e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Adam Tora’da Yaratıldı

Not 267

“İnsan ”’Ve Tanrı,’ İnsan yapalım ‘dedi” yazıldığı gibi Tora’da yaratıldı. Yaradan Tora’ya ‘Ben insanı yaratmayı istiyorum.’ dedi. Tora O’na ‘Bu insan günah işleyecek ve seni kızdıracak.’ dedi. Eğer Sen, ona karşı sabırlı değilsen, o dünyada nasıl kalacak? ”Ona, ‘Sen ve ben onu dünyaya yerleştireceğiz zira öfkede yavaş.’ olarak adlandırılmam iyi bir sebepledir.” dedi. (Zohar, Shmini, Madde 2).

Yaradan’ın Tora’dan insanı yerleştirmesine yardım etmesini istemesinin ne anlama geldiğini anlamalıyız ya da çoğul formda “Yapalım” ayeti hakkında açıkladıkları noktada Yaradan’ın yaratması imkânsız olurdu, imkânsız olurdu ki bu Tora ile birlikte Yaradan’a atıfta bulunur.

Mesele şu ki, yaratılışın amacının O’nun yarattıklarına iyilik yapmak olduğu bilinmektedir. Bu nedenle insana, kendi keyfi için almak isteyeceği bir doğa damgalanmıştır. Buna “kötü eğilim” denir (Sulam’ın [Zohar üzerine Merdiven yorumu] girişinde açıklandığı gibi), “Çünkü insanın kalbinin eğilimi gençliğinden kötüdür.” yazıldığı gibi.

Buna “kötü eğilim” denir çünkü haz almayı istemekle kişi gerçek haz uzaklaşır, çünkü form eşitliği yoktur. Ancak, Tora aracılığıyla gerçek hazları almasının mümkün olacağı bir ıslah yapacaktır, bilgelerimizin “Kötü eğilimi ben yarattım; Tora’yı da baharat olarak yarattım.” (Baba Batra 16)dediği gibi.

Baharat, bilgelerimizin “Keşke Beni terk etseler ve Toramı [yasa] tutsalar, çünkü içindeki ışık onları yeniden şekillendirir.” (Kudüs Talmud, Hagigah, Bölüm 1, Kural 7) dediği gibidir. Bu nedenle, Tora’nın, insanın içindeki kötülüğe yani alma arzusuna atıfta bulunarak, bir kişiyi, ihsan etmek için çalışacağı anlamına gelen yeniden şekillendirme gücüne sahip olduğu sonucu çıkar.

Bu şekilde, kişi Dvekut’a [bağlılığa] sahip olacak ve gerçek hazları alabilecek ve bir alıcı olarak değerlendirilmeyecektir. Böylece, Tora aracılığıyla insanı bu dünyada sürdürmek mümkün olacaktır çünkü Tora onu yeniden şekillendirecektir.

“Ben ve sen onu dünyada yerleştireceğiz.” olarak açıkladıkları “İnsanı yapalım”ın anlamı budur. Yani, Yaradan’dan alma arzusu gelir ve Tora’dan ihsan etme arzusu gelir ve bu ikisi sayesinde insan dünyada var olabilecektir. Yani bu ikisi aracılığıyla kişi bolluk alabilecek ancak yine de Dvekut’ta kalacaktır.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,102