e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

39. Mektup

1927, Londra

En ünlü Hasid’e, mumu sonsuza kadar yansın,

Sevgilerimle,

Şunu söylemeliyim ki, kitabımın dışarıdan birilerine istedikleri gibi suiistimal etmeleri için elden verildiğiyle ilgili çok üzücü bir mektup aldım. Bunun saklı kalması için yaptığım uyarının ve bugüne kadar kitapçığı göndermememin sebebini şimdi daha iyi anlayabilirsin. Korktuğum buydu bu yüzden de onu önce MARAN’a ve rav’a göndermek istedim.

Aslında korktuğum başıma geldi, kim olursa olsun sırrımı kimseye açmamalarını istememe rağmen, bu cahiller bana ihanet etti. Ve şimdi neslin gözünde beni küçük düşürüp, Yaradan’a memnuniyet verme çalışması yolunda beni başarısız kılmaya çalışıyorlar. Bu yaptıklarını kim affeder? O’nun yüceliğini bu nesle yaymak için tüm gücümle harcadığım çabaya Yaradan tanıklık eder.

Ama Sitra Ahra, başkasına fayda sağlamak için döndüğüm her yere engeller koyup, daima kendi insanlarına, onun misyonunu yerine getirenlere hizmet eder. Ben ise şunu söylüyorum, “Bizimle olanlar, onlarla olanlardan daha fazla” ve Yaradan ödülümden beni yoksun bırakmaz. Bugüne kadar azar azar, bazen az, bazen çok, yolumu daima ödülle beraber döşedim ta ki O’nun yüce adının yardımıyla Yaradan’ın tüm düşmanlarını alaşağı etmekle ödüllendirilene kadar.

Sana gelince aptalların korkusundan korkma. Benim küçük parmağım iftiracıların belinden daha büyük. Yaradan’ın arzusu ve beni yaratma nedeni budur, kim O’na ne yapması ve ne yapmaması gerektiğini söyleyecek? Benim yasamın erdemi onların babalarının erdeminden büyük. Psikta’da (bir Midraş) yazıldığı gibi, Peygamber Amos’un çağdaşları onu aşağılayıp, Yaradan, Kutsallığını akıtmak için bu kekemeden başkasını bulamadı dediler.

Ancak yazılıdır ki, “Doğruyu söyleyen dudak ebediyken, yalan konuşan dil sadece anlıktır,” çünkü en sonunda doğru insanlar kazanır. Amos peygamber sonsuza kadar var olacak oysa düşmanlarına ne olduğunu kim biliyor?

İşte böyle. Konuşanlar sadece kendine zarar verir, öyle görünüyor ki kötünün başında fırtına eser ama gerçek yaşar ve yalanlarla zayıflamaz. Tersine, onlarla daha da güçlenir tıpkı gübre ile güçlenen bir tarla gibi. Yaradan’ın izniyle onların sayesinde tarlanın bereketi artacak ve çoğalacak.

Öğretinin dağıtımıyla ilgili onlardan gelecek zararı hissetmediğimden, ışığı getirme yolumu nasıl hesaplayacağımı ve onu yılandan nasıl koruyacağımı bilmiyorum. Ama yine şu kesin ki hiç zarar görmesem de, bu bir Tora yasası olduğu için onlardan öcümü alacak ve onlarla zorla savaşacağım. Ama elbette korktuğum Yaradan olduğu ve O’ndan başka bir güç olmadığı için bunu gücüm dâhilinde yapacağım.

Bilmelisin ki, kitabı derlemem kendim ya da zaferim için değil. Daha ziyade bu sadece O’nun için. ARI yüce ilmin derinliğini kendi yazıp düzenlemediği için yazılarında büyük düzensizlikler dikkatimi çekti, Rav Haim Vital onun sözleri duyup, yazıya geçtiğinde, köküne bağlı bu sözleri edinmek için henüz gereken bütünlük derecesinde değildi. ARI ile çalıştığı zaman gençti, otuz yaşında, tıpkı Reenkarnasyona Kapı’da yazdığı gibi, “Şimdi yıl 1571 ve ben yirmi-dokuz yaşındayım…” O sırada zaten ARI’nin hizmetindeydi ve Rav (ARI) 21 Temmuz 1572’de hastalandı. Ertesi Salı Temmuzun yirmi beşinde vefat etti.

Dolayısıyla görürsün ki, vefat sırasında Haim Vital sadece otuz yaşındaydı ve ARI otuz-sekiz yıl yaşadı.

