e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Mektup 62

26 Haziran 1962, Antwerp

Dostuma en iyi dileklerimle,

Mektubunu aldım, Lişma ve LoLişma (Yaradan rızası için ve kendim için) ile ilgili soruna karşılık sana basit bir kural yazacağım: Lişma, Mitzva (iyi amel/ıslah/emir) yerine getirirken, Yaradan’a memnuniyet ihsan etmeyi amaçlamak demektir. Bu eylemler vasıtasıyla, yani O’nu memnun etmeyi isteyerek O’na ihsan ederiz.

Peki, neden O’na memnuniyet vermek isteriz? Bu böyledir, çünkü Kral’a hizmet ediyor olmak bizim için büyük ayrıcalıktır. Tüm hazzımız Rav’a (yüce olana) hizmet etmektir, ödülümüz budur. Bu demektir ki, hizmetin kendisi ödüldür.

Bazen varlıklı bir insanın yüce ve bilge biriyle birlikte yürüdüğünü görürüz, varlıklı olan bilge olanın paketini taşır, başkasının taşımasına izin vermez ve bir bilgenin paketini taşıma ayrıcalığını hak ettiğini söyler.

Bazen yükün ağırlığı nedeniyle paketi taşımak zor olduğunda, başka bir varlıklı insan da bilgeye eşlik eder ve diğeriyle değiş tokuş yapmak ister, yani o da paketi taşımak ister fakat diğeri bundan hoşlanmaz, çünkü varlıklı birinin bilgeye hizmet etmesi büyük bir ayrıcalıktır. Ayrıca varlıklı olanın aldığı hazzın derecesi, Rav’ın bilgeliğinin derecesine de bağlıdır.

Rav bir hamala vermesi gereken iki dolarlık ücrete karşılık varlıklı olana üç dolar verir ve der ki: “İşte çabanın karşılığı.”

Ayrıca şöyle de der: basit bir taşıyıcıya iki dolar verdim fakat sen zengin ve farklı olduğundan, üzerine ilave yapıyor ve sana üç dolar veriyorum.” Bu varlıklı insan için aşağılayıcı olmaz mı? Nihayetinde ödülün yüceliği ödül için hizmet değil, sadece Rav’a hizmet etmektir.

Maneviyatta da bu böyledir. İnsanın niyeti sadece hizmet olmalıdır, bununla Kral’a hizmetin önemini ve değerini göstermiş olur. Eğer hizmeti için ödül talep ederse, bu Kral’a önem vermediğinin göstergesidir, çünkü amacı sadece ödüldür.

Oysa kimin paketini taşıdığına dikkat etmeyen bir hamal gibi, amacı sadece ödül olan kişi kime hizmet ediyor olduğuna önem vermez, onun için önemli olan hizmeti karşılığında ne alacağıdır. Önem verdiği tek şey ne kadar kazanacağıdır. Bu ödül için Krala hizmet etmekle, ödül olmadan hizmet etmek arasındaki farktır.

Fakat çalışmada kuvvetli olmak isteyen kişi Tora ve Mitzvot’a (Manevi Çalışma ve Islahlara) bağlanmalı, Yaradan’ın yüceliğini ve eşsizliğini idrak etmelidir. Bu böyledir, çünkü Kral’ın yüceliğini, O’nun Kralların Kralı olduğunu tam olarak hissettiğinden, onun için Krala hizmet etmek kolay olacaktır. Bu sırada coşku ve haz sınırsız olur.

Bu nedenle, O, bunu başkalarına vermediğinden, Kral’ın onun hizmet etmesine izin verdiğini söyleyebiliriz. Peki diğerleri ne yapar? Onların niyeti Kral’a hizmet etmek değil, bir efendiye hizmet etmektir, çünkü bütün gün boyunca taşıyacakları efendilerinin paketi karşılığında ücret alırlar.

Efendinin kim olduğu onlar için önemli değildir. Onlar için önemli olan yüksek ücreti ödeyendir; hizmet ettikleri ve çalıştıkları efendi budur.

