e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Kabala Kütüphanesi

Kabala Kütüphanesi

Sabah Dersi Materyali – Omer Sayımı – 13 Nisan

1) Rabaş, 59. Mektup Omer sayımıyla (Pesah akşamı başlayan Şavuot’ta biten yedi hafta süresi) ilgili bilinir ki, insanın öncelikli çalışması kendini Yaradan’a bağlamasıdır. Omer “demetleri bir araya getirmek” kelimesinden gelir. RAŞİ şöyle yorumlar, “kelime anlamı gibi, yani bir araya toplamak.” Bu demektir ki, Yaradan ile ilgili şikâyette sessiz

Sabah Dersi Materyali – Tek Bir Onluya Bağlanmak – 11 Nisan

1) Rabaş, Makale 10, “Kişinin Yeniden Vücut Bulmamak İçim Erişmesi Gereken Derece Nedir? (1984) Tüm ruhların Adam HaRişon’un ruhundan uzandığını bilmeliyiz, o bilgi ağacı günahını işledikten sonra ruhu 600.000 ruha bölündü. Bunun anlamı şudur; Adam HaRişon’da, bir zamanlar Cennet Bahçesinde iken var olan tek bir ışık – ki

Gözyaşı Kapısı ile Geri Kalan Kapılar Arasındaki Fark Nedir?

Makale No. 3, 1989 Bilgelerimiz şöyle der, (Berahot 59), “Rabbi Elazar dedi ki ‘Tapınağın yıkıldığı günden beri dua kapıları kilitlendi. Duanın kapıları kilitlenmiş olmasına rağmen, gözyaşlarının kapıları kilitlenmemiştir.’” İnsanlar sorar, gözyaşlarının kapıları kilitlenmediyse, kapılar kilitli değillerse neden kapılara ihtiyaç var? Görüyoruz ki, küçük çocuklar bir şey istedikleri için

Sabah Dersi Materyali – Herbiri Dostuna Yardım Etti – 8 Nisan

1) Baal HaSulam, 47. Mektup Dolayısıyla, her şeye rağmen dostları sevmenin geçerliliğini sana hatırlatmama izin ver çünkü var olmamız ve yaklaşan başarımızın ölçüsü buna bağlıdır. Bu nedenle, tüm hayali yükümlülüklerden vazgeç ve kalbini, sizi gerçek anlamda birbirinize bağlayacak ve bir yapacak taktikleri bulmaya ve düşünmeye doğru yönlendir, böylece

Sabah Dersi Materyali – Benim Maneviyatım Benim Dışımda İfşa Olur – Nisan

1) Rabaş, Not 217, Koş Sevgilim Kişinin kendisine “yaratık” denmesi yüce bir kuraldır, yani sadece o tek başına. Onun dışındakiler zaten kutsal Şehina olarak kabul edilir. Buradan çağdaşları için dua ettiğinde, sürgünde olan ve tüm kurtuluşlara ihtiyaç duyan kutsal Şehina için dua ettiği düşünüldüğü sonucu çıkar. Sonsuzluğun anlamı

Sabah Dersi Materyali – Sabır ve Sebat – 6 Nisan

1) Baal HaSulam, Kabala İlmi ve Felsefe Kabala bilgeliği: Kalplerini inceleyen ve yirmi otuz yıl boyunca onu öğrenen büyük bilgeler gerektirir. Ancak o zaman buna tanıklık edebilecekler. […] Çünkü bu bilgelik derindir ve kendilerini ona kalbi ve ruhuyla adayanlar, tanıklık eden ya da deneyimleyenler dışındakilere açıklanamaz. 2) Baal

Çalışmada Büyük ya da Küçük Bir Günah Nedir?

Makale No. 2, 1989 İlk olarak, neye “çalışma” dendiğini bilmemiz gerekir. Yani kullandığımız “çalışma” kelimesinin anlamı nedir? Bize uymamız için Tora’nın 613 Mitzvot’u [emirler/iyi ameller] ve büyük bilgelerimizin [De Rabanan] yedi Mitzvot’unun verildiğini bilmeliyiz. Ayrıca İsrail bilgelerinin kurduğu İsrail geleneklerine de, her yerde kendi geleneğine göre, uymalıyız. Bizim