Vefatı sırasında Rav Haim Vital, ARI’nin yanında değildi. Bunlar onun sözleri: “Rav Ishak HaCohen bana dedi ki, ben odadan çıktıktan sonra o (Rav Ishak) içeri girip ağlamış ve şöyle demiş, ‘Dünyaya büyük iyilik, Tora ve ilmi getirebilme umudu var mı?’ ARI ona şöyle cevap vermiş: ‘Eğer aranızda tam bir erdemli bulmuş olsaydım zamanından önce aranızdan ayrılmazdım.’ Bunu söylerken beni (Haim Vital) sormuş. ‘Haim nereye gitti? Böyle bir zamanda beni terk mi etti?’ Hüzünlenmiş. Rav Itzhak onun sözlerinden bana söylemek istediği bir sır olduğunu anlamış, bu nedenle ona şöyle sormuş: ‘Bundan sonra ne yapalım?’ ARI cevap vermiş: ‘Benin adıma dostlara de ki, bugünden itibaren doğru anlamadıkları için öğrettiğim bu ilme bağlanmasınlar. Sadece Rav Haim Vital yalnız başına, gizlenerek bu ilme bağlanabilir.’ Rav Itzhak sormuş, ‘Fakat hiç umut yok mu?’ Demiş ki, ‘Eğer niyet ederseniz, gelip size öğretirim.’ Rav Itzsak şaşırmış: ‘Bu dünyadan ayrıldığınızda nasıl gelip bize öğreteceksiniz?’ Cevap vermiş: ‘Gizli olanın bilgisinin size nasıl geleceğiyle ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz’, sonrasında vefat etmiş.”

Rav Haim Vital’in Reenkarnasyona Kapı kitabının sözlerini ayrıntılı bir şekilde kopyaladım, böylece görürsün ki, ARI, Rav Haim Vital ondan duyduklarını doğru şekilde anlamadığı için bunları başkalarına öğretmesini yasaklamış. Bu nedenle, o hocasından öğrendiklerini düzenlememiş bile, bunu mirasçıları, üçüncü nesil—Rav Yaakov Tzemah ve Rav Şımuel Vital— yerine getirmiş.

Yazıları düzenleyenlerin elinde hiçbir zaman ARI’nin yazılarının tamamı olmamış çünkü Rav Haim Vital zamanında yazıların altı yüz sayfası çalınmış. Geriye kalan yazılardan Rav Yakov başka derlemelerle beraber Yaşam Ağacı’nın büyük bir kısmını derlemiş. Rav Haim Vital kalan sayfaların onunla beraber mezara gömülmesini emretmiş ve onlar da bunu yerine getirmiş. Üçte birini oğlu Rav Şımuel Vital’e miras bırakmış ki bundan da ünlü Sekiz Kapı kitabı derlenmiş.

Uzun bir zaman sonra, Rav Yakov’un bir araya topladığı öğrenciler mezarı kazıp yazıları çıkarmışlar. Bu yazılardan Ebedi Kurban, Yaşam Ağacı’nın birinci ve sonraki sürümü derlenmiş.

Görüyorsun ki derleyicilerin elinde yazılardan yalnızca tek bir yapı ve varlık oluşturacak bir bölüm kalmış. Bunun yeterli olmasını isterdim ama ne yazık ki yazıların küçük bir bölümüne sahip olduklarından ilmi derinlemesine anlamamışlar ve onları nasıl düzenleyeceklerini bilmedikleri için konuları çok kötü bir şekilde karıştırmışlar.

Şundan kesin emin ol ki, ARI’nin zamanından bugüne kadar ARI’nin metodunu tam olarak anlayan hiç kimse olmamıştır, ARI’nin iki katı kutsal ve yüce bir aklı edinmek, henüz edinim içinde olmayan ilk yazandan son düzenleyiciye pek çok kişinin elinden geçen bu metodu anlamaktan daha kolaydır. Bu nedenle her biri konuları ters-yüz edip karıştırmıştır.

Ve şimdi Yaradan’ın izniyle, iyi amellerim nedeniyle değil fakat yüce olanın arzusuyla, ARI’nin ruhunu idrak etmekle ödüllendirildim. Ölümünden bugüne kadar hiç kimseye nasip olmamış bu olağanüstü ruh için neden benim seçildiğim ise beni aşan bir konu. Bundan daha fazla söz etmeyeceğim çünkü bu olağanüstü şeylerden bahsetmek benim yolum değil ama seni yatıştırmak benim görevim çünkü onlar hizmetkârlardan efendilerine akan sulardan geriye kalan çamur ve kirdir, henüz hayvansal ruhu manevi olandan nasıl ayıracaklarını tam olarak bilemediklerinden, hayvansal ruhlarının çalışması içine düşerler. Bilmelisin ki, kişi tüm kutsallığı yıkıp geçecek olan bu güçlerden korkmamalıdır, Yaradan bizi bunlardan korur.

