e-posta ile Paylaş

GÖNDER

Kabala İlmi, dünyadaki tüm ilimleri kapsar.
Baal HaSulam “Özgürlük”
“Bu ilim, gizliliğin sonunda çocuklara bile ifşa olacaktır.”
Baal HaSulam “Kabala Öğretisi ve Özü”
Son neslin günleri yaklaştığında, çocuklar bile, kurtuluşu ve sonu bilip, bu ilmin sırlarını bulacaklardır.
Sulam’ın Önsözü ile Zohar Kitabı
“Ben’i arayanlar, Ben’i bulacaklar” ve yazdığı gibi , “Aradım ve bulamadım, buna inanmayın.”
Baal HaSulam “On Sefirot Çalışmasına Giriş”
MENÜ

KABALA KÜTÜPHANESİ

Rabaş, İki Emek

Not 572

Ok yapan, kendi oklarıyla öldürülür” (bazen zanaatkar zanaatkârın kendisini öldüren bir ok yapar) (Pesahim 28a), yanan Pesah mayası ile ilgili. Yaradan uğruna çalışmak istediğinde kişinin Tora ve Mitzvot’taki çalışmasının düzenini şöyle açıklamalıyız; kişinin kötü eğilimle savaşması ve yenmesi gerekir.

Şöyledir, kendi çıkarları olduğunda emek vermek insanın doğasıdır. Fakat bu çalışmadan hiçbir çıkar elde edemeyeceğini görünce çalışamaz. Bunun yerine şikâyet eder ve “bu iş senin için ne ki,” diye yani bu çalışmayı yaparak ne kazanacaksın diye sorar.

Kişi bunun üstesinden geldiğinde ve doğaya karşı çalışmak ve Yaradan’a ihsan etmek istediğini söylediğinde, kötü eğilim farklı bir argümanla gelir ve günahkâr Firavun, “Sesine itaat etmem gereken Efendi de kimdir,” diye sorar. Başkalarının uğruna, sadece diğerinin emeği aldığını bildiğim yerde çalışmam mümkündür.

Bununla birlikte, kişinin çabası vardır, 1) Doğanın üstesinden gelmeli ve doğaya karşı gitmeli ve kendi yararı için değil, başkalarının yararı için, Yaradan uğruna çalışmalıdır. 2) Yaradan’ın emeğini aldığına inanmalıdır.

Bu iki soru, günahkarın argümanındaki temel sorulardır. Kişiye gelen geri kalan sorular, sadece yukarıdaki iki sorudan çıkanlardan ibarettir.

Bu soruların üstesinden gelmek sadece, mantık ötesinde olan inançla mümkündür. Kişi, günahkârın sorusunu aklın bakış açısından cevaplamak zorundadır ve onun ne sorduğunu sormak anlamlı olur. Ancak mantık ötesi inanç içinde, bilgelerin sözlerine inanmak, Yaradan’ın uğruna olan tek yoldur.

Yani, kişi Yaradan’ın uğruna tüm enerjisini ve çabasını verir, bu onun tek amacıdır ve dünya bu amaç için yaratıldı, çünkü bilgelerimiz şöyle söylemişlerdir, “Bütün dünya bunun için yaratıldı” (Berahot, 6b), yani cennet korkusu için.

Bu nedenle, kişi günahkârı mantık ötesine çıkarak cevaplar ki bu akla karşıdır, akıl artık herhangi bir soru soramaz, çünkü tüm sorular mantık içindedir, oysa mantık ötesinde sorulara yer yoktur.

Bu yüzden, günahkâr bu soruları sorduğunda, ona, şimdi işimi inançla yapabileceğim denir. Başka bir deyişle, gerçek şudur ki, senin soru soruyor olman ve benim seni mantık ötesi inancın içinde gidiyorum diye cevaplamam, senin şunu anlamanı gerektirir, bilmelisin ki benim çalışmam mantık ötesindedir.

Bu durumda şimdi sen benim Mitzva yapmama neden oldun ve böylece şimdi herkese aşikâr oldu ki Yaradan’ın yolu yalnız inançtır.

Bununla bilgelerimizin “Ok yapan, kendi okları tarafından öldürüldü,” deyişini yorumlayabiliriz, yani zanaatkâr, zanaatkârın kendisini öldüren bir ok yapar. Bu, insanı öldürmek istediği aynı ok, yani günahkarın sorduğu soru anlamına gelir ve o bununla öldürülür, yani sorunun kendisi günahkârı öldürür. Yani o günahkara, sorunun kendisi ile cevap verir ve onu öldürür.

Böylece, sorduğu soru ile, aklın üstündeki inancın emrini üstlenir ve bununla, Mitzvot’u gerçekleştirmek için bir şans vermek istemeyen günahkarı öldürür.

Telif Hakkı © 1996 - 2015 Bnei Baruh. Tüm hakları saklıdır.
Bu sitede sunulan tüm materyal, Bnei Baruh Kabala Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından dünyanın ıslahı ve hayatın iyileştirilmesi amacı ile sunulmaktadır.
Bu nedenle, içeriği değiştirilmediği ve kaynağına gönderme yapıldığı takdirde, tüm materyalin kullanımına ve dağıtımına izin verilmiştir.
19 - 0,089