e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Ana Sayfa > Michael Laitman > Kabala Kütüphanesi > Yeni Hayat > Yeni Hayat 1083 – Şu Anda Yaşamak

Yeni Hayat 1083 – Şu Anda Yaşamak

Oren Levi: Merhaba. Dr. Michael Laitman ile Yeni Hayat Söyleşisi serisinde bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Merhaba Dr. Laitman.

Dr. Laitman: Herkese merhaba.

Oren Levi: Bugün dünya çapında aniden çok yaygın hale gelen, farkındalık olgusu hakkında konuşmak istiyoruz. Bu olgu, hayatın birçok alanında oldukça fazla anlam ifade etmektedir. Farkındalığın ne olduğunu ve onun hayatımızı nasıl daha iyi bir hale getirdiğini, daha iyi anlamaya çalışacağız.

Konuk: Aslında farklı yöntemlerde ve kültürlerde yinelenen birkaç ilke hakkında konuşmak istiyoruz. İnsanoğlu olarak doğal eğilimimiz, gelecekte ya da geçmişte yaşıyor olmak ve bazı düşüncelere takılıp dikkatimizi şu ana, burada olanlara veremememizdir. Eğer dikkatimizi nasıl buraya vereceğimizi öğrenirsek yeni bir gerçeklik, asıl gerçeklik bize açılacaktır. Yaşamda doğru bir şekilde hareket etme ve hayatımızı daha iyi anlama yeteneğimizi geliştirebileceğiz. Bugün hakkında konuşmak istediğimiz konu biraz da budur. İnsan olarak, şimdi ve burada olana nasıl bağlı kalacağımızı öğrenmemizin gerekliliği hakkında konuşacağız.

Dr. Laitman: Yani nasıl gerçeklikten kaçılmayacağı hakkında konuşacağız.

Konuk: Doğru. Sürekli olarak farklı yönlere sapan dikkatimizi nasıl odaklarız? Neden doğal olarak dağınık olduğumuzu ve neden her türlü şey tarafından çekildiğimizi bilmek isterim.

Dr. Laitman: Bir şeye odaklanmak için güce ihtiyaç duymaktayız. Bu durumda enerji gerekir ve odaklanmak istediğimiz şey, bizi ona sürekli bir biçimde odaklanmak için harcamamız gereken enerji miktarından daha az endişelendirir. Bu durumda ya onun gözümüzdeki değerini yükseltmeliyiz ya da onu tamamıyla boş vermemiz gerekir. Aksi takdirde ne olur? Neden dikkatimiz bir şeyden diğerine doğru çekiliyor? Onun yeterli derecede önemli olduğunu hissetmediğimizden midir? Bununla ilgili bu kadar kötü olarak algılanan nedir?

Konuk: Dikkatim ondan sapıyor mu?

Dr. Laitman: Evet. Diyelim ki sinemada film izliyorum. Kendimle ilgili bir şey düşünüyorum çünkü hayatımda benim için büyük ekranda izlediğimden daha önemli bir şey vardır. Evde TV izlerken de daha önemli bir şey düşünüyorum. Önem durumu, düşüncelerimin nereye gittiğini belirleyen şeydir. Örneğin, bir öğrenci başka bir şeyle ilgileniyor olsa bile oturup, profesörün anlattıklarını dinlemek zorundadır. Burada, dikkatimizi olması gereken noktaya odaklamayı öğrenmeliyiz. Nasıl kaçmayı istediğim düşünceden çok derse önem verebilirim? Bu tamamıyla önem durumuna bağlıdır.

Konuk: Son zamanlarda insanlar konsantrasyon ve dikkat eksikliğini, hızlıca konsantre olmaya engel olan ve diğer şeyleri dikkate almamaya neden olan, bir tür beyinsel sorun olarak tanımlamaktadır. Bu, alışkanlıklarımızı değiştirmek için çalışmamız gereken bir şey değil midir?

