e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Baruh Halevi Aşlag (Rabaş) > Kabala Kütüphanesi > Notlar > Ahlaklı Bir Yargıç ve Ahlaksız Bir Yargıç

Ahlaklı Bir Yargıç ve Ahlaksız Bir Yargıç

Not 387

Ocak 1981

Baal HaTurim, sözleri şöyle yorumluyor: “Size, ahlaklı bir yargıç atayan birinin bir sunak inşa etmiş gibi olduğunu söylemek için, ‘Yargıçlar’ bölümü, ‘Altar’ bölümüne bitişik olarak yerleştirildi.” O bunu atalarımızın söylediği: “Ahlaksız bir yargıç atayan, sunağın yanında bir sahne inşa etmiş gibidir” (Sanhedrin 7b) sözünden öğrenir. Bu demektir ki, eğer ahlaklı bir yargıç tayin ederse, bir sunak inşa etmiş gibi olur.

Onun sözlerini anlamak için, sunağın ne olduğunu, yargıcın ne olduğunu ve neden ahlaksız bir yargıcın sunağın yanına bir Aşera inşa eden gibi olduğunu ve Aşera’nın ne olduğunu yorumlamalıyız.

Bir “yargıç”, bilgelerimizin dediği gibi, “Dünyaya İsrail’in yargıçları dışında hiçbir felaket gelmez” (Şabat 139a) anlamına gelir. Sormalıyız: İsrail’in yargıçlarından daha zalimi yok mu ki, onlar yüzünden dünyaya bela geliyor?

Ancak bu, “Bütün kapılarınıza yargıçlar ve memurlar tayin edeceksiniz” âyeti hakkında defalarca söylediğimiz gibidir. Bu, kişinin eylemi yapıp yapmayacağını düşünüp taşındığı her şey için yargıçları olduğu, yani şu ya da bu tarafa yönelen düşünce ve görüşlere sahip olduğu anlamına gelir.

Bu “İsrail’in yargıçları” olarak adlandırılır. Her insanın içinde, değerli olup olmadığına bakılmaksızın her şeyi yargılayan yargıçlar vardır. Yargıç dürüst ise bu onun bir sunak inşa etmesi olarak kabul edilir ve Zohar, kalıcı olan “mihraba”, Malhut der.

Bununla kötü eğilimi kurban ettiği söylenmiştir, atalarımızın “Her kim yaşamak isterse, kendini öldürecek” bununla birlikte “Tora ancak onun yüzünden kendini öldürenin içinde vardır” dediği gibi, cennetin krallığının yükünü üstlenmeden önce, ona “inançsız” denir ve putperestlere Tora öğretmek yasaktır. Baal HaSulam’ın dediği gibi, yasak olan herhangi bir yer, kişi istese bile onun imkânsız olduğu anlamına gelir.

Bu nedenle, eğer ahlaklı bir yargıç ise bir sunak inşa eder gibidir, eğer ahlaksız bir yargıç ise sunağın yanına bir puta tapınma olan Aşera diker gibidir. Yani sunağı yapması gereken yere puta tapma yeri yapar ve bunun bir sunak olduğunu söyler.

Aşera, Oşer [mutluluk] kelimesinden gelir. Yani meşgul olduğu Tora ve Mitzvot‘taki [emirlerde] çalışmaları vasıtasıyla mutlu hissettiği yani beden ve aklın, konunun değerli olduğu konusunda hemfikir olduğu zamandır. Fakat akıl aynı fikirde değilse, mantık ötesinde çalışamaz, bu yüzden buna Aşera tarzında putperestlik denir.

Tersine, mihrap, cennetin krallığının yükünü mantık ötesinde kabul etmek olmalıdır. Buna “dürüst yargıç” denir ve bu yargıç, mantık ötesine geçmemiz gerektiğine hükmedebilir ve onun dış mantığı karar vermez. Ama dürüst olmayanı, her şey, mantık dahili olan, kendi aklını takip etmelidir diye yorumlar.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,103