Abartmak, uydurmak ya da saygı kazanmak ya da bugüne kadar tolere edip savaşmak için bile arzu duymadığım aptallar arasında bir isim sahibi olmak asla benim yolum olmadığından, bana inanacağına inanıyorum.

Sitra Ahra’nın orduları nedeniyle kafa karışıklığı yaşamamanı sağlamak, kimin gerçek ve erdemli, kimin olmadığını ve ayrıca erdemli olmaya değer ve bu nedenle de saygıyla davranılması gerekenleri bilmen için ARI’den edindiğim çok açık bir işareti sana söyleyeceğim. Kimin Yaradan’a hizmet edip, kimin etmediğini bilmek için yazı-tura mı atmak zorundayız? Oysa işaret ve para bunu belirlemez, bu nedenle ihtiyacımız olan kura değildir, Tanrı korusun.

Rav Haim Vital’in ARI’ye bunu sorduğunu bilmelisin, bu konu Kutsal Özün Kapısı ve ARI’nin Sekiz Kapı kitabının birinci sayfasında açıklanmıştır. Kelimesi kelimesine onun sözleri: “Hocamın bana verdiği işaret, kişinin tüm sözlerinin gerçekleştiğini ya da sözlerinin Yaradan için olup olmadığını görmektir, tek bir sözünde bile hatalı olmamalıdır. Ayrıca Tora’nın sırlarını ve onları nasıl açıklayacağını bilmelidir, sonrasında kesinlikle ona inanırız.’ Bunlar Rav Haim Vital’in sözleridir, “Sözlerine bakarak kişinin yüceliğini ve erdemini bilgisi ölçüsünde bilir ve anlarız.”

Önceden yazıldığı gibi kişi erdemli ve Hasid olduğunda, Tora’ya bağlanıp, dikkatle dua ettiğinde melekler ve kutsal ruhlar ondan dolayı yaratılır. Bu, “Bir Mitzva yerine getiren kişi kendisi için bir koruyucu edinmiş olur” sözünün anlamıdır. Kişinin ağzından çıkan aptallıklar, ona Tora öğretmek için inen ilk erdemlinin ruhuna taht olur.

Ayrıca orada der ki, eğer Mitzvot (emirler) eksik kalırsa, “anlatıcılar” denilen melekler ve ruhlar da eksik kalır. Eğer Tora ve Mitzvot eksiksizse kişi tam bir edinimle ödüllendirilir ve Tora’nın sırlarını nasıl açıklayacağını bilir. Eğer bunun eksikliği içindeyse yani sadece bazılarını açıklamayı biliyorsa çalışması kesinlikle eksiktir.

Aslında sözlerimi anlamadıkları için düşmanım olanlar nasıl erdemli olarak kabul edilecek? Bu nedenle bana açık bir işaret verildi.

Sana daha önce kitabımın desteğe ihtiyacı olduğunu yazmıştım çünkü ARI’nin sözlerine tek bir kelime dahi ilave etmedim ve her bir kavram için bir index hazırlayarak ARI’nin yazılarındaki yerleri gösterdim, aslında ARI’nin bizim neslimizin onayına ihtiyacı yok. Bunu Sitra Ahra’nın yollarını görerek, bilerek yaptım. Benim çalışmamı ve iki yorumda yaptığım ilaveleri bilmeleri hiç kolay değil. Dolayısıyla bu kitapçığa karşı nasıl bir kampanya yürütecekler? Eğer çalışmam ve ARI’nin yazılarında onlardan daha fazla usta olmamla ilgili şikâyetleri varsa, bu tartışmaya açık bir konu değildir. Boş şeylerle zamanlarını harcamasınlar, ARI’nin sözlerini çalışmak için zaman kazansınlar, aylaklıkları yüzünden şimdi kendi etlerini yiyecekler.

Sana, … ve …’na sevgilerimi iletiyorum. Ona, niyeti iyi ama amelleri iyi olmayan biri gibi olduğunu söyle, her şey eylemi izler. Fakat onun için ne yapabilirim? O benim etim ve kanım. Dolayısıyla, hikâyenin başından sonuna kadar tüm detaylarıyla nasıl geliştiğinden beni haberdar etsin, ben de ona cevap veririm.

Ayrıca bu mektupla ilgili düşüncelerini bilmek istiyorum çünkü Yaradan çalışması basit bir mesele olmadığından, zırhı korumak için tüm detayları bilmek zorundayım.

Yehuda

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,087