Dr. Laitman: Belki bunu bir dereceye kadar alışkanlıklar ve bu tarz bir çalışmayla yapabiliriz ancak bunun bir yardımı olmayacaktır. Çünkü tüm bunların ardında bir zevk alma arzusu bulunmaktadır. Alma arzusu, her şeyin önem derecesini vurgulamaktadır ve buna bağlı olarak önemli olanları dikkate alır, olmayanları ise dikkate almayız. Kendimi bir şeyi dikkate almaya çok fazla zorlasam da dikkatim, konsantrasyonum ve önem durumu yetersiz kalacaktır.

Konuk: Bugün var olan yaklaşımlar, sorunun kökü yerine göstergelerle başa çıkmaya çalıştıkları için, bu söylediğiniz oldukça ilginç bir noktadır. Kişiler, çocuklara verilen ilaçların onları ilgilendirmeyen şeylere daha iyi konsantre olmalarını sağlayıp sağlamadığıyla ilgilenmektedir.

Dr. Laitman: Bu yaklaşım tamamıyla yanlıştır.

Konuk: Doğru. Asıl meseleyle ilgilenmek yerine, onu daha ilginç hale getirmek için, bizi ilgilendirmeyen şeylere dikkat etmek için kendimizi zorluyoruz.

Dr. Laitman: Bir çocuğa, onun için önemli olduğunu düşündüğümüz bir şeyi dinlemesi, öğrenmesi, yapması gerektiğini söylemenin bir sonucu olarak elimize ne geçmektedir? Bunu yapmak yetersizdir ve bu yaptıklarımız, o şeyi çocuğa göre önemli kılmamaktadır. Belki önümüzdeki 20 yıl içerisinde, o artık yetişkin olduğunda o şeye ihtiyaç duyup, onu kullanacak. Ancak şu an, o şey çocuk için hiçbir anlam ifade etmemektedir. Bu durumda ne yapılır?

Konuk: Değişim nedir?

Dr. Laitman: Bu, dikkat ve farkındalık eksikliğini bir sorun olarak görmemek demektir. Bir kişi için ne önemliyse o dikkatini çeker, ne önemsizse o dikkatini çekmez. Bu şekilde her daim toplum içinde gelişim sağlarız. Benim için iyi ve önemli olmayanı yapmam. Her zaman önemli olanı yaparım. Para için beni bir şeyi yapmaya zorlayan birisi yüzünden ya da bir şey yapmamı bekleyen biri için yapmam. Ancak o hala önemlidir. Birisi beni tehdit etse bile bir şeyi sadece önemli olduğu için yaparım. Beni, dikkatimi vermeye teşvik eden her ne olursa olsun yeterli ve benden beklenen, dikkatin derecesi ile korelasyon içinde olmalıdır.

Oren Levi: Zaman hakkında konuşmak istiyorum. Şu anda size, 5 dakika önce bir şey yapıp yapmadığımla ilgili bir soru yöneltiyorum. Bir yıl önce bir şey yaptım ve gelecekte de bir şeyler yapacağım. Şu an konuşuyorum fakat belki konuşurken ya da sizi dinlerken aniden düşüncelerim geçmişte olmuş veya gelecekte olacak olan bir şeye gidiyor. Böylelikle belki şu anda olup biten bir şeyleri kaçırıyorum. Bir kişinin dikkatinin nerede olduğunu temelde belirleyen şeyin, onun arzuları olduğunu söylediniz. Bu kişi için önemli olan ne ise dikkati doğal olarak onun tarafından çekilir ve bu konu üzerinde çalışsa bile sonunda gerçek bir değişim elde edemeyecektir. Çünkü onun arzusu için önemli olan, dikkatinin odaklandığı şeydir. Bu anda yaşıyorum ancak geçmiş ya da gelecek beni kendine çekiyor. Şu an ne oluyor da buradaki bir şeyleri kaçırıyorum?

