e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Kabala Kütüphanesi

Kabala Kütüphanesi

Kişinin Dua Etmesi Gereken Temel Eksiklik Nedir?

Makale No. 12, 1986 Yaratılışa ‘’eksiklik’’ dendiği biliniyor. Bu yüzden yaratılış, ‘’yokluktan varoluş’’ olarak adlandırılır. İnsan eksikliklerle dolu olarak yaratıldı. Bu nedenle kişi, eksikliklerini gidereceği çalışmada başarılı olabilmek için öncelikle bütün eksikliklerinin üzerinde öncelik vermesi gereken temel eksikliğin ne olduğunu bilmelidir. Hem manevî eksiklikler hem de maddesel eksiklikler

Gerçek Dua Gerçek Eksiklik Üzerinedir

Makale No. 11, 1986 Metinlerde şöyle yazar, “Bunlar, Mısır’a gelen İsrail oğullarının isimleridir. …Ve Yusuf’u tanımayan Mısır’ın üzerine yeni bir kral doğdu. …Ve Mısırlılar, İsrail oğullarını katı bir biçimde çalışmaya zorladı… Ve İsrail oğullarının bu çalışmadan dolayı iç çektikleri anlaşıldı ve haykırdılar ve çalışma nedeniyle haykırışları Tanrı’ya ulaştı…

Duaya Dair

Makale No. 10, 1986 Bilgelerimiz Masehet Tanit’te (s. 2) şöyle dediler: “‘Efendiniz Tanrınızı sevmek ve ona hizmet etmek, dua budur.’ ‘Dua budur’ diyorsunuz, yoksa bu sadece çalışma mıdır? ‘Tüm kalbinizle’ demeliydik. Kalpteki çalışma hangisidir? Duadır.’’ Duanın neden çalışma olarak kabul edildiğini anlamalıyız. İsteklerimizi ve taleplerimizi vermesi için Yaradan’a

Hanuka Mucizesi

Makale No. 7, 1987 Hanuka şiirinde şöyle deriz: “Yunanlılar” vs. “ve kavanozların kalıntısından, güller için bir mucize yaratıldı. Bina’nın [anlayış] oğulları, sekiz gün şarkılar ve ilahiler söylediler.” Yorumcular şöyle sorar: “Hanuka günlerini neden sekiz gün yaptılar?” Nihayetinde tek bir gece için yağları vardı ve mucize, bunun yedi gün

Hanuka Mumuna Dair

Makale No. 9, 1986 Masehet Şabat’ta (23b) şöyle yazılmıştır: “Raba dedi ki ‘Açıkça, ‘onun evi için bir mum’ ile ‘Hanuka mumu’ arasında, iç barış nedeniyle evi için bir mum önce gelir.” Raşi, “onun evinin mumu” ifadesinin Şabat’ı işaret ettiğini ve yoksul olduğu ve iki mum almaya gücünün yetmediğini

Yukarıdan Gelen Yardıma Dair

Makale No. 8, 1986 Bilgelerimiz şöyle dedi (Sukkah, 52); “Rabbi Şimon Ben Lakiş dedi ki ‘İnsanın eğilimi, onu her gün yener ve onu öldürmenin yollarını arar, ‘Günahkâr, erdemliyi gözler ve onu öldürmenin yollarını arar’ ifadesinde olduğu gibi. Eğer Yaradan yardım etmeseydi, kişi bunun üstesinden gelemezdi, şöyle söylendiği gibi

Kuzey Amerika Kongresi Materyali 23-26 Mayıs 2019 Hepimiz Biriz

DERS 1: Yaradan’ın Davetine Uyanmak 1) Rabaş, 76. Mektup Bilinir ki, “Tüm dünya O’nun ihtişamıyla doludur.” Bu her insanın inanması gereken şeydir, şöyle yazdığı gibi “Ben yeri ve göğü doldururum.” Ancak Yaradan, seçim şansımız olması ve O’nu görmememiz için gizliliği yarattı, böylece sonrasında inanç için —Yaradan’ın “tüm dünyaları

Sabah Dersi 2019 – Mutlak Sıfır

1) Baal HaSulam, 53- Kısıtlama Meselesi Kısıtlama meselesi kişinin içinde bulunduğu durumu sınırlaması ve Gadlut (Yücelik/büyüklük) derecesini istememesi. Kişinin içinde bulunduğu Gadlut derecesi ne olursa olsun, hatta kişinin en küçük Katnut (Küçüklük) derecesi bile olsa, bu sonsuza kadar yansır ve kişide Dvekut koşulu sonsuza kadar olur denir. Ancak,

Çalışmada Tora’ya Neden ‘Orta Çizgi’ Denir? – 2

Makale No. 19, 1990 Zohar’da (Yitro, madde 293) şöyle yazar: “Kabalist Yehuda şöyle der: ‘Tora, Gevura tarafından verildi.’ Kabalist Yosi der ki: ‘Bu nedenle Tora, sol taraftadır.’ Ona şöyle der: ‘O sağa döndü, şöyle yazıldığı gibi: ‘Sağında, onlara kızgın bir yasa.’ Ve şöyle yazılmıştır: ‘Senin sağın Ey Tanrım,

Çalışmada, Mahsul Olgunlaştığında Kral Tarlasında Ayakta Durur Ne Demektir?