Sabah Dersi Materyali – Amacın Önemini Yükseltmek – 5 Nisan

1) Rabaş, Not 24, Eksiğimiz Olan Temel Şey Eksiğimiz olan temel şey ve çalışmak için yakıtımızın olmamasının nedeni; amacın öneminin eksik olmasıdır, yani verdiğimiz hizmeti takdir etmiyor, kime ihsan ettiğimizi bilmiyoruz. Yaradan’ın yüceliği bilgisinden yoksun olduğumuz için bu hizmeti vermekle ödüllendirilmekle ne kadar şanslı olduğumuzu anlayıp, ne kadar

Bir Erdemli İnancıyla Yaşar

Not 290 5 Temmuz 1962, Anvers “Habakuk geldi ve hepsini bire dayandırdı. Erdemli, inancıyla yaşayacak.” (Makkot 24a). “Hepsini bire dayandırdı.” yı yorumlamalıyız, yani tüm Tora tek bir konu, yani inanç üzerine yorumlanır. Kişinin temeli olduğunda, Tora uğruna Tora başlar. Ancak Tora’dan önce, “bir” uğrunadır yani bu Tora aracılığıyla

Yaradan Erdemlilerle Titizdir

Not 289 11 Haziran 1962, Anvers “Yaradan, erdemlilerle kıl payı kadar titizdir.” (Yevamot 121b) Kişi “erdemli” safhasındayken, yükselişteyken, amacının Yaradan uğruna olacağı konusunda titiz davranır yani bu yükselişi destek olarak alıp, “Şimdi Yaradan’a hizmet etmeye değer olduğunu görüyorum.” dememelidir çünkü kişi artık çalışmasında haz alır. Buradan bunun Yaradan

Benimle, Lübnan’dan, Gelin

Not 288 “Benimle, Lübnan’dan, Gelin.” Kabalist Levi, “Tavır, gelini süsleyip onu güzelleştirmek ve sonra onu Huppah’a [düğün kubbesine] götürmektir.” Ama Yaradan bunu böyle yapmadı. Bunun yerine İsrail meclisine, ‘Benimle Lübnan’dan, gelin’ dedi. Alüvyon ve tuğladan seni aldım ve bir gelin yaptım.” (Midraş Rabbah, BeShalach, Bölüm 23) Yorum: Yaradan,

Tora’yı Duymaktan Kulağını Çevirmek

Not 287 6 Ekim 1962, Bnei Brak “Kabalist Hanina Bar Papa, ‘Kulağını Tora’yı duymaktan çeviren kişinin duası iğrenç olur, ‘Kulağını Tora’yı duymaktan çeviren kişinin duası da tiksindiricidir.'(Midrash Rabbah, Haazinu)” denildiği gibi. Sormalıyız, 1) “Kulağını çevirmenin” anlamı nedir? Neden basitçe Tora’yı dinlemediğini söylemedi çünkü “çevirmek” kelimesi tek ihtiyacımız olanın

Hakikat ve Barış Sevildi

Not 286 Eylül 1962, Bnei Brak “Hakikat ve barış sevildi.” Özellikle aralarında nefret olduğu durumlarda yeni bir şeyden, yani birbirlerini sevdiklerinden bahsedebilmemizin ne anlama geldiğini anlamalıyız. Yine de hakikat ile barış arasında ne tür bir nefret söylenebilir?

Kişi Bir Bina İnşa Eder

Not 285 1962 Bu dünyada kişi bir bina inşa eder ve sonra onu mahveder. Ama gelecekte inşa etmeyecek ve sonra ikamet etmeyecektir. Bu dünyaya Lo Lişma [Onun uğruna değil] denir ve geleceğe Lişma [Onun uğruna] denir, çünkü Lo Lişma’dan Lişma’ya geliriz. Lo Lişma’da bulunan şimdinin yerine “bu dünya”

Adı Sukkah Olan Küçük Bir Mitzvam [emir] Var

Not 284 Temmuz 1962, Antwerp “Adı Sukkah [bir Sukot kulübesi] olan küçük bir Mitzva’m var” (Avoda Zarah 3). Neden buna “küçük bir Sukkah” deniyor? Çünkü içinde para sıkıntısı yok. Bir Sukkah’ın neden özellikle içinde para sıkıntısı yok şeklinde kabul edildiğini anlamalıyız zira Sukkah kesinlikle diğer Mitzvotlardan [Mitzva’nın çoğulu]

Büyük bir Mitzva ile olduğu gibi küçük bir Mitzva ile dikkatli olun-3

Not 283 Şubat 1962 Büyük bir Mitzva ile olduğu gibi küçük bir Mitzva ile dikkatli olun “Küçük bir Mitzva”, bunun kişiye çok önemli bir şey olmadığı şeklinde göründüğü anlamına gelir, bu inançtır çünkü bu mantığın üstünde olan bir şeydir ve inanç çok fazla bilgi gerektirmez çünkü bu sadece