Dr. Laitman: Bu anlaşılmayan bir konudur. İçimizde devam etmekte olan bir akış vardır ve bu akış bizi belirli düşüncelere, yapılara, resimlere doğru çekmek ister. Bu akışa rağmen sizin söylediklerinizi dinlemeliyim. Örneğin, kendimle konuştuğumda iç dünyamı terk etmem gerektiğine, kendimi nasıl ikna edebilirim? İçimde beliren içsel yapıları görürüm ve sizin içinizde olup bitenleri dinlemek zorundayımdır.

Oren Levi: Niçin? İçinizde olup biten bir şey, ne istediğinizi belirliyor. Yeni bir şeyler yaratmak istediğimizde bilgisayarın başına oturup yazmak, çizmek isteriz. Bu gerçekten kişisel bir şey olur. Tam şu anda bir şey yapmak ya da düşünmek istiyorsunuz. Bunu hangi seviyede ve ne zaman yapmak istediğinizin bir önemi yoktur. Bu bir ara vermek gibidir. Ya geçmişte ya da gelecekte bir şeye doğru çekilip, şu ana ara vermek gibidir. Neden bu şekilde ara veririz?

Dr. Laitman: Olan her şey, önem eksikliği ile alâkalıdır. Sizin söylediklerinize değil, benim alma arzuma göre ne önemliyse ona doğru çekilirim. Bir tür tıbbî sorun olmadığı sürece de orada kalırım.

Oren Levi: Sonuçta bir kişi, bu noktada bir şey kaybeder mi? Şu anda belki de yaşama dair farklı durumlar, farklı şeyler gerçekleşiyor ancak ben geleceğe ya da geçmişe doğru sürüklendiğim için şimdi olan biteni kaçırıyorum.

Dr. Laitman: Elbette, emin olun ki böyle şeyler olabilirdi. Bir şeyleri kaçırıyorsunuz. Eğer dinlemezseniz neleri kaçıracağınızı hesaplamalı, hissetmeli, anlamalı ve bu noktada kendinizi ikna etmelisiniz. Yapılacak iş budur.

Oren Levi: Söyleşimizin başından bu yana odaklandığımız nokta budur. Önemli olan ve önemli olmayan nedir?

Dr. Laitman: Bu bana göre, benim temel zevk alma arzuma göre belirlenir. Bu kadar! Son derece basit.

Oren Levi: Şu an olup biten ve bana gerçekten zevk verecek olan, bana göre önemli bir olay oluyorken birden bire geçmişe ya da geleceğe sürüklendim diyelim. Bu durumda bir şeyleri kaçırmış olur muyum?

Dr. Laitman: Olabilir. Fakat neyi kaçırdığınızı anlamak zorundasınızdır. Kuramsal bir konuşma yapılıyorken neler kazanıp neler kaybettiğinizi hissetmek zorundasınızdır.

Konuk: Neden farklı yöntem ve öğretiler şimdiki zamanı, gelişime dair gerçekliği ortaya çıkaran bir anahtar olarak görmektedir?

Dr. Laitman: Geçmişten ya da gelecekten şu ana getirmiş olsam bile şu an olan her şeyi dikkate alırım. Getirdiğim her neyse onu şimdiki zamana göre değerlendirir, şu an oluyormuş gibi değerlendiririm.

Konuk: Şu an burada neler olup bittiği ile ilgili ne söyleyebiliriz?

Dr. Laitman: Bir şeyin önem derecesini ölçtüğüm araç işte budur. Gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Geçmişi de pek bilmiyorum. Geleceği ve geçmişi şimdiki zamanda ölçerim. Geleceği bilmediğim için onu şimdiki zamanda, öngörüde bulunarak hayal ediyorum.

Konuk: Çünkü bizim eğilimimiz düşüncelerimizde, birtakım baskılar dolayısıyla hissettiğimiz endişelerimizde olmaktır. Oren farklı düşüncelerle başa çıkmaya çalıştığımız için, şu anda burada olup biten bazı şeyleri kaçırdığımızı söyledi.