Makale No. 10, 1991 Atalarımız, “Efendi onun başında durdu” (Tosfot, VaYetze yazarlarından Yaşlıların Görüşü’nde sunulur) ayetiyle ilgili şöyle der: “Bunu ataların geri kalanında bulamadık. Kabalist Şimon şöyle dedi; ‘Kral, ne toprak sürülüyken ne de ekiliyken tarlasında durur ancak mahsul olgunlaştığında durur.’ Bu tıpkı İbrahim’in toprağı sürmesi gibidir, şöyle

Çalışmada ‘Sayılmış Olanda Kutsama Yoktur’ Ne Demektir?

Makale No. 31, 1990 Zohar’da (Bamidbar, madde 13) şöyle yazar: “Gel ve gör, sayılan bir şeyin üzerinde yukarının kutsamasının olmadığını söylediler. Peki, şunu sorabilir miyiz, ‘İsrail nasıl sayıldı? Kefaret onlardan nasıl alındı?’ Öncelikle İsrail kutsanır, sonra kefaret sayılır ve daha sonra İsrail tekrar kutsanır. Dolayısıyla İsrail, başlangıçta ve

Güney Amerika Kongresi Materyali 17-19 Mayıs 2019 “Geleceğin Toplumunu İnşa Etmek”

DERS 1: Kalpteki Noktadan Onluya 1) Rabaş, Makale 10, Kişinin Reenkarne Olmamak İçin Ulaşması Gereken Derece Nedir? (1984) Tüm ruhlar Bilgi Ağacının günahından dolayı ruhu 600.000 parçaya bölünen Adam Harişon’un ruhundan uzanır. Bu demektir ki, Adam Harişon’un Cennet Bahçesinde sahip olduğu Kutsal Zohar’ın Zihara İla’a (üst parlaklık) dediği

Sanal Kongre – 22-23 Mart 2019

DERS 1: Tanrının Kutsadığı Otlak 1) Baal HaSulam, 4. Mektup Tanrı’nın kutsandığı yere gitmemen ve ruhundan düşen tüm o zayıf organları toplayıp tek bir beden haline getirmemen haricinde hiçbir eksikliğin yok. 2) Rabaş, Makale 3, Dost Sevgisi – 1 (1984) “Ve adam ona sordu,’ Ne arıyorsun?’”, yani, “Sana

Sabah Dersi 2019 – Teslim Olmak (Boyun Eğmek)

1) Rabaş, Makale 128, Efendiyi, Tanrımızı Yücelt “O’nun dağının önünde başını eğ.” Baş eğmek, teslim olmak demektir. Kişi kendi aklını aşağıya indirdiği ve akıl anlasa da anlamasa da dediği zaman, kişi kendini sıfırlar ve boyun eğer. Hangi niteliğin önünde boyun eğer? “O’nun kutsal dağının” önünde. Har [dağ], Hirhurim

Kadın Dersi 2019 – Kadın ve Erkek, Kutsallık Aralarında

Konu: “Kadın ve erkek, kutsallık aralarında” – Modern zamanda erkek ve kadının birbirini doğru şekilde tamamlaması 1) Yaradan’ın yaratmış olduğu bu dünyanın ruhlarının hepsi tek ve birdir. Yukarıda, onlar aşağıya erkek ve dişi formunda inene kadar henüz onların erkek ya da dişi olduğu aşikar değildir ve her erkek

Daimî İnancın Önemi

Makale No. 6, 1987 Zohar sorar (Vayetz, Madde 75), “Rabbi Yehuda dedi ki ‘Yaradan ona söz verdi, ‘Bak gör, ben seninleyim ve nereye gidersen git seni bırakmayacağım,’ o neden inanmadı ve ‘Eğer Tanrı benimleyse?’ dedi? O cevap verir, ‘Yakup dedi ki, ‘Rüyanın rüyasını gördüm.’ Ve rüyalar konusunda, onların

Dünya Kabala Kongresi 2019 – “İyi Bir Yaşama Bağlanmak”