Bununla sorduğun şeyi anlayabilirsin, kişi Tora ve çalışmada canlılık hissettiğinde, yani Yaradan onu yakınlaştırdığında ve ona hizmet etmesi için izin verdiğinde, kişi haz hisseder ve kimin için Manevi çalışmaya ve emirlere-ıslahlara bağlandığını söyleyebilir—bu Yaradan olmalıdır, çünkü ona haz veren dünyasal ödül, yani ün ve para değil, O’dur. Ama yine de bu LoLişma olarak kabul edilir. Niçin?

Bunun sebebi şudur, haz onu Tora ve çalışmaya bağlanmaya zorlar. İnsan haz alma arzusuna sahip olduğundan, Tora ve çalışmada haz hissettiğinde, alma arzusu onu Tora ve çalışmaya bağlanmaya zorlar. Öyleyse zorlayan kimdir? Buna bağlanmasının sebebi nedir? “Ödül” denilen haz olmalı.

Bu ödül almak için Kral’a hizmet olarak kabul edilir—niyetin ödül olduğu. Bu sırada kimin ona haz verdiği fark etmez. Daha ziyade aldığı haz o kadar büyüktür ki kişi buna teslim olur.

Bu, “Eğilimi ona üstün gelir,” kuralıyla ilgili atalarımızın dediği şeydir. Öyle anlaşılıyor ki, kişi zorlanmıştır. Bu demektir ki seçim şansı yoktur, çünkü hazza alışmış olduğundan, daha büyük ölçülerde geldiğinde kişi üstesinden gelme gücüne sahip olmaz. Buna seçim şansı yok denir.

Öyle görünüyor ki, bizler daima LoLişma ve Lişma arasında bölünürüz. Bu demektir ki, Tora ve çalışmaya bağlanırken haz büyükse, o zaman aklı hazdadır ve hazzın kimin verdiği önemli değildir. Fakat eğer haz Kral’a hizmetten gelirse buna Lişma denir, çünkü burada kime hizmet ettiği önemlidir. Kral’ın yüceliği hazzın ölçüsüdür.

Öyle anlaşılıyor ki, sebep Kral’dır ve haz Kral’a hizmetin sonucudur. Eğer küçük bir krala hizmet ederse hazzı küçük olur. Eğer büyük bir krala hizmet ederse hazzı büyük olur.

Dolayısıyla, çalışma nedeni Kral ise buna Lişma denir, burada seçim şansı yoktur, her şey Kral içindir. Niyet Kral’a hizmet etmek olduğunda, buna Lişma denir, haz sebep değil sonuçtur, daha ziyade Kral’ın yüceliği sebeptir.

Fakat kişi Tora ve çalışmaya bağlandığında gelen hazza özlem duyarsa, bu demektir ki haz sebep ve sonuç. Buna LoLişma denir, haz amacı içinde olmak.

Öyle anlaşılıyor ki, insanın öncelikli çalışması Yaradan’ın yüceliğini idrak etmesidir. Bu demektir ki, kişi Yaradan’ın yüceliğini anlamak için kitapları çalışmalı, atalarımızın söylediklerine dikkat etmeli ve Yaradan’ın yüceliğini hissetmelidir.

Kişi O’nun yüceliğini hissedebilmek için dua etmelidir, böylece kalbini yatıştırır ve Yaradan önünde iptal olur, böylece sadece hayvansal şehvetin doyurulmasına yarayan dünyanın düzenini izlememiş olur, sonrasında Yaradan onun gözlerini açar ve yaşamını Tora ve çalışmaya adar ve “Her şekilde O’nu bil,” gerçek olur. Bu demektir ki, maddesel şeylerle meşgul olsa da, bu Kedusha (kutsallık) amacıyladır.

LoLişma’dan Lişma’ya geliriz. Bu demektir ki Lişma zaten yüksek bir derecedir ve kişi LoLişma’da başlamalıdır. Diğer bir deyişle kişi hazzın maddesellikte değil, Tora ve çalışmada olduğunun tam olarak farkında olmalıdır.

O an dünyasal şeylerde daha fazla haz hissetse de bu Tora ve çalışma, Yaradan’a inanç eksikliğinde olduğundandır. Bu sırada Tora ve inanç vasıtasıyla Tora’nın ışığını hisseder ve bu ışık onu ıslah eder.

Dileyelim Yaradan gözlerimizi açıp kalplerimizi hoşnut etsin ve Tora’nın önemini yükseltmekle bizi ödüllendirsin.

Dostun

Şalom HaLevi Aşlag

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,093