Dr. Laitman: Biliyorum. Herkes bunu kendi üzerinde ve özellikle şu anda hissetmektedir. Çünkü her şeyin peşinden koşuyoruz ve aşırı derecede bilgi yüklüyüz.

Konuk: Bir an için durup, bu kadar çok şeyle uğraşmayı bırakırsak ne olur?

Dr. Laitman: Bu dediğiniz şeyi yapmaya muktedir değiliz.

Konuk: Neden?

Dr. Laitman: Meditasyon mu yapacaksınız? Bu size hiçbir şey sağlamaz ki. Yaşamın akışından çıkarak ne elde edeceksiniz? Belki güdümlü hayal gücü yardımıyla uygun bir bulanık varoluş biçimi oluşturmayı başarırsınız. Fakat meditasyon yapmayı bilen bu insanları satın alıp, kişilere gerçekten dikkatli ve özenli olma konusunda yardım etmeleri için modern toplumlara yerleştirmek için, Hindu ve Çinlilerin peşinden koşan bir dünya görmüyorum.

Oren Levi: Tamam. Kabala Bilgeliği, şu an hakkında ne söylemektedir?

Dr. Laitman: Her şey şu an içindedir. Ne gelecek vardır ne de geçmiş vardır. Her şey yalnızca şu andadır.

Oren Levi: Az önce tam olarak ne söylediniz?

Dr. Laitman: Bir insanın, geçmişin ve geleceğin ne olduğunu bilmediğini söyledim. Hepsi hayaldir.

Oren Levi: Her şey yalnızca şu anda mı mevcuttur?

Dr. Laitman: Evet.

Oren Levi: Bununla neyi kastediyorsunuz?

Dr. Laitman: Dün ve dünden önceki gün olanlar da benimle alâkalıdır. Şu an hissettiğim ve tam şu anda düşündüğüm bir şeydir. Onu şu anda düşünüyorsam, dünü nasıl düşünebilirim? O tamamıyla şu andadır fakat kendimce dün olarak nitelendirdiğim belli bir durumu hayal ediyorumdur.

Konuk: O hâlde şu anımızı ne ile doldurmalıyız? Olmuş ya da olabilecek olan birtakım şeylerin düşüncesiyle mi? Şu anı nasıl en iyi şekilde kullanmalıyız?

Dr. Laitman: Bunu sadece şu an üzerinde çalışarak yapabiliriz. Çünkü düne ve yarına dair her şey şu anı, burada olanı sınırlandırmaktadır.

Oren Levi: Yarına dair endişelerim beni çileden çıkartabilir.

Dr. Laitman: Bahsettiğim böyle bir şey değil. Her şey şu andadır. Geleceği düşünmeyiniz. Gelecek yoktur. Her daim şu an içerisinde varızdır. Gelecekle ilgili düşünülen her ne ise, o yalnızca şu anla ilgilidir. Eğer şu ana yani manevî sezgiye bağlı kalırsanız, zaman kavramına ihtiyacınız olmaz. Sadece şu andasınızdır. Zaman ortadan kalkar.

Konuk: Şu ana bağlı kalmak ne anlama gelmektedir?

Dr. Laitman: Her şeyi şu anda, şimdiki zamanda çözerim. Her şeyi durduruyorum ve onun içinde var oluyorum. Gerçeklikle, üst güçle olan bağlantımdayım. Bu noktada her şey birlik içindedir ve zaman kavramı yoktur.

Konuk: Günümüzde bir kişi gerçeklikle bağlantıda olmayı nasıl öğrenebilir? Hakkında konuşmak istediğimiz şey aslında budur. Hayat boyu süren bir koşturmaca içindeyiz. Birçok şey yapıyoruz fakat belki de gerçeklikle hiç bağlantımız yok. Peki, şu an ve burada gerçeklikle nasıl bağlantı kurabiliriz?

Dr. Laitman: Şu an ve burada gerçeklikle bağlantı kurmak, toplum için ihtiyacımız olan bir şeydir. Bize, birbirimize yardım etmemiz konusunda destek olacaktır. Aksi takdirde bu imkânsızdır.

Oren Levi: Bize ne yapmamızda yardımcı olacaktır?

Dr. Laitman: Şu anda olan her şeyi almamda, kabul etmemde bana yardım eder. Bunun anlamı endişelenmemek, şu an dışında hiçbir şeyi düşünmemektir. Bir toplum içinde yaşamak zorundayım ve tüm topluma bunu yaymam gerekir. Şu an ve burada, gerçekliğe karşı bir yaklaşım ve tutum geliştirdik.

Oren Levi: “Şu an ve burada” nın uygulamada ne anlama geldiğini düşünmeye çalışıyorum.

Dr. Laitman: Yarın hakkında düşünmememiz anlamına gelmektedir. Şu anda her şeyi yapmak ve farkına varmak istiyoruz anlamına gelmektedir.

Oren Levi: Neyin farkına varmak istiyoruz?

Dr. Laitman: Bağlantımızın farkına varmak istiyoruz çünkü bu ıskaladığımız, bizlerde eksik olan tek şeydir. Zamanımı, mekânımı ve hareketimi azaltmak isterim. Bu üçü gerçekliğin üç parametresidir. Bu, odaklandığım on yerden bir tanesidir.

Oren Levi: On mu? Bu nedir?

Dr. Laitman: Zamanı durdurmak isteyen on kişi. Bir araya gelirler ve hareket olmaması için çalışmalar yaparlar.

Oren Levi: “Hareket olmaması” ne anlama gelir?

Dr. Laitman: Bu, sadece bağlantılarının mümkün olduğunca tam ve bütün olması için kafa yormaları anlamına gelmektedir.

Oren Levi: Bağlantı nedir?

Dr. Laitman: Herkesin herkesi hissettiği yer, bu bağlantıdır.

Oren Levi: “Hissetmek” derken neyi kastediyorsunuz?

Dr. Laitman: Kişiler neyi istiyorlarsa onu hissedebilir.

Oren Levi: Hayır. Sormak istediğim şey: “hissetmek” ne anlama gelmektedir?

Dr. Laitman: Anlamı: kişilerin kendi arzularını tatmin etmeleridir. Herkes herkesin arzusunu tatmin eder.

Oren Levi: Evet. Zamanı nasıl durduracaklarını öğrenmek isteyen 10 kişilik bir grup bu amaçla ne yapmaya başlarlar?

Dr. Laitman: Her biri diğerlerini tamamlamaya başlar. Birbirlerini tamamlarlar ve bunun yarın ya da bin yıl sonra gerçekleşmesini değil tam şu anda olmasını isterler. Ancak bu şekilde gerçekliği durdurup, onu hiçbir şeyin değişmediği sabit bir gerçekliğe dönüştürürler. Birbirlerine bağlı olan bu 10 kişi, bağları gereği sadece birbirlerini etkilemek isterler. Gerçekliği durdurmaya odaklandıklarında onlar için tek bir arzu, bir düşünce ve bir durum vardır. Bağlantılarının içinde zaman, mekân ve hareketin ötesinde yeni bir gerçeklik hissetmeye başlarlar. Hiçbir şey değişmezse ve onlar eğer bu durum içerisinde devamlı olarak kalırlarsa ideal farkındalık düzeyine erişecekleri algısını edinirler.

Oren Levi: Şu andaki gerçekliği algılamamış ya da kavramamışsam, anladığım nedir?

Dr. Laitman: Bu durumda neyi algılarsınız? Algıladığınız şey, gerçekliğin tamamının kapsadığı, her şeyin sizin kontrolünüz altında olduğudur. Bu tamamıyla zaman, mekân ve hareketin üzerinde olan bağlantının içindedir.

Oren Levi: Şu andaki gerçeklik nedir?

Dr. Laitman: Tam şu anda ona sahip değilizdir.