DERS 1: Tek Büyük Bir Alev 1) Şem Mişmuel, Paraşat Haazinu Yaratılışın amacı Yaradan’ın arzusunu yerine getirmek için tek bir demet haline gelmektir. Bu, Adam HaRişon’un günahı yüzünden bozulmuştur, birkaç istisna dışında, bu nesillerin en iyileri bile Yaradan’ın arzusunu yerine getirmek için tek bir demet haline gelemediler. Ve

244 – Tüm Dünyalar

17 Şubat 1943, Tel Aviv’de duydum. İçinde bir çok seviye ve örtüler gördüğümüz tüm dünyalar, hepsi bu dünyaların alıcıları olan ruhların bakış açısındandır. Buna göre, “edinmediğimiz hiç bir  şeyi, adlandırmayız,” kuralını anlayacağız, zira ad edinime işaret eder. Bu, tüm isimlerin, Sefirot’un ve sayıların, hepsinin alanların bakış açısından olduğu

Sifra DeTzniuta (Gizleme Kitabı)

Sifra DeTzniuta’ya Giriş̧ 1) Kitabın gizlenmesi nedir? Rabbi Şimon dedi ki: “Büyük salonda beş bölüm yer alıyor ve tüm dünyayı doldurmaktadır.” Rabbi Yehuda dedi ki: “Eğer tüm bilgeliği içeriyorsa, o zaman hepsinden daha iyidirler ve daha fazla bir şey öğrenmeye gerek yoktur.” Rabbi Şimon dedi ki: “Bu, bilgeliğe

Ödülden Daha Ziyade Çalışmanın Faydası Nedir?

Makale No. 5, 1987 Raşi, “Ve Efendi ona göründü” ayetini şöyle yorumlar: “Çadırdan kapıyı açtı ve evine davet etmek için yoldan geçenin olup olmadığına baktı. Gün ortasında, Yaradan, misafirlerle onu meşgul etmemek için güneşi kılıfından çıkardı. Misafirler gelmediği için üzüntü duyduğunu görünce, ona, insana benzeyen melekler getirdi.” Şunları

Sabah Dersi 2019 – Yaradan’ın Yüceliğini Gözümüzde Arttırmak

1) Rabaş, Makale 13, Çalışmada “Kem Gözün Ekmeği” Ne Demektir? Tora ve Mitzvot içindeki tüm çalışmamız, sürgünden yani “kendimiz için almaktan,” geri dönmektir ki böylece ihsan ederek Yaradan’ı memnun etmek için çalışabilelim. Yani Yaradan’a hizmet ettiğimizi ve Yaradan’ın yüceliğinden kaynaklanan sevgiyi hissetmek isteriz. Aldığımız tüm keyfin Yaradan’ın hizmetinde

Toplumun Amacı 2

Makale No 1, Bölüm 2, 1984 İnsan, eylemin kendine yarar sağlayacağını görmediği “kendini sevmek” denen Kli ile yaratıldığından, en küçük bir hareketi yapmak için bile bir motivasyonu yoktur. Ve kendini iptal etmeden, Yaradan’la Dvekut’a (bütünleşme) yani form eşitliğine ulaşması mümkün değildir. Ve bu doğamıza zıt olduğundan, büyük bir

Çöl Kongresi 2019 – Ortak Eksikliği İnşa Etmek

DERS 0: Onluya Olan İhtiyaç 1) Rabaş, Makale 10, “Kişinin Yeniden Vücut Bulmamak İçin Erişmesi Gereken Derece Nedir? (1984) Tüm ruhların Adam HaRişon’un ruhundan uzandığını bilmeliyiz, o bilgi ağacı günahını işledikten sonra ruhu 600.000 ruha bölündü. Bunun anlamı şudur; Adam HaRişon’da, bir zamanlar Cennet Bahçesinde iken var olan

245- Yeni Doğanın Yaratılışından Önce

İyar 21, Nisan-Mayıs, Kudüs’te duydum “Yeni doğanın yaratılmasından önce, bu damlanın budala mı yoksa bilge vb. mi olacağı bildirildi, ama erdemli mi yoksa günahkâr mı olacağı söylenmedi.” Buna göre, şunu sormalıyız: Ne de olsa, bir budala, erdemli olamaz, çünkü kişi, budalalığın ruhu ona girmediği sürece günah işlemez. Ayrıca,

247- Düşünce, Besin Olarak Addedilir

Adar’ın 24’ünde duydum, 19 Mart 1944, Kudüs İnsanın üç bedene sahip olduğu anlaşılır: Keduşa’nın (kutsallık) ruhu için bir kıyafet olan, içsel beden. Klipat Noga (kabuğu). Yılanın derisi. Bu iki bedenden kurtulmak ve sadece içsel bedeni kullanabilmek için, şifa (Segula) olan şey sadece içsel bedeni ilgilendiren şeyler hakkında düşünmektir.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,843