir” ve biz bundan

210- İçindeki Güzel Bir Kusur

Duydum Talmud’a göre: “O, karısına söylediğine göre, ‘kendi içinde güzel bir kusur bulana kadar.’ Rabbi İşmael, Rabbi Yosi’nin oğlu demiş ki, Yaradan’ın söylediğine göre, sen kendi içinde güzel bir kusur bulana kadar, o (dişi) ona (erkek) bağlanamaz” (Nedarim 66b). Tofsot’un ilk yorumlamasına göre, içinde büyük bir şey bulana

174- Gizlilik

Duydum Bir ıslah olan gizlilik hakkında; eğer gizlilik olmasaydı, insan, bu meselenin önemini edinmeye layık olmayacağından, herhangi bir mükemmelliğe erişemezdi. Fakat gizli olduğunda, bu şey onun için önem kazanır. Hatta kişi bunun gerçek önemini takdir edemese de, gizlilik ona bir değer bahşeder. Zira bu gizliliği hissettiği ölçüde, kişinin

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,206