Oren Levi: Neden?

Dr. Laitman: Çünkü birbirimize bağlı değiliz. Burada bir onlu grup değiliz ve hiçbirimiz sadece diğer herkese ihsanda bulunmak için kendimizi iptal etmiyoruz. Hiçbir şeyin değişmemesi için zamanın üzerine çıkmayı istemiyoruz. Bağlantımızın daha güçlü olması için zaman, mekân ve hareketin üzerine çıkmaksızın bu dünyada kalıyoruz.

Oren Levi: Eğer açıklamanızı doğru anladıysam, bir kişi şu anda yaşamak ve her şeyi onun içinde hissetmek isterse diğer insanlarla arasında özel bir bağlantı kurması gerekir. Aslında bu, on kişiden oluşan bir grup, aralarında oluşturdukları özel bağlantı yardımıyla şu anlarını en yüksek noktada yaşamaya yükselebilirler anlamına gelmektedir. Bu neden bir kişinin tek başına yapabileceği bir şey değildir? Bunu yapmak için neden diğer insanlara ihtiyaç duymaktayım? Niçin bu iş bireysel değil de grupça yapılacak bir iştir?

Dr. Laitman: Farkındalıktan bahsetmiştiniz.

Oren Levi: Evet.

Konuk: O hâlde kimi dinleyeceğim? Kendimi mi?

Dr. Laitman: Hayır, onlar tarafından etkilenmeye ihtiyacım yoktur. Onların da benim tarafımdan etkilenmeye ihtiyacı yoktur. Sadece ortak olarak birbirimizi etkileyerek kendimizi en yüksek farkındalık düzeyinde tutabiliriz.

Konuk: Bu farkındalık sahibi olduğumuzda mı olur? Neyin farkında oluyoruz?

Dr. Laitman: Bu dünyanın çerçevesinden çıktığımızın farkında oluruz.

Oren Levi: Nereye çıkılır?

Dr. Laitman: Zaman, mekân ve hareketin olmadığı başka bir boyuta çıkılır.

Oren Levi: Orada ne vardır?

Dr. Laitman: Orada maneviyat olarak adlandırdığımız, yeni tanımlamalar ve nitelikler mevcuttur.

Oren Levi: Onların şu an hissettiğim boyutta var olmamalarını sağlayan nedir?

Dr. Laitman: Zaman, mekân ve hareketin olmamasıdır. Her şey sabittir, vardır ve değişmez.

Oren Levi: Bu, tüm boyutuyla şu andır.

Dr. Laitman: Hayır, bu şu andadır. Eğer “şu an” derseniz, bu kavram geçmiş ve geleceği de içine alır.

Oren Levi: Nedir bu?

Dr. Laitman: Bu, gerçekliktir.

Konuk: İnsanlar, kendi kendilerine ve farklı metotlarla farkındalık elde etmeyi başardıklarında, yalnızca kendilerini hissettikleri bir yere gelirler. Siz, burada açılmakta olan yeni dünyayı tanımlıyorsunuz. Bu yeni dünya bir kişiye nasıl açılır?

Dr. Laitman: Az önce söylediğim şey yardımıyla açılır. 10 insan birbiri ile bağlantı kurar ve hiçbiri farkındalıklarını kaybetmesinler diye, birbirlerini desteklemek isterler. Herkes daima birbiri ile bağlantıda olur, birbirlerine yardımcı ve destek olurlar. 10 kişinin arasındaki böyle bir bağlantı içinde, birdenbire 10 kişi olmak yerine ortak bir şeye sahip oldukları bir noktaya varırlar. Sahip oldukları bu ortak şey “daha yüksek bir dereceye çıkmak” olarak adlandırılır.

Oren Levi: Ne tür ortak şeylere sahiplerdir?

Dr. Laitman: Onlar, birbirlerini desteklemek isterler. Yani bu ortak şey, birbirlerini destekleme istekleridir.

Oren Levi: Bu, tüm grup teknolojisi henüz tanımlanmıştır. Kabala Bilgeliğinin ilgilendiği konu bu mudur?

Dr. Laitman: Evet.

Oren Levi: Diyelim ki bir kişi bu metodu, on kişilik bir grup içinde çalışıyor ve bir dereceye kadar başarı elde ediyor. Sanırım bu noktada bir süreç söz konusudur. Bu süreç onun günlük yaşamını nasıl etkiliyor? Bunu bir örnekle açıklayabilir misiniz?

Dr. Laitman: Her gününü herkes gibi geçirir.

Oren Levi: Peki ama eğer hiçbir şey elde etmiyorsa bunu neden yapsın ki?

Dr. Laitman: Bir üst dünyayı edinmek için.

Oren Levi: Asıl sormak istediğim, o daha önce sahip olmadığı neyi başarır, neye erişir?

Dr. Laitman: O, bu dünyanın ne için var olduğunu anladığı bir duruma erişir. Kendisi ne için vardır? Bu dünyanın nasıl işlediğini, zamanın, mekânın ve hareketin üzerinde nasıl var olduğunu anlaması için ne yapması gerekir? Gerçeklikte faaliyet gösteren güçleri ve bu dünyada sadece onların sonuçlarını gördüğümüzü, bu sonuçların ise oldukça belirsiz olduklarını görür. O, yaratılışın, geleceğin ve dünyanın merkezindedir.

Oren Levi: Bu kişi yaşadığı tüm durumlarda ve her an, bu iç görüleri mi keşfeder?

Dr. Laitman: Evet.

Oren Levi: O, bu âleme her an girebilmektedir. Nerede olduğunun bir önemi yoktur. İster evde ister işte ister trafikte olsun, fark etmez.

Dr. Laitman: Bir kişi dışsal bir bilgeliğe sahipse o, bu dünyadadır ve bizlerin gördüklerini görür. İçsel bilgeliğe sahip olan biri ise üst gerçekliğin dünyayı nasıl kontrol ettiğini görür.

Oren Levi: Sonuç olarak grup çalışması, söylediğiniz gibi şu anı görmekten ziyade tüm gerçekliği görmeyi sağlayan, yeni bir görme şekli geliştirme yetisi veren bir şeydir. Bu tür bir insanı, geceleri uyumadan önce düşündüren nedir? Örneğin ben çocuklar, iş ve binlerce farklı endişeler yüzünden uykuya dalamıyorum. Konuştuğumuz yöntemi çalışan birinin, uykuya dalmasına engel olan sıkıntılar nelerdir?

Dr. Laitman: Bu kişi, sanki annesinin kollarında uykuya dalan bir bebek gibi uyur. Yani onu endişelendiren hiçbir şey yoktur.

Oren Levi: O uyumadan önce ne düşünür?

Dr. Laitman: Hiçbir şey düşünmez. Sadece üst sistem ile bağlantı içinde olmayı düşünür.

Oren Levi: Bu gerçekliği nasıl tanımlıyorsunuz? Nedir bu?

Dr. Laitman: O, bize güç veren, bizleri birer çocuk gibi büyüten ve tüm yaşamı düzenleyen, huzur elde ettiğimiz bir yerdir. Eğer onu anlar, hisseder ve bilirsek hiçbir kötü sürprizle karşılaşmayız.

Konuk: Eğer doğru anladıysam bir kişi, şu an ve burada keşfettiğinin önemini gerçekliğe bağlanma açısından anladığında, bu ona farklı rahatsızlıkların üstesinden gelme ve önemli olana odaklanma yeteneği verir.

Dr. Laitman: Farkındalık olarak adlandırdığımız durum böylelikle tamamıyla aktif olmuş olur.

Oren Levi: Dr. Laitman çok teşekkür ederim. Herkese teşekkürler. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkürler. Bir dahaki söyleşide görüşmek üzere, en iyi dileklerimle!

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,099