Büyük bir Mitzva ile olduğu gibi küçük bir Mitzva ile dikkatli olun-2

Not 282 “Büyük bir Mitzva ile olduğu gibi küçük bir Mitzva ile dikkatli olun, çünkü onlar için verilen ödülü bilmiyorsunuz.” Aynı zamanda şöyle de yazılmıştır: “Ve mutlaka dinlerseniz, olacaktır.” “Ödül almak için değil, öğretmene hizmet eden köleler olun.” dedikleri için bunu anlamalıyız (Avot, Bölüm 1). Oysa “ödül”, “para”

Büyük bir Mitzva ile olduğu gibi küçük bir Mitzva ile dikkatli olun-1

Not 281 “Büyük bir Mitzva ile olduğu gibi küçük bir Mitzva ile dikkatli olun çünkü onlar için verilen ödülü bilmiyorsunuz.” Düşüş sırasında, Tora ve Mitzvot [emirler] kişinin gözünde önemsiz kaldığında ve kişi onlar hakkında hiçbir önem veya değer hissetmediğinde, Tora ve Mitzvot ile uğraşmak için hiçbir nedeninin olmadığını

Sabah Dersi Materyali – Pesah – Mart 10

Sabah Dersi 2021- Pesah İbrahim’in Sorusu: Onu Miras Alacağımı Nereden Bileceğim? 1) Baal Hasulam, Toprak Mirası Eğer ruhların almaya hazır kapları yoksa O’nun bu dünyada yarattığı iyiliği alamazlar. İnsan yalnızca çaba göstererek, sayısız zorluğa rağmen kötü eğilimle mücadele ederek ve Mitzvot’ları yerine getirerek bunu elde edebilir. Bu ıstırap ve

Sabah Dersi Materyali – MAN Yükseltmek – Mart 9

1) Rabaş, Not 179 Ibur  – 1 Adam HaRishon’un günahından sonra, yaratılanlar kırık ve ölü Kelim olarak kabul edilir. Yani onların Kelim’i, Yaşamın Yaşamından ayrı olarak sadece kendileri için almadadır. İçlerinde sadece, Kelim’i sürdürebilmeleri için, Ohr Hozer’in Reşimot’undan kalan ve inen bir kıvılcım vardır ki bunun aracılığıyla ölülerin

Bu Dünya ve Sonraki Dünya – 1

Not 280 “Onun fiyatı incilerin çok üstünde.” vs. ve “Kim altından daha güzel, saf altından daha iyi?” Bununla ilgili olarak; hazırlık yolu anlamına gelen “bu dünya”, yalnızca kederli bir hayatın olduğu bir geçiştir denildi. Ama sonraki dünya oturma odası gibidir, çünkü oturma odasında her türlü haz vardır. Ayrıca,

İsrail Neden Bir Zeytin Ağacıyla Kıyaslanır

Not 279 “Rabbi Yohanan,” İsrail neden bir zeytin ağacıyla kıyaslanır? “dedi. Bu, size, zeytinyağını yalnızca öğütme yoluyla akıttığı için İsrail’in de yalnızca acı çekerek yeniden biçimlendirilebileceğini söylemek içindir.” (Minchot 53b). Bir insanı biçimlendiren acıya gelince, önce ıslah edilmenin anlamını bilmek gerekir. Bilinmektedir ki; “Bir adamın kalbinin eğilimi gençliğinden

İlk Gün Yaratılan Işık – 2

Not 278 İlk gün yarattığı ışık, Adam HaRishon onun içinde dünyayı uçtan uca kadar gözlemliyordu. Neden “dünyanın başından sonuna kadar” demiyor da, “uçtan uca” diyor, anlamalıyız. Işık pırıl pırıl parladığında tüm dünyanın eşitlikte olduğu ve başlangıcı veya sonu olmadığı,  bunun yerine sonun başlangıç olarak parladığı söylenebilir. Bu, onun

Grup Üyelerinden Biri Öldüğünde

Not 277 “Grubun üyelerinden biri öldüğünde, grubun tüm üyeleri endişelenmelidir.” (Şabat 106). Bir kişi günlük bir program yaptığında ve günü birkaç bölüme ayırdığında, kendisini bu düzenlemelere bağlar. O zaman, her bir parça kendi içinde “grubun üyelerinden biri” olarak kabul edilir, çünkü tüm parçalar tek bir sıraya bağlanır. Düzenlemelerden

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
18 